1402-01-09 12:31:08 بفجر
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 443 23,280 23,280 443 1
1 7,381 23,340 23,270 256 1
1 20,000 23,350 23,260 300 1
2 21,947 23,360 23,250 3,046 1
1 1,395 23,370 23,240 1,500 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده