نمودارهای گزارش بازار

نمودارهای لحظه ای گزارش بازار نمودار بیشترین سرانه خرید حقیقی و بیشترین سرانه فروش حقیقی و بیشترین ارزش خرید حقیقی و نمودار بیشترین ارزش خرید حقوقی و نمودار بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت و بیشترین خروج پول حقیقی از صنعت و بیشترین ورود پول حقیقی به نماد و بیشترین خروج پول حقیقی از نماد

بیشترین سرانه خرید و فروش

بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت

بیشترین ورود پول حقیقی

بیشترین ارزش صف خرید و فروش

بیشترین حجم معاملات به شناوری

بیشترین ارزش معاملات

بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده