نمودارهای گزارش بازار

نمودارهای لحظه ای گزارش بازار نمودار بیشترین سرانه خرید حقیقی و بیشترین سرانه فروش حقیقی و بیشترین ارزش خرید حقیقی و نمودار بیشترین ارزش خرید حقوقی و نمودار بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت و بیشترین خروج پول حقیقی از صنعت و بیشترین ورود پول حقیقی به نماد و بیشترین خروج پول حقیقی از نماد

بیشترین سرانه خرید و فروش

بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت

بیشترین ورود پول حقیقی

بیشترین ارزش صف خرید و فروش

بیشترین حجم معاملات به شناوری

به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده