نمودارهای گزارش بازار

نمودارهای لحظه ای گزارش بازار نمودار بیشترین سرانه خرید حقیقی و بیشترین سرانه فروش حقیقی و بیشترین ارزش خرید حقیقی و نمودار بیشترین ارزش خرید حقوقی و نمودار بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت و بیشترین خروج پول حقیقی از صنعت و بیشترین ورود پول حقیقی به نماد و بیشترین خروج پول حقیقی از نماد
تبلیغات بورس

بیشترین های صنایع

بیشترین ورود پول حقیقی

بیشترین سرانه خرید و فروش

بیشترین ارزش خرید

بیشترین ارزش معاملات

حجم های مشکوک

بیشترین حجم معاملات به شناوری

بیشترین ارزش صف خرید و فروش

بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده