سابقه و ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:31 فالوم 1.6 0 1 0.67 77.9 48.7 30.2 30.2 0 2.92 2.92 1.61 -757 198M 966 17,696,698 17.9B 16,760,677 17,509,947 936,021 186,751 220 368 5 3
2 12:31:31 حآفرین 1.45 0 2.6 1.88 87.5 60.4 161.8 62.2 0 4.98 4.98 4.75 164,549 11.1B 114M 7820 484,954,353 199B 467,923,963 66,976,862 17,030,390 417,977,491 2,200 456 14 10
3 12:31:31 ونچر 0 0 0 0 0.0 138.0 0.0 0.0 0 9.52 9.52 9.52 -138 368M 1 3,000 138M 0 3,000 3,000 0 0 1 1 0
4 12:31:31 عقیق 0.07 0 0 0 0.7 9.6 0.0 0.0 0 3.98 0.61 2.99 -67 2.0B 72.2M 18 796,090 4.0B 290 13,590 795,800 782,500 2 7 1 2
5 12:31:31 فمراد 1.02 0 1.77 2.3 31.5 30.8 45.4 25.6 0 -2.6 -2.6 -1.57 -1,363 493M 134M 4036 18,968,089 45.2B 18,263,278 18,835,116 704,811 132,973 1,369 1,442 4 3
6 12:31:31 خبازرس 0.99 0 0 1 42.2 42.6 0.0 0.0 0 -2.98 -2.98 -0.67 -839 1.3B 854 6,615,653 12.8B 6,182,279 6,615,653 433,374 0 277 294 4 0
7 12:31:31 نمرینو 0.99 0 0 0 37.5 37.9 0.0 0.0 0 3.18 4.71 3.74 -3,002 265M 73.1M 780 900,387 11.7B 615,512 845,784 284,875 54,603 216 294 4 2
8 12:31:31 نخل 1.39 1 1 0.5 117.1 84.0 304.4 304.4 202 0.07 0.08 0.08 2,586 119B 20.9B 135 34,726,300 35.0B 4,065,370 1,499,850 30,660,930 33,226,450 35 18 2 1
9 12:31:31 سپرمی 1.8 0 0 0 22.0 12.2 0.0 0.0 0 -0.9 -0.9 0.75 -189 156M 114 230,189 770M 173,757 230,189 56,432 0 26 62 1 0
10 12:31:31 داریک 0.64 0 1 0.5 29.8 46.6 5.8 5.8 0 0.21 0.22 0.21 146 7.7B 3.7B 89 8,995,973 13.1B 673,797 573,775 8,322,176 8,422,198 33 18 2 1
11 12:31:31 دامین 0.91 0 0.17 3.73 30.0 33.0 13.0 78.3 0 6.94 7 6.32 338 68.6M 28.6M 3192 86,775,844 31.4B 84,493,436 83,559,329 2,282,408 3,216,515 1,026 922 7 3
12 12:31:31 سهگمت 0.86 0 0 1 113.6 132.5 0.0 0.0 0 -0.52 1.01 0.3 -371 223M 492M 248 1,433,076 5.8B 1,334,324 1,425,705 98,752 7,371 48 44 2 2
13 12:31:31 حبندرح 2.07 0 1.94 7.31 74.2 35.8 10.4 5.3 0 -3 -3 -2.72 1,434 187M 1487 6,883,728 7.1B 6,883,728 5,502,180 0 1,381,548 96 159 0 3
14 12:31:31 غاذر 0.59 0 0.38 0.49 32.8 55.6 22.5 60.1 0 0.81 0.83 -2.53 -7,171 916M 248M 5296 15,785,502 68.2B 14,014,121 15,673,202 1,771,381 112,300 1,908 1,261 11 5
15 12:31:31 شساخت 0.84 0 1 1.5 71.0 84.1 10.3 10.3 0 1.19 1.59 -0.8 -1,573 86.8M 289M 94 1,040,334 3.9B 611,640 1,032,207 428,694 8,127 33 47 2 1
16 12:31:31 فجر 1.55 0 0 3 50.4 32.6 0.0 0.0 0 6.94 6.94 6.94 10,345 4.8B 15.9M 1328 20,805,328 33.7B 13,072,728 6,682,706 7,732,600 14,122,622 420 332 5 8
17 12:31:31 داسوه 0.52 0 2 0.6 41.7 79.6 13.5 6.7 0 0.47 1.63 4.55 -8,754 43.8M 29.1M 583 3,026,767 16.7B 1,338,398 2,924,767 1,688,369 102,000 172 197 3 2
18 12:31:31 گپارس 3.71 0 1 8 139.8 37.7 108.9 108.9 0 -2.33 2.99 -1.42 -47 49.1M 78.8M 113 181,398 2.5B 177,948 181,398 3,450 0 18 68 1 0
19 12:31:31 واتی 1.16 0 1 3 30.8 26.6 5.4 5.4 0 4.35 4.35 2.07 752 53.2M 183M 814 16,728,711 16.5B 5,383,295 4,619,559 11,345,416 12,109,152 176 175 4 10
20 12:31:31 کارین 3.45 1 0.5 4.19 187.7 54.4 95.2 190.4 1 0.08 0.09 0.09 11,726 59.9B 59.4B 2030 96,603,033 97.3B 14,713,033 3,077,144 81,890,000 93,525,889 79 57 4 2
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده