ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:02:31 پایش 158.58 0 0 1 310.7 2.0 0.0 0.0 0 0.1 0.07 0.07 5,889 3.7B 1.4B 75 30,677,193 33.1B 5,474,609 12,719 25,202,584 30,664,474 19 7 2 3
2 15:02:31 آذرین 4.04 0 0 0 18.8 4.7 0.0 0.0 0 -0.8 -0.87 0.98 355 1.9B 49.7M 41 20,815,946 26.2B 304,446 22,629 20,511,500 20,793,317 20 6 1 3
3 15:02:31 غبهنوش 3.29 0 0 0 119.5 36.3 0.0 0.0 0 2 2 0.2 3,139 1.2B 68.4M 257 1,358,647 7.6B 1,358,647 799,637 0 559,010 65 126 0 3
4 15:02:31 تابش 1.17 0 0 3.46 88.9 75.8 0.0 0.0 0 1.2 1.2 1.23 30,200 229M 749M 1525 35,666,075 51.4B 24,807,281 3,840,995 10,858,794 31,825,080 402 73 4 1
5 15:02:31 زکشت 2.63 0 0 0 73.5 27.9 0.0 0.0 0 2 1.99 1.94 9,434 371M 14.3M 371 7,056,489 13.0B 5,935,381 816,530 1,121,108 6,239,959 149 54 2 1
6 15:02:31 شملی 0.2 0 0 0 21.0 104.0 0.0 0.0 0 -1.4 -0.72 -0.18 -2,127 665M 232M 706 10,469,861 5.8B 1,058,462 4,870,975 9,411,399 5,598,886 28 26 2 1
7 15:02:31 تابا 2.67 0 0 0 205.2 77.0 0.0 0.0 0 -1.9 -1.9 -1.69 0 854M 109 529,582 1.2B 529,582 529,582 0 0 6 16 0 0
8 15:02:31 مبین 0.28 0 0 0 16.3 57.6 0.0 0.0 0 -2 -1.96 -1.72 -5,020 3.2B 1139 18,221,107 14.6B 2,164,763 8,423,603 16,056,344 9,797,504 106 117 6 4
9 15:02:31 خوساز 0.9 0 0 0 79.0 88.2 0.0 0.0 0 -0.9 0 -0.4 -2,020 289M 7.0M 219 2,917,224 5.8B 1,900,830 2,917,224 1,016,394 0 48 66 1 0
10 15:02:31 داسوه 0.31 0 0 0 3.9 12.5 0.0 0.0 0 -2 0 -0.45 -188 1.8M 490M 29 506,189 1.9B 6,189 56,200 500,000 449,989 6 17 1 1
11 15:02:31 نگین 5.21 0 0 0 13.7 2.6 0.0 0.0 0 -2.1 -2.13 0.67 119 118M 52.2M 19 11,667 127M 11,667 746 0 10,921 9 3 0 1
12 15:02:31 ناب 1.11 0 0 2.9 58.5 52.5 0.0 0.0 0 1.9 1.88 1.33 23,462 310M 78.8M 1979 51,867,307 63.8B 27,647,983 8,578,042 24,219,324 43,289,265 585 202 8 3
13 15:02:31 شفام 3.99 0 0 0 15.4 3.9 0.0 0.0 0 -3.7 -1.97 -1.97 -2,096 40.1M 23.0B 4788 17,522,553 14.8B 14,986,796 17,470,033 2,535,757 52,520 819 3,809 4 19
14 15:02:31 ومشان 5.07 0 0 0 136.8 27.0 0.0 0.0 0 -1.7 -0.53 -1.36 1,611 57.3M 59.9M 103 5,697,949 2.3B 5,597,949 1,687,456 100,000 4,010,493 17 26 1 3
15 15:02:31 خاور 0.2 0 0 0 25.9 132.5 0.0 0.0 0 -2 -1.99 -1.99 -32,378 24.7B 5723 402,626,830 77.3B 174,321,908 342,868,880 228,304,922 59,757,950 1,294 497 11 14
16 15:02:31 کگل 0.17 0 0 0 11.3 64.4 0.0 0.0 0 -0.2 -0.16 1.71 -8,800 24.0M 303M 1413 49,169,577 18.4B 11,892,180 35,383,789 37,277,397 13,785,788 388 202 6 10
17 15:02:31 وآرین 1.46 0 0 0 99.5 68.0 0.0 0.0 0 -1.6 -1.1 -1.98 149 888M 154M 221 16,200,547 3.5B 16,200,547 15,500,547 0 700,000 35 49 0 1
18 15:02:31 همگام 96.54 0 0 0.14 13.8 0.1 0.0 0.0 0 0.1 0.08 0.08 176 7.3B 1.1B 253 10,018,641 10.3B 201,210 30,290 9,817,431 9,988,351 15 218 2 3
19 15:02:31 خکار 1.15 0 0 0 44.0 38.1 0.0 0.0 0 2 2 1.34 -1,017 597M 18.4M 1094 26,178,699 7.7B 19,469,282 22,925,814 6,709,417 3,252,885 131 178 5 1
20 15:02:31 دجابر 0.76 0 0 0 7.2 9.5 0.0 0.0 0 -2 0 -0.71 -33 512K 197M 109 2,272,744 2.5B 172,744 202,712 2,100,000 2,070,032 27 24 1 3
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده