ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:01:16 آتیمس 0.26 0 0 1 0.5 2.0 0.0 0.0 0 1.56 1.76 0.91 -6 171M 341M 5 513,742 15.0B 54 272 513,688 513,470 3 4 1 1
2 15:01:16 ونچر 0 0 0 0 0.0 106.0 0.0 0.0 0 0.96 1.92 1.92 -106 721M 672M 1 1,000 106M 0 1,000 1,000 0 0 1 1 0
3 15:01:16 توسن 0.63 0 0 0 8.3 13.2 0.0 0.0 0 0 2.6 -0.66 -1,992 21.1M 24.7M 676 24,154,293 39.7B 454,036 1,665,583 23,700,257 22,488,710 93 214 2 3
4 15:01:16 عقیق 0 0 0 0 0.0 65.1 0.0 0.0 0 0.12 0.67 0.66 -130 826M 747M 7 1,127,604 8.3B 0 17,674 1,127,604 1,109,930 0 2 2 2
5 15:01:16 مدیر 0.73 0 1 1 2.0 2.7 1.0 1.0 0 0.28 0.57 1.39 -20 14.6M 86.4M 44 3,033,160 5.1B 14,435 26,317 3,018,725 3,006,843 12 16 2 2
6 15:01:16 تماوند 2.86 0 0 0 31.1 10.9 0.0 0.0 0 1.07 1.18 3.95 1,863 409M 62.4M 248 5,630,045 2.7B 5,276,749 1,430,045 353,296 4,200,000 80 62 1 3
7 15:01:16 هیوا 0.02 0 0 0 0.1 8.4 0.0 0.0 0 0.34 0.69 0.72 -67 138M 146M 14 72,373 103M 293 47,462 72,080 24,911 3 8 1 1
8 15:01:16 خمحور 1.25 0 0 0 57.7 46.1 0.0 0.0 0 4.98 4.98 4.88 -129 94.7M 56.1M 513 14,552,746 7.5B 14,302,746 14,552,746 250,000 0 128 163 1 0
9 15:01:16 قتربت 2.22 0 0 0 48.9 22.0 0.0 0.0 0 0.75 3 0.59 -69 97.3M 80 1,989,614 888M 1,833,979 1,989,614 155,635 0 17 41 4 0
10 15:01:16 فن افزار 6.14 0 0 0 44.4 7.2 0.0 0.0 0 4.99 4.99 4.91 14,945 1.0B 908K 3103 19,922,763 27.2B 19,820,068 8,887,532 102,695 11,035,231 610 1,679 1 6
11 15:01:16 شرانل 7.25 0 0 0 36.2 5.0 0.0 0.0 0 0.2 0.82 0.07 2,232 865M 164M 402 558,078 4.1B 318,564 14,203 239,514 543,875 65 21 1 1
12 15:01:16 فنوال 3.59 0 0 0 57.1 15.9 0.0 0.0 0 6.88 6.88 6.72 2,786 3.7B 82.9M 323 7,100,902 4.8B 7,100,902 3,022,444 0 4,078,458 85 130 0 1
13 15:01:16 سفارود 1.71 0 0 0 54.7 32.0 0.0 0.0 0 -1.96 1.49 -1.88 63 260M 189 2,031,887 2.5B 2,031,887 1,981,887 0 50,000 48 80 0 1
14 15:01:16 کفرآور 3.86 0 0 0 339.0 87.9 0.0 0.0 0 2.99 2.99 0.92 0 358M 13.7M 50 1,251,564 2.3B 1,251,564 1,251,564 0 0 7 27 0 0
15 15:01:16 آرمان 0.5 0 0 0 37.1 73.5 0.0 0.0 0 -2.92 -1.75 -1.17 -146 280M 30 3,993,770 2.0B 293,770 581,920 3,700,000 3,411,850 4 4 3 2
16 15:01:16 مروارید 0.27 0 0 0.06 7.0 25.8 0.0 0.0 0 -0.24 -0.32 -0.15 4 41.4M 142M 35 152,489 192M 105,411 102,489 47,078 50,000 19 5 1 1
17 15:01:16 جوین 0.48 0 0 0 38.7 80.4 0.0 0.0 0 -2.44 -1.51 -2.24 -161 122M 135M 361 17,052,098 4.3B 16,416,343 17,052,098 635,755 0 108 54 3 0
18 15:01:16 سپهر 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -10 10 10 0 1 1,000 66.0M 0 0 1,000 1,000 0 0 1 1
19 15:01:16 فاهواز 1.74 0 0 0 39.8 22.8 0.0 0.0 0 0.55 1.98 0.33 147 450M 12.5M 538 4,146,940 3.8B 3,908,135 3,746,940 238,805 400,000 91 152 1 2
20 15:01:16 جم پیلن 0.36 0 0 0 9.6 27.0 0.0 0.0 0 0.12 0.13 0.23 -390 310M 185M 890 431,683 7.5B 36,625 59,068 395,058 372,615 66 38 3 3
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده