پول داغ و خرید گروهی و فروش گروهی

پول داغ و خرید گروهی و فروش گروهی - خرید و فروش حقیقی های بیش از صد میلیون تومان در هر سهم با گزارش کامل از قیمت خرید و تعداد خریدار و فروشنده و برآیند خرید و فروش ها امروز و همچنین ارسال هشدار در کانال ویژه کاربران اشتراکی و ربات تلگرامی کاربران

گروه
بازار
نماد
فیلتر دسته بندی
خرید/فروش
میانگین
درصدآخر
برآیند
تعداد نمایش
ترتیب نمایش
تاریخ
برای نمایش کامل پول داغ باید وارد سایت شوید. ورود به سایت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زنگان 6,340 3.85 1.39 31.9M 23M 1 2 126.8M 63.4M 15 3 173.7M 132.1M 1.9B خرید 13:00:22 1401/07/12
2 زنگان 6,305 3.28 1.38 31.4M 22.7M 1 4 137.2M 34.3M 14 3 176.8M 132.1M 1.7B خرید 12:59:53 1401/07/12