لیست نمادهای پرتفوی و واچ لیست

دریافت هشدارهای زیر برای نمادهای پرتفوی و واچ لیست در ربات تلگرام شخصی شما:
کاهش صف فروش, کاهش صف خرید, پیام ناظر, حجم مشکوک, اختلاف قیمت پایانی و آخر, تحرک در سهم, خرید گروهی در سهم, فروش گروهی در سهم, ورود پول داغ, خروج پول داغ, ورود پول هوشمند, خروج پول هوشمند, کد به کد حقوقی به حقیقی و کد به کد حقیقی در سهم

برای استفاده از این بخش باید وارد سایت شوید. ورود به سایت
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد