پیام ناظر بورس

پیام ناظر بازار بورس چیست، چه مفهومی را به ما انتقال می‌دهد؟ ناظران بازار، در واقع همان کارمندان سازمان بورس هستند که خبرهای مهم پیرامون سهام شرکت‌های بورسی را به صورت لحظه‌ای در وبسایت مدیریت فناوری بورس به آدرس tsetmc.com، منتشر می‌کنند. یکی از وظایف اصلی ناظران بورسی این است که اطلاعات با اهمیت شرکت‌های بورسی و فرابورسی شامل گزارشات و آمار تولید و فروش، صورت‌های مالی فصلی، شفاف‌سازی‌های قیمتی، آگهی‌های مجامع شرکت‌ها و… را به سهامداران آن شرکت اطلاع دهد. ناظر بازار این اطلاعات را در قالب پیامی تخت عنوان پیام ناظر بازار بورس در اختیار سهامداران قرار می‌دهد. نمونه پیام ناظر : اطلاعات با اهميت گروه “الف” , اطلاعات با اهميت گروه “ب” ,حراج پیوسته و ناپیوسته سهم در بورس اوراق بهادار, مرحله پيش گشايش سهم, تعلیق نماد سهم در بورس,

عضویت در کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس تهران Nazer_Bourse@

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 نگین اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (نگین) 1402/1/9 16:50 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری (نگین) در روز جاری چهارشنبه 1402/01/09 تایید نگردید. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
2 عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1402/1/9 16:01 به اطلاع می‌رساند؛ بخشی از معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نمادهای معاملاتی (شزنگ1)، (کی بی سی1)، (نتوس1)، (زشریف1)، (زفکا1) و (ولشرق1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
3 گام عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (گام020361) 1402/1/9 15:58 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (گام020361)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
4 اراد عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (اراد651) 1402/1/9 15:57 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (اراد651)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
5 اخزا عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (اخزا8211) 1402/1/9 15:57 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (اخزا8211)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
6 رویش عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (رویش1) 1402/1/9 15:57 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (رویش1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
7 فسا عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (فسا1) 1402/1/9 15:56 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (فسا1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
8 وجامی عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (وجامی1) 1402/1/9 15:55 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (وجامی1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
9 وملت عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (وملت1) 1402/1/9 15:55 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (وملت1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
10 شگامرن عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شگامرن1) 1402/1/9 15:55 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (شگامرن1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
11 تفیرو عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (تفیرو1) 1402/1/9 15:54 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در نماد معاملاتی (تفیرو1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
12 سامانح اتمام پذیره‌نویسی حق تقدم استفاده‌نشده نماد معاملاتی (سامانح1) 1402/1/9 14:58 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده‌نشده باقیمانده شرکت بانک سامان (سامانح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف شد. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده‌اند، می‌بایست وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری‌شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری‌شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می‌باشد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده‌نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
13 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن16) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:46 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران میرساند در روز دو شنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثرتا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: توازن بازار تعداد اوراق: 999958 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه:نقدی نماد:(زعف0118ن16)
14 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:44 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دو شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: توازن بازار تعداد اوراق: 1302822 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
15 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن20) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:42 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده:توازن بازار تعداد اوراق: 377500 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه:نقدی نماد:(زعف0118ن20)
16 زعفپ بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0210پ25) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:38 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: پارسیان تعداد اوراق: 178000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0210پ25)
17 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:15 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 1687000 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
18 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن11) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:13 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 1500000 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن11)
19 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن05) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:12 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 377050 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن05)
20 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن18) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:07 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 450000 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن18)
21 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن08) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:06 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 513466 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن08)
22 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن20) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 14:04 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده و کارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه نوین تعداد اوراق: 700000 قیمت پایه: 450000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن20)
23 وآفر توقف نماد (وآفر1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1402/1/9 14:01 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وآفر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
24 تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه 1402/1/9 13:52 پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (فسدید1) از روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
25 تماوند توقف نماد (تماوند1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1402/1/9 13:46 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تماوند1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تامین سرمایه دماوند متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
26 رابین آغاز معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری درنماد معاملاتی (رابین1) 1402/1/9 13:45 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق رابین (رابین1)، به منظور آغاز معاملات ثانویه امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور (رابین1)، به میزان 1،000،000 واحد تعیین می‌گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1)حداقل تعداد واحد قابل خرید در هر سفارش در نماد معاملاتی (رابین1) به تعداد 1 واحد می‌باشد و سفارشات خرید می‌بایست در مضربی از 1 واحد در سامانه معاملات وارد گردد. 2)عملیات تسویه و پایاپای معاملات واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در نماد (رابین1) بصورت T+1 صورت می‌پذیرد. 3) بازارگردان نماد معاملاتی مذکور، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا با پارامترهای مندرج در اطلاعیه شماره 4654/الف/01 مورخ 1401/10/27 می‌باشد.برای کسب اطلاعات بیشتریتوانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
27 وآفر توقف نماد (وآفر1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1402/1/9 13:06 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وآفر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
28 وکغدیر همراه اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (وکغدیر)،(همراه) 1402/1/9 13:04 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های بین المللی توسعه ص. معادن غدیر(وکغدیر)، ارتباطات سیار ایران(همراه) در روز جاری چهار شنبه 1402/01/09 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
29 وسینا وصندوق قمرو اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (وسینا)،(وصندوق)،(قمرو) 1402/1/9 12:55 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های بانک سینا(وسینا)، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوق)، قند مرودشت(قمرو) در روز جاری چهار شنبه 1402/01/09 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 سامانح تمدید زمان برگزاری حراج ناپیوسته جهت پذیره‌نویسی در نماد (سامانح1) 1402/1/9 12:52 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به پیام‌های قبلی این مدیریت، حراج ناپیوسته در نماد معاملاتی (سامانح1) در ساعت 13:05 صورت می‌پذیرد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
31 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/14 1402/1/9 12:36 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز دو شنبه مورخ 1402/01/14 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه تمدن بازار تعداد اوراق: 717000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق گنجینه زرین شهر شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
32 سامانح تاکید بر زمان برگزاری مجدد حراج ناپیوسته در نماد (سامانح1) 1402/1/9 12:17 تاکید میگردد زمان شروع سفارش گیری مجدد در نماد معاملاتی (سامانح1) از ساعت 12:25 بوده و حراج ناپیوسته در نماد مذکور در ساعت 12:55 صورت می‌پذیرد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
33 سامانح درخصوص برگزاری مجدد حراج ناپیوسته در نماد (سامانح1) 1402/1/9 12:08 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به پیام‌های قبلی این مدیریت،پس از حذف سفارشات موجود در سامانه، زمان شروع سفارش گیری مجدد در نماد معاملاتی (سامانح1) از ساعت 12:25 بوده و حراج ناپیوسته در نماد مذکور در ساعت 12:55 صورت می‌پذیرد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
34 سامانح درخصوص برگزاری مجدد حراج ناپیوسته در نماد (سامانح1) 1402/1/9 11:44 به اطلاع می رساند با توجه به زمان بر بودن عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (سامانح1) پس از اتمام فرایند عدم تایید معاملات، زمانبندی برگزاری حراج ناپیوسته مجدد در نماد مذکور متعاقبا اعلام میگردد. همچنین لازم به ذکر است که احتمال افزایش ساعت جلسه معاملاتی در نماد (سامانح1) وجود داشته لذا متقاضیان محترم موضوع فوق را در تصمیمات خود لحاظ نمایند . مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
35 سامانح عدم تأیید حراج ساعت 11 نماد (سامانح1) و برگزاری مجدد حراج ناپیوسته 1402/1/9 11:27 با توجه به عدم تأیید معاملات صورت گرفته در حراج ساعت 11:00 نماد (سامانح1) به اطلاع می‌رساند؛ زمان برگزاری حراج ناپیوسته بعدی در روز جاری متعاقباً اعلام می‌گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
36 رافزا بازگشایی مرتبه دوم نماد‌ معاملاتی (رافزا1) 1402/1/9 11:22 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت رایان هم افزا (رافزا1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملاتی، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
37 سخواف بازگشایی نماد معاملاتی (سخواف1) 1402/1/9 10:47 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان مجد خواف (سخواف1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
38 سامانح برگزاری حراج ناپیوسته جهت پذیره‌نویسی حق تقدم استفاده‌نشده نماد (سامانح1) 1402/1/9 10:38 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به پیام‌های قبلی این مدیریت، حراج ناپیوسته در نماد معاملاتی (سامانح1) در ساعت 11:00 صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است ادامه روند سفارش‌گیری پس از حراج ناپیوسته ادامه خواهد یافت و زمان حراج ناپیوسته بعدی متعاقباً اعلام می‌گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
39 نخل پرداخت سود در نماد معاملاتی (نخل1) 1402/1/9 10:21 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس (نخل1) به ارزش 184 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (نخل1) کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات فرابورس ایران
40 رافزا بازگشایی نماد‌ معاملاتی (رافزا1) 1402/1/9 10:20 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت رایان هم افزا (رافزا1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملاتی، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
41 سپاس اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) 1402/1/9 10:19 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1401/11/11 مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) و تأییدیه شماره 122/123637 مورخ 1401/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) از با تقسیم سود به بدون تقسیم سود تغییر یافته است و صندوق مذکور پس از پرداخت سود دوره ی منتهی به 1402/01/15، تقسیم سود دوره ای نخواهد داشت.
42 فارس بازگشایی نماد معاملاتی(فارس) 1402/1/9 10:16 به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس) با توجه به لغو مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
43 ریشمک توقف نماد معاملاتی (ریشمک1) 1402/1/9 10:15 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک1)، جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 متوقف می‌شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
44 اراد آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت (اراد1281) 1402/1/9 10:06 به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت128-ش. خ051224 در نماد معاملاتی (اراد1281) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: 1) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان 200.000 ورقه و حداقل حجم هر سفارش 5000 ورقه می‌باشد. 2) اوراق با شرایط خاص و فاقد بازارگردان می‌باشد. 3) تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه‌های شماره 4907ن/01 مورخ 1401/12/22، شماره 4944/ن/02 مورخ 1402/01/06 این شرکت در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران در دسترس می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
45 رفاه بازگشایی مرنبه دوم نماد معاملاتی (رفاه1) 1402/1/9 09:50 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (رفاه1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و سود نقدی هر سهم، ‌از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
46 توریل بازگشایی نماد معاملاتی (توریل1) 1402/1/9 09:48 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توکاریل (توریل1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
47 فن افزار توقف نماد (فن افزار1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1402/1/9 09:46 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فن افزار1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه فن افزار توسن متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
48 وساخت توقف نماد معاملاتی(وساخت) 1402/1/9 09:38 به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نماد معاملاتی ‌شرکت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌(وساخت) به‌منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در تاریخ 1402/01/15 برگزار خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
49 سامانح برگزاری حراج ناپیوسته جهت پذیره‌نویسی حق تقدم استفاده‌نشده نماد (سامانح1) 1402/1/9 09:36 به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به پیام‌های قبلی این مدیریت، حراج ناپیوسته در نماد معاملاتی (سامانح1) در ساعت 10:00 صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است ادامه روند سفارش‌گیری پس از حراج ناپیوسته ادامه خواهد یافت و زمان حراج ناپیوسته بعدی متعاقباً اعلام می‌گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
50 وبیمهح توقف نماد معاملاتی(وبیمهح) 1402/1/9 09:33 به اطلاع می‌رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه(وبیمهح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی عادی، متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
51 خودرو اطلاعیه درخصوص تسویه فیزیکی اختیارمعاملات(خودرو) در سررسید فروردین 1402 1402/1/9 09:09 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با توجه به پایان دوره معاملاتی و فرارسیدن زمان تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) در سررسید فروردین ماه 1402، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواست های تسویه فیزیکی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. همچنین در زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش فرض، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیت های باز خود می باشند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکاراست، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال،بر عهده مشتی می باشد. 2- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید که در سررسید نقدی، امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در زمان تسویه فیزیکی و در مهلت زمانی تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 3- در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد. 4- از آنجایی که اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد، لذا دارندگان موقعیت باز خرید باید در سامانه اعمال، موافقت خود را با تسویه فیزیکی این قراردادها اعلام نمایند. 5- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمال برای کارگزار و مشتری، در تسویه فیزیکی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه فیزیکی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. 6-بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی فروشنده اختیار خرید تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیتهای تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید فیزیکی، تسویه نقدی می شود. 7- در صورت نکول دارندگان موقعیت باز فروش، قرارداد اختیار معامله، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواهد شد. جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
52 خودرو پایان دوره معاملاتی اختیارمعاملات (خودرو) در سررسید فروردین ماه 1402 1402/1/9 09:09 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، امروز چهارشنبه مورخ 09 فروردین ماه 1402، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) در سررسید فروردین ماه 1402 به پایان میرسد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
53 شیراز بازگشایی نماد معاملاتی(شیراز) 1402/1/9 09:08 به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی شیراز(شیراز) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
54 ونفت بازگشایی نماد معاملاتی(ونفت) 1402/1/9 09:08 به‌اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی ‌شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت(ونفت) باتوجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 1008807 مورخ 1402/01/08 با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. ضروری است سرمایه‌گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال (codal.ir) که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می‌باشد را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
55 دجابر حراج مجدد نماد معاملاتی(دجابر) 1402/1/9 09:08 به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت داروسازی جابر ابن حیان(دجابر) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. هم‌چنین ضروری است سرمایه‌گذاران محترم علاوه‌بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
56 دارایکم بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش صندوق (دارایکم) 1402/1/9 09:08 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام در سررسید تیرماه 1402، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (دارایکم) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 شستا پایان دوره معاملاتی اختیارمعاملات (شستا) در سررسید فروردین 1402 1402/1/9 09:08 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، امروز چهارشنبه مورخ 9 فروردین ماه 1402، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سررسید فروردین ماه 1402 به پایان میرسد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
58 دارا یکم بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) 1402/1/9 09:05 به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) در تاریخ 1402/01/08 و عدم تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی صندوق مذکور با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
59 شستا اطلاعیه درخصوص تسویه فیزیکی اختیارمعاملات (شستا) در سررسید فروردین 1402 1402/1/9 09:05 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با توجه به پایان دوره معاملاتی و فرارسیدن زمان تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سررسید فروردین ماه 1402، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواست های تسویه فیزیکی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. همچنین در زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش فرض، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیت های باز خود می باشند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکاراست، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعال،بر عهده مشتری می باشد. 2- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید که در سررسید نقدی، امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در زمان تسویه فیزیکی و در مهلت زمانی تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 3- در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد. 4- از آنجایی که اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد، لذا دارندگان موقعیت باز خرید باید در سامانه اعمال، موافقت خود را با تسویه فیزیکی این قراردادها اعلام نمایند. 5- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمال برای کارگزار و مشتری، در تسویه فیزیکی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه فیزیکی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خد می باشد. 6- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی فروشنده اختیار خرید تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیتهای تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید فیزیکی، تسویه نقدی می شود. 7- در صورت نکول دارندگان موقعیت باز فروش، قرارداد اختیار معامله، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواهد شد. جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
60 ثشاهد توقف نماد (ثشاهد1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت 1402/1/9 09:03 به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد1) با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
61 شستان تعلیق نماد معاملاتی (شستان1) 1402/1/9 08:53 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (شستان1) حداکثر تا تاریخ 1402/01/19 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
62 وثخوز توقف نماد (وثخوز1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1402/1/9 08:46 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وثخوز1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
63 سامانح آخرین روز پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد (سامانح1) 1402/1/9 08:41 به اطلاع می رساند؛ با توجه به آخرین روز پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت بانک سامان (سامانح1)،تعداد 410،441،925 ورقه در نماد معاملاتی (سامانح1) امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09، مطابق با تبصره 2 مکرر بند 12 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمتی و بدون رعایت محدودیت حجمی معامله عمده، قابل پذیره نویسی می باشد. لذا نماد معاملاتی (سامانح1) از ساعت 8:45 آماده سفارش گیری می‌باشد و زمان حراج ناپیوسته متعاقبا اعلام می‌گردد. همچنین نماد معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 متوقف می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
64 وآفر توقف نماد (وآفر1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1402/1/9 08:32 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وآفر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
65 معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1402/1/9 08:07 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1402/01/13، 1402/01/14، 1402/01/15 ، 1402/01/16 و 1402/01/17 در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1402/02/08 در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار
66 تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه 1402/1/9 08:04 پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نمادهای معاملاتی (معیار1) و (وزمین1) از امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
67 نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی 1402/1/9 08:00 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (تفیرو1) امروز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
68 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه00011) 1402/1/9 07:57 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1400/01/15 در نماد معاملاتی (تسه00011) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1402/01/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1400/01/15 در نماد معاملاتی (تسه00011) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1402/02/15 می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
69 محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 1402/1/9 07:56 به اطلاع می‌رساند؛موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد:1)اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد.2) محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است.3) محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
70 محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 1402/1/9 07:55 به اطلاع می‌رساند؛پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد:1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود.2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه0001، تسه0002 ، تسه0003 و تسه0004 مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند.3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می‌باشد.4-متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام‌شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید من و حذف سفارش‌های ثبت‌شد و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد.5-ضروری‌ست متقاضیان محترم مفاد اطلاعیه شماره 3389/الف/00 مورخ 1400/09/23 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
71 عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 1402/1/8 17:12 به اطلاع می‌رساند؛ بخشی از معاملات امروز ‌سه شنبه مورخ 1402/01/08 در نمادهای معاملاتی (کرمان1)، (کی بی سی1)، (شزنگ1)، (توسن1)، (سامانح1)، (آگاس1) و (اراد651) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
72 رشد پرداخت سود در نماد معاملاتی (رشد1) 1402/1/8 15:39 به اطلاع می‌رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت رشد پایدار آبان (رشد1) به ارزش 172 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور (رشد1) کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت رشد پایدار مراجعه فرمایید.مدیریت عملیات فرابورس ایران
73 شتهران عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شتهران1) 1402/1/8 15:28 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز ‌سه شنبه مورخ 1402/01/08 در نماد معاملاتی (شتهران1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
74 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن20) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:28 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده:توازن بازار تعداد اوراق: 377500 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه:نقدی نماد:(زعف0118ن20)
75 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:17 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: تامین سرمایه تمدن بازار تعداد اوراق: 500000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق گنجینه زرین شهر شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
76 زعفپ بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0210پ21) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:13 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: پارسیان تعداد اوراق: 400000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0210پ21)
77 زعفپ بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0210پ25) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:11 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: پارسیان تعداد اوراق: 1000000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0210پ25)
78 شیراز توقف نماد (شیراز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 1402/1/8 14:09 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی‌شیراز (شیراز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
79 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن11) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:09 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: پارسیان تعداد اوراق: 200000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن11)
80 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن19) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:05 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: پارسیان تعداد اوراق: 350000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن19)
81 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 14:01 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: اقتصاد بیدار بازار تعداد اوراق: 620000 قیمت پایه: 400000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سپر سرمایه بیدار شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
82 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن16) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 13:57 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران میرساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثرتا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: توازن بازار تعداد اوراق: 150000 قیمت پایه: 340000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه:نقدی نماد:(زعف0118ن16)
83 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن16) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 13:55 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران میرساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثرتا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: توازن بازار تعداد اوراق: 999958 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه:نقدی نماد:(زعف0118ن16)
84 زعفن بورس کالا: اطلاعیه عرضه بلوک (زعف0118ن10) تاریخ 1402/01/09 1402/1/8 13:52 به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران می رساند در روز چهار شنبه مورخ 1402/01/09 نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران به شرح و مشخصات ذیل جهت انجام معاملات بلوک گشایش یافته و آماده انجام معاملات می باشد. برای این منظور نماد معاملاتی مربوطه برای ثبت سفارشات کارگزار پیشنهاددهنده وکارگزار/کارگزاران پذیرنده پیشنهاد، در تاریخ برگزاری حراج، حداکثر تا ساعت 10 گشایش می‌یابد. در صورت حضور متقاضیان نقدی و عدم مغایرت سفارشات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، بورس حداکثر تا ساعت 12:30، سفارشات تایید شده را جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامانه معاملات ارسال می‌نماید و معامله در نماد مربوط به معاملات در بازار بلوک ثبت می‌شود. نوع پیشنهاد: فروش کارگزار پیشنهاد دهنده: توازن بازار تعداد اوراق: 1302822 قیمت پایه: 430000 ریال نام پیشنهاددهنده: صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس شرایط تسویه: نقدی نماد: (زعف0118ن10)
85 وکغدیر همراه کفپارس شسپا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (وکغدیر)،(همراه)،(کفپارس)،(شسپا) 1402/1/8 13:34 به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های بین المللی توسعه ص. معادن غدیر(وکغدیر)، ارتباطات سیار ایران(همراه)، فرآورده های نسوز پارس(کفپارس)، نفت سپاهان(شسپا) در روز جاری سه شنبه 1402/01/08 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
86 ضهرم عدم تایید بخشی از معاملات قرارداد اختیار معامله در نماد(ضهرم7004) 1402/1/8 13:05 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما در نماد(ضهرم7004) امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08 مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
87 تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه 1402/1/8 13:05 پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نمادهای معاملاتی (معیار1) و (وزمین1) از روز چهارشنبه مورخ 1402/01/09 بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
88 توریل توقف نماد (توریل1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1402/1/8 12:49 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (توریل1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توکاریل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
89 وسرمد تعلیق نماد معاملاتی (وسرمد1) 1402/1/8 11:26 به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به وجود ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی (وسرمد1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1402/01/22 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
90 دسانکو بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دسانکو1) 1402/1/8 11:18 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
91 سنوین توقف نماد معاملاتی (سنوین1) 1402/1/8 11:16 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سنوین1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 در پایان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1402/01/08 متوقف می‌شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
92 شملی عرضه توسط سهامداران واجد شرایط در نماد (شملی1) 1402/1/8 11:14 به اطلاع می‌رساند؛ وفق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند از امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08، تمامی سهام خریداری شده در عرضه اولیه نماد معاملاتی (شملی1) را بدون اعمال محدودیت 90 روزه‌ی موضوع ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل مذکور به فروش برسانند. مدیریت عملیات بازار فرابورس
93 ولیز بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ولیز1) 1402/1/8 11:08 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایران (ولیز1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
94 رفاه بازگشایی نماد معاملاتی (رفاه1) 1402/1/8 11:00 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (رفاه1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و سود نقدی هر سهم، ‌از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
95 غگلپا بازگشایی نماد معاملاتی (غگلپا1) 1402/1/8 10:59 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
96 خفولا خفناور بازگشایی نمادهای معاملاتی (خفولا1)، (خفناور1) 1402/1/8 10:57 به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت خدمات فنی فولاد یزد (خفولا1) و شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور(خفناور1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
97 غمینو بازگشایی نماد معاملاتی (غمینو1) 1402/1/8 10:41 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع غذائی مینو شرق (غمینو1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
98 حشکوه بازگشایی نماد معاملاتی (حشکوه1) 1402/1/8 10:35 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس (حشکوه1)، پس از بررسی های لازم، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
99 ولیز بازگشایی نماد معاملاتی (ولیز1) 1402/1/8 10:21 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایران (ولیز1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1402/01/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
100 قجام بازگشایی نماد معاملاتی (قجام1) 1402/1/8 10:16 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام (قجام1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1402/01/08، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده