شرکت های مشاور سرمایه گذاری

ردیف نام نوع ویژگی / نوع شخصیت حقوقی وضعیت پذیرش مدیر عامل/ مدیر صندوق شماره ثبت نزد سازمان وبسایت  
۱ مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مهدی اسلامی بیدگلی ۱۰۸۳۶ جزییات
۲ مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده محمدرضا سرمدی ۱۰۸۱۶ جزییات
۳ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده محسن عباسی ۱۱۰۹۴ جزییات
۴ مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده احمد پویان فر ۱۰۸۹۴ جزییات
۵ مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده محمد آرام ۱۱۳۳۱ جزییات
۶ مشاور سرمایه گذاری ایده مفید مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مرتضی استهری ۱۱۳۳۰ جزییات
۷ مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده محمد مرادی ۱۱۲۶۱ جزییات
۸ مشاور سرمایه گذاری بازار سرمایه پیشگام پارتیان مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده هومن ثابتی رحمتی ۱۱۴۳۲ جزییات
۹ مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مونا حاجی علی اصغر ۱۱۵۴۳ جزییات
۱۰ مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده علی خوش طینت نیک نیت ۱۰۸۴۸ جزییات
۱۱ مشاور سرمایه گذاری ترنج مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده رضا درخشان فر ۱۱۳۱۹ جزییات
۱۲ مشاور سرمایه گذاری خط ارزش مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده فرشید زرین کیا ۱۱۷۹۰ جزییات
۱۳ مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مجید شکر الهی ۱۱۰۳۰ جزییات
۱۴ مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده سعیده امیراحمدی ۱۱۵۷۷ جزییات
۱۵ مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مهدی فرازمند ۱۱۵۵۵ جزییات
۱۶ مشاور سرمایه گذاری کاریزما مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده سید علی سید خسرو شاهی ۱۱۶۳۲ جزییات
۱۷ مشاور سرمایه گذاری معیار مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده وداد حسینی ۱۰۹۰۹ جزییات
۱۸ مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده مهدی کاشی زنوزی ۱۰۸۹۳ جزییات
۱۹ مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده پذیرفته نشده احسان حاجی علی اکبر ۱۱۱۰۱ جزییات
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده