تیم برنامه نویسی بورس تریدر متشکل از برنامه نویسان خبره و با تجربه و همچنین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بازار بورس تهران و فعال در حوزه برنامه نویسی انواع ربات و الگوریتم نویسی در زمینه بازارهای مالی (بورس تهران و ارزهای دیجیتال کریپتو کارنسی ها و ...) می باشد.
بورس تریدر آماده همکاری با برنامه نویسان حوزه بورس و رمز ارزها (ارزهای دیجینال) و همچنین سبدگردان ها, صندوق های سرمایه گذاری, تحلیلگران تکنیکال و بنیادی, فعالان بازار سرمایه, کارگزاری ها و سرمایه گذاران بازارهای مالی می باشد.
سفارش برنامه نویسی یا استخراج و داده کاوی داده های بازارهای مالی بصورت لحظه ای و آفلاین پذیرفته می شود.


بورس تریدر یک سیستم جمع آوری داده های مالی بازار بورس و فرابورس و پردازش و آنالیز لحظه ای معاملات بازار بورس تهران می باشد. کلیه داده های معاملات بازار بورس و فرابورس و بازار پایه بطور لحظه ای جمع آوری می شود و محاسبات و آنالیز بروی داده ها انجام می شود سپس با فیلتر های پیشرفته و هوش منصوعی نمادهای مناسب برای خرید و یا فروش شناسایی می شوند.

 • ارسال هشدار و اعلان های نمادهای پرتقوی و واچ لیست کاربر به تلگرام شخصی کاربر توسط ربات تلگرامی بورس تریدر
 • محاسبه مقدار شاخص کل و شاخص هم وزن و میزان تغییر روزانه
 • محاسبه لحظه ای ارزش کل بازار
 • محاسبه تعداد معاملات روزانه بازار بورس
 • محاسبه ارزش و حجم کل معاملات بازار بورس
 • محاسبه تعداد و درصد نمادهای در حال معامله و در رنج مثبت یا منفی
 • محاسبه تعداد و درصد نمادهای صف خرید و صف فروش
 • محاسبه لحظه ای ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی
 • محاسبه لحظه ای ارزش صف های خرید و صف های فروش
 • محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت و درصد حق تقدم با خود سهم با احتصاب واریز 100 تومان به ازای هر حق تقدم
 • نمایش لحظه ای نمادهای با P/E کمتر از 5
 • رصد و تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص خریدهای گروهی در سهم و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص فروش های گروهی در سهم و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین حجم معاملات و ارسال آمار در کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین ارزش معاملات و ارسال آمار در کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین حجم خرید حقیقی و ارسال آمار در کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین حجم خرید حقوقی و ارسال آمار در کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین ورود پول حقیقی به سهم و ارسال هشدار به کاربر و در کانال تلگرام
 • محاسبه و نمایش لحظه ای بیشترین ورود پول حقوقی به سهمو ارسال آمار در کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص ورود پول هوشمند به سهم و ارسال هشدار به کاربر و در کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص ورود پول داغ (میلیاردی) به سهم و ارسال هشدار به کاربر و در کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص خروج پول هوشمند از سهم و ارسال هشدار به کاربر و در کانال تلگرام
 • رصد و تشخیص خروج پول داغ (میلیاردی) از سهم و ارسال هشدار به کاربر و در کانال تلگرام
 • محاسبه لحظه ای نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهانه هر نماد و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • محاسبه لحظه ای نسبت حجم معاملات به میانگین حجم هفتگی هر نماد و ارسال هشدار به کاربر و کانال تلگرام
 • نمایش و ارسال آمار صف های خرید در پیش گشایش و تایم بازار به کانال تلگرام
 • نمایش و ارسال آمار صف های فروش در پیش گشایش و تایم بازار به کانال تلگرام
 • نمایش و فیلتر نمادهای مثبت احتمالی فردا
 • نمایش و فیلتر نمادهای منفی احتمالی فردا
 • نمایش و فیلتر نمادهایی که از منفی به مثبت رفته اند
 • محاسبه و نمایش نمادهای با بیشترین کاهش قیمت روزانه و سه و پنج و چهارده روزه
 • با سیستم واچینگ آنلاین، تغییرات ثانیه به ثانیه محاسبه و روی تابلو به نمایش در‌می‌آیند،
 • بررسی آنلاین تابلو بورس ایران
 • قابلیت بررسی آمار حتی در ساعات بسته بودن بازار
 • محاسبه قدرت خریدار حقیقی به فروشنده‌ها
 • ورود و یا خروج پول حقیقی به سهم
 • محاسبه متوسط خرید یا فروش هر حقیقی
 • رصد تغییرات سهام‌داران عمده
 • محاسبه ارزش صف خرید یا صف فروش
 • اعلام ورود حجم مشکوک معاملات به سهم
 • نمایش ارزش معاملات و ارزش بازار به تومان
 • اتصال هر سهم به سهام‌یاب و کدال و ره آورد و سایت بورس
 • بازه تغییرات روزانه سهم‌های مختلف
 • محاسبه و نمایش حجم مشکوک
 • میزان ورود یا خروج پول حقیقی به سهم
 • نمایش اردر ترس
 • ارسال هشدار نمادهای پرتفوی و منتخب به تلگرام شخصی
 • تشخیص و ارسال هشدار خرید گروهی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار فروش گروهی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار کد به کد حقوقی به حقیقی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار کد به کد حقیقی به حقوقی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار ورود پول داغ (درشت) در سهم
 • ارسال پیام های ناظر لحظه ای به کانال تلگرام
 • ارسال پیام های ناظر منتخب شما به تلگرام شخصی
 • محاسبه قدرت خریدار و حجم خرید حقوقی و ارسال لحظه ای به تلگرام
 • محاسبه میانگین حجم معامله هر سهم
 • محاسبه درصد بازده هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد افت هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد نوسان هر سهم در یکسال
 • محاسبه درصد اختلاف قیمت سهم و حق تقدم
 • هشدار جم شدن صف خرید و صف فروش
 • محاسبه درصد نوسان روزانه هر سهم
 • محاسبه مجموع حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه مجموع حجم فروش حقوقی هفتگی
 • محاسبه خالص حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه قدرت خریدار به فروشنده هفتگی
 • ارسال سنگین ترین صف خرید و فروش در پیش گشایش و پایان بازار در کانال تلگرام
 • محاسبه نسبت صف خرید به تعداد کل سهم و سهام شناور
 • محاسبه لحظه ای ورود و خروج پول به هر کدام از صنایع
 • محاسبه لحظه ای ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • محاسبه ارزش کل معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ورود و خروج پول لحظه ای و روزانه
 • نمودار ورود و خروج پول به صنایع
 • نمودار ارزش معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • نمایش تعداد و درصد نمادهای مثبت و صف خرید هر صنعت با نمودار
 • محاسبه تعداد روزهایی که سهم در دو هفته اخیر قفل صف خرید بوده
 • محاسبه درصد بازده و افت سهم در بازه های 3 و 5 و 7 و 14 روزه و یکساله
 • محاسبه سرانه صف خرید و صف فروش در پیش گشایش
 • محاسبه سرانه خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی
 • فیلتر نمادهای قفل صف خرید که حجم مبنا را پر نمیکنند
 • مرتب سازی یا سورت نماد ها بر اساس پارامترهای مختلف (صف خرید, صف فروش, قیمت آخر,
  قیمت پایانی, حجم معاملات, حجم مشکوک, ارزش معاملات, ارزش صف خرید و فروش,
  حجم مبنا, میانگین حجم ماهانه, حداقل قیمت, حداکثر قیمت, حداقل قیمت سال
  , حداکثر قیمت سال, قدرت خریدار حقیقی و حقوقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی
  , P/E , P/E گروه, EPS, اختلاف قیمت آخر و پایانی لحظه ای و روزانه و ...)
 • فیلترهای اختلاف P/E با گروه و P/E کمتر از گروه
 • فیلتر نمادهای با حجم معاملات کمتر از حجم مبنا
 • نمایش سابقه معاملات روزانه (از پیش گشایش تا پایان بازار) هر 30 ثانیه در هر نماد
 • نمایش سابقه معاملات 60 روز گذشته هر نماد
 • محاسبه سرانه صف خرید و فروش در پیش گشایش هر نماد
 • محاسبه و نمایش ضریب قدرت صف خرید به صف فروش در پیشگشایش روی نمودار
 • محاسبه تعداد روزهای قفل صف خرید و فروش هر نماد در 14 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر میانگین ساده 3 و 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) شاخص قدرت نسبی 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) شاخص سرعت و قدرت حرکات قیمتی 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه بازده (گین) و (ضرر) از 14 روز اخیر هر نماد
 • محاسبه حداقل و حداکثر قیمت 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر هر نماد
 • تشخیص روزانه نوع کندل استیک (Candle Stick) هر نماد
 • نمایش سابقه معاملات هر نماد با جزِئیات و میزان خرید حقوقی
 • ارسال هشدار نمادهای انتخابی و پورتفو به تلگرام شخصی هر نفر
 • ارسال اطلاعات کامل نماد با جزئیات معاملات روز در ربات هوشمند تلگرام بورس تریدر فقط با درج نام نماد
 • ارسال بیشترین ورود پول حقوقی به نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین ورود پول حقیقی به نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین قدرت خریدار به فروشنده نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین ارزش معاملات روز نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین حجم معاملات مشکوک ماهانه نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین حجم معاملات مشکوک هفتگی نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال نمادهای صف خرید در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال نمادهای صف فروش در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای صف های خرید و فروش و تعداد نماد های مثبت و منفی در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای ارزش معاملات و ارزش صف های فروش و خرید در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای ورود و خروج پول به گروه و صنایع در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال هشدارهای لحظه ای تحرک در سهم در کانال تحرک در سهم بورس تریدر (با خرید اشتراک)
 • کانال تلگرام بورس تریدر https://t.me/boursetrader24
 • ربات هوشمند تلگرام بورس تریدر https://t.me/boursetrader1_bot
 • کانال تلگرام آنالیز لحظه ای بازار و ارسال هشدار https://t.me/bourse_traderir
 • کانال تلگرام هشدار خرید و فروش گروهی در سهم https://t.me/buysellgroupbourse
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف فروش سهام های بورس تهران https://t.me/sellqueue
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف خرید سهام های بورس تهران https://t.me/buyqueue
 • کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس https://t.me/Nazer_Bourse
 • کانال تلگرام هشدارهای تحرک در سهم https://bourse-trader.ir/buy
 • اینستاگرام بورس تریدر https://www.instagram.com/bourse_trader.ir
 • آدرس سایت بورس تریدر https://bourse-trader.ir

Telegram: @boursetrader_ir

بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده