تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس

تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خرید حقیقی و بازده حق تقدم ها

# نماد لینک قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین قیمت سهم اصلی حاشیه سود درصد نوسان روزانه ورود پول قدرت خرید حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته حجم تقاضا حجم عرضه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه حجم معاملات ارزش معاملات روز باقیمانده مهلت استفاده
1 حخزرح 1.82
-1.21
16,300
-1.09
16,320
-0.12
0
18,840
9% 3.07 269 0 0.2 0.2 2,320 635,285 -7 -7 -7 364,715 595 0
2 البرزح -4.35
-6.60
1,416
-3.69
1,460
-2.91
0.08
2,536
5% 3.81 -273 0.7 0.3 0.5 39,252 3,211 -3 -2 0 2,883,795 421 0
3 لپارسح -1.20
0.09
21,650
0.55
21,750
-0.46
1.2
30,250
34% 6.51 28 1.5 0.7 1.2 3,334 2,032 -5 -4 -19 1,441,414 3,135 0
4 وتوسکاح 242.10
242.10
3,421
242.10
3,421
0
2.98
4,117
-7% 0 2 0.8 0 0 149,573 200,000 0 0 0 6,183,343 2,115 0
5 وگردشح 4.03
-1.09
1,276
-0.08
1,289
-1.01
1.53
2,656
17% 6.09 145 1.2 1.5 0.9 10,000 27,620 -9 -17 -18 5,929,838 764 0
6 بارانح -2.91
-2.91
534
-2.91
534
0
-0.71
1,681
10% 0.37 0 0.6 1.5 1.8 0 761,590 -11 -16 -27 5,739,559 307 0
7 دیرانح 0.66
5.61
6,400
0.83
6,110
4.78
3.81
8,170
10% 4.92 28 0 2 0.7 4,000 2,155,869 2 -5 -13 1,044,131 637 0 1400/05/13
8 شساختح -100.00
0.00
13,000
0.00
13,000
0
-0.27
14,850
6% 0 0 0 0 0 15,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
9 فبیراح 0.00
0.00
2,500
0.00
2,500
0
-0.21
2,434
-30% 0 1 0 0.4 0.3 0 0 0 0 0 39,183,418 9,796 0
10 کپشیرح 3.27
1.85
7,170
1.42
7,140
0.43
0.75
10,760
32% 2.68 -286 1.2 0.5 0.8 1,351 25,599 -2 -2 -5 1,844,172 1,316 0 1401/11/12
11 سیتاح -0.53
0.66
7,600
0.66
7,600
0
-0.22
9,270
8% 1.6 -285 12 0.6 0.8 49,781 2,538 -1 1 -7 689,280 524 0
12 کساپاح -1.30
-4.40
11,070
-2.07
11,340
-2.33
-4.97
12,430
3% 3.25 7 0 0 0 12,681 4,993,600 -3 -3 -3 6,400 7 0
13 امینح -1.06
3.63
1,768
1.35
1,729
2.28
-0.63
3,292
19% 4.86 0 21 0.2 0.7 2,754 14,334 -5 -9 -9 3,149,166 545 0
14 دسانکوح 4.71
0.77
3,512
1.09
3,523
-0.32
2.01
5,080
13% 5.46 -6 4 0.3 0.5 13,365 93 -6 -7 -14 392,806 138 0 1400/07/08
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده