تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس

تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خرید حقیقی و بازده حق تقدم ها

# نماد لینک قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود خرید) درصد نوسان روزانه ورود پول قدرت خرید حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته حجم تقاضا حجم عرضه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه حجم معاملات ارزش معاملات روز باقیمانده مهلت استفاده
1 چنوپاح 2.97
2.97
24,990
2.97
24,990
0
2.96
20,510
-21% 0 0 4 2 0.1 1,674,046 0 1 1 1 78,515 196 0
2 وفتخارح 2.92
2.01
1,924
1.75
1,919
0.26
0.45
3,581
22% 5.26 0 2 0.1 0.2 46,000 40,467 7 9 0 927,191 178 20 1401/12/03
3 حبندرح -1.12
-3.00
10,350
-2.72
10,380
-0.28
-2.31
15,630
38% 2.03 1,434 2 3.7 6.5 0 143,283 -4 -4 -2 6,883,728 7,144 1 1401/11/14
4 حآساح -2.98
-3.86
5,480
-4.74
5,430
0.88
-3.97
8,460
31% 5.27 0 0.6 0.2 0.5 1,000 270 -13 -12 -17 802,328 436 0
5 فخاسح -2.54
-3.15
8,000
-3.03
8,010
-0.12
-0.65
10,770
20% 3.8 695 3 1.3 1.2 4,300 2,232 -12 -20 -9 1,452,104 1,163 0
6 خعمراح 1.11
-2.77
3,510
-2.77
3,510
0
-1.67
5,300
18% 4.29 367 0 1.3 1 100,768 1,359,268 -18 -22 -22 4,340,732 1,524 0
7 سامانح -1.13
2.64
1,360
0.45
1,331
2.19
2.76
2,569
9% 4.52 -906 3 0.7 0.7 14,742 141 -10 -8 17 23,438,157 3,119 0 1401/11/13
8 آرمانح -2.98
-2.98
3,489
-2.98
3,489
0
0.57
5,290
18% 0 0 5 0 0.1 9,611 7,843 -4 -12 25 4,724 2 0 1400/07/29
9 ومللح 1.31
-5.00
2,110
-4.95
2,111
-0.05
-3.87
2,858
-8% 6.64 7 0 0.1 10.8 0 198,667,098 -22 -28 -28 832,902 176 0 1401/06/19
10 دسانکوح -1.83
0.75
4,300
-1.64
4,198
2.39
0.81
6,190
17% 6.28 4 4 1.1 1.1 4,042 38,681 -14 -24 -9 2,563,092 1,076 0 1400/07/08
11 کپشیرح 0.00
-0.45
4,460
-0.83
4,443
0.38
3.19
8,420
54% 7.09 1 1.5 2.2 2.5 10,000 45,000 1 -9 -10 32,547,876 14,460 0 1401/11/12
12 وهورح -4.83
-4.83
453
-4.62
454
-0.21
-0.63
1,412
-3% 2.65 0 2 0.2 0.2 0 16,116,750 -6 -6 -6 11,849,358 538 0
13 پارسیانح 4.55
0.00
2,200
0.18
2,204
-0.18
-0.65
3,361
5% 4.55 103 0 0.3 0.3 10,000 530,900 -12 16 16 469,100 103 0
14 گوهرانح 2.00
-1.40
2,465
-0.24
2,494
-1.16
0.47
4,655
34% 5.18 20 1.7 0.8 0.9 10,001 52,200 -3 -8 3 1,921,385 479 6 1401/11/19
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده