تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس

تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خرید حقیقی و بازده حق تقدم ها

# نماد لینک قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود خرید) درصد نوسان روزانه ورود پول قدرت خرید حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته حجم تقاضا حجم عرضه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه حجم معاملات ارزش معاملات روز باقیمانده مهلت استفاده
1 فخاسح 2.33
2.33
13,150
2.33
13,150
0
0
14,800
5% 0 0 0 0 0 6,379 3,999,618 1 75 75 382 1 0
2 قشرینح -2.93
-2.93
8,930
-2.93
8,930
0
-0.97
10,190
3% 0.22 0 0 0.1 0.1 115,682 227 -3 -2 2 160,318 143 0
3 پخشح 0.00
0.28
18,050
0.56
18,100
-0.28
0.23
21,750
14% 2.79 0 0 0 0.1 485 277 -4 -21 -18 68,997 125 0 1400/05/16
4 وفتخارح 5.96
5.96
1,937
5.96
1,937
0
0.56
2,884
-2% 0 0 0 0 0.1 64,777 1,173,000 1 1 -23 27,000 5 0 1401/12/03
5 تاصیکوح -100.00
-2.01
7,800
0.00
7,960
-2.01
0
9,020
3% 0 0 0 0 0 213,844 262,223 23 23 23 0 0 0
6 حبندرح 6.00
6.00
13,250
6.00
13,250
0
-0.75
15,850
11% 0 0 0 0 0 69,050 514,000 10 10 10 86,000 114 0 1401/11/14
7 لوتوسح -4.05
0.00
2,716
0.11
2,719
-0.11
-0.12
4,034
9% 5.53 0 0 0 0.1 82,808 458 1 -4 -10 223,979 61 0 1400/09/10
8 کگلح -0.79
0.20
5,100
-0.20
5,080
0.4
0
6,870
13% 1.39 0 0 0.1 0.2 19,481 5,031 -2 -2 -14 1,489,734 756 0 1401/02/14
9 تفارسح -2.94
-1.60
2,341
-1.30
2,348
-0.3
2.79
3,678
10% 5.2 0 0 0 0 13,069 388 -7 -9 -9 1,953,349 459 0
10 تکنوح 2.34
0.24
4,620
1.22
4,665
-0.98
-0.68
7,260
29% 5.63 0 0 0.2 0.3 5,431 10,000 9 2 -7 1,302,119 607 0
11 دسانکوح 4.75
4.75
8,600
4.75
8,600
0
1.45
9,790
2% 0 0 0 0 0 19,322 997,731 7 0 -14 2,269 2 0 1400/07/08
12 کچادح 1.07
1.52
4,752
1.58
4,755
-0.06
0.14
6,910
20% 1.7 0 0 0.1 0.1 928 4,394 3 -2 -2 2,265,796 1,077 0
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده