سهام شناور نمادهای بازار بورس ایران

سهام شناور یا (Free Float) بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند. آنها قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، آن سهام، قابل معامله باشد. به عبارت دیگر، آن بخش از سهام یک شرکت که بین سهامداران خرد در چرخش است و مناسب برای معاملات کوتاه مدت می‌باشد سهام شناور می‌گویند. به طور کلی سهامداران یک شرکت به 2 دسته تقسیم می‌شوند: سهامداران عمده (راهبردی) و سهامداران خرد.
دسته اول سهامداران عمده هستند که صاحب بیش از 5 درصد سهام یک شرکت هستند و به صورت بلند مدت در شرکت مانده و قصد معامله سهم خود را ندارند. دسته دوم سهامداران خرد هستند که بخش کوچکی از سهام یک شرکت متعلق به آن‌ها است و اغلب در بازه کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کرده و بعد از مدت کوتاهی به فروش آن اقدام می‌کنند.

کمترین ارزش شناوری به تفکیک بازار

بورس (387)

نماد صنعت درصد شناوری ارزش شناوری ارزش بازار
ولکار سایر واسطه گری مالی 4.82 62.5B 1.3T
رتکو خدمات فنی و مهندسی 40.33 76.6B 190B
واعتبار سرمایه گذاری 21.56 85.8B 397.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فرابورس (163)

نماد صنعت درصد شناوری ارزش شناوری ارزش بازار
غپونه محصولات غذایی 10.32 78.9B 764.9B
فسوژ فلزات اساسی 9.18 80B 871.2B
کایزد کانی غیرفلزی 21.03 80.6B 383.1B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بازارپایه (181)

نماد صنعت درصد شناوری ارزش شناوری ارزش بازار
نشار منسوجات 36.8 147.2K 400K
غیوان محصولات غذایی 21.1 5.5B 26.1B
تفیرو ماشین آلات 22.86 10.5B 45.7B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

صندوق (112)

نماد صنعت درصد شناوری ارزش شناوری ارزش بازار
دیتا صندوق قابل معامله 0.02 3M 15B
سپهر صندوق قابل معامله 0.2 47.9M 24B
فنابا صندوق قابل معامله 100 2.3B 2.3B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد