پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی

پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی و خرید های گروهی و فروش های گروهی حقیقی های بورس ایران

خرید و فروش های درشت و گروهی

خریدهای سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان

خریدهای گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده