پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی

پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی و خرید های گروهی و فروش های گروهی حقیقی های بورس ایران

خرید و فروش های درشت و گروهی

خریدهای سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان

خریدهای گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده