فیلترهای کاربردی بورس

افزایش سرانه خرید 5 به 20 روزه فیلترهای کاربردی بورس تریدر شامل فیلترهای افزایش سرانه خرید روزانه به 5 روزه و افزایش سرانه خرید 3 به 10 روزه و افزایش سرانه خرید 5 به 20 روزه و حق تقدم و اختلاف با خود سهم و P/E های کمتر از 6 و نمادهایی با بیشترین EPS و P/S های کمتر از 3 و P/E کمتر 8 و بیشترین درصد حجم نسبت به شناوری و بیشترین کاهش یک هفته اخیر و بیشترین افزایش یک هفته اخیر و میانگین درصد نوسان هفتگی, ماهانه و 3 ماهه و معاملات فرابورس از 12.30 تا 13 و نمادهای متوقف و تعلیق شده و واچ لیست نوسانی

افزایش سرانه خریدار

افزایش سرانه خرید روزانه به 5 روزه

نماد امروز 5 روزه 10 روزه اختلاف
سایرا 261.6M 64.4M 36.2M 197.2M
پردیسح 172.9M 45.5M 27.7M 127.4M
خکاوه 168.3M 58.4M 40.1M 110M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

افزایش سرانه خرید 3 به 10 روزه

نماد امروز 3 روزه 10 روزه اختلاف
وگسترح 171.6M 130.8M 54.9M 75.8M
سایرا 261.6M 97.3M 36.2M 61.2M
وبانک 36.8M 114.6M 57.1M 57.5M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

افزایش سرانه خرید 5 به 20 روزه

نماد امروز 5 روزه 20 روزه اختلاف
خفولا 106.8M 160.7M 98.6M 62.1M
غناب 32.1M 113.9M 54.6M 59.3M
وبانک 36.8M 99M 49.4M 49.6M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
خعمراح -2.7 -2.89 35%
ونیکیح -0.3 0.09 17%
دابورح -3.2 -0.67 14%
شپتروح -5.9 -2.7 12%
وگسترح -1.9 4.24 11%
دتوزیعح 2.2 0.41 8%
لوتوسح -0.3 -0.16 8%
دشیمیح -3.5 -2.17 8%
پردیسح -2.1 -0.43 4%
آرمانح 3 -0.63 2%
امینح 0 0 0%
دارابح 0 0.23 -14%

بهترین P/E و EPS و P/S

P/E های کمتر از 6

نماد قیمت آخر EPS P/E
ثنور 7,170 5,016 1.43
وبملت 2,761 925 2.98
شراز 12,680 4,044 3.1
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخر EPS P/E
فپنتا 494,000 69,844 7.03
شپدیس 194,800 42,744 4.52
خراسان 119,720 26,987 4.43
جم پیلن 120,600 21,550 5.59
رفاه 200,450 19,154 10.79
شیراز 76,500 18,868 4.03
شبصیر 99,000 17,872 5.53
لخزر 133,150 17,826 7.46
مارون 177,000 15,366 11.58
نوری 90,240 14,911 6.04
کرماشا 58,340 14,020 4.15
شکبیر 72,350 11,957 6.02
ساوه 60,150 10,637 5.7
وسالت 85,700 10,627 8.26
شغدیر 56,140 10,306 5.46
سخاش 58,750 9,824 5.93
وامیر 226,600 9,348 24.27
دتهران‌ 17,980 9,065 1.98
آریا 73,700 8,812 8.29
کورز 380,550 8,677 44.33
شرانل 49,800 8,567 5.79
دکپسول 52,000 7,905 6.58
کلر 83,000 7,623 10.95
شمواد 61,250 7,568 8.09
وآفر 20,010 7,304 2.72

P/S های کمتر از 3 و P/E کمتر 8

نماد قیمت آخر EPS P/E P/S
شاوان 19,460 5,240 3.74 0.26
شپاس 14,900 2,357 6.36 0.33
فسپا 10,610 2,418 4.47 0.42
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

حجم به شناوری و افزایش و کاهش قیمت

بیشترین درصد حجم نسبت به شناوری

نماد درصد قیمت حجم به میانگین ماه حجم امروز به شناوری حجم هفته به شناوری حجم دو هفته به شناوری حجم ماه به شناوری حجم معاملات
غشاذر -7 4.9 12.48 37.9 57.1 63.3 27.6M
ولانا 3 4.4 11.44 29.9 38.2 62.4 5.6M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین کاهش قیمت هفتگی

نماد درصد قیمت 7روز 14روز یکماه
شپتروح -5.85 322 -23 42 -7
گدنا -6.92 9,550 -17 -17 43
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین افزایش قیمت هفتگی

نماد درصد قیمت 7روز 14روز یکماه
ثمسکن -0.13 3,990 30 30 63
وگسترح -1.89 2,290 21 21 21
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

درصد نوسان و بازدهی

میانگین درصد نوسان هفتگی, ماهانه و 3 ماهه

نماد بازار هفته ماه 3ماه
ثغرب فرابورس 9 7.4 7.7
ساراب بورس 8.7 5.7 4.2
رمپنا بورس 8.3 4.9 4.6
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای بازه 7 درصدی

نماد بازار قیمت درصد حجم مبنا
توسن فرابورس 13,840 -1.07 1
فرابورس فرابورس 9,470 -1.25 1
افرا فرابورس 18,600 1.82 1
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بازدهی تقویمی کوتاه مدت

نماد بازار قیمت 5روز 14 روز یکماه
گدنا فرابورس 9,550 -17 -17 43
وآذر بورس 133,100 -9 -1 21
سکارون بازارپایه 52,350 -8 -2 -16
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بازدهی تقویمی بلند مدت

نماد بازار قیمت یکسال دوسال سقف
ثشاهد بورس 6,600 -41 -73 -92
کپشیر بورس 4,884 -58 -69 -88
وشمال بازارپایه 16,220 -79 -85 -88
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد