تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 3 5.84 1 0 10.6T 2.3 3.1 8.76 0 0 0 0% 0.11
0.11
17,648
0.11
17,648
0 0.02 162,562 245 88 135.4M 12.1M 52 246.1B 77.3B 3 3 0 2 1 238.1M 420.2B 231.1B 1401-07-06 13:01:12 افران
2 وگردش2 * 0 0.48 0.48 254,306 13.3T 0 0 0 325 27.2 0 0% -1.88
-1.88
8,850
-1.88
8,850
0 0 122,441 122,441 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 287.4M 254.3B 122.4B 1401-07-06 13:01:12 وگردش2
3 اعتماد * 1 0.5 1 0 4.8T 1.6 1.5 8.98 0 0 0 0% 0.1
0.1
47,814
0.1
47,813
0 0 40,685 98 97 83K 1.2M 71 256.5B 44B 6 4 0 2 1 39.1M 186.8B 115.1B 1401-07-06 13:01:12 اعتماد
4 کمند * 0.9 0.06 0 0 20.3T 1.3 1.3 0 0 0 0 0% 0.09
0.09
10,124
0.1
10,125
-0.01 0.02 24,278 137 153 91M 2.5M 62 112.7B 26.4B 4 2 0 0 1 215.9M 218.6B 110.3B 1401-07-06 13:01:12 کمند
5 نوری 2 0 0 0 79.7T 2.6 2 0.43 15,265 5.8 0.92 62% 1.06
5
88,840
4.73
88,610
0.27 3.89 20,605 35 18 648K 300 98 5.9B 46.8M 126 38 3 -6 1.2M 3.7M 32.5B 32.5B 1401-07-06 13:01:12 نوری
6 پکرمان 4 0 0 0 3.5T 20 17 3.52 -334 -42 0.62 60% 4.64
4.94
14,030
4.94
14,030
0 2.41 15,917 49 13 623 11.1K -62 12M 57.9M 0.2 461 0 -5 1.1M 12.3M 17.2B 16.7B 1401-07-06 13:01:12 پکرمان
7 ودی 1.7 1.92 0 0 2.2T 10 8 2.33 724 5.2 0 0% -0.5
4.42
3,783
3.06
3,734
1.36 7.58 10,546 34 20 2.8K 844.1K -22 220.5M 348.1M 0.6 361 -2 -18 3.9M 36.7M 13.7B 13.7B 1401-07-06 13:01:12 ودی
8 شپدیس 0.9 0 0 0 112.4T 1 1.5 0.12 37,595 5 3.05 66% -0.04
0.64
186,000
1.34
187,300
-0.7 2.83 9,750 40 45 422 18K -94 21M 678.9M 0.0 48 -1 -1 531K 1.1M 21B 18.5B 1401-07-06 13:01:12 شپدیس
9 صباح 0 1 0 0 6.1T 1.4 0.7 0 قیمت 3,203 4% 0 0% 4.97
4.97
2,091
2.26
2,037
2.71 4.03 8,661 48 0 3.6K 1.3M -82 25.6M 266.8M 0.1 0 -4 -25 1 59.1M 12B 8.9B 1401-07-06 13:01:12 صباح
10 فولاد 0.9 0 0 0 267.1T 1 1 0.02 1,694 3 0.92 73% 0.81
1.41
5,020
1.82
5,040
-0.41 3.23 7,836 13 15 166.8K 4.4K 31 1.7B 886.9M 1.9 21 0 -4 23.9M 44.6M 22.5B 21.8B 1401-07-06 13:01:12 فولاد
11 فن آواح 0 0 0 0 439.6B 7 1.8 96.59 قیمت 5,980 36% 0 0% 5.9
5.28
3,390
3.42
3,330
1.86 3.65 7,226 175 0 1.3M 0 100 465.6M 0 9,999 0 2 -16 1 21.7M 7.2B 7.4B 1401-07-06 13:01:12 فن آواح
12 بورس 1.6 0 0 0 9.9T 1.9 2.4 0.34 275 19.9 0 32% 3.31
6.82
5,480
6.43
5,460
0.39 3.59 7,007 41 25 1.1M 1K 94 614.7M 18.8M 33 61 7 -13 7.3M 48.9M 26.7B 26.7B 1401-07-06 13:01:12 بورس
13 اوصتا * 16 0 0 0 244.3B 0.4 0.6 37.52 0 0 0 0% 0.12
0.11
24,425
0.11
24,425
0 0 6,379 316 20 48M 14.4M 48 127B 44.9B 3 51 0 2 1 4.7M 11.5B 6.6B 1401-07-06 13:01:12 اوصتا
14 ولتجارح 0 0 0 0 128B 28 23 5.91 قیمت 2,632 27% 0 0% 49.16
0
1,066
0.09
1,067
-0.09 49.16 6,337 35 0 206.5K 0 100 182.5M 0 9,999 0 0 -38 1 183.6M 19.6B 6.3B 1401-07-06 13:01:12 ولتجارح
15 کامیاب * 1.1 1.65 1 1 521.3B 0.9 0.9 9.33 0 0 0 0% 0.16
0.17
13,032
0.17
13,032
0 0.01 6,057 42 37 15.3M 3.7M 64 46B 10.1B 5 59 0 2 1 11.8M 15.4B 13.3B 1401-07-06 13:01:12 کامیاب
16 همای * 0.6 1.16 0 0 7T 1 0.7 1.83 0 0 0 0% 0.15
0.16
10,040
0.16
10,040
0 0.02 5,938 52 91 7.7M 100.4M 4 109B 101B 1.1 12 -1 0 1 62M 62.2B 61.3B 1401-07-06 13:01:12 همای
17 دارا یکم * 1.3 0 0 0 5.6T 1.4 1.8 1.21 0 0 0 0% 0.61
0.77
94,650
1.59
95,420
-0.82 1.83 5,820 45 34 27.1K 2K 82 2.2B 212.3M 10 11 2 -7 1 6.8M 64.9B 64.1B 1401-07-06 13:01:12 دارا یکم
18 شبندر 0.5 0 0 0 95.4T 1.4 1.9 0.12 2,211 3.2 1.26 56% 1.73
1.59
7,050
2.31
7,100
-0.72 2.84 5,773 22 46 5K 38K 87 2.3B 158.6M 15 19 0 -6 17.3M 52.7M 37.4B 36.1B 1401-07-06 13:01:12 شبندر
19 آوند * 1.9 5.56 2.96 0 1T 0.7 0.8 2 0 0 0 0% 0.13
0.13
10,361
0.13
10,361
0 0.01 4,664 38 20 103M 21.4M 66 106.8B 22.2B 5 36 0 2 1 15.5M 16.1B 11.8B 1401-07-06 13:01:12 آوند
20 کارا * 0.7 0.1 0 0 122.7B 1.4 0.8 209.91 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,267
0.13
12,266
0.01 0.02 4,296 131 192 50.9M 388.2K 68 69.2B 13.3B 5 10 0 2 1 73.3M 90B 29.4B 1401-07-06 13:01:12 کارا
21 خزامیا * 1.5 0 0 0 6.4T 0.8 0.8 0.57 410 28.1 0.59 62% 2.37
4.37
11,470
4.73
11,510
-0.36 3.87 4,029 36 24 6.9K 29.7K -64 109.4M 496.5M 0.2 28 4 -11 2.2M 15.8M 18.2B 18B 1401-07-06 13:01:12 خزامیا
22 فیروزا * 5 1 0 0 2.7T 0.3 0.2 1.3 0 0 0 0% 0.13
0.13
30,260
0.13
30,260
0 0 3,834 129 28 8M 3.6M 53 36.3B 11.2B 3 37 0 2 1 1.8M 5.6B 5B 1401-07-06 13:01:12 فیروزا
23 شستا * 0.9 0 0 0 149.2T 0.8 0.7 0.14 121 7.5 0 12% 0.55
0.33
908
0.77
912
-0.44 2.44 3,755 10 11 6K 3.7M -2 702.9M 740.1M 0.9 23 0 -7 131.6M 259.7M 23.7B 21.3B 1401-07-06 13:01:12 شستا
24 شاوان 2 1.93 0 0 13.5T 1.5 1.4 0.19 4,622 3.6 0.29 69% 0.62
4.96
16,930
4.4
16,840
0.56 5.09 3,695 25 12 7.3K 9.6K -37 19M 42.7M 0.4 54 0 -12 3.2M 4.1M 6.8B 6.7B 1401-07-06 13:01:12 شاوان
25 امین یکم * 0.7 0.29 0 0 10T 1 0.7 0 0 0 0 0% 0.12
0.14
10,022
0.11
10,019
0.03 0.06 3,516 52 78 11.9K 167.2K 76 9.3B 1.3B 7 24 -1 0 1 30.8M 30.8B 27.6B 1401-07-06 13:01:12 امین یکم
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد