تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش تقاضا خرید ارزش عرضه فروش بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت ازسقف حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 تاپیکو 3 16 123,717 2.9 3.2 1.54 1,847 8.2 0 0% 1.52
4.97
15,200
4.83
15,180
-0.14 4.32 57,266 47 19 10,366,118 0 100 57 0 4.97 15,875 0 0 4 -1 7 31 22 14 0 -42 8,791,209 112,594,493 170,936 92,237 1400-05-13 12:34:44 تاپیکو
2 وغدیر 3 0 108,216 3.4 3.2 0.67 1,240 12.1 0 42% 0.00
4.95
15,040
4.88
15,030
-0.07 4.95 55,461 58 18 16,165,686 0 100 48 0 4.95 24,409 0 -2 3 5 11 26 20 36 0 -42 9,181,331 125,292,500 188,264 134,190 1400-05-13 12:34:44 وغدیر
3 فارس 6 0 349,853 1.5 1 0.22 749 16.3 0 62% 5.00
5.00
12,190
5.00
12,190
0.00 1.5 43,941 118 21 108,138,864 0 100 70 0 5.00 131,827 0 -1 0 -1 3 11 11 7 53 -66 11,527,378 68,517,819 83,512 68,635 1400-05-13 12:34:44 فارس
4 پارسان * 1.3 8.6 114,291 6 4.6 0.88 2,543 11.1 0 52% 0.67
5.00
28,370
4.44
28,220
-0.56 5.07 32,766 60 47 1,495,743 5,000 99 80 6 5.00 4,249 15 2 8 8 20 35 27 36 70 -29 4,722,550 64,264,684 181,353 80,308 1400-05-13 12:34:44 پارسان
5 کرمان * 0.7 0.5 5,174 1.3 2.3 1.52 29 41.9 0 34% 0.00
-2.23
1,229
-3.42
1,214
-1.19 5.94 28,501 12 18 37,661 1,601,295 -62 5 0 -2.47 102 445 -4 -5 2 19 16 -97 -99 36 -99 17,048,072 598,063,346 72,586 71,574 1400-05-13 12:34:44 کرمان
6 شاراک 1 2.8 31,401 2 0.7 1.5 5,887 6.6 2.12 66% 1.17
4.98
39,430
3.67
38,940
-1.31 4.59 26,596 35 33 39,637 12,191 70 20 1 4.98 276 66 0 8 7 0 8 18 41 122 6 3,016,591 19,349,944 75,350 71,247 1400-05-13 12:34:44 شاراک
7 مبین 10 0 39,140 4.1 2.8 0.42 1,931 10 2.97 80% 0.05
4.99
19,360
4.88
19,340
-0.11 4.93 21,924 94 10 2,907,150 3,316 100 38 12 4.99 5,631 11 -6 -1 -1 12 14 0 19 0 -41 6,752,954 14,581,323 28,202 24,314 1400-05-13 12:34:44 مبین
8 آریا 2 3.7 99,253 1.7 1 1.07 13,160 8.2 4.56 70% 2.41
5.00
108,421
4.85
108,264
-0.15 2.71 19,618 22 10 765,478 20,657 95 20 1 5.00 8,344 224 -1 -1 -2 4 7 5 7 0 -47 1,051,934 5,809,946 62,901 49,488 1400-05-13 12:34:44 آریا
9 وصندوق 2 2.9 48,384 2.3 1.8 0.73 2,252 8 0 16% 0.00
4.95
18,020
4.37
17,920
-0.58 8.16 18,861 69 30 1,790,480 1,830 94 111 34 4.95 3,231 165 -1 1 3 12 29 12 29 0 -35 7,707,129 27,518,970 49,309 31,035 1400-05-13 12:34:44 وصندوق
10 فجر 0.6 0.9 7,330 6 1.6 4.86 5,104 5.8 2.03 57% 2.38
4.98
29,940
4.56
29,820
-0.42 2.89 16,138 22 35 375,614 177 96 24 45 4.98 1,132 23 5 15 12 31 41 -37 -30 32 -57 983,200 33,468,131 99,791 93,857 1400-05-13 12:34:44 فجر
11 وامید 2 1.9 125,104 2.9 2 0.32 806 16 0 82% 3.81
4.95
12,930
4.71
12,900
-0.24 3.52 15,394 31 15 4,155 0 100 2 0 4.95 148 0 3 4 4 8 10 -20 -74 44 -77 10,407,632 18,899,962 24,387 21,993 1400-05-13 12:34:44 وامید
12 وتوصا 2 5.9 3,476 1.7 3.1 1.26 435 20 0 22% -0.93
3.15
8,850
1.28
8,690
-1.87 4.35 11,724 26 12 209,482 100,000 40 61 1 1.75 267 115 -5 -4 1 16 8 -23 -46 0 -68 1,760,563 23,114,859 20,087 17,480 1400-05-13 12:34:44 وتوصا
13 شفن 1.2 0 35,328 1.3 1 0.54 73,606 5.1 5 63% 5.00
5.00
371,910
4.99
371,870
-0.01 1.2 9,513 39 33 676,439 2,000 99 42 1 5.00 25,162 93 -8 -1 -16 -2 4 -5 20 67 -2 302,435 715,480 26,607 26,605 1400-05-13 12:34:44 شفن
14 اطلس * 1.5 0.8 24,842 2.7 1.7 0.38 186 1335.6 0 0% 0.37
2.84
250,000
2.19
248,424
-0.65 3.28 9,326 25 17 1,895 9,305 -62 47 0 2.84 58 248 1 4 3 9 19 15 11 0 -1 1 468,262 11,633 11,624 1400-05-13 12:34:44 اطلس
15 شبریز 1.2 0.5 36,170 1.8 2.8 1.53 5,568 6.5 0 62% 3.61
4.99
36,380
4.39
36,170
-0.60 3.91 9,045 33 27 5,264,640 500 100 114 63 4.99 19,155 4 7 10 7 19 43 25 45 67 -41 3,170,577 22,890,311 82,802 48,596 1400-05-13 12:34:44 شبریز
16 آگاس * 1 1.1 6,481 14 11 19.85 0 0 0 0% 0.78
3.21
81,753
2.27
81,008
-0.94 2.72 8,768 22 22 2,658 9,143 -69 11 0 3.21 92 510 1 4 2 5 14 15 8 46 -76 1 20,061,278 162,512 21,785 1400-05-13 12:34:44 آگاس
17 دشیمیح 0 0 397 336 6 0 قیمت 22,990 -9% 0 0% 3.19
-1.72
20,000
-2.46
19,850
-0.74 7.14 8,734 100 0 68,720 0 100 20 0 -1.72 173 0 1 -6 -9 -20 0 0 0 21 -22 1 5,000,000 9,925 8,734 1400-05-13 12:34:44 دشیمیح
18 شبصیر 1.4 0.5 4,576 2.8 3.7 3.83 12,704 7.2 2.48 69% 0.56
5.00
91,881
4.58
91,510
-0.42 6.1 8,625 38 27 32,202 2,000 15 25 1 5.00 303 227 0 6 9 18 10 18 -32 0 -52 200,000 3,514,252 32,159 22,124 1400-05-13 12:34:44 شبصیر
19 پاکشو 7 0 27,648 1.8 2.2 0.78 277 20.8 6.46 66% -1.64
4.91
5,770
4.73
5,760
-0.18 8.26 8,107 100 15 35,822,855 1,059 100 61 100 4.91 20,674 7 7 7 7 4 4 -92 -93 11 -94 19,200,000 26,349,478 15,170 14,107 1400-05-13 12:34:44 پاکشو
20 شغدیر 1 2 10,672 1.6 1.2 1.14 12,940 6.3 3.48 0% 1.80
5.00
82,370
4.64
82,090
-0.36 3.14 7,359 34 33 566,611 100 98 62 76 5.00 4,682 40 1 6 5 5 9 293 -38 43 -1 520,000 3,714,094 30,490 26,179 1400-05-13 12:34:44 شغدیر
21 کچاد 1 1.9 167,832 1.9 1.6 0.26 3,936 7.7 4.79 50% 1.17
4.99
30,510
4.06
30,240
-0.93 5.97 7,319 17 17 2,897 835,173 -98 4 0 4.96 23 2,675 1 1 0 6 11 6 39 129 4 4,336,827 14,244,330 43,077 27,518 1400-05-13 12:34:44 کچاد
22 سپید 772 1049 3,577 0.5 1.5 3.36 5,388 6.6 1.6 0% 4.99
4.99
35,590
4.99
35,590
0.00 0 7,161 148 0 53,915,012 87 100 43 278 4.99 191,965 0 0 0 0 0 0 0 0 69 10 537,442 5,063,403 18,021 18,021 1400-05-13 12:34:44 سپید
23 سکرما 0.8 0.3 1,744 4.2 7 3.64 1,727 10.2 5.67 49% 0.06
1.66
17,130
4.39
17,590
2.73 7.87 7,152 27 35 1,038 22,517 -11 2 0 1.13 65 82 3 11 11 15 22 1 -15 49 -28 876,168 9,744,158 17,135 17,087 1400-05-13 12:34:44 سکرما
24 افران * 3 2 1,394 1 1.5 8.2 0 0 0 0% 0.04
0.07
13,939
0.05
13,936
-0.02 0.03 6,508 108 37 31,826 72,267 57 5 0 0.06 11,146 3,029 0 0 1 1 2 6 10 34 0 1 21,663,329 30,191 12,991 1400-05-13 12:34:44 افران
25 وآیند ** 0.6 0.3 16,440 2.8 16 1.64 -5,051 -2 0 56% -3.99
-3.99
10,262
-3.87
10,275
0.12 2.3 6,450 18 29 0 55,765 -100 0 0 -3.99 0 112 -1 7 10 2 -20 -22 112 -1 -69 6,400,000 60,042,068 61,693 56,255 1400-05-13 12:34:44 وآیند
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش تقاضا خرید ارزش عرضه فروش بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت ازسقف حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد