بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,306,950 (3,573) 0.16%
شاخص هم وزن 763,519 (4,514) 0.59%
ارزش بازار 9,287.4T (143 B$)
ارزش معاملات خرد 2.9T
ارزش م صندوق درآمدثابت 1T
ارزش م صندوق کالایی 5.3B
ارزش معاملات آپشن 84.2B
حجم معاملات خرد 5.9B
ورود پول حقیقی 153.6B
ورود پول صندوق درآمدثابت -185.7B
ورود پول صندوق کالایی -2.8B
تعداد نماد مثبت (56%) 451
تعداد نماد منفی (44%) 353
سرانه خرید حقیقی 27.9
سرانه فروش حقیقی 27.7
میانگین قیمت بازار L 0.54 C 0.62

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 356 358 90 804 65 715 2
نماد مثبت (54%) 193 (57%) 205 53 (56%) 451 - - -
نماد منفی (46%) 163 (43%) 153 37 (44%) 353 - - -
صف خرید (3%) 12 (18%) 63 - (9%) 75 - - -
صف فروش (0%) 1 (8%) 30 - (4%) 31 - - -
ارزش صف خرید 74.1B 261.5B - 335.6B - - -
ارزش صف فروش 9.6B 162B - 171.6B - - -
ورود پول حقیقی 44.1B 102.6B 6.9B 153.6B -185.7B 6.3M -2.8B
ارزش معاملات 1.5T 871.8B 563.7B 2.9T 1T 84.2B 5.3B
حجم معاملات 3.9B 1.7B 323.9M 5.9B 532.4M 5.1M 1.4M
تعداد معاملات 166.3K 94.7K 31.3K 292.3K 13.8K 23K 794

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
گپارس 144 74M 2.9 4.6K
پرسپولیس 51 21.3M 3 115.2K
استقلال 26 17.3M 2 109.8K
فاراک 15 215.6M 5 235.9M
وآیند 13 54.3M 1.9 303.4K
نتوس 11 149.1M 2.9 128.3K
ولکارح 10 16.5M 0.8 2.1M
ثتوسا 10 54.4M 2.9 16.3K
شمواد 9 70.2M 3 1.8M
تجلیح 8 15.2M 3.8 4.2M
سپرمی 8 12M 1 19.1K
شرنگی 8 127.6M 3 317.3K
گکیش 8 118.1M 3 136.1K
فمراد 8 93.2M 4.9 418.2K
دشیری 8 135.6M 2.9 37.3K
ساذری 8 84.9M 2.9 145.7K
ومدیر 7 13.7M -0.4 2.2M
بگیلان 7 15.2M 0.7 363K
خبنیان 7 53.5M 3 1.2M
وکبهمن 7 6.5M 1.1 725.3K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
فاراک 215.6M 15 5 235.9M
زماهان 193.9M 6 6.9 2.9M
وارس 165.2M 1 2.8 16.3M
کصدف 163.3M 1 3 758.2K
نتوس 149.1M 11 2.9 128.3K
وسنا 146.2M 2 3 1.9M
بازرگام 141M 2 -0.4 2.2M
دشیری 135.6M 8 2.9 37.3K
خفناور 134.6M 4 1.9 233.5K
گنگین 127.9M 6 2.9 81.1K
شرنگی 127.6M 8 3 317.3K
غالبر 125.6M 1 1.2 1.5M
اتوآگاه 120.7M 1 0.5 45.3M
گکیش 118.1M 8 3 136.1K
کیا 117.8M 2 5 2.8M
کایتا 116.3M 4 1.7 121.8K
شتاب 116.2M 1 -0.7 70.6M
وتوسم 103.7M 2 7 62M
ثفارس 93.4M 1 0.7 7M
فمراد 93.2M 8 4.9 418.2K

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
حمل ونقل 82.4B 144.2B 0.8
محصولات فلزی 39B 97.7B 1.4
سرمایه گذاری 19.1B 164.6B 1
رایانه 16.6B 119.6B 1.1
فلزات اساسی 7.1B 194B 1.2
دارویی 5.5B 38B 1.1
انبوه سازی 5.3B 182.9B 1
بانک 2.1B 80.5B 0.9
خودرو 1.7B 270.8B 1.1
سایر واسطه گری 1.5B 22.6B 1.1
اطلاعات و ارتباطات 1.1B 11.8B 1.3
محصولات چوبی 1.1B 13.2B 1.3

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها -177B 1.6T 0.9
محصولات غذایی -6.1B 94.6B 1
شیمیایی -6B 148B 0.9
چند رشته صنعتی -5.6B 43.1B 0.8
نفتی -4.8B 49.4B 0.8
بیمه -4.7B 55.3B 0.9
کانی غیرفلزی -4.3B 133B 1.3
زراعت -2.2B 66.1B 1.2
ماشین آلات -2.1B 20.6B 0.9
لاستیک -511.4M 11.5B 0.9
کانه فلزی -308.7M 97.7B 0.9
منسوجات -215.6M 5.1B 4.9

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
اهرم -0.1 0.7 47.4M 112.2B
حگهر 3.5 0.7 207.3M 100.7B
فن افزار 2.8 1.5 44.5M 80.6B
شتاب -0.7 0.7 64.9M 75.5B
خزامیا 1.4 0.7 144.7M 71.4B
فاذر 4.9 1.1 269.1M 46.1B
فاراک 5 14.8 231.6M 42.3B
اتوآگاه 0.5 1 39.3M 40.7B
کسرام 5 0.8 22.1M 40.6B
پالایش -0.1 1.4 2.5M 39B
کساپا -4.5 0.3 37.5M 36B
کاما 1.6 0.7 83.8M 34.5B
ثنوسا 0.6 0.8 30.9M 33.1B
موج -1.5 0.6 20.2M 31.2B
خودرو -0.6 1 95.6M 29.9B
وارس 2.8 0.9 13.3M 29.6B
دارا یکم -0.2 0.9 1.7M 29.1B
کرمان 2.4 1.4 197.8M 27B
وبملت -0.1 0.9 102.1M 25.3B
ذوب -0.4 0.4 498.9M 24.9B
ثفارس 0.7 1.3 7M 24.2B
خودران 0.5 1.2 20.3M 22.7B
کرومیت 1.7 0.9 8.4M 22.3B
فولاد -0.7 0.5 40.9M 22B
توان -0.2 0.7 9.9M 21.3B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
اهرم -0.1 0.7 11.2M 26.5B
اتکامح 41.3 0 81.6M 15.1B
شستا 0 0.6 87.3M 10.2B
توان -0.2 0.7 4.5M 9.7B
وامید 0.3 0.9 5.5M 9.6B
فولاد -0.7 0.5 17.5M 9.4B
شبندر 0.7 0.6 6.4M 7.5B
وارس 2.8 0.9 3M 6.7B
شتاب -0.7 0.7 5.5M 6.4B
فملی 0.1 0.7 8.2M 6.4B
اتوآگاه 0.5 1 6M 6.2B
خودرو -0.6 1 18.9M 5.9B
ختوقا 2.2 0.9 8.9M 5.8B
زقیام 7 1.6 14.2M 5.7B
وبملت -0.1 0.9 21M 5.2B
کسرام 5 0.8 2.7M 5B
نوری 0.5 0.6 259.6K 4.9B
بوعلی -1.6 0.7 617.9K 4.9B
دارا یکم -0.2 0.9 284.3K 4.8B
واحیا -3 0.1 6.2M 4.6B
خزامیا 1.4 0.7 9.2M 4.5B
صبا -0.2 2.4 14.7M 4.5B
پارسان -1.8 1.3 1.2M 4.4B
تاپیکو -0.1 0.3 2.6M 4.2B
شپدیس -1.3 0.2 255.6K 4B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
اهرم -0.1 11.2M 58.6M -7.2B
اتوآگاه 0.5 6M 45.3M -5.5B
زقیام 7 14.2M 24.6M -5.5B
شبندر 0.7 6.4M 10.8M -5.3B
شستا 0 87.3M 153.6M -5.2B
ختوقا 2.2 8.9M 31.4M -5.2B
کسرام 5 2.7M 24.9M -4.9B
واحیا -3 6.2M 7.5M -3B
بهپاک 5 8M 15.2M -2.9B
شپدیس -1.3 255.6K 399.8K -2.6B
غگل 5.3 7.2M 41.1M -2.5B
زفکا 2 1.9M 2M -2.5B
بتهران -3 10.5M 30.5M -2.4B
اپال 4.5 2.1M 2.3M -2.4B
تاپیکو -0.1 2.6M 3M -2.3B
دی 0.4 23.6M 115.1M -2.2B
سپید 0.4 2.5M 3.4M -2B
وسالت 2.7 3.6M 10.9M -1.9B
خگستر 0.4 6M 47.9M -1.9B
اخابر 0 2M 5.8M -1.8B
فگستر 7 3.8M 38.3M -1.8B
آسیا 4.7 10.6M 13.1M -1.7B
سامان 0.2 8.6M 12.6M -1.6B
سشرق -0.4 1.6M 2.1M -1.6B
فملی 0.1 8.2M 25.1M -1.5B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
حگهر 3.5 207.3M 213.4M 83B
فاراک 5 231.6M 235.9M 39B
فن افزار 2.8 44.5M 45.6M 12B
وارس 2.8 13.3M 16.3M 11.3B
خودرو -0.6 95.6M 114.6M 6.6B
پالایش -0.1 2.5M 2.6M 5.2B
زماهان 6.9 2.9M 2.9M 5B
وتوسم 7 58.4M 62M 4.8B
ذوب -0.4 498.9M 556.1M 4.8B
کرمان 2.4 197.8M 212.2M 4B
وبملت -0.1 102.1M 123.1M 3.9B
خزامیا 1.4 144.7M 156M 3.1B
سرود 4.7 1.3M 1.3M 3.1B
واعتبار 4.4 31.8M 32M 2.8B
هرمز 0.2 8.3M 10.9M 2.7B
فولاد -0.7 40.9M 58.4M 2.6B
فروس -0.2 9.7M 9.7M 2.6B
خودران 0.5 20.3M 20.3M 2.4B
ثشاهد 0.3 9.9M 9.9M 2.4B
توان -0.2 9.9M 14.4M 1.9B
سشمال 4.6 5.1M 5.1M 1.9B
شتاب -0.7 64.9M 70.6M 1.9B
رتاپ 5 18.9M 19.2M 1.9B
وسنا 3 1.7M 1.9M 1.8B
برکت -0.5 9M 9M 1.7B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
ذوب -0.4 498.9M 57.2M 556.1M
فاذر 4.9 269.1M 14M 283.8M
فاراک 5 231.6M 4.2M 235.9M
حگهر 3.5 207.3M 5.9M 213.4M
کرمان 2.4 197.8M 14.3M 212.2M
خزامیا 1.4 144.7M 9.2M 156M
شستا 0 66.2M 87.3M 153.6M
وبملت -0.1 102.1M 21M 123.1M
دی 0.4 91.5M 23.6M 115.1M
خودرو -0.6 95.6M 18.9M 114.6M
اتکامح 41.3 4M 81.6M 85.6M
کاما 1.6 83.8M 419.9K 84.3M
شتاب -0.7 64.9M 5.5M 70.6M
خاور 0.1 55.3M 12.4M 67.9M
وتوسم 7 58.4M 3.6M 62M
حفارس 0.4 57.8M 2.4M 60.3M
کویر 5 53.6M 5.9M 59.5M
اهرم -0.1 47.4M 11.2M 58.6M
فولاد -0.7 40.9M 17.5M 58.4M
شگستر -2.2 53.7M 4.6M 58.3M
شپلی 3 49.3M 2.8M 52.2M
خگستر 0.4 41.8M 6M 47.9M
های وب 1.6 45.7M 18K 45.7M
فن افزار 2.8 44.5M 1M 45.6M
اتوآگاه 0.5 39.3M 6M 45.3M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
اهرم -0.1 58.6M 139.6B
حگهر 3.5 213.4M 103.2B
فن افزار 2.8 45.6M 83.8B
شتاب -0.7 70.6M 82.5B
خزامیا 1.4 156M 78.1B
فاذر 4.9 283.8M 48.4B
اتوآگاه 0.5 45.3M 47.2B
کسرام 5 24.9M 45.4B
فاراک 5 235.9M 43B
پالایش -0.1 2.6M 40.4B
وارس 2.8 16.3M 36.2B
خودرو -0.6 114.6M 36.2B
کساپا -4.5 37.6M 36.1B
کاما 1.6 84.3M 35.2B
ثنوسا 0.6 31.6M 35B
دارا یکم -0.2 2M 34.2B
موج -1.5 20.6M 32.1B
فولاد -0.7 58.4M 31.7B
توان -0.2 14.4M 31.1B
وبملت -0.1 123.1M 30.7B
کرمان 2.4 212.2M 29.1B
ذوب -0.4 556.1M 27.9B
کرومیت 1.7 9M 24.1B
ثفارس 0.7 7M 24B
خگستر 0.4 47.9M 23.8B

از منفی به مثبت رفته اند (119)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
تاپکیش -3.6 5 5.4 12
غشان -1.3 1.8 0.3 11
فالوم -3.7 4.2 0.2 10
کنورح -6.2 1.6 1.3 9
غپآذر -1.5 3 4.2 8
حگهر -0.9 3.5 3.1 8
آسیا -1.2 4.7 3.2 8
شپاکسا -0.9 3.9 3.8 8
ولکارح -2.5 0.8 2.5 7
شکربن -0.4 4 4.4 7
اپال -1.5 4.5 0.6 7
دتولید -2.1 1.1 1.5 6
لپارس -1.1 5 4.4 6
کایتا -3 1.7 -0.2 6
کرمان -1.1 2.4 3 6
خاذین -0.9 4.3 3.9 6
غبشهر -0.9 3.3 1.3 6
تپمپی -2.5 2.1 1.6 6
لخانه -2.6 3 0.9 6
شپارس -1.8 1.3 0.5 6

از مثبت به منفی رفته اند (107)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
کسعدی 0.1 -4 -3.2 5
ثالوند 2.7 -3.3 -2.4 7
لسرما 0.9 -3.3 -1 6
وبرق 1.8 -3 -1.7 5
قیستو 3 -3 -2.3 6
تمحرکه 2.4 -3 -2.8 6
شساخت 2.9 -2.9 -0.2 6
شلیا 2.5 -2.9 -2.4 6
غگرجی 1.3 -2.8 -0.7 5
وایران 3.1 -2.7 -0.5 6
کقزوی 1.1 -2.4 -1.3 4
فزرین 2.1 -2.2 -1.4 8
آ س پ 0.6 -2.1 -2.3 6
تپسی 2.5 -2.1 -1.7 5
تکنو 0.7 -2.1 -0.4 5
وسینا 0.6 -2 -0.2 5
شتوکا 1.4 -2 -1.9 4
سمازن 0.8 -2 -0.3 3
شسم 2 -2 -1 4
وتعاون 1.1 -1.9 -0.3 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده