پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (مثل جمع شدن صف های خرید و فروش, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

اطلاعات بازار

شاخص کل 1,346,560 (12,115) 0%
شاخص هم وزن 392,498 (4,467) 1.15%
ارزش بازار 5,064.8T
تعداد معاملات بورس 256.8K
ارزش معاملات بورس 2.7T
حجم معاملات بورس 5B
ارزش معاملات فرابورس 6.4T
حجم معاملات فرابورس 2.7B
تعداد معاملات فرابورس 139.4K
تاریخ و ساعت 01/7/6 13:00:31

پایش بازار بورس

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 351 331 56 738 41
تعداد نماد مثبت (69%) 242 (64%) 212 37 (67%) 491 -
تعداد نماد منفی (31%) 109 (36%) 119 19 (33%) 247 -
تعداد صف خرید (6%) 21 (15%) 50 0 (10%) 71 -
تعداد صف فروش (1%) 4 (15%) 48 0 (7%) 52 -
ارزش صف خرید 43.9B 117.7B 0 161.7B -
ارزش صف فروش 43.1B 162.8B 0 205.8B -
ورود پول حقیقی 44.8B 7.8B 12B 64.6B 250.2B
تعداد معاملات 218.1K 122.9K 21.2K 362.1K 28.1K
حجم معاملات 3.5B 1.8B 47.1M 5.4B 0.9B
ارزش معاملات 1.4T 666.8B 211.3B 2.3T 1.4T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
اتکاسا 83 37.2M 3 3.4M
کازرو 20 176.1M 3 2.8M
ولشرق 20 231.2M 7 7.4M
کاسپینح 16 32.2M -0.4 1.7M
قنیشاح 11 7.8M -65.2 2.2M
بکاب 10 96.9M 5 360.3K
تاپیکوح 10 26M 3.4 1.7M
رافزا 10 3.9M -0.6 35K
فنرژی 9 38M 1.9 107K
وکبهمن 8 7M 4.7 1.5M
وثوق 8 80.2M 3 749.3K
وارس 7 89M 3 601.5K
آبادا 7 5.9M 0 604.5K
زملارد 7 9.7M 2.7 1M
وسالت 6 90.8M 3 247.1K
تملت 6 41.3M 2.7 11.1M
بگیلان 6 4.2M 0.4 366K
لطیف 6 4.2M -0.3 86.8K
دبالکح 6 25.7M 4.1 1.4M
چخزر 6 10.3M -0.2 433.1K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
ولشرق 231.2M 20 7 7.4M
کازرو 176.1M 20 3 2.8M
فن آواح 175.2M 0 5.3 21.7M
سامان 103.7M 3 3 11.9M
بکاب 96.9M 10 5 360.3K
وسالت 90.8M 6 3 247.1K
وارس 89M 7 3 601.5K
شکلر 85.2M 4 7 1.7M
مبین 83.8M 1 -0 3.2M
وثوق 80.2M 8 3 749.3K
درهآور 66.9M 1 0.8 1.6M
وسنا 64.5M 2 3 2M
خمحور 64.2M 3 5 6.8M
شلیا 64M 2 3 195.2K
سخوز 58.3M 0 1.4 3.1M
شسم 55.8M 3 2 11.2K
دانا 54.8M 3 6.9 52.7M
خبنیان 53.4M 1 2.9 10.5M
خمهر 51.9M 2 5 65.7M
دهدشت 51.9M 5 2.9 2.9M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق قابل معامله 262.3B 1.6T 1
شیمیایی 33.2B 193.8B 1.2
لاستیک 16.8B 28.9B 1.2
فلزات اساسی 14.2B 130.2B 0.7
کمکی به نهادها 12.5B 104.3B 1.4
نفتی 9.5B 126.1B 0.8
کانه فلزی 8.4B 54.3B 0.2
سرمایه گذاری 5.6B 81.1B 0.9
رایانه 5.3B 39.5B 1.5
سایر واسطه گری مالی 4.8B 35.2B 1.4
زراعت 3.7B 52.8B 1.1
دارویی 2.5B 63.4B 1.2

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
حمل ونقل -13.4B 54.9B 0.8
بیمه -13.1B 66.9B 0.5
خودرو -11.9B 343.4B 1.2
بانک -8.9B 106.5B 1.2
اطلاعات و ارتباطات -6B 66.2B 1.1
دستگاه های برقی -4.2B 14.2B 1.3
سیمان -3.8B 59.7B 0.7
قند و شکر -2.7B 29.4B 0.4
انبوه سازی -2.6B 77B 0.8
کامپیوتری -1.1B 3.4B 1
کانی غیرفلزی -0.9B 33.2B 1.1
تجارت عمده -352M 1.2B 1.1

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
پالایش 1.7 1.5 11.7M 89.5B
دارا یکم 0.8 1.3 6.8M 64.1B
خگستر 3.5 1.2 158.3M 48.7B
خساپا 1.8 1.1 255.8M 47.3B
اسیاتک -3.3 1.3 21.4M 43.6B
شپنا 5.1 1.1 77M 43B
خودرو 2.8 1.1 179M 36.7B
شبندر 1.6 0.5 51.2M 36.1B
نوری 5 2 3.7M 32.5B
فرابورس 6.9 1.3 38.3M 31.9B
بورس 6.8 1.6 48.7M 26.7B
دی 5 0.9 400.2M 25.5B
گشان 2.9 1.2 8.8M 23.2B
ورنا 1.6 0.7 43.7M 22.8B
فولاد 1.4 0.9 43.4M 21.8B
شستا 0.3 0.9 234.6M 21.3B
کالا 7 1.8 12.3M 19.1B
شپدیس 0.6 0.9 1M 18.5B
خزامیا 4.4 1.5 15.7M 18B
ثنور -2.9 0.5 20.7M 17.9B
خکاوه -1.1 0.8 14M 17.4B
فاذر -4.7 0.4 171.8M 17.3B
پکرمان 4.9 3.7 11.9M 16.7B
شتران 4 1.1 35.9M 16.6B
وساپا 1.5 0.9 33.9M 15.3B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
خودرو 2.8 1.1 129.3M 26.5B
بپاس 0.2 0.1 9M 23.3B
حکشتی 2 0.8 7.8M 17.2B
ولتجارح 0 0 124.2M 13.2B
وپاسار 0.4 0.1 16.2M 11.5B
کیمیاتک 0.9 0.9 9.2M 8.7B
سیستم -0.8 0.5 12.7M 7.8B
دی 5 0.9 103.4M 6.6B
شپنا 5.1 1.1 10.9M 6.1B
اسیاتک -3.3 1.3 2.7M 5.5B
مارون 2.6 0.2 290.4K 5.2B
های وب 0.8 0.6 15.9M 4.8B
بالبر 3.1 0.5 861.1K 4.5B
فنوال 7 1.5 1.6M 4.5B
فغدیر 0 0.1 2.4M 4B
سخوز 1.4 0.3 1.6M 3.5B
صباح 5 0 16.6M 3.5B
کچاد 0 0.5 3.2M 3.3B
دانا 6.9 3.2 23.8M 3.3B
وصندوق 0 0.7 2.8M 3.1B
وپارس 0.2 0.6 17.5M 2.9B
خساپا 1.8 1.1 15.3M 2.8B
چکاپا 3.3 1.4 11M 2.7B
فارس -0.3 1 3.7M 2.5B
شپدیس 0.6 0.9 125.6K 2.3B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
بپاس 0.2 9M 9.6M -23.2B
خودرو 2.8 129.3M 308.3M -22.2B
حکشتی 2 7.8M 14M -11.4B
دی 5 103.4M 503.6M -5.8B
کیمیاتک 0.9 9.2M 9.7M -4.3B
وپاسار 0.4 16.2M 17.1M -4.2B
های وب 0.8 15.9M 47.9M -4.2B
بالبر 3.1 861.1K 1.1M -3.7B
اسیاتک -3.3 2.7M 24.1M -2.5B
وپارس 0.2 17.5M 39.6M -2.5B
سخوز 1.4 1.6M 3.1M -2.2B
حپترو -5 470K 2.5M -1.9B
دماوند 4.6 1M 2M -1.6B
میدکو 0.2 895.1K 1.1M -1.5B
خودکفا 0.8 2.4M 7.8M -1.5B
ختور 6.4 3.7M 33.4M -1.5B
مارون 2.6 290.4K 299K -1.3B
وثخوز 2.8 471.5K 480.1K -1.3B
پاکشو 0.2 1.9M 2.1M -1.2B
تنوین 0.1 2.6M 2.7M -1.1B
حگهر 0.5 1.3M 1.5M -1.1B
دانا 6.9 23.8M 52.7M -1.1B
مادیرا 3.8 5.3M 13M -1.1B
پارس 0.7 5.3M 10.1M -1.1B
وغدیر 0.9 1M 2.8M -1B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
نوری 5 3.7M 3.7M 20.6B
پکرمان 4.9 11.9M 12.3M 15.9B
ودی 4.4 36.3M 36.7M 10.5B
شپدیس 0.6 1M 1.1M 9.7B
صباح 5 42.5M 59.1M 8.7B
فولاد 1.4 43.4M 44.6M 7.8B
فن آواح 5.3 21.7M 21.7M 7.2B
بورس 6.8 48.7M 48.9M 7B
ولتجارح 0 59.4M 183.6M 6.3B
دارا یکم 0.8 6.8M 6.8M 5.8B
شبندر 1.6 51.2M 52.7M 5.8B
خزامیا 4.4 15.7M 15.8M 4B
شستا 0.3 234.6M 259.7M 3.8B
شاوان 5 3.9M 4.1M 3.7B
شکام 2.8 2.3M 2.6M 3.5B
فرابورس 6.9 38.3M 39.6M 3B
کالا 7 12.3M 12.4M 3B
پالایش 1.7 11.7M 12M 2.8B
غپینو 5.7 47M 48.6M 2.7B
وتوکا 0 5M 5M 2.7B
دفرا 5 1.7M 1.7M 2.4B
مبین -0 2.9M 3.2M 2.3B
خمهرح 10 34M 66.2M 2.2B
آریا 1.2 0.9M 0.9M 2.2B
کچاد 0 5.9M 9.1M 2.1B

پول هوشمند و کد به کد ها

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید فروش حقوقی حجم
پکرمان 4.9 3.7 11.7M 12.3M
دفرا 5 3.8 1.4M 1.7M
ودی 4.4 1.7 28.6M 36.7M
نوری 5 2 2.3M 3.7M
وتوکا 0 1.8 3.5M 5M
سنوین 3 2.3 1.9M 2.4M
شکام 2.8 1.5 1.7M 2.6M
خریخت 5 1.9 4.9M 9.1M
شاوان 5 2.1 2.3M 4.1M
وپسا 1.2 1.4 7.3M 13.5M
فسازان 1.1 1.3 2.8M 5.5M
فروسیل 1.1 1.4 172.7K 281.7K
وارس 3 7.3 360K 601.5K
اتکاسا 3 82.8 1.8M 3.4M
تاپیکوح 3.4 10.2 1M 1.7M
دهدشت 2.9 4.8 1.7M 2.9M
کازرو 3 20.4 2M 2.8M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
فلات4 45.1 136.4 M 136.4 M
بپاس 0.2 9.0 M 9.6 M
تنوین 0.1 2.6 M 2.7 M
پاکشو 0.2 1.9 M 2.1 M
بنیرو 1.3 1.2 M 1.5 M
حگهر 0.5 1.3 M 1.5 M
دسبحا 2.2 1.2 M 1.2 M
بالبر 3.1 0.9 M 1.1 M
میدکو 0.2 0.9 M 1.1 M
سفارود 2 0.5 M 0.8 M
سیدکو 0 0.5 M 0.6 M
یارا 0.1 0.5 M 0.6 M
داریک 0.1 0.6 M 0.6 M
فوکا 0.3 0.5 M 0.6 M
وثخوز 2.8 0.5 M 0.5 M
نشان 0.1 0.3 M 0.4 M
ویسا -3 0.3 M 0.4 M
ساراب 0.9 0.3 M 0.4 M
اتکامح -1.4 0.3 M 0.4 M
درازی 0.2 0.3 M 0.4 M

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
شکلر 7 4.1 2 M
فنوال 7 1.5 3 M
فرابورس 6.9 1.3 40 M
بورس 6.8 1.6 49 M
شصدف 6.8 1.7 1 M
سپیدار 6.6 4.9 1 M
ختور 6.4 1.1 33 M
نوری 5 2 4 M
دلقما 5 1.4 19 M
خریخت 5 1.9 9 M
خمهر 5 2.1 66 M
کپشیر 4.9 1.7 2 M
غگل 4.9 1.7 23 M
گکوثر 4.9 1.2 60 M
رنیک 4.5 2.9 2 M
ودی 4.4 1.7 37 M
اوج 3 3.7 0 M
مروارید 1 25.5 0 M
زمگسا 0.6 1.4 3 M
ارمغان 0.2 1.2 1 M
سپیدما 0.1 1.7 21 M
پارند 0.1 1.1 93 M
اعتماد 0.1 1 39 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
مرقام -5 4,681 5.0 M
فاذر -4.7 19,249 189.4 M
وزمین -4 599 0.8 M
وامیر -3 631 0.0 M
وهنر -3 2,636 12.4 M
ولتجار -3 713 2.7 M
ثنور -2.9 18,155 21.0 M
خفناور -2.5 2,592 1.1 M
دتوزیع -2.2 1,961 0.7 M
خاذین -2.1 6,629 31.3 M
کهرام -2 1,113 0.2 M
تاتمس -2 6,350 0.5 M
سیستم -0.8 8,162 13.1 M
دشیمی -0.8 1,172 0.5 M
ولملت -0.3 1,200 3.4 M
انار -0.1 198 0.2 M

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (34)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
ولتجارح 0 0 184 M 28
اوج 3 3.7 0 M 21
پکرمان 4.9 3.7 12 M 20
دفرا 5 3.8 2 M 15
کایتا 3 0.8 1 M 11
گنبد -0.6 49.7 0 M 9.8
ودی 4.4 1.7 37 M 9.5
کابگن -1 0.8 1 M 8.9
فن آواح 5.3 0 22 M 6.9
تاتمس -2 0.9 0 M 5.5
آینده -1.9 0.7 18 M 5.2
سیستم -0.8 0.5 13 M 5
سپهر 10 1 0 M 5
فنوال 7 1.5 3 M 4.3
غپینو 5.7 1.5 49 M 4.1
دلقما 5 1.4 19 M 4
سغدیر 0 0.2 2 M 3.8
قزوین 2.7 0.6 4 M 3.5
سخوز 1.4 0.3 3 M 3.4
فاذر -4.7 0.4 189 M 3.4
کهرام -2 0.9 0 M 3.3
مرقام -5 0.7 5 M 3.1
فالوم -1.6 1.3 4 M 3
غگرجی 4.1 0.7 15 M 3
کیمیاتک 0.9 0.9 10 M 2.9
گکوثر 4.9 1.2 60 M 2.9
شکلر 7 4.1 2 M 2.9
پارند 0.1 1.1 93 M 2.8
رنیک 4.5 2.9 2 M 2.8
سپیدار 6.6 4.9 1 M 2.7
کاسپینح -0.4 15.8 2 M 2.7
سخاش 1.7 0.6 0 M 2.7
اسیاتک -3.3 1.3 24 M 2.7
نوری 5 2 4 M 2.6

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
اوج 3 0 M 35
ولتجارح 0 184 M 23
کایتا 3 1 M 20
کابگن -1 1 M 19
سیستم -0.8 13 M 19
پکرمان 4.9 12 M 17
وهنر -3 12 M 16
تاتمس -2 0 M 16
دفرا 5 2 M 9.7
ودی 4.4 37 M 7.9
اسیاتک -3.3 24 M 7.5
کیمیاتک 0.9 10 M 6.7
کاسپینح -0.4 2 M 6.4
آینده -1.9 18 M 5.8
دلقما 5 19 M 5.8
سپهر 10 0 M 5
خبنیان 2.9 10 M 4.9
شکلر 7 2 M 4.8
ثنور -2.9 21 M 4.8
ممسنی -2.6 10 M 4.5
کهرام -2 0 M 4.1
زمگسا 0.6 3 M 4
سخوز 1.4 3 M 3.8
غگرجی 4.1 15 M 3.6
پارند 0.1 93 M 3.4
نشان 0.1 0 M 3.3
غپینو 5.7 49 M 3.2
دقاضیح 0 0 M 3.1
سپیدار 6.6 1 M 3.1
افران 0.1 238 M 3.1

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
دی 5 400.2M 103.4M 503.6M
خودرو 2.8 179M 129.3M 308.3M
خساپا 1.8 255.8M 15.3M 271.1M
شستا 0.3 234.6M 25.1M 259.7M
فاذر -4.7 171.8M 17.5M 189.4M
ولتجارح 0 59.4M 124.2M 183.6M
خگستر 3.5 158.3M 308.8K 158.6M
شپنا 5.1 77M 10.9M 87.8M
کرمان 3.2 84.5M 2M 86.5M
وتجارت 3.1 80.8M 2.9M 83.7M
فاراک 4.2 69.7M 391.2K 70.1M
وبصادر 1.8 68.2M 0 68.2M
خمهرح 10 34M 32.2M 66.2M
خمهر 5 57.9M 7.8M 65.7M
خبهمن 1.7 57.8M 2.6M 60.4M
گکوثر 4.9 59.6M 451.5K 60.1M
صباح 5 42.5M 16.6M 59.1M
وبملت 1.7 48.8M 7.8M 56.5M
وسدید 3 50.5M 5.3M 55.7M
دانا 6.9 28.9M 23.8M 52.7M
شبندر 1.6 51.2M 1.4M 52.7M
بورس 6.8 48.7M 164.8K 48.9M
غپینو 5.7 47M 1.6M 48.6M
های وب 0.8 32M 15.9M 47.9M
فولاد 1.4 43.4M 1.2M 44.6M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
پالایش 1.7 12M 92B
دارا یکم 0.8 6.8M 64.9B
خودرو 2.8 308.3M 64.1B
خساپا 1.8 271.1M 50.9B
خگستر 3.5 158.6M 49.4B
شپنا 5.1 87.8M 49.3B
اسیاتک -3.3 24.1M 48.7B
شبندر 1.6 52.7M 37.4B
فرابورس 6.9 39.6M 32.9B
نوری 5 3.7M 32.5B
دی 5 503.6M 31.9B
حکشتی 2 14M 30.8B
بورس 6.8 48.9M 26.7B
بپاس 0.2 9.6M 24.6B
شستا 0.3 259.7M 23.7B
گشان 2.9 9M 23.6B
ورنا 1.6 43.9M 23.2B
فولاد 1.4 44.6M 22.5B
شپدیس 0.6 1.1M 21B
ولتجارح 0 183.6M 19.6B
فاذر -4.7 189.4M 19.2B
کالا 7 12.4M 19B
خزامیا 4.4 15.8M 18.2B
ثنور -2.9 21M 18.2B
شتران 4 38.9M 18B

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
تایرا 1.1 6.6 2.53
فکمند 0.9 1.6 -2.26
قشرین 1.4 2.6 -0.8
صباح 0 5 2.26
کایتا 0.8 3 0.39
وحکمت 0.6 3 0.56
قثابت 0.8 5 2.7
وگستر 1 5.9 3.66
شفارس 0.9 6.9 4.91
تملت 5.9 2.7 0.75
فن آواح 0 5.3 3.42
غپآذر 1.9 5.3 3.45
ثغرب 0.9 6.9 5.09
ختور 1.1 6.4 4.65
شرنگی 0.7 0.3 -1.43
زمگسا 1.4 0.6 -1.02

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
گنگین 34,650 -4.9 -0.27
میدکوح 14,000 -4 0
مفاخر 33,100 -1.9 2.07
ثاصفا 12,150 -3 0.56
معیار 64,000 -3 0
وامید 11,540 -3.3 -0.34
بهیر 9,100 -3 -0.11
پشاهن 75,050 -3 -0.13
کگهر 39,500 -3 -0.12
سکارون 73,800 -3 -0.13
داراب 1,034 -2.9 -0.09
زکوثر 11,700 -0.7 2.12
ولانا 15,030 -3 -0.26
فن آوا 5,820 -2.8 -0.17
وسرمد 2,628 -3 -0.33
داسوه 33,160 -2.9 -0.23
تمحرکه 6,250 -3 -0.47
خپویش 21,490 -3.2 -0.72
اپال 17,920 -2.7 -0.22
گپارس 113,550 -3 -0.56
شکبیر 70,650 -2.4 0
ویسا 5,910 -3 -0.66
کزغال 16,540 -0.1 2.18
سکرد 7,000 -2.5 -0.28
ختوقا 3,312 0.2 2.3
سفار 74,080 -2.5 -0.33
واحصا 85,350 -3 -0.85
سجام 2,238 -2.3 -0.17
کنور 14,230 -2.5 -0.48
وزمین 7,730 -4 -1.99

از منفی به مثبت رفته اند (140)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
شکلر -2.4 7 6.8 10
زمگسا -5 0.6 -1 9
دالبر -2 3.7 0.5 9
زنگان -1.8 6.9 6.1 9
دکوثر -1.8 1.9 1.7 9
ختور -0.8 6.4 4.7 9
ساینا -1.9 1.3 1.8 8
ثتران -2.8 3.3 1.3 8
قرن -2.3 2.3 2.2 8
پخش -2.6 4.8 4.3 8
فجهان -3.9 0.9 0.3 8
ودی -0.5 4.4 3.1 8
ثباغ -2.6 3.2 1.6 7
سپیدار -0.2 6.6 5.7 7
وآذر -4.1 1.1 0.3 7
وآوا -2.6 0.4 2.1 7
خاهن -2.2 0.4 0.2 7
بالاس -1.9 4.2 4.2 7
سرود -2.1 2.4 0.4 7
سمگا -1.5 1.4 2.2 7

از مثبت به منفی رفته اند (44)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ثاصفا 2.2 -3 0.6 6
تپولا 2.1 -2.9 -1.4 6
فبستم 2.8 -2.9 -1.5 6
سکرد 1 -2.5 -0.3 7
سفار 0.1 -2.5 -0.3 5
کباده 1.1 -2.3 -1.6 4
کسرام 1.4 -2.2 -2 6
دتوزیع 2 -2.2 -0.9 4
وخاور 0.1 -2.1 -0.2 2
کهرام 1.8 -2 -1.9 4
پارسیان 1 -1.9 -0.3 3
مفاخر 2.2 -1.9 2.1 8
لسرما 3.4 -1.9 -0.4 6
فالوم 2.8 -1.6 -1 6
ولقمان 2.2 -1.6 -1.3 5
لپارس 0.9 -1.3 0.5 7
کدما 0.7 -1.2 0.3 4
وسینا 3.1 -1.2 0.3 6
خکاوه 2 -1.1 0.8 4
کپارس 2.4 -1.1 0.8 5

صف خرید و صف فروش و معاملات بلوکی

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم تقاضا حجم
اتکاسا 3 25.6B 59M 3.4M
وسالت 3 21.7B 3.1M 247.1K
خبنیان 2.9 16.5B 23.6M 10.5M
کالا 7 7.7B 4.9M 12.4M
ثفارس 5 7.3B 7.6M 20.6M
نوری 5 5.9B 648K 3.7M
سامان 3 5.5B 16.8M 11.9M
بکاب 5 4.5B 1.5M 360.3K
فنوال 7 4.1B 1.4M 3M
فجوش 3 4B 25.2M 5.6M
شلیا 3 4B 1.2M 195.2K
دانا 6.9 4B 28.1M 52.7M
گشان 2.9 3.6B 1.3M 9M
کورز 3 3.5B 178.1K 709
وتعاون 4.9 3.3B 22.9M 2.8M
شکلر 7 2.5B 1.3M 1.7M
زنگان 6.9 2.4B 419.3K 1.4M
دهدشت 2.9 2.1B 2.4M 2.9M
فپنتا 5 1.9B 28.8K 99.3K
گدنا 7 1.8B 3.6M 6.7M
سصفها 5 1.8B 439K 353.1K
ولشرق 7 1.8B 6.3M 7.4M
دی 5 1.8B 22.3M 503.6M
خمحور 5 1.7B 4.2M 6.8M
دحاوی 2.9 1.5B 1.9M 3.9M
نبروج 1.9 1.3B 478.7K 50
چنوپا 3 1.3B 49.3K 1.6K
وسنا 3 1.3B 1.4M 2M
بنو 5 886.4M 2.3M 4.8M
باران 3 867.4M 2.5M 3M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم عرضه حجم
حبندر -2.9 50.1B 15.7M 4.3K
فنفت -3 22.1B 7.8M 232.2K
خفولا -2.9 15.2B 5.9M 248.7K
واحصا -3 12.8B 1.5M 32.5K
فمراد -5 9.9B 2.3M 415.5K
غدشت -5 9.7B 2.7M 0.9M
وبرق -2.9 8B 1.7M 154.9K
حپترو -5 7.8B 1.8M 2.5M
شزنگ -1.9 6.8B 774.6K 575
تمحرکه -3 6.5B 10.3M 212.7K
استقلال -2 5.7B 19M 329.2K
وامیر -3 4.3B 166K 24.7K
پشاهن -3 3.8B 503.5K 5.5K
وحافظ -2.9 2.7B 1.6M 333.3K
بهیر -3 2.4B 2.7M 43.1K
ومشان -3 1.8B 227.7K 108.8K
شمواد -3 1.7B 153.3K 150.6K
داراب -2.9 1.5B 14.1M 258.8K
تاتمس -2 1.3B 97K 493.4K
ولراز -3 1.2B 429.5K 264K
قاروم -2 1.1B 66.3K 36.8K
ولانا -3 1B 672.9K 41.5K
تپولا -2.9 705.8M 601K 387.9K
سکارون -3 691.8M 93.3K 5.7K
وایرا -3 686.7M 3.5M 3.1M
وزمین -4 683.3M 870.3K 775.2K
فافزا -2.9 639.7M 156.1K 711.8K
ثعتما -2.9 581.6M 499.6K 352.4K
وسرمد -3 576.8M 2.1M 409.9K
گکیش -3 559.8M 226.4K 441K

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خریدار
چکاوه 5 4.6 0.9
خریخت 5 4.7 1.9
صباح 5 2.3 0
قثابت 5 2.7 0.8
شاوان 5 4.4 2.1
نیرو 3 1.8 0.8
ثنظام 2.9 1.9 1.3
سباقر 2.9 1.5 3.5
تابا 2.9 2.9 0.7

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
پارتا -4.9 -3.83 1 22.9K
فاذر -4.7 -3.97 0.4 716K
بایکا -3 -1.38 0.5 23.3K
وهنر -3 -2.71 0.5 0.9M
فبیرا -3 -1.38 0.7 3.9K
ثنور -2.9 -2.59 0.5 243.2K
ممسنی -2.6 -1.03 3.3 27.8K
خفناور -2.5 -1.66 0.8 7K
ثقزوی -2.4 -0.94 0.7 2K
شکبیر -2.4 0 0.6 3.2K
سایرا -1.6 -0.18 1.6 610

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
خمهرح 663 10 9.6
پردیسح 1,395 4.3 7.4
ولشرق 2,819 7 7
گدنا 4,869 7 6.9
شکلر 19,310 7 6.8
فنوال 28,650 7 6.6
کالا 15,460 7 6.6
فرابورس 8,330 6.9 6.6
غپینو 2,509 5.7 6.5
دانا 1,404 6.9 6.5
بورس 5,480 6.8 6.4
شصدف 30,550 6.8 6.3
زنگان 56,250 6.9 6.1
سپیدار 24,300 6.6 5.7
شپنا 5,590 5.1 5.5
درازکح 10,500 4.1 5.5
فتوسا 7,450 5.2 5.4
اوان 12,760 3.7 5.4
دسانکو 6,430 5.4 5.3
ثغرب 7,770 6.9 5.1

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
پارسیانح 1,985 -77.2 -78.3
قنیشاح 1,446 -65.2 -66.6
غدشت 35,810 -5 -5
فمراد 41,420 -5 -5
مرقام 9,390 -5 -4.9
حپترو 43,040 -5 -4.7
اسیاتک 20,390 -3.3 -4.1
فاذر 1,008 -4.7 -4
پارتا 6,960 -4.9 -3.8
ومشان 62,000 -3 -3
شمواد 82,350 -3 -3
حبندر 31,850 -2.9 -2.9
فافزا 33,450 -2.9 -2.8
وهنر 2,115 -3 -2.7
ثزاگرس 21,600 -2.9 -2.7
ثجوان 4,702 -3 -2.7
ثنور 8,620 -2.9 -2.6
آینده 7,970 -1.9 -2.6
ولراز 24,400 -3 -2.6
قجام 5,640 -2.9 -2.4

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
وگردش2 8,850 287.4 M
فلات4 20,000 136.4 M
خساپا2 1,850 131.0 M
چکاپا2 2,500 90.0 M
کارین4 10,042 69.5 M
اوصتا4 24,426 32.8 M
کمند4 10,124 29.0 M
شسپا2 3,034 20.0 M
نخل4 10,032 10.0 M
کیان4 37,500 9.9 M
پارسیان2 3,164 8.7 M
کروی2 19,000 2.8 M
آبادا2 9,120 2.6 M
کاسپین2 11,510 2.4 M
شیراز2 68,450 0.4 M
شبصیر2 92,000 0.3 M
فیروزا2 30,221 0.0 M
افران2 1 250.0 M
کمند2 1 89.0 M
ثبات2 1 70.9 M
سپیدما2 1 37.5 M
اهرم2 1 7.6 M
کیان2 1 6.0 M
آفاق2 1 5.0 M
هامرز2 1 1.2 M
زیتون2 1 1.0 M
مثقال2 1 0.5 M
ویستا2 1 0.1 M
اطلس2 1 0.0 M