بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,171,050 (-5,452) -0.25%
شاخص هم وزن 747,404 (-167) -0.02%
ارزش بازار 8,905T (177 B$)
ارزش معاملات خرد 6T
ارزش م صندوق درآمدثابت 1.6T
حجم معاملات خرد 9.3B
ورود پول حقیقی -419.2B
ورود پول صندوق درآمدثابت -28.5B
تعداد نماد مثبت (35%) 279
تعداد نماد منفی (64%) 515
سرانه خرید حقیقی 27.4
سرانه فروش حقیقی 26.3
میانگین قیمت بازار L -0.18 C -0.06

پایش معاملات خرد

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 348 353 93 799 60
تعداد نماد مثبت (36%) 127 (39%) 137 15 (35%) 279 -
تعداد نماد منفی (64%) 221 (61%) 216 78 (64%) 515 -
تعداد صف خرید (4%) 13 (10%) 37 0 (6%) 50 -
تعداد صف فروش (0%) 0 (9%) 33 0 (4%) 33 -
ارزش صف خرید 85.6B 126.1B 0 211.7B -
ارزش صف فروش 0 310.6B 0 310.6B -
ورود پول حقیقی -327.1B -44.6B -47.4B -419.2B -28.5B
تعداد معاملات 341.1K 207.9K 54.2K 603.3K 22.7K
حجم معاملات 5.6B 3.4B 297.6M 9.3B 1B
ارزش معاملات 3.2T 2.1T 767B 6T 1.6T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
قیستو 21 119M 3 334K
فنفت 11 177.3M 3 1.2M
فجهانح 11 12.6M 4.5 12M
پی پاد 9 82.8M 5 2.5M
تایرا 9 138.9M 6.9 24.3M
وکبهمن 8 10.2M -0.9 2M
پلاست 8 205.8M 3 253.5K
کتوسعه 7 13.2M 0.3 1.3M
فصبا 7 3.8M -1.8 5.2M
سباقر 7 144.3M 3 167.3K
اتکاسا 7 28.4M -0.1 1.1M
استقلال 6 8.8M -1.1 1.8M
کیمیاتک 6 21.1M 1.2 891.3K
بپیوند 6 20.3M -0.7 1.5M
قنیشا 6 94.9M 5 23.8M
فن افزار 6 27.9M 4.9 6.4M
وسرمدح 6 18.1M 2.9 3.4M
حپرتو 6 25.9M -0.1 863.4K
ددانا 6 37.3M -0.1 344.6K
لطیف 5 3.2M -1.5 13.8K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
فنرژی 639.6M 1 -2 2.6M
پلاست 205.8M 8 3 253.5K
لپیام 204.7M 2 2.9 440.2K
وثخوز 200.3M 3 5 114K
فنفت 177.3M 11 3 1.2M
میهن 145.2M 2 5 3.7M
سباقر 144.3M 7 3 167.3K
تایرا 138.9M 9 6.9 24.3M
وارس 123.8M 2 3 2.9M
قیستو 119M 21 3 334K
کتوکا 118.4M 4 7 13.4M
خفولا 108.5M 3 -2.7 1.2M
خودکفا 102.9M 1 -0.1 85.5M
سدور 100.5M 2 5 8.1M
کمینا 98.7M 1 0.9 3.3M
قنیشا 94.9M 6 5 23.8M
کسرام 91.2M 1 5 28.8M
پکرمان 89M 5 5 3.3M
وملی 87M 1 5 1.3M
اسیاتک 84.9M 2 6.9 78.2M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
سرمایه گذاری 23.3B 322.7B 1
ماشین آلات 18.7B 81.8B 1.3
رایانه 10B 52.9B 1.8
لاستیک 10B 75.2B 1.4
بیمه 9.9B 132.2B 1.2
دارویی 3.7B 144.3B 1.2
کانی غیرفلزی 1.6B 158.3B 0.9
محصولات فلزی 1.4B 37.3B 1.1
کاشی و سرامیک 1.2B 52B 0.8
زغال سنگ 1.2B 11.7B 1.3
منسوجات 466.1M 27.1B 1.3
محصولات چوبی 156M 3.9B 1.2

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
بانک -112.5B 264.1B 0.5
چند رشته صنعتی -63.2B 154.1B 0.5
خودرو -62.4B 502.3B 0.8
صندوق ها -59B 2.4T 1
فلزات اساسی -36.1B 671.9B 1.1
شیمیایی -34.9B 363.1B 0.7
اطلاعات و ارتباطات -34.5B 147.3B 0.2
کانه فلزی -16.7B 141.8B 0.8
سیمان -16B 201.6B 1.1
کمکی به نهادها -10.5B 78.3B 0.9
نفتی -7.3B 156.2B 1.1
انبوه سازی -7.2B 493.4B 1.2

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
ثشاهد 2 0.9 111.5M 179.9B
پالایش 0.4 1.1 9.8M 140.7B
دارا یکم -3.1 0.9 4.9M 82.8B
اسیاتک 6.9 1.9 58.3M 74.6B
وسپهر 7 4 143.5M 72B
خگستر -3.5 0.7 131.3M 63B
خودکفا -0.1 1.2 59.5M 56.7B
ثاخت 3.7 1.5 112.6M 54.9B
اخابر -4.6 0.6 42M 47.9B
سصفها 2.5 0.7 3.8M 40.5B
خبنیان 0.2 1 83.4M 39.2B
کدما 5 1.1 5.2M 39B
سدبیر -3.8 0.4 6.1M 39B
شتران 1.7 1.1 85.1M 38.9B
وساپا -1.2 0.8 69.1M 36.7B
زاگرس -1.3 0.7 2.7M 36.7B
خزامیا -2.9 0.5 58.5M 34.8B
خودرو -1 0.7 120.5M 34.6B
غنوش 3.9 1.3 26.5M 33.6B
ورنا 1.5 0.9 48.3M 33.4B
وسدید -3 0.8 75M 33.1B
ثمسکن 2.7 1.2 35.1M 30.5B
فولاد -1.3 0.6 47M 28.9B
پیزد 5 1.2 71.8M 28.7B
خپارس 0 1.5 217.5M 28B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
فصباح 0 0 680.4M 329.2B
وسالت -0.4 0 48M 65B
شستا -1.2 0.4 423.6M 54.1B
فولاد -1.3 0.6 55.9M 34.4B
وغدیر 1.5 0.2 13.3M 30.8B
بازرگام -1.8 0 29.8M 27.2B
خساپا -1.8 0.7 99.9M 26.8B
شپنا -0.2 0.8 30.1M 26.6B
اسیاتک 6.9 1.9 19.9M 25.6B
خودکفا -0.1 1.2 26.1M 24.9B
وامید -0.4 0.4 17.2M 24.1B
وبملت -1.7 0.6 47.4M 21.9B
فملی -0.5 0.5 27.3M 20.6B
بوعلی -1 0.4 3.4M 20.5B
نوری -0.5 0.7 1.3M 19.3B
وبصادر -2.5 0.8 91.1M 19.2B
خودرو -1 0.7 64.5M 18.5B
وتجارت -3.1 0.4 78.2M 18B
کگل -0.7 0.6 29.8M 17.6B
ومعادن -0.5 0.6 28.4M 14.9B
فزر -0.2 0.6 3.1M 14.4B
پترول 1.2 0.9 67.1M 13.8B
ذوب -2.6 0.8 33.8M 13.6B
پالایش 0.4 1.1 0.9M 13.3B
ثفارس -0.1 0.8 2.3M 12.4B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
وسالت -0.4 48M 51M -65.4B
شستا -1.2 423.6M 517.1M -28.1B
فولاد -1.3 55.9M 102.9M -28B
بازرگام -1.8 29.8M 30.1M -26.5B
خساپا -1.8 99.9M 164.8M -22B
وغدیر 1.5 13.3M 14.3M -20.5B
خودرو -1 64.5M 185M -17.6B
فملی -0.5 27.3M 35.4M -17.4B
وبملت -1.7 47.4M 91.4M -17.4B
وتجارت -3.1 78.2M 172.9M -14.6B
پترول 1.2 67.1M 154.8M -12.5B
ثفارس -0.1 2.3M 5.3M -12.3B
شپنا -0.2 30.1M 60.5M -12B
بوعلی -1 3.4M 4M -11.1B
ومعادن -0.5 28.4M 40.5M -10.8B
اسیاتک 6.9 19.9M 78.2M -8.6B
خگستر -3.5 17.5M 148.8M -8.4B
رمپنا -2.5 7.7M 11.6M -8.3B
ذوب -2.6 33.8M 89.9M -7.6B
وساپا -1.2 18.4M 87.5M -7.5B
وملی 5 355.4K 1.3M -7.1B
حکشتی -1.8 6.7M 28.1M -6.8B
نوری -0.5 1.3M 1.7M -6.8B
وصندوق -0.7 4.4M 6.4M -6.7B
کگاز -2.1 1.4M 3M -6.4B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
وسپهر 7 143.5M 147.8M 26B
تایرا 6.9 24.2M 24.3M 19.4B
وسدید -3 75M 86.2M 17.9B
جم 3.3 3.9M 5.4M 14.3B
فصباح 0 27.1M 707.4M 13.1B
زاگرس -1.3 2.7M 2.8M 12B
خبنیان 0.2 83.4M 93.3M 11.2B
ثاخت 3.7 112.6M 115.6M 11.1B
واتی 5.9 24.5M 26.4M 8.7B
کسرام 5 27.2M 28.8M 7.6B
پکرمان 5 3.3M 3.3M 7.5B
البرز 4 46.9M 57.3M 7.5B
حگهر 2.4 19M 19.9M 5.9B
پالایش 0.4 9.8M 10.8M 5.8B
سرچشمه 5 14.6M 15.9M 5.1B
پیزد 5 71.8M 72.3M 4.6B
فن افزار 4.9 6.4M 6.4M 3.9B
خفولا -2.7 1M 1.2M 3.9B
شسپا 1 10.6M 13.3M 3.6B
کتوکا 7 12.2M 13.4M 3.6B
کپشیر 0.8 5.8M 6.3M 3.5B
ورازی 3 65.7M 65.7M 3.4B
قنیشا 5 23.8M 23.8M 3.1B
درازی 2.4 5.1M 5.1M 2.8B
بفجر -1 1.7M 1.9M 2.7B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
فصباح 0 27.1M 680.4M 707.4M
شستا -1.2 93.5M 423.6M 517.1M
خپارس 0 217.5M 13.6M 231.1M
وبصادر -2.5 104.1M 91.1M 195.2M
خودرو -1 120.5M 64.5M 185M
وتجارت -3.1 94.7M 78.2M 172.9M
خساپا -1.8 64.9M 99.9M 164.8M
پترول 1.2 87.7M 67.1M 154.8M
خگستر -3.5 131.3M 17.5M 148.8M
وسپهر 7 143.5M 4.2M 147.8M
وخارزم -1.5 111.1M 15.7M 126.9M
ثاخت 3.7 112.6M 3M 115.6M
ثشاهد 2 111.5M 0.9M 112.4M
فولاد -1.3 47M 55.9M 102.9M
شتران 1.7 85.1M 10.6M 95.7M
خبنیان 0.2 83.4M 9.9M 93.3M
وبملت -1.7 44M 47.4M 91.4M
ذوب -2.6 56.1M 33.8M 89.9M
وساپا -1.2 69.1M 18.4M 87.5M
وسدید -3 75M 11.3M 86.2M
شپلی -2.7 86.1M 136.1K 86.2M
خودکفا -0.1 59.5M 26.1M 85.5M
خاور -2.6 62.6M 18.6M 81.2M
اسیاتک 6.9 58.3M 19.9M 78.2M
شفارس -1 75M 2.2M 77.2M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
فصباح 0 707.4M 342.3B
اهرم -2.9 105.1M 221.9B
ثشاهد 2 112.4M 181.9B
پالایش 0.4 10.8M 154.6B
اسیاتک 6.9 78.2M 98.7B
دارا یکم -3.1 5.2M 87.4B
خودکفا -0.1 85.5M 83.8B
وسپهر 7 147.8M 73.3B
خگستر -3.5 148.8M 72.3B
وسالت -0.4 51M 69.5B
شستا -1.2 517.1M 66.3B
فولاد -1.3 102.9M 63.4B
ثاخت 3.7 115.6M 56.9B
شپنا -0.2 60.5M 53.4B
خودرو -1 185M 53.2B
اخابر -4.6 45.7M 52.4B
وساپا -1.2 87.5M 47.1B
خساپا -1.8 164.8M 44.3B
خبنیان 0.2 93.3M 44.2B
شتران 1.7 95.7M 43.7B
وبملت -1.7 91.4M 42.4B
وبصادر -2.5 195.2M 41.3B
سصفها 2.5 3.8M 41.3B
وتجارت -3.1 172.9M 40.1B
کدما 5 5.3M 39.1B

از منفی به مثبت رفته اند (92)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
داوه -0.5 7 5.1 10
زکوثر -1.8 7 5.8 9
ددام -1.1 3.5 2.2 9
حسیر -1.7 3.9 4.6 8
وساخت -0.9 0.5 2 8
وسپهر -0.6 7 5.9 8
سدور -1.9 5 4.6 7
غنوش -1.7 3.9 4.3 7
آ س پ -1.3 0.4 0.3 7
حریل -1.7 1.5 1.7 7
بکابل -0.2 2.2 3.4 7
کترام -1.7 1.7 2.3 6
حخزرح -1.3 5 3.7 6
تاتمس -3 2.9 -0.5 6
سفاسی -2.9 2.5 0.7 6
قشیر -1.2 0.9 -0.6 6
وارس -2.8 3 2.9 6
رتاپ -2.4 0.5 1 6
وشمال -2.8 1.6 0 6
سیتا -0.6 2 1.6 6

از مثبت به منفی رفته اند (121)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ثپردیس 0.3 -4.9 -3.5 6
غگز 5 -4.4 1.6 10
گلدیرا 3.7 -4.3 -4.3 9
فسرب 1 -3.3 -3 5
بکهنوج 3.5 -3.2 -1.2 8
وتجارت 0.9 -3.1 -2.7 5
خکمک 1.2 -3 -2.5 5
شسینا 0.8 -3 -2.7 5
خزامیا 0.2 -2.9 -2 5
زپارس 0.6 -2.9 -2.4 5
وملل 2 -2.8 -3 7
پارسیان 1.6 -2.8 -1.1 5
شپلی 0.4 -2.7 -2.4 4
گنگین 1.4 -2.7 -0.4 6
زماهان 4.3 -2.7 -2.7 10
گوهران 0.3 -2.7 -2 4
وایران 1.2 -2.6 -0.5 7
ولتجار 3 -2.6 -1 6
بکاب 2.2 -2.6 -1.5 5
ثقزوی 1.2 -2.6 -1.2 4
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده