پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرامی از هشدارهای لحظه ای و امکانات بیشتری استفاده خواهید کرد. اتصال به ربات

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,557,213 (-25,010) -1.58%
شاخص هم وزن 432,773 (-8,733) -1.98%
ارزش بازار 6,178,832
تعداد معاملات بورس 624,953
ارزش معاملات بورس 6,189
حجم معاملات بورس (میلیارد) 13.5
تعداد معاملات خرد 1,040,618
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 7,556
حجم معاملات خرد (میلیارد) 16.2
تاریخ و ساعت 01/3/2 12:44:44

2,419 1,131 پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 337 316 60 713 35
تعداد نماد مثبت (19%) 65 (30%) 94 9 (24%) 168 -
تعداد نماد منفی (81%) 272 (70%) 222 51 (76%) 545 -
تعداد صف خرید (4%) 15 (18%) 58 0 (10%) 73 -
تعداد صف فروش (26%) 88 (34%) 107 0 (27%) 195 -
ارزش صف خرید 358 230 0 587 -
ارزش صف فروش 259 270 0 529 -
ورود پول حقیقی -1,163 -94 -33 -1,290 216
تعداد معاملات 568,832 431,972 39,814 1,040,618 26,160
حجم معاملات 12.6 3.4 0.2 16.2 0.7
ارزش معاملات 5,115 2,100 341 7,556 941

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم

خرید و فروش های سنگین و میلیاردی و گروهی

خریدهای سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان
وآذر 4.97 1 2.5B 3.9B 09:25
آبین 3 1 1.8B -31.4B 11:34
آبین 3 1 1.8B -31.4B 11:34
جزئیات کامل خریدهای میلیاردی ویژه کاربران اشتراکی می باشد!
اطلاعات بیشتر

فروش های سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان
وآفر -2.93 1 2.7B 29.7B 12:23
فوکا -2.91 1 1.8B -2.8B 10:41
ونوین -5 1 1.8B -3.4B 10:13
جزئیات کامل فروش های میلیاردی ویژه کاربران اشتراکی می باشد!
اطلاعات بیشتر

خریدهای گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان
فنفت -0.45 61 283.1M -0 09:01
کقزوی 2.99 15 277.8M -1.6B 10:17
وساپا -5.94 13 273.9M -162.1B 11:46
جزئیات کامل خریدهای گروهی ویژه کاربران اشتراکی می باشد!
اطلاعات بیشتر

فروش های گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان
کقزوی 1.77 26 581.2M -886.3M 10:12
وساپا -5.94 11 330.4M -147.1B 11:45
وآفر -2.93 35 328.9M 14.6B 12:15
جزئیات کامل فروش های گروهی ویژه کاربران اشتراکی می باشد!
اطلاعات بیشتر

پول هوشمند و کد به کد ها

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
تکمبا -6 4,663 10.8 M
ونفت -6 7,052 16.2 M
وسینا -6 15,529 63.4 M
خگستر -6 275,881 724.6 M
بترانس -6 33,423 132.0 M
پارسیان -6 17,014 47.5 M
زنگان -6 9,106 1.7 M
پلاستح -5.9 143 0.1 M
وبهمن -5.9 2,779 1.7 M
فباهنر -5.8 37,866 11.8 M
مدیریت -5.8 66,672 70.4 M
وخارزم -5.6 44,869 94.3 M
فنوال -5.6 9,884 3.1 M
تیپیکو -5.1 22,336 10.3 M
پلاسک -5 4,377 13.8 M
وپارس -5 21,310 107.3 M
دسینا -5 2,556 1.0 M
شکربن -5 8,683 21.9 M
غدام -5 32,788 5.5 M
توریل -5 5,376 6.0 M
ساربیل -5 2,662 0.9 M
دتوزیع -5 9,933 2.9 M
ساروج -5 996 0.6 M
شجم -4.9 18,742 15.9 M
سارومح -3.8 1,746 0.7 M
رتاپ -3.5 2,000 4.0 M
فنفت -3 50,928 15.7 M
سنوین -3 4,866 7.6 M
ثعتما -2.9 2,143 1.3 M
خبنیان -2.9 60,481 146.3 M

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حقیقی حجم ورود پول

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (35)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
ولیزح 0 0 2,061 M 3955
باران -21.6 0 2 M 76
کباده 3 0 2 M 67
وسنا -2.7 0 23 M 46
آبین 2.6 0 97 M 27
فنفت -3 0 16 M 19
شتهران 2 0 0 M 18
پلاستح -5.9 0 0 M 17
وآفر -2.9 0 14 M 16
فروسیل 4.9 0 38 M 15
خبنیان -2.9 0 146 M 7.1
خموتور 5 0 37 M 6.5
داریک 0.2 0 2 M 6.3
ثغرب 6 0 34 M 6.1
ولشرق 6 0 26 M 6
بهیر 3 0 23 M 5.8
قثابت 5 0 259 M 5.6
سفار 5 0 3 M 5.4
غچین 4.9 0 13 M 5.4
ولراز -2.7 0 4 M 5
فنرژی 1.9 0 3 M 4.9
لپیام 2.8 0 3 M 4.5
هجرت -3.2 0 3 M 4.4
اعتلا 6 0 25 M 4.4
ثالوند 5.9 0 14 M 4.3
بتک 2 0 0 M 4.2
کقزوی 3 0 39 M 4.2
مدیریت -5.8 0 70 M 4.1
تشتاد 2.9 0 3 M 4.1
فباهنر -5.8 0 12 M 3.7
پلاست 2.9 0 4 M 3.6
خفولا 3 0 10 M 3.5
سخواف 2.8 0 14 M 3.5
نتوس 3 0 4 M 3.4
سنیر 5 0 9 M 3.3

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
ولیزح 0 2,061 M 1103
کباده 3 2 M 464
بتک 2 0 M 289
وسنا -2.7 23 M 37
فروسیل 4.9 38 M 22
شتهران 2 0 M 18
آبین 2.6 97 M 8.6
فیروزا 0.1 21 M 7.9
خموتور 5 37 M 6.8
فنفت -3 16 M 6.4
ولراز -2.7 4 M 6.1
سنیر 5 9 M 6
غچین 4.9 13 M 5.6
شمواد -2 1 M 5.4
ثالوند 5.9 14 M 5.4
اتکام 0.1 15 M 4.7
ددانا 5.9 3 M 4.7
چدن 2.4 77 M 4.3
کقزوی 3 39 M 4.1
سفار 5 3 M 4.1
پلوله 2.5 2 M 3.9
رنیک 1.1 8 M 3.9
وآتوس 2.9 1 M 3.6
هامرز 0.1 20 M 3.5
ثغرب 6 34 M 3.5
فباهنر -5.8 12 M 3.5
کطبس -4.7 3 M 3.5
اعتلا 6 25 M 3.5
وسپهر 5.9 20 M 3.5
سپیدما 0.1 50 M 3.4

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
بهیر 0 3 -0.78
بنیرو 0 3.2 -0.29
پلاست 0 2.9 0
مداران 0 1.3 -1.58
آبین 0 2.6 -0.15
ثزاگرس 0 2.9 0.46
اتکام 0 0.1 -2.22
درهآور 0 5.9 3.59
ثالوند 0 5.9 3.74
سهرمز 0 2.1 -0.05
داسوه 0 4.2 2.23
شوینده 0 6 4.07
وتوکا 0 2 0.1
حکشتی 0 2.7 0.96
آسیا 0 2 0.38
خلنت 0 2.4 0.9

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
کپشیر 11,200 -5.4 0
دجابر 12,420 -6 -1.36
وآفر 31,450 -2.9 0.62
دسبحا 18,500 -4 -0.62
ثفارس 6,500 -0.5 2.76
حگهر 8,560 -5.9 -2.75
پرداخت 22,000 -4.1 -1
امید 5,680 -4.2 -1.18
غزر 10,070 -4.9 -1.89
سنوین 6,170 -3 0
لسرما 26,190 -5 -2
فپنتا 659,800 -4.3 -1.42
ما 5,000 -4 -1.15
فسا 904 -1.4 1.42
وگردش 11,000 -3 -0.26
رتکو 8,370 -4.8 -2.05
سلار 41,400 -2.9 -0.23
فجهان 3,379 -4.4 -1.7
ولپارس 3,289 -5 -2.34
خفنر 6,460 -5 -2.35
سغرب 19,300 -2.7 -0.05
دتولید 9,350 -5.8 -3.13
آینده 12,610 -2.9 -0.31
سدور 7,270 -6.9 -4.35
ثاصفا 11,660 -3 -0.5
چافست 4,950 -5 -2.5
شمواد 73,000 -2 0.47
شگل 6,000 -4.6 -2.23
قاروم 193,800 -3 -0.68
واعتبار 3,121 -5 -2.68

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (17)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
داسوه -1.2 4.2 2.2 10
ومعلم -0.2 4 3.1 8
سپ -0 2.7 0.2 8
شکلر -1.5 0.3 -0.8 7
وسپهر -1.1 5.9 5.7 7
وامید -5.2 0.8 -0.1 7
اتکام -1.1 0.1 -2.2 7
قپیرا -1.4 3.5 -0.4 6
ولملت -3.9 1.4 -0.5 6
ثزاگرس -1.2 2.9 0.5 6
وتوکا -1.1 2 0.1 5
سمتاز -2 1 2.2 5
دشیمی -0.8 1.2 0 5
رانفور -0.8 1.1 0.3 4
غیوان -100 1 0 0
خلیبل -100 2.9 0 0
کورز -100 5.2 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (150)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
داوه 0.5 -6 -5.3 7
زبینا 0.2 -6 -4.8 7
حآسا 0.7 -6 -4.5 7
زشریف 0.8 -6 -4.8 7
زماهان 0.2 -6 -4.6 7
وسینا 1 -6 -5.4 7
غپینو 0.3 -6 -5.1 7
ثعمرا 2.8 -6 -5.6 9
سپاها 0.1 -6 -4.7 8
زنگان 5.1 -6 -3.9 12
پارسیان 0.6 -6 -5.6 7
ونیرو 1.7 -5.9 -5.1 9
تایرا 1.6 -5.9 -5.4 8
حگهر 4.4 -5.9 -2.8 11
زشگزا 0.6 -5.9 -4.7 7
ولغدر 0.5 -5.9 -5.5 7
خاهن 1.3 -5.9 -5.3 8
سمگا 1.4 -5.9 -4.7 8
وکبهمن 1.9 -5.9 -4.9 8
آ س پ 3.4 -5.8 -4.6 10
وبشهر 0.6 -5.8 -5.4 7
بکام 1.8 -5.6 -5 8
فنوال 1.2 -5.6 -4.1 8
ثباغ 0.1 -5.5 -5.1 8
قشیر 1.4 -5.4 -4.6 10
فزرین 1.2 -5.4 -5.2 8
نوین 1 -5.3 -5.3 7
چکاپا 0 -5 -3.5 9
آبادا 1.2 -5 -4 7
ونوین 0.3 -5 -4.5 6
غگرجی 0.1 -5 -4.2 6
خفنر 3.5 -5 -2.4 9
دسینا 1.5 -5 -3.5 7
غبهنوش 2 -5 -4.3 7
حتوکا 0.4 -5 -2.7 6
خکمک 3.1 -5 -4.4 8
خرینگ 0.6 -5 -4.4 7
غدام 1.9 -5 -2.8 11
کسعدی 1.9 -5 -3.2 7
میهن 1 -5 -3.4 9
اپرداز 1.1 -5 -4.5 6
خنصیر 0.5 -5 -4 7
شفا 0.7 -5 -4.2 6
ساربیل 4.5 -5 -3.8 10
کساپا 0.1 -5 -4.8 5
مادیرا 1.2 -5 -3.4 8
حخزر 1.8 -5 -2.7 8
ثتران 1.1 -5 -4.3 6
قلرست 2.3 -5 -2.8 8
غصینو 0.7 -5 -4.2 6
گدنا 1.5 -5 -4.6 7
فلامی 3.2 -5 -4.3 9
ثنوسا 1.2 -5 -4.2 6
قشهد 0.1 -5 -3.9 7
دالبر 0.4 -5 -3.3 8
ثامان 2.6 -5 -4.2 8
فسرب 0.5 -5 -4.6 6
دتوزیع 1.5 -5 -4.7 7
بنو 0.6 -4.9 -3.4 7
بالاس 3.8 -4.9 -3.8 9
غفارس 0.3 -4.9 -4.2 6
سیلام 4.1 -4.9 -4.8 9
دسبحان 0.8 -4.9 -3.7 6
حفارس 0.4 -4.9 -4.4 6
کساوه 1 -4.9 -5.3 9
چکاوه 2.3 -4.9 -3.8 8
غمهرا 2.9 -4.9 -4.3 8
ثبهساز 0.1 -4.9 -4.4 5
بزاگرس 3.7 -4.9 -3.7 9
غزر 0.1 -4.9 -1.9 8
آپ 1.4 -4.9 -3.4 7
فسپا 1.3 -4.9 -4.3 7
خاذین 0.7 -4.9 -4 6
شلعاب 1.2 -4.9 -4 8
قچار 0.5 -4.8 -3.9 6
شتوکا 0.9 -4.8 -2.6 9
پترول 0.9 -4.8 -3 7
دکوثر 0.4 -4.8 -4 11
دماوند 1.7 -4.8 -2.9 7
فروی 1.3 -4.8 -5.3 8
والبر 1.9 -4.8 -3 8
کی بی سی 2.1 -4.8 -3.6 7
پکرمان 0.2 -4.8 -3 6
شاروم 0.7 -4.7 -4.2 6
ساروم 2 -4.7 -5 9
سیتا 0.1 -4.7 -4.2 6
انرژی3 1.1 -4.6 -4.4 6
شگل 1.1 -4.6 -2.2 11
قشکر 0.5 -4.6 -3.8 9
بورس 1.2 -4.3 -5 8
فپنتا 0.2 -4.3 -1.4 9
وبصادر 0.5 -4.3 -2.6 6
کلوند 2.5 -4.3 -3.3 8
دتماد 0.7 -4.2 -3.4 7
خبهمن 0.3 -4.2 -4.8 7
قزوین 2.7 -4.2 -2 9
کلر 2.5 -4.2 -4.1 9
قرن 2.3 -4.2 -4.4 9
ذوب 0.5 -4.1 -3.4 7
مفاخر 1.2 -4 -4.6 8
دسبحا 0.7 -4 -0.6 8
کپرور 1.3 -4 -3.9 7
کگاز 2.5 -4 -2 7
شبصیر 1.2 -3.9 -2.7 6
شدوص 0.8 -3.8 -3.9 7
بگیلان 1 -3.7 -2 6
سفانو 1.9 -3.6 -2.4 7
ساوه 1.9 -3.6 -4.3 7
شتران 0.2 -3.6 -3.2 6
دزهراوی 1.5 -3.6 -4.1 7
ریشمک 2.5 -3.6 -3.9 8
درازک 2.9 -3.5 -4.2 8
حپترو 4.2 -3.4 -1.6 10
وبملت 0.1 -3.4 -2.4 6
ونیکی 0.2 -3.4 -2.8 5
صباح 0.2 -3.4 -3.5 7
سقاین 2.1 -3.4 -1.2 7
فولای 2.2 -3.4 -3.8 9
هجرت 0.8 -3.2 -3.7 6
تنوین 0.9 -3.2 -1.1 6
وپست 1.1 -3.2 -1.7 7
غدشت 0.9 -3.1 -4.4 6
ومهان 0.2 -3.1 -3 5
خکرمان 1.9 -3 -2.6 5
سمایه 1.5 -3 -1.5 5
بایکا 2.4 -3 -0.9 6
شزنگ 0.6 -3 -2.5 4
ساذری 1 -3 -2.7 4
ثجوان 3 -3 -2.5 6
خبازرس 0.8 -3 -2.2 6
وحکمت 0.7 -3 -2.9 4
حشکوه 0.1 -3 -2.9 3
دشیری 1.1 -3 -2.3 4
ثنور 1.5 -3 -2.5 5
شپترو 1.2 -3 -2.5 4
غپونه 0.5 -3 -1.2 4
ثتوسا 0.5 -2.9 -2.8 4
وآفر 2.9 -2.9 0.6 6
فن آوا 1.5 -2.9 -1.9 5
جم پیلن 0 -2.9 -2.7 5
قشرین 1.6 -2.9 -1.5 6
بساما 1.3 -2.9 -1 7
ثنام 1.8 -2.9 -1.8 5
شفارا 2.4 -2.9 -2 5
کیمیاتک 1.2 -2.9 -0.9 8
گشان 1 -2.9 -1.7 5
فافق 0.2 -2.9 -2.4 3
ستران 1.7 -2.8 -1.9 11
قصفها 4.7 -2.7 -3.7 10
تاپیکو 0.8 -2.7 -2.1 4

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
پکویرح 4,000 60.4 60.4
ثغرب 4,795 6 5.9
ددانا 35,150 5.9 5.9
اعتلا 4,476 6 5.9
وسپهر 8,050 5.9 5.7
ولشرق 2,426 6 5.1
اسیاتک 13,500 5 5
سآبیک 14,170 5 5
خموتور 4,693 5 4.9
خریخت 3,378 5 4.9
سفار 86,970 5 4.9
فروسیل 35,500 4.9 4.9
پسهند 36,230 5 4.7
ختراک 6,670 3.7 4.7
زقیام 2,553 6 4.6
وآذر 107,340 5 4.5
کماسه 3,882 5 4.4
چدن 2,454 2.4 4.3
سدشت 33,650 4.3 4.2
غچین 12,980 4.9 4.2

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
باران 3,543 -21.6 -21.9
حفاری 4,713 -6 -6
پلاستح 13,300 -5.9 -5.9
وساپا 4,910 -5.9 -5.8
خگستر 3,797 -6 -5.7
ورنا 5,810 -6 -5.7
زفکا 10,510 -6 -5.6
سیمرغ 26,830 -6 -5.6
وتجارت 2,118 -6 -5.6
ثرود 12,380 -6 -5.6
ثعمرا 7,390 -6 -5.6
پارسیان 3,565 -6 -5.6
فرآور 33,370 -6 -5.6
اوان 11,460 -5.9 -5.6
بترانس 2,519 -6 -5.5
ختوقا 3,204 -6 -5.5
غمارگ 3,275 -6 -5.5
ولغدر 10,810 -5.9 -5.5
گکوثر 1,666 -6 -5.5
فرابورس 14,220 -5.5 -5.5

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
وپویا 75% -0.4 0 -30
کاسپین - -4.6 -5 -19
زگلدشت - -6 -8 -18
ثباغ - -5.5 -9 -18
سهگمت - -5.9 0 -17
زکشت - -5.9 -8 -16
تایرا - -5.9 -7 -16
سیمرغ - -6 -7 -16
نوین 91% -5.3 -10 -16
چفیبر - -4.9 -12 -16
نمرینو - -5 -8 -15
تلیسه - -6 -7 -15
غشصفا - -6 -5 -15
ختوقا - -6 -9 -15
خنصیر - -5 -7 -14
چکاوه - -4.9 -8 -14
خمحرکه - -6 -9 -14
حآسا - -6 -8 -14
فلوله - -5 -6 -14
وثنوح - -3 -9 -14
پلاسک 60% -5 -9 -14
پاسا - -3.9 -10 -14
شاروم - -4.7 -8 -13
غزر - -4.9 -6 -13
زماهان - -6 -8 -13
ملت - -5.2 -9 -13
غبهنوش - -5 -7 -13
کساپا - -5 -6 -13
تکمبا - -6 -9 -13
شفا 130% -5 -5 -13
قشهد - -5 -7 -13
غویتا - -4.9 -8 -13
خاذین 68% -4.9 -8 -13
شپتروح - -3 -8 -13
اوان 125% -5.9 -11 -13

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
قاروم 193,800 -3 127 127
پکویرح 4,000 60.4 60 60
فروسیل 35,500 4.9 15 27
اسیاتک 13,500 5 14 24
ددانا 35,150 5.9 19 24
خریختح 2,100 0 11 23
فمراد 26,180 5 12 23
سنیر 38,770 5 14 19
حگهر 8,560 -5.9 8 18
سصفها 54,640 3.9 5 16
مدیریت 9,250 -5.8 2 15
ختراک 6,670 3.7 11 15
سهرمز 22,050 2.1 7 15
وگستر 7,150 2.9 9 15
خفولا 17,980 3 8 14
ولقمان 4,905 3 8 14
قثابت 3,139 5 13 14
کقزوی 15,150 3 9 14
نیرو 25,600 2.8 8 13
وحافظ 10,340 3 9 12
پشاهن 53,650 3 6 12
کباده 18,100 3 6 12
حبندر 35,350 2.9 6 12
مداران 19,900 1.3 7 12
ولملت 3,901 1.4 0 11

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
ثنور 7,870 3,793 2.09
ومدیر 4,400 1,931 2.28
وسکاب 2,961 1,090 2.73
وتوسم 4,490 1,509 2.99
ثامید 1,560 472 3.33
مدیریت 9,250 2,826 3.35
سخند 10,062 2,906 3.46
پردیس 3,087 890 3.47
وکبهمن 5,960 1,574 3.82
وبوعلی 5,200 1,340 3.84
وپویا 2,351 611 3.9
گوهران 5,550 1,370 4.12
ولبهمن 3,620 823 4.47
های وب 9,570 2,111 4.57
فسپا 15,810 3,377 4.71
دتهران‌ 18,983 3,954 4.8
وتجارت 2,118 433 4.91
کورز 35,419 6,745 4.99
فخوز 6,020 1,209 5.01
اتکام 4,340 837 5.06
فولاد 12,330 2,411 5.14
هرمز 16,570 3,238 5.15
وخارزم 4,740 925 5.15
وسبحان 3,799 737 5.22
فسبزوار 27,340 5,243 5.23
وصنا 3,431 659 5.25
ونیکی 9,830 1,885 5.25
وآوا 3,582 688 5.26
وصنعت 2,324 440 5.26
خاور 1,673 318 5.27
وبصادر 2,115 399 5.39
وپست 4,020 738 5.53
جم پیلن 134,660 24,192 5.58
فروس 7,400 1,309 5.65
خکار 2,680 476 5.66
کقزوی 15,150 2,671 5.67
شبصیر 114,750 20,102 5.78
ومهان 5,590 960 5.83
سپاها 10,090 1,749 5.85
کرماشا 65,170 11,130 5.89

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
فپنتا 659,800 66,053 10.29
شپدیس 175,700 28,533 6.22
جم پیلن 134,660 24,192 5.58
شبصیر 114,750 20,102 5.78
مارون 190,900 19,940 9.57
نوری 119,000 18,782 6.27
خراسان 132,000 18,132 7.29
شغدیر 93,200 14,244 6.55
لخزر 127,990 13,364 9.48
شکبیر 94,750 11,508 8.42
کرماشا 65,170 11,130 5.89
بوعلی 87,600 10,770 8.13
آریا 79,200 9,791 8.08
وآذر 107,340 8,500 12.57
سخاش 65,290 8,003 8.15
ساوه 52,050 7,856 6.58
شاراک 46,200 7,626 6.1
شرانل 54,000 7,499 7.17
دلر 45,310 7,187 6.3
شیراز 78,000 6,845 11.38
کورز 35,419 6,745 4.99
جم 46,950 6,355 7.44
دشیری 99,500 6,055 16.55
شصفها 100,100 5,918 17.03
دتماد 40,910 5,824 7.09

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
سآبیک 5 5 238 B 167 M
ددانا 5.9 5.9 57 B 16 M
اسیاتک 5 5 38 B 28 M
شلرد 3 3 24 B 19 M
شپارس 4.9 1.5 16 B 28 M
وحافظ 3 3 10 B 10 M
سامان 3 1.5 10 B 28 M
فمراد 5 3.5 10 B 4 M
حبندر 2.9 2 9 B 3 M
فروسیل 4.9 4.9 9 B 3 M
لپیام 2.8 2.6 9 B 1 M
کصدف 2.9 0.7 8 B 2 M
وآذر 5 4.5 8 B 1 M
قثابت 5 3.7 7 B 21 M
سفار 5 4.9 7 B 1 M
نتوس 3 1.8 6 B 5 M
پشاهن 3 3 6 B 1 M
خموتور 5 4.9 5 B 12 M
وسپهر 5.9 5.7 5 B 6 M
کماسه 5 4.4 5 B 13 M
خفولا 3 1.7 5 B 3 M
خریخت 5 4.9 5 B 14 M
فلات 3 1.1 4 B 4 M
اعتلا 6 5.9 4 B 5 M
کقزوی 3 3 4 B 2 M
لخانه 3 1.9 4 B 2 M
قتربت 3 0.6 4 B 2 M
وپسا 3 1.5 3 B 15 M
کفپارس 5 4.1 3 B 6 M
بهیر 3 -0.8 3 B 2 M
خفناور 2.9 2.9 3 B 1 M
وسدید 2.9 2.9 2 B 15 M
کباده 3 3 2 B 1 M
ثغرب 6 5.9 2 B 4 M
سنیر 5 4.1 2 B 0 M
وثوق 2.9 2.6 2 B 2 M
ثالوند 5.9 3.7 2 B 1 M
تکنو 4.9 0.4 1 B 2 M
پسهند 5 4.7 1 B 0 M
ولتجار 3 0.4 1 B 4 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
انرژی1 0 0 40 B 7 M
سیمرغ -6 -5.6 23 B 9 M
افرا -4.9 -4.9 23 B 6 M
ورنا -6 -5.7 21 B 36 M
وآفر -2.9 0.6 19 B 1 M
وگردش -3 -0.3 16 B 14 M
شکبیر -3 -0.8 15 B 2 M
سپید -5 -4.6 15 B 6 M
شصفها -2 -1.3 13 B 1 M
سفارس -6 -5 11 B 5 M
قاروم -3 -0.7 9 B 0 M
فلوله -5 -3.7 9 B 43 M
ثرود -6 -5.6 8 B 6 M
کفرآور -2.8 -2.8 8 B 4 M
تلیسه -6 -4.2 8 B 17 M
غمارگ -6 -5.5 7 B 23 M
غکورش -5 -4.3 7 B 2 M
وتوصا -6 -4.7 7 B 7 M
تپکو -3 -2.5 7 B 39 M
بترانس -6 -5.5 7 B 25 M
سکرد 2.7 3.5 6 B 0 M
فنفت -3 -2.7 6 B 2 M
فماک 0 0 5 B 0 M
آینده -2.9 -0.3 5 B 4 M
خمحرکه -6 -5.1 5 B 12 M
وشمال -1.9 -1.9 4 B 2 M
کترام -5 -4.2 4 B 1 M
پدرخش -4.9 -4.3 4 B 6 M
قجام -1.9 -1.3 4 B 5 M
زماهان -6 -4.6 4 B 4 M
وساپا -5.9 -5.8 4 B 8 M
غصینو -5 -4.2 4 B 2 M
حآسا -6 -4.5 4 B 3 M
فملی -0.8 -0.9 4 B 1 M
بپاس 0.1 0 4 B 0 M
چکارن -5 -4.3 4 B 12 M
سمگا -5.9 -4.7 4 B 4 M
دجابر -6 -1.4 3 B 3 M
خمهر -5 -4.8 3 B 15 M
افق -5 -4.2 3 B 1 M

ورود و خروج پول به صنایع و آستانه صف

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله 176.3 B
اطلاعات و ارتباطات 2.3 B

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
نفتی -163.3 B
خودرو -146.8 B
فلزات اساسی -138.4 B
شیمیایی -114.1 B
بانک -85.2 B
بیمه -69.9 B
دارویی -65.4 B
زراعت -51.8 B
کمکی به نهادها -51.3 B
کانه فلزی -44.7 B
چند رشته ای صنعتی -43.5 B
محصولات غذایی -39.0 B
سیمان -30.9 B
سرمایه گذاری -25.2 B
انبوه سازی -23.5 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
غچین 4.9 4.2 0
ومعلم 4 3.1 0
معیار 3 3 0
گپارس 3 2.3 0
فنرژی 1.9 1.4 0
درسا 0 0 0
هم وزن 0 0 0

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
سدور -6.9 -4.35 0 10,000
وصنا -6 -5.26 0 10,000
داوه -6 -5.28 0 492,216
ونفت -6 -5.35 0 15,910
تکمبا -6 -5.4 0 500
ختوقا -6 -5.49 0 45,000
وسینا -6 -5.37 0 1,694,186
وآوا -6 -4.93 0 899,153
گکوثر -6 -5.47 0 200,000
خگستر -6 -5.72 0 50,000
فرآور -6 -5.58 0 22,256
پارسیان -6 -5.59 0 4,849
سپاها -6 -4.66 0 84,530
وبیمه -6 -4.69 0 83,899
وتجارت -6 -5.64 0 196,194
پتایر -5.9 -4.99 0 2,317,049
ونیرو -5.9 -5.08 0 98,000
حگهر -5.9 -2.75 0 10,000
تایرا -5.9 -5.38 0 11,436
خاهن -5.9 -5.3 0 15,371
فاما -5.9 -4.56 0 38,597
اوان -5.9 -5.58 0 27
سهگمت -5.9 -4.6 0 4,505
اخابر -5.9 -5.13 0 12,101
زدشت -5.9 -4.77 0 23,272
وبهمن -5.9 -5.13 0 4,700
غدیس -5.9 -5.23 0 480
پکویر -5.8 -4.95 0 565,552
فباهنر -5.8 -5.27 0 11,959
کالا -5.8 -5.25 0 56,000
وبشهر -5.8 -5.44 0 1,000
غبشهر -5.7 -5.36 0 96,000
بکام -5.6 -4.95 0 29,522
وتوشه -5.6 -3.58 0 2,837
وخارزم -5.6 -5.18 0 19,035
فنوال -5.6 -4.08 0 5,164
ثباغ -5.5 -5.08 0 710
کاما -5.5 -5.24 0 3,546
قشیر -5.4 -4.58 0 439
غگرجی -5 -4.21 0 1,485,812

حق تقدم و معاملات بلوکی

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
صباح -3.4 -2.79 46%
شبریزح -2.2 -1.93 40%
فگسترح -2.8 -3.29 32%
مادیراح -5 -3.43 25%
فجهانح -2.2 -1.7 23%
سخاشح 0.5 -0.05 22%
پلاستح -5.9 0 14%
خریختح 0 4.94 9%
شپتروح -3 -2.53 9%
پکویرح 60.4 -4.95 8%
سارومح -3.8 -5 7%
وثنوح -3 -2.77 2%
ولیزح 0 -4.65 -27%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
وخاور2 5,960 75.0 M
ثبات2 1 28.0 M
فردا2 1 16.0 M
اوصتا2 1 11.0 M
هامرز2 1 10.0 M
فیروزا2 1 10.0 M
مانی2 1 2.0 M
زیتون2 1 1.5 M
کیان2 1 1.0 M
کارا2 1 1.0 M
ثهام2 1 0.5 M
داریک2 1 0.4 M
طلا2 1 0.3 M
زر2 1 0.3 M
رماس2 1 0.2 M
اطلس2 1 0.2 M
عیار2 1 0.1 M
آرام2 1 0.1 M
گوهر2 1 0.1 M