تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 وسپهر 1.9 1 0 0 20.6T 0.6 0.8 0.1 1,079 6.4 0 38% 0.15
0
6,850
0
6,850
0 0.15 -1,159 4 2 16M 204.5K 96 11B 250.5M 44 311 0 0 12M 1.9M 1.3B 122.6M 1401-07-12 13:01:04 وسپهر
2 شصدف 1.3 1 0 0 2T 0.8 0.7 0.36 3,137 9.2 1.24 65% -1.54
-0.51
29,000
-0.86
28,900
0.35 3.33 -250 10 8 300 2.3K -65 61.8M 299.6M 0.2 292 -5 -12 493.4K 471.7K 1.4B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 شصدف
3 سبزوا 1.5 1 0 0 1.4T 1.6 1.7 0.98 230 16 6.01 42% 2.98
7
3,700
6.13
3,670
0.87 6.41 -3,546 26 18 6.7M 48K 98 2.5B 31.2M 79 131 5 -1 1 35.4M 13B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 سبزوا
4 اپال 1.1 0 0 0 36.1T 1.2 1.3 0.06 2,525 7.2 0 60% -4.85
-4.69
17,290
-0.5
18,050
-4.19 3.07 -453 5 4 1.3K 1.9K 72 472.6M 76.3M 6 551 -2 -4 6.5M 680K 1.2B 438.9M 1401-07-12 13:01:04 اپال
5 لپیام * 1.2 0.33 0 0 319.9B 0.4 0.6 0.29 335 53 0 0% 0
-1.41
17,530
-0.06
17,770
-1.35 4.58 -12 9 7 500 7K -13 71M 93.9M 0.8 509 -3 -8 547.3K 221.6K 393.2M 376.2M 1401-07-12 13:01:04 لپیام
6 ثنام * 1.6 0 0 0 253B 0.4 0.6 0.19 37 136.8 0 48% 0
-1.19
5,000
0
5,060
-1.19 3.22 -38 12 7 21.7K 72.3K -21 52.5M 81.7M 0.6 642 -2 -7 1.9M 523.8K 264.4M 224.1M 1401-07-12 13:01:04 ثنام
7 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
8 تجلی 1.4 1.8 0 0 7.5T 0.2 0.2 0.08 60 20.1 0 0% -0.17
1
1,214
0.17
1,204
0.83 1.5 -81 5 4 300K 10K 73 84.6M 13.5M 6 181 -4 -7 1 4.6M 559.6M 479.4M 1401-07-12 13:01:04 تجلی
9 وتوصا 1.2 0 0 0 2.8T 0.6 0.8 0.09 833 8.6 0 39% 0.14
1.69
7,210
0.42
7,120
1.27 4.29 -902 13 11 180.9K 6.5K 71 387.3M 66.9M 6 276 -4 -6 2M 2.4M 1.7B 754.2M 1401-07-12 13:01:04 وتوصا
10 قنقش * 1.6 0 0 0 1.8T 0.8 0.8 0.37 -983 -134.6 80.16 0% 2.94
2.98
133,050
2.4
132,300
0.58 4.76 -159 59 38 50 25 61 288.3M 73.1M 4 535 -4 17 72.6K 123.6K 1.6B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 قنقش
11 شستان * 1.5 0 0 0 212.4B 0.1 0.4 0.02 11 408.2 0 0% 0.02
1.07
4,540
-0.04
4,490
1.11 3.11 0 3 2 5K 15K -35 10.3M 22.1M 0.5 765 0 4 1.1M 71K 31.6M 32.2M 1401-07-12 13:01:04 شستان
12 شاروم 5 21.04 0 0 1T 0.4 0.8 0.24 992 13.7 1.22 61% -4.81
-1.29
13,740
-2.3
13,600
1.01 6.11 -34 6 1 11.6K 245 77 334.1M 45.6M 7 386 -4 -14 1 530K 721M 604.8M 1401-07-12 13:01:04 شاروم
13 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
14 ثمسکن 1 0 0 0 1.6T 0.7 0.9 0.23 115 22.5 0 52% 2.44
-0.58
2,568
0.08
2,585
-0.66 3.39 -103 14 14 50K 32K -66 27.7M 139.2M 0.2 531 -3 -17 5.6M 3.1M 798.3M 689.9M 1401-07-12 13:01:04 ثمسکن
15 غزر 3 0 0 0 5.3T 1.4 1.7 0.85 727 9.2 1.73 48% -1.54
4.94
6,800
2.62
6,650
2.32 6.58 160 13 4 1K 443.4K -34 152.7M 314.5M 0.5 143 -6 -15 3.2M 7.9M 5.3B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 غزر
16 زماهان 1 1 0 0 693.8B 1.5 1.4 0.81 649 9.5 2.84 67% -2.12
2.12
6,250
0.33
6,140
1.79 7.94 -61 9 9 20.8K 34.3K 2 85.1M 83.8M 1.0 533 -8 -13 2.3M 1.8M 1.1B 1B 1401-07-12 13:01:04 زماهان
17 سفانو 3 0 0 0 1.9T 0.7 1.1 0.17 6,678 5.6 2.6 50% 1.31
1.31
38,000
0.29
37,620
1.02 1.93 263 27 10 3K 37 -37 32M 71.7M 0.4 548 0 -3 400.6K 128.7K 487M 489M 1401-07-12 13:01:04 سفانو
18 وحافظ * 1.5 0 0 0 586B 1 1.1 0.82 53 221.1 0 0% 0.62
2.99
11,720
2.99
11,720
0 2.36 666 46 31 567.8K 430 8 761.9M 705.8M 1.1 243 -3 -12 826.4K 2M 2.3B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 وحافظ
19 زفکا 1.9 1 0 0 1.1T 0.6 0.6 0.22 814 9.4 2.26 52% 2.67
4.27
7,820
1.6
7,620
2.67 5.33 -23 15 8 6K 5.3K -59 25.9M 102M 0.3 410 1 -7 2M 1M 795.9M 782.2M 1401-07-12 13:01:04 زفکا
20 دسبحان 1.2 0 0 0 2.1T 6 2.3 3.94 747 11.5 2.37 70% 4.67
-0.36
8,320
2.87
8,590
-3.23 7.75 2,240 19 16 195K 6.4K 44 216.8M 84.4M 3 566 12 18 2M 10.8M 9.3B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 دسبحان
21 وتعاون 10 0 0 0 703B 0.1 0.1 0.05 77 18.3 0 0% 4.99
4.99
1,474
0.14
1,406
4.85 0 28 14 1 38.8M 0 100 5.9B 0 9,999 737 2 18 10.9M 387K 57M 57M 1401-07-12 13:01:04 وتعاون
22 شگویا 1.3 1.2 0 0 20.4T 0.7 0.7 0.06 1,359 6.3 1.01 63% -1.64
-0.23
8,520
-0.12
8,530
-0.11 1.9 -1,084 9 7 4.7K 1.8K -26 136.4M 236.5M 0.6 173 -3 -12 9.6M 3.2M 2.7B 1.6B 1401-07-12 13:01:04 شگویا
23 غمهرا 2 0 0 0 1T 0.4 0.6 0.11 1,169 8.1 0.61 46% 0.21
2.85
9,730
0.42
9,500
2.43 2.75 124 11 5 9.6K 64 42 27.1M 11.4M 2 545 -3 -16 1.5M 366.7K 352.2M 356.8M 1401-07-12 13:01:04 غمهرا
24 ریشمک 1.5 1 0 0 517.5B 0.5 0.9 0.45 1,368 12.6 5.53 66% -0.96
4.48
17,480
3.11
17,250
1.37 6.77 75 13 8 1K 9.1K -20 94.4M 141.3M 0.7 254 -4 -8 1 792.3K 1.4B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 ریشمک
25 تاپیکوح 9 0 0 0 16.5T 0.6 0.8 0 قیمت 9,670 4% 0 0% -0.48
0.24
8,320
-0.48
8,260
0.72 1.09 81 31 4 9K 122 82 149.7M 14.6M 10 0 -3 -12 1 2.2M 1.8B 685M 1401-07-12 13:01:04 تاپیکوح
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد