فیلترهای اندیکاتورهای بورس

فیلتر میانگین متحرک

نمادهای بالای میانگین متحرک 20 روزه

نماد قیمت آخر درصد قیمت SMA20 فاصله
رفاه 200,400 -2.98 70,288 185
ثمسکن 4,449 6.05 3,396 31
وسدید 1,391 2.96 1,070 30
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای بالای میانگین متحرک 50 روزه

نماد قیمت آخر درصد قیمت SMA50 فاصله
رفاه 200,400 -2.98 28,115 613
گدنا 10,230 6.9 5,955 72
خبنیان 9,340 2.98 6,072 54
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای بالای میانگین متحرک 100 روزه

نماد قیمت آخر درصد قیمت SMA100 فاصله
رفاه 200,400 -2.98 14,058 1326
خبنیان 9,340 2.98 4,381 113
گدنا 10,230 6.9 4,843 111
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای زیر میانگین متحرک 50 روزه

نماد قیمت آخر درصد قیمت SMA50 فاصله
فنوال 5,700 12.2 25,574 349
شکام 6,530 9.75 25,524 291
حتوکا 6,900 -0.14 15,397 123
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فیلتر اندیکاتورهای RSI و MFI

نمادهای با اندیکاتور RSI کمتر از 30

نماد قیمت آخر درصد قیمت RSI14
فاهواز 3,879 -1.97 30
بتک 283,200 -1.99 29
فالوم 14,090 -2.08 29
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای با اندیکاتور RSI بیشتر از 70

نماد قیمت آخر درصد قیمت RSI14
رفاه 200,400 -2.98 99
نبروج 30,100 1.86 95
خبنیان 9,340 2.98 91
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای با اندیکاتور MFI کمتر از 20

نماد قیمت آخر درصد قیمت MFI14
فپنتا 483,720 -0.33 20
تماوند 5,410 -0.92 20
وشمال 16,280 0.87 19
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای با اندیکاتور MFI بیشتر از 80

نماد قیمت آخر درصد قیمت MFI14
نبروج 30,100 1.86 100
فجوش 1,521 2.98 100
سمایه 2,983 2.97 100
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فیلتر اندیکاتورهای باند بولینگر

نمادهای با قیمت زیر باند بولینگر

نماد قیمت آخر درصد قیمت BB Lower فاصله
فنوال 5,700 12.2 16,245 185
شکام 6,530 9.75 15,644 140
نهال 14,000 0.08 16,760 20
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نمادهای با قیمت بالای باند بولینگر

نماد قیمت آخر درصد قیمت BB Upper فاصله
پالایش 94,810 0.59 77,965 22
مثقال 13,330 -1.3 12,019 11
عیار 42,330 -0.97 38,353 10
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد