تغییرات سهامداران عمده و درصدی

لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی

ارزش تغییرات سهامداران عمده و درصدی

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
فجهان شرکت واسط مالی خرداددوم 4 B 1.7T
فجهان موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صن 3 B 1.2T
فجهان BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایران 515 M 205.9B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
وکغدیر BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.لاجوردد -59.9M -136.9B
جم شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری -10.9M -56.1B
شبریز صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم -25M -45.7B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
چکارن شخص حقیقی 2321 9.8M 4.8B
ومشان شخص حقیقی 13231 268.9K 4.1B
بتهران شخص حقیقی 2274 19.7M 2.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
کیا شخص حقیقی 2757 -10M -7.7B
ثشرق شخص حقیقی 3698 -4.4M -3.2B
پکویر شخص حقیقی 1341 -6.1M -2.7B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامداران عمده و درصدی

تغییرات سهامدار عمده داشته اند (346)

نماد تاریخ
زشگزا 1402-01-09
زشریف 1402-01-09
زبینا 1402-01-09
زقیام 1402-01-09
زملارد 1402-01-09
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده نداشته اند (546)

نماد تاریخ
زفکا 1402-01-09
زدشت 1402-01-09
سپید 1402-01-09
سیمرغ 1402-01-09
آینده 1402-01-09
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

خرید روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
فجهان حقوقی 4 B 42.25%
بورس حقوقی 83 M 2.49%
تجلی حقوقی 68 M 55.88%
وبملت حقوقی 30 M 5.74%
شپنا حقوقی 26 M 3.54%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فروش روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
وکغدیر حقوقی -59.9M 1.97%
دی حقوقی -50M 7.4%
آواپارس حقوقی -49.2M 10%
شبریز حقوقی -25M 3.46%
وپسا حقوقی -22M 48.12%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده