تغییرات سهامداران عمده و درصدی

لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی

بیشترین تغییرات سهامدار عمده و حقیقی

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
میدکو شرکت دانش گستران آتی سازپویا 580M 494.2B
ونیکی شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت 460.2M 304.2B
سمگا شرکت فرازعمران آریانا 306.5M 134.7B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
وبملت شرکت گروه مالی ملت -2.9B -1.3T
شستا سازمان تامین اجتماعی -5.8B -745.9B
میدکو شرکت مبنای خاورمیانه -580M -494.2B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
قپیرا شخص حقیقی 14031 19.1M 22.2B
قپیرا شخص حقیقی 13988 19.1M 22.2B
کماسه شخص حقیقی 2419 2.3M 1.3B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
وآفر شخص حقیقی 13089 -7.1M -21.6B
وارس شخص حقیقی 1727 -2M -7.5B
وایران شخص حقیقی 742 -3.5M -2B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین تغییرات PRX و BFM

بیشترین ارزش خرید صندوق BFM و IFM

بیشترین ارزش فروش صندوق BFM و IFM

بیشترین ارزش خرید PRX

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
غمینو PRXسبد-شرک63048--شرک79403 3M 3.1B
حرهشا PRXسبد-شرک76689--شرک64440 42K 1.2B
کهمدا PRXسبد-شرک72671--شرک04492 2M 1.1B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش فروش PRX

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
شفارس PRXسبد-شرک15835--شرک17968 -18.2M -3.2B
زماهان PRXسبد-شرک68526--شرک03094 -495.5K -381.5M
برکت PRXسبد-شرک13364--ستا07156 -175.6K -114.5M

تغییرات سهامداران عمده و درصدی

ورود سهامدار درصدی به لیست سهامداران

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

خروج سهامدار درصدی از لیست سهامداران

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

تغییرات سهامدار عمده داشته اند (397)

نماد تاریخ
زمگسا 1402-07-09
زفجر 1402-07-09
زپارس 1402-07-09
سیمرغ 1402-07-09
جوین 1402-07-09
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده نداشته اند (530)

نماد تاریخ
زفکا 1402-07-09
آینده 1402-07-09
زکشت 1402-07-09
زکوثر 1402-07-09
زگلدشت 1402-07-09
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

خرید روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
میدکو حقوقی 580M 1.41%
ونیکی حقوقی 460.2M 2.59%
سمگا حقوقی 306.5M 20.96%
وتجارت حقوقی 192.9M 16.86%
فملی حقوقی 100M 3.82%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فروش روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
شستا حقوقی -5.8B 85.73%
وبملت حقوقی -2.9B 5.81%
میدکو حقوقی -580M 14.3%
فولاد حقوقی -75.3M 2.28%
وامید حقوقی -43.2M 16.98%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده