تغییرات سهامداران عمده و درصدی

لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی
تبلیغات بورس

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارعمده

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
سبهان شرکت سیمان فارس وخوزستان 3.6B 32.3T
سبهان شرکت سیمان قائن 1.2B 10.9T
سبهان شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان 571.1M 5.1T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
ومهان شرکت سرمایه گذاری اهداف -497.4M -264.6B
فملی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا -224M -171.6B
وشهر BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر -52.9M -84.6B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارعمده صندوق

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارعمده صندوق

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اعتماد ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری ق -61.2M -446.2B
اعتماد شرکت گروه مالی پارسیان -34.3M -249.8B
توسکا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و -142.3M -180B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارعمده حقیقی

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
سبهان شخص حقیقی 2693 86M 762.5B
وشهر شخص حقیقی 15420 239.8M 383.1B
وثخوز شخص حقیقی 14422 1.5M 1.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
وآفر شخص حقیقی 13192 -400K -858M
کرمان شخص حقیقی 14422 -4.2M -440.6M
غاذر شخص حقیقی 14496 -105.1K -159.3M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارحقیقی صندوق

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اهرم شخص حقیقی 14946 570K 1.1B
اهرم شخص حقیقی 14947 420K 831.2M
ماهور شخص حقیقی 14410 544.3K 649.9M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدارحقیقی صندوق

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
اونیکس شخص حقیقی 15202 -4.6M -5.9B
نیلی شخص حقیقی 502 -2.9M -2.9B
رابین شخص حقیقی 512 -508.6K -744.9M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین تغییرات PRX و BFM

بیشترین ارزش خرید صندوق BFM و IFM

بیشترین ارزش فروش صندوق BFM و IFM

بیشترین ارزش خرید PRX

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
توسکا PRXسبد-شرک71838--شرک02557 100.1M 126.7B
سیناد PRXسبد-شرک62066--شرک09261 9M 13B
سیناد PRXسبد-شرک80210--شرک31918 3M 4.3B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش فروش PRX

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
سیناد PRXسبد-شرک62066--شرک09261 -13.2M -19B
وآفر PRXسبد-شرک17955--شرک80278 -3.1M -6.7B
رایکا PRXسبد-شرک80210--صند00261 -1.2M -1.9B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ورود و خروج سهامدار عمده درصدی

ورود سهامدار درصدی به شرکت ها

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

ورود سهامدار درصدی به صندوق ها

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
ورود درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

خروج سهامدار درصدی از لیست شرکت ها

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

خروج سهامدار درصدی از صندوق ها

نماد نام سهامدار تعداد سهام درصد
خروج درصدی ها ویژه کاربران طلایی می باشد. ارتقا اشتراک

تغییرات سهامداران عمده و درصدی

تغییرات سهامدار عمده داشته اند (280)

نماد تاریخ
زشریف 1403-04-29
زفکا 1403-04-29
زگلدشت 1403-04-29
زملارد 1403-04-29
جوین 1403-04-29
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده نداشته اند (697)

نماد تاریخ
تلیسه 1403-04-29
زفجر 1403-04-29
زبینا 1403-04-29
زدشت 1403-04-29
سیمرغ 1403-04-29
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

خرید روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
عالیس حقوقی 880.2M 16.78%
وشهر حقیقی 239.8M 4.1%
وبملت حقوقی 95M 9.73%
سبهان حقوقی 73.3M 1.01%
وپاسار حقوقی 71.4M 2.02%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فروش روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
ومهان حقوقی -497.4M 79.17%
فملی حقوقی -224M 1.55%
انتخاب حقوقی -150M 10.76%
وشهر حقیقی -52.9M 4.34%
البرز حقوقی -20M 19.77%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تعداد درصدی حقیقی در نماد

بیشترین تعداد حقیقی درصدی

نماد تعداد حقیقی درصدپایانی قیمت
بپردیس 26 -0.24 126
فسپا 21 1.99 976
گکیش 20 -1.04 760
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده