نمودارهای روزانه معاملات بورس

نمودار شاخص کل نمودار شاخص هم وزن نمودار P/E کل بازار نمودار ارزش کل بازار نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی نمودار ارزش خرید و فروش حقیقی ها نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی ها نمودار ارزش خرید و فروش 60 حقوقی بزرگ نمودار تعداد خریدار و فروشنده حقیقی نمودار تعداد خریدار و فروشنده حقوقی نمودار تعداد نماد اختلاف قیمت پایانی و آخر نمودار خطی ارزش معاملات خرد نمودار میله ای ارزش معاملات خرد نمودار حجم معاملات به تفکیک معاملات خرد و بورس و فرابورس نمودار ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و بورس و فرابورس نمودار ورود و خروج پول حقیقی به معاملات خرد نمودار ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت نمودار ورود و خروج پول حقیقی به تفکیک بورس و فرابورس
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد