صندوق های سرمایه گذاری بورس

فیلترهای صندوق های سرمایه گذاری بورس براساس بهترین سرانه و قدرت خرید حقیقی در صندوق های و بیشترین ارزش خرید حقیقی و حقوقی در صندوق های سرمایه گذاری

ورود پول و بازدهی صندوق ها

درصد بازدهی صندوق ها

نماد قیمت آخر 7روزه 14روزه 1ماهه 3ماهه 6ماهه یکسال دوسال
اهرم 0.1 -2 -1 31 -6 -23 5 5
نگین -2.6 14 16 20 18 21 45 54
کاردان 0.3 0 -1 19 1 -4 13 23
انار 0.8 1 1 17 0 -2 9 9
ویستا 1.5 3 1 17 -7 -10 15 15
وبازار 0.1 0 -1 15 -3 -11 -2 20
آساس 0.4 1 1 15 2 -2 22 25
ثهام 1.4 3 4 15 -2 -3 1 14
ارزش -0.1 0 0 15 -1 0 13 9
آوا -0.1 0 0 14 -5 -8 -2 -12
مثقال 1.8 5 9 14 26 16 35 35
هم وزن -0.1 0 1 14 2 -7 -5 -5
زرین -0.7 0 0 14 -6 -13 -10 17
ارزش مسکن -2.3 -6 -1 14 22 22 22 22
کاریس -0.4 0 -1 13 -2 -5 11 -93
گوهر 1.6 3 7 13 24 16 32 53
سلام -0.2 1 -1 13 -4 -9 -10 -10
زرفام 1.2 4 7 13 23 18 18 18
تاراز 0 0 0 13 -3 -6 12 12
عیار 1.2 4 8 13 23 14 32 52
سرو -0.8 -1 -1 13 0 -5 10 19
آرام -0.1 -2 -2 13 -3 -11 -2 -2
کهربا 1.5 3 7 13 22 15 32 45
عقیق -0.5 0 -2 12 -3 -3 -3 -3
طلا 1.8 3 7 12 25 14 31 49
آگاس -0 -1 -1 12 0 -3 7 19
استارز 0 -5 8 12 104 37 -13 -13
درسا 1.1 1 -1 12 5 9 9 9
بذر -2 1 -1 12 -1 -7 8 -3
اطلس -0.2 0 -1 12 2 -3 9 35
ثمین -0.8 -2 0 12 -2 -9 8 8
فیروزه 0.7 0 -1 12 -2 -9 6 5
زر 1.6 4 8 12 26 14 31 56
داریوش 0.3 0 0 11 -3 -11 3 1
رویش 0 0 2 11 2 2 12 30
صنم -0.2 0 0 11 1 -2 13 13
افق ملت 1 -1 -1 11 -4 -8 2 11
آتیمس -0.3 1 0 11 -2 -5 6 -7
پادا -0.5 -2 -2 11 -5 -14 -2 936
ثروتم -0.2 0 -1 11 -1 -3 9 -4
آرمانی 0 0 10 10 10 10 10 101
مدیر -0.1 -1 -3 9 -8 -14 0 -4
صنوین -0.3 1 0 9 3 1 28 23
الماس -0.9 3 2 9 -4 -12 2 -5
زیتون -0.2 1 0 9 1 2 29 27
اوج -0.3 0 -1 8 -5 -13 -3 -2
آسام -0.6 1 -2 7 2 4 -87 -85
مروارید -0.2 -1 -2 5 -7 -5 -5 -5
گنبد 0 0 -1 4 0 -1 7 7
توان 0.6 -1 -1 3 3 3 3 3
رماس -0.6 -1 -1 3 1 -18 0 0
مانی 0.1 0 1 2 5 11 23 30
افران 0.1 0 1 2 6 11 23 51
اعتماد 0.1 0 1 2 5 11 23 47
فردا 0.1 0 1 2 5 11 23 46
ثبات 0.1 0 1 2 5 11 24 29
تصمیم 0.1 0 1 2 6 11 22 48
لبخند 0.1 0 1 2 5 5 5 5
آکورد 0.1 0 1 2 5 11 22 46
یاقوت 0 0 1 2 5 10 19 43
آسامید 0.1 0 1 2 5 11 22 49
فیروزا 0.1 0 1 2 5 11 21 46
کیان 0.1 0 1 2 5 11 22 48
گنجینه -0.1 -2 -2 2 0 -1 0 0
خاتم 0.1 0 1 2 5 10 21 44
سپر 0.1 0 1 2 5 10 21 55
ساحل 0.1 0 1 2 6 6 6 6
سحرخیز 1 -1 0 2 -15 -11 -15 66
سپیدما 0.1 0 1 2 5 10 22 39
اوصتا 0.1 0 1 2 5 11 22 47
یارا 0.1 0 1 2 5 15 24 24
نشان 0.1 0 1 2 6 12 12 12
کارا 0.1 0 1 2 6 11 24 27
آوند 0.1 0 1 2 5 7 7 7
فراز 0.1 0 0 2 -8 -7 1 43
داریک 0.1 0 1 2 5 10 17 38
کامیاب 0.1 0 1 2 6 11 23 35
صایند 0.3 0 0 1 0 0 2 0
گنجین 0 0 0 1 5 10 20 46
سپاس 0.1 0 1 0 0 0 0 0
کمند 0.1 0 1 0 0 0 0 0
کارین 0.1 -1 -1 0 0 0 0 -1
پارند 0.1 0 1 0 0 0 0 -11
سیناد 0.1 -1 -1 0 0 0 0 0
همای 0.1 -1 -1 0 0 0 0 0
امین یکم 0 -1 -1 0 0 0 0 -1
رشد 0 -1 -1 0 0 -1 0 0
دارا 0.1 -1 -1 0 0 0 1 0
نخل 0.1 -1 -1 0 0 0 0 0
آفاق 0.1 -1 -1 0 0 0 0 0
ارمغان 0.1 0 1 0 0 0 0 0
پاداش 0.1 0 1 0 0 -1 1 1
هامرز 0.1 0 1 0 0 0 1 1
ونچر 0 0 0 -1 -8 -16 -18 119
هیوا -0.3 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2
سخند -0.1 -2 -4 -5 -5 -6 -6 -6
برلیان -1.4 -3 -4 -5 -13 -13 -13 -13
نهال 0.3 -4 -14 -16 -32 -34 -33 42

بهترین قدرت و سرانه خریدار صندوق ها

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
پاداش 20 44.1M 0.1 727.6K
زیتون 7 29M -0.2 1M
هامرز 7 164.8M 0.1 3.6M
داریک 6 46.7M 0.1 160.2K
سخند 5 14M -0.1 132.8K
زرفام 5 19.6M 1.2 583.9K
دارا 4 82.5M 0.1 772.3K
سیناد 4 2M 0.1 10K
لبخند 4 93.4M 0.1 18.6M
نشان 3 35.4M 0.1 149.5K
انار 3 8.1M 0.8 51.8K
صایند 3 98.4M 0.3 5.7M
مثقال 2 12.8M 1.8 1.2M
آسام 2 2.7M -0.6 2.6K
ارزش 2 19.5M -0.1 541.1K
رماس 2 5.8M -0.6 15.2K
آساس 2 15M 0.4 28.4K
کاردان 2 16.5M 0.3 24.9K
پادا 2 4.7M -0.5 800
آرام 2 27.6M -0.1 3.3M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
کمند 209.5M 1 0.1 194.2M
هامرز 164.8M 7 0.1 3.6M
پارند 162.4M 1 0.1 23.1M
الماس 154.4M 1 -0.9 389.3K
نخل 120.8M 1 0.1 12M
صایند 98.4M 3 0.3 5.7M
لبخند 93.4M 4 0.1 18.6M
آوند 88.9M 1 0.1 32.8M
کارا 84.5M 1 0.1 102.7M
دارا 82.5M 4 0.1 772.3K
ثبات 71.6M 1 0.1 25.4M
اعتماد 68.1M 1 0.1 23.9M
اهرم 62.2M 1 0.1 24.5M
آسامید 56.8M 1 0.1 2.8M
طلا 54.7M 1 1.8 3.5M
آگاس 52.5M 1 -0 7.3M
کارین 49.8M 0 0.1 11M
ساحل 48.2M 1 0.1 546.1K
همای 47.2M 1 0.1 43.8M
داریک 46.7M 6 0.1 160.2K

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 123.1M 71M 194.2M
کارا 0.1 35.5M 67.2M 102.7M
افران 0.1 17.6M 50.9M 68.5M
همای 0.1 37M 6.7M 43.8M
آوند 0.1 16.9M 15.9M 32.8M
امین یکم 0 10.2M 21.6M 31.8M
ثبات 0.1 6M 19.4M 25.4M
اهرم 0.1 21.4M 3.1M 24.5M
اعتماد 0.1 8.9M 14.9M 23.9M
پارند 0.1 18.5M 4.6M 23.1M
لبخند 0.1 15.1M 3M 18.6M
سپر 0.1 1.2M 17.1M 18.3M
نخل 0.1 1.4M 10.6M 12M
کارین 0.1 2.6M 8.4M 11M
کیان 0.1 4.7M 4M 8.7M
کامیاب 0.1 3.9M 4.1M 8M
آگاس -0 1.2M 6.1M 7.3M
اوصتا 0.1 78.6K 6.7M 6.8M
صایند 0.3 2.2M 3.4M 5.7M
توان 0.6 5.4M 114.3K 5.5M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
کمند 0.1 194.2M 196.7B
کارا 0.1 102.7M 130.7B
افران 0.1 68.5M 125.2B
اعتماد 0.1 23.9M 118B
آگاس -0 7.3M 61.3B
همای 0.1 43.8M 43.9B
طلا 1.8 3.5M 41.4B
آوند 0.1 32.8M 35.1B
کیان 0.1 8.7M 33.8B
ثبات 0.1 25.4M 32.8B
امین یکم 0 31.8M 31.8B
سپر 0.1 18.3M 29.4B
اهرم 0.1 24.5M 25.7B
پارند 0.1 23.1M 23.3B
لبخند 0.1 18.6M 19.7B
اوصتا 0.1 6.8M 17.3B
نخل 0.1 12M 12.1B
عیار 1.2 2.8M 11.7B
کارین 0.1 11M 11B
کامیاب 0.1 8M 10.8B

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی صندوق ها

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
کمند 0.1 1 123.1M 124.7B
کارا 0.1 0.6 35.5M 45.1B
اعتماد 0.1 0.7 8.9M 43.8B
همای 0.1 0.6 37M 37.1B
افران 0.1 0.3 17.6M 32.1B
طلا 1.8 0.9 2.6M 30.5B
اهرم 0.1 1.3 21.4M 22.6B
پارند 0.1 1.3 18.5M 18.7B
کیان 0.1 0.6 4.7M 18.3B
آوند 0.1 1.4 16.9M 18.1B
لبخند 0.1 3.9 15.1M 16B
امین یکم 0 0.3 10.2M 10.2B
آگاس -0 1.1 1.2M 10B
عیار 1.2 1.3 2.3M 9.5B
ثبات 0.1 0.6 6M 7.7B
توان 0.6 1.1 5.4M 5.6B
کامیاب 0.1 0.7 3.9M 5.2B
الماس -0.9 1 389.3K 4.2B
گوهر 1.6 1.1 466.3K 3.9B
ارزش مسکن -2.3 0.6 3.1M 3.8B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
افران 0.1 0.3 50.9M 93.1B
کارا 0.1 0.6 67.2M 85.5B
اعتماد 0.1 0.7 14.9M 73.7B
کمند 0.1 1 71M 71.9B
آگاس -0 1.1 6.1M 51.4B
سپر 0.1 0.3 17.1M 27.5B
ثبات 0.1 0.6 19.4M 25.1B
امین یکم 0 0.3 21.6M 21.6B
اوصتا 0.1 0.2 6.7M 17.1B
آوند 0.1 1.4 15.9M 17B
کیان 0.1 0.6 4M 15.4B
طلا 1.8 0.9 0.9M 11B
نخل 0.1 1 10.6M 10.6B
کارین 0.1 0.5 8.4M 8.4B
همای 0.1 0.6 6.7M 6.8B
آکورد 0.1 0.4 1.3M 5.7B
کامیاب 0.1 0.7 4.1M 5.6B
پارند 0.1 1.3 4.6M 4.6B
اطلس -0.2 0.2 153.6K 4.1B
تصمیم 0.1 0.6 1.7M 3.7B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
افران 0.1 50.9M 68.5M -71B
اعتماد 0.1 14.9M 23.9M -28.6B
امین یکم 0 21.6M 31.8M -15.9B
کیان 0.1 4M 8.7M -14.4B
کارا 0.1 67.2M 102.7M -9B
سپر 0.1 17.1M 18.3M -6.7B
همای 0.1 6.7M 43.8M -6.3B
آکورد 0.1 1.3M 1.6M -4.4B
اطلس -0.2 153.6K 187.3K -4.1B
کارین 0.1 8.4M 11M -3B
ثبات 0.1 19.4M 25.4M -2.4B
تصمیم 0.1 1.7M 2.5M -2.4B
مانی 0.1 2.6M 3.1M -1.8B
خاتم 0.1 1.1M 1.4M -1.5B
ارزش مسکن -2.3 1.2M 4.3M -1.4B
اوصتا 0.1 6.7M 6.8M -1.4B
ثروتم -0.2 120K 120.1K -1.1B
آرام -0.1 1.6M 3.3M -867.9M
فیروزا 0.1 1.1M 1.3M -801.9M
فردا 0.1 2.3M 2.9M -777.8M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
لبخند 0.1 15.1M 18.6M 12.7B
طلا 1.8 2.6M 3.5M 11.6B
اهرم 0.1 21.4M 24.5M 7.9B
عیار 1.2 2.3M 2.8M 7B
کمند 0.1 123.1M 194.2M 6.9B
آوند 0.1 16.9M 32.8M 3.3B
گوهر 1.6 466.3K 466.4K 2.6B
صایند 0.3 2.2M 5.7M 1.5B
مثقال 1.8 1.2M 1.2M 1.2B
پارند 0.1 18.5M 23.1M 1B
آگاس -0 1.2M 7.3M 0.9B
زیتون -0.2 891.3K 1M 0.9B
هامرز 0.1 1M 3.6M 853.3M
سرو -0.8 350.5K 350.5K 763.7M
نهال 0.3 0.9M 0.9M 673.4M
زرفام 1.2 583.9K 583.9K 627.8M
پاداش 0.1 655.5K 727.6K 583.3M
کهربا 1.5 863.7K 873.7K 506.9M
دارا 0.1 575.8K 772.3K 380.1M
آساس 0.4 25.5K 28.4K 317.7M
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد