تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 کیان * 0.3 0.38 0 3 11.3T 1.2 1.1 1.85 0 0 0 0% 0.1
0.11
37,698
0.1
37,696
0.01 0.01 -46,673 37 127 81.3K 674.5K 21 21.3B 13.9B 1.5 9 0 2 1 22.9M 86.5B 31.9B 1401-07-12 13:01:04 کیان
2 حکشتی * 0.3 0 0 0 39.3T 1.7 1.5 0.17 4,049 4.5 0 3% -4.95
-3.91
18,430
-4.9
18,240
0.99 2.52 -20,346 22 91 500 36K 4 351.9M 325.2M 1.1 22 -17 -25 5.4M 24.5M 44.7B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 حکشتی
3 همای * 0.5 1.54 0 221 7.1T 1.1 1 1.92 0 0 0 0% 0.16
0.17
10,081
0.16
10,080
0.01 0.02 -18,045 61 133 7.7M 99.4M 8 118.7B 100.2B 1.2 11 0 0 1 65.5M 66.1B 45.9B 1401-07-12 13:01:04 همای
4 شتران 0.4 0 0 0 75.4T 1.9 1.9 0.1 1,353 3.3 1.99 59% -0.29
0.02
4,447
-0.22
4,436
0.24 1.79 -17,309 15 35 0 0 0 0 0 9,999 25 -4 -10 26M 83M 36.8B 18.2B 1401-07-12 13:01:04 شتران
5 وبملت 0.4 0 0 0 67.4T 1.4 1.6 0.09 858 3 0 59% 0.04
0.08
2,576
-0.12
2,571
0.2 1.53 -14,839 14 34 56.9K 41.6K 62 466.3M 110.6M 4 27 -4 -12 44.9M 116.2M 29.9B 8.2B 1401-07-12 13:01:04 وبملت
6 بپاس 0.3 0.06 0 0 141.7T 1 0.4 0.07 556 43.8 0 0% -2.35
-3.92
24,500
-4.51
24,350
0.59 2.68 -13,662 27 105 0 41.7K -100 0 260.4M 0.0 53 -5 -7 1 8.1M 19.8B 6.2B 1401-07-12 13:01:04 بپاس
7 میدکو 0.1 0 0 0 216.2T 3.2 3.1 0.03 294 52.5 0 69% 1.36
-2.6
15,740
-4.46
15,440
1.86 6.64 -11,496 13 102 460 500 72 259.1M 44.2M 6 121 -10 -12 7M 8.5M 13.1B 1.7B 1401-07-12 13:01:04 میدکو
8 پارند * 0.6 1.9 0 0 10.2T 2.3 1.6 2.74 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,166
0.15
10,166
0 0.01 -9,014 70 116 32.6M 13.1M 51 47.4B 15.3B 3 17 0 0 1 80.2M 81.6B 10.9B 1401-07-12 13:01:04 پارند
9 بفجر 0.2 0 0 0 28.9T 1.6 1.8 0.15 4,011 3.7 4.59 53% -5
-5
14,830
-5
14,830
0 0 -7,079 36 161 0 16.5M -100 0 24.5B 0.0 88 -9 -9 5.9M 8.8M 13B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 بفجر
10 قچار 0.7 0.2 0 0 2.7T 2.3 2.6 1.99 481 22.5 3.41 63% 0.67
4.7
10,920
3.84
10,830
0.86 5.97 -6,648 32 48 7.2K 9.1K -42 59.9M 151M 0.4 94 -1 -3 1 15.5M 16.8B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 قچار
11 وپاسار 0.2 0 0 0 85.7T 0.7 0.7 0.02 1,326 4.9 0 59% -0.91
-0.15
6,550
-0.3
6,540
0.15 3.29 -5,778 11 50 154.6K 100K -66 105.2M 516.8M 0.2 74 -8 -24 16.9M 10M 6.5B 771.2M 1401-07-12 13:01:04 وپاسار
12 حگهر 0.1 0 0 0 3.7T 1.1 2.1 1.48 991 8.4 0 0% 0
0.36
8,390
0
8,360
0.36 0.84 -5,629 11 165 486.6K 22.6K 86 1.3B 107.4M 12 198 0 5 1 7.5M 6.2B 135.9M 1401-07-12 13:01:04 حگهر
13 توسن 0.7 2 0 0 3.6T 3.5 4 1.68 900 13.3 0 0% -3.59
-1.39
12,070
-1.88
12,010
0.49 5.6 -5,435 11 16 268 27.7K -91 5.5M 116.8M 0.0 286 -6 -17 1 8.8M 10.5B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 توسن
14 کمند * 1 0.11 0 1 20.3T 0.9 0.9 1.55 0 0 0 0% 0.17
0.17
10,169
0.16
10,168
0.01 0.02 -5,125 155 155 65.8M 8.7M 64 87.5B 19.3B 5 2 0 0 1 141M 143.3B 93.5B 1401-07-12 13:01:04 کمند
15 شستا * 0.7 0 0 0 144.8T 1 1 0.17 121 7.3 0 12% -0.11
-0.67
883
-0.45
885
-0.22 1.93 -4,659 8 11 22.9K 3.7M 75 3.2B 460.3M 7 23 -3 -8 131.6M 312.2M 27.6B 14.1B 1401-07-12 13:01:04 شستا
16 فیروزا * 0.2 0 0 0 2.7T 1.7 2.3 8.93 0 0 0 0% 0.1
0.1
30,371
0.1
30,372
0 0 -4,011 49 277 14.5M 9.3M 45 74.4B 28.4B 3 38 0 2 1 13.1M 39.8B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 فیروزا
17 مبین 0.2 0 0 0 47.5T 1.1 0.7 0.09 6,227 3.8 1.8 53% -0.13
-2.29
23,040
-0.51
23,460
-1.78 2.87 -3,619 19 85 220 40.3K 51 300.9M 99.3M 3 93 -2 -4 5M 2.3M 5.3B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 مبین
18 سبزوا 1.5 1 0 0 1.4T 1.6 1.7 0.98 230 16 6.01 42% 2.98
7
3,700
6.13
3,670
0.87 6.41 -3,546 26 18 6.7M 48K 98 2.5B 31.2M 79 131 5 -1 1 35.4M 13B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 سبزوا
19 وغدیر 0.8 0 0 0 95.9T 0.9 1 0.03 2,073 6.4 0 56% -0.07
0.22
13,430
-0.6
13,320
0.82 2.52 -3,132 19 23 158.3K 650 1 629.1M 619.3M 1.0 64 -1 -7 9M 7M 9.2B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 وغدیر
20 وپارس 1 0 0 0 25.5T 0.9 0.8 0.1 19 85.7 0 56% 2.47
0
1,620
0.49
1,628
-0.49 3.62 -2,928 19 19 1.9M 562.5K 54 728.1M 220.7M 3 103 -1 -7 62.5M 37.4M 6.1B 2.7B 1401-07-12 13:01:04 وپارس
21 خودرو * 1.2 0 0 0 60.2T 0.4 0.3 0.1 -342 -5.8 0.39 59% 0.7
0.8
2,004
0.4
1,996
0.4 3.14 -2,716 17 14 70.3K 13.9K -4 186.8M 202.5M 0.9 15 -4 -4 57.7M 87.2M 17.4B 13.6B 1401-07-12 13:01:04 خودرو
22 سپیدما * 0.5 0 0 0 8.1T 1.6 2.9 4.67 0 0 0 0% 0.11
0.1
13,530
0.1
13,530
0 0.01 -2,656 112 234 50M 4M 86 148.8B 10.8B 14 28 0 1 1 19M 25.8B 2B 1401-07-12 13:01:04 سپیدما
23 گشان * 1 1.18 0 0 3.5T 1.1 1.6 0.85 852 27.7 0 54% -2.89
-1.44
23,900
-2.68
23,600
1.24 1.91 -2,544 31 32 2.3K 150.7K -47 314.5M 876.3M 0.4 71 -10 7 594.2K 9.9M 23.3B 21B 1401-07-12 13:01:04 گشان
24 فارس * 0.8 0 0 0 337.8T 0.7 0.8 0.01 1,142 6 0 43% 0.14
-0.87
6,850
-0.14
6,900
-0.73 1.46 -2,499 10 14 96.8K 8.1K 67 507.9M 101.5M 5 45 1 -11 17.5M 17.2M 11.9B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 فارس
25 طلا * 0.9 0.67 0 55 2.7T 0.9 0.5 1.39 0 0 0 0% 0.36
-0.53
105,910
-0.31
106,137
-0.22 1.07 -2,480 40 45 94 30.2K 33 0.9B 458M 2.0 52 6 10 1 1.9M 20.1B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 طلا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد