تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
2 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
3 آوند * 6 339.87 0 2 1T 1.4 1.9 4.25 0 0 0 0% 0.12
0.12
10,398
0.12
10,398
0 0.01 26,122 117 19 100.9M 35.4M 48 104.9B 36.8B 3 35 0 2 1 33.3M 34.6B 32.1B 1401-07-12 13:01:04 آوند
4 اوصتا * 7 1 0 0 245.1B 0.6 0.7 55.08 0 0 0 0% 0.06
0.07
24,511
0.06
24,510
0.01 0 11,253 401 60 48.2M 15M 47 128B 46.5B 3 50 0 2 1 6.9M 16.8B 12B 1401-07-12 13:01:04 اوصتا
5 اعتماد * 0.7 0.35 0 106 4.8T 1 0.9 5.85 0 0 0 0% 0.07
0.13
48,004
0.11
47,996
0.02 0.07 10,174 89 119 156K 115.7K 61 265.5B 63.6B 4 4 0 2 1 25.9M 124.2B 74.5B 1401-07-12 13:01:04 اعتماد
6 آکورد * 2 6.73 0 25 4.2T 0.5 0.6 1.01 0 0 0 0% 0.09
0.1
41,892
0.09
41,890
0.01 0.01 8,984 85 38 561 56.4K 9 51B 42.3B 1.2 43 0 2 1 3.3M 14B 12.7B 1401-07-12 13:01:04 آکورد
7 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
8 شکام 1.6 0 0 0 2.3T 3.6 3.5 2.37 4,153 6.1 0.88 63% 2.03
4.88
25,800
2.85
25,300
2.03 6.83 7,110 39 24 18.5K 2K 3 209.6M 206.3M 1.0 250 -2 -9 1 4.3M 10.8B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 شکام
9 کامیاب * 1.5 5000.5 0 1 522.8B 1.3 1.2 13.4 0 0 0 0% 0.05
0.07
13,070
0.06
13,069
0.01 0.02 6,641 54 37 1M 2.1M 72 42.2B 6.7B 6 55 0 2 1 16.3M 21.3B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 کامیاب
10 ثبات * 1.8 1 0 0 5T 0.6 0.8 2.82 0 0 0 0% 0.13
0.13
12,535
0.13
12,535
0 0.01 6,195 74 42 150.5M 19M 82 268.8B 26.4B 10 20 0 2 1 28.4M 35.6B 8.9B 1401-07-12 13:01:04 ثبات
11 ارمغان * 16 1 0 0 5.1T 13 11 4.51 0 0 0 0% 0.13
0.14
10,139
0.14
10,139
0 0.04 5,417 660 40 561.9K 5.2M -87 1.1B 15.4B 0.1 703 0 0 1 5.9M 5.9B 5.9B 1401-07-12 13:01:04 ارمغان
12 فرابورس 1.9 1.33 0 0 7.4T 1.4 1.2 0.91 287 30.5 0 34% -1.44
6.95
8,930
4.79
8,750
2.16 8.51 3,761 33 17 4.1M 1.7K 99 3.7B 22.4M 164 44 5 -19 1 37.4M 32.8B 32.5B 1401-07-12 13:01:04 فرابورس
13 اوان 2 9 0 0 549.9B 2.3 2.8 5.23 142 86.1 0 30% -0.5
4.14
12,590
1.08
12,220
3.06 6.4 3,474 53 22 500 8.5K -89 19.4M 324M 0.1 225 -6 12 1 7.1M 8.6B 6.3B 1401-07-12 13:01:04 اوان
14 شبندر 1.4 0 0 0 90.7T 0.7 0.6 0.06 2,211 3.1 1.19 56% -0.3
0
6,740
0.15
6,750
-0.15 1.79 3,195 19 14 469K 14K 69 2.5B 464.6M 5 19 -5 -8 16.9M 25M 16.9B 14.2B 1401-07-12 13:01:04 شبندر
15 فپنتا 1.6 0 0 0 3.1T 0.7 1.1 0.98 71,655 7.9 2.08 71% 4.84
5
566,850
4.65
564,970
0.35 2.88 3,111 38 24 13.8K 104 67 1B 199.1M 5 115 -2 12 26K 171.5K 9.7B 9.6B 1401-07-12 13:01:04 فپنتا
16 هامرز * 19 0 0 0 4.1T 1.4 1.8 2.77 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,167
0.15
10,167
0 0.01 2,605 609 31 16.8M 10.1M 15 22.1B 16.4B 1.4 85 0 0 1 16.2M 16.5B 3B 1401-07-12 13:01:04 هامرز
17 آسامید * 1.5 1 0 3 160.4B 0.2 0.4 9.97 0 0 0 0% 0.22
0.16
16,038
0.15
16,037
0.01 0.16 2,298 49 34 817 13.5K -84 726.4M 8.2B 0.1 61 0 2 1 2.8M 4.5B 4.5B 1401-07-12 13:01:04 آسامید
18 زشگزا 1.5 0 0 0 499.5B 6 7 4.31 465 11.2 1.88 51% -0.74
7
5,228
6.49
5,203
0.51 9.21 2,275 31 20 2M 21.1K 83 1.1B 101M 11 337 5 -2 3M 14.4M 7.5B 6.4B 1401-07-12 13:01:04 زشگزا
19 دسبحان 1.2 0 0 0 2.1T 6 2.3 3.94 747 11.5 2.37 70% 4.67
-0.36
8,320
2.87
8,590
-3.23 7.75 2,240 19 16 195K 6.4K 44 216.8M 84.4M 3 566 12 18 2M 10.8M 9.3B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 دسبحان
20 سقاین 2 0 0 0 1.2T 2.2 4.1 2.47 4,917 9.7 4.11 69% 0.02
3.8
47,210
4.6
47,570
-0.8 5.76 2,139 40 17 716 21.2K -83 37.4M 407.5M 0.1 573 4 3 328.2K 736.8K 3.5B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 سقاین
21 کالا 1.3 0 0 0 13.3T 1.2 1 0.24 0 0 0 57% -0.77
3.26
16,170
2.49
16,050
0.77 4.44 2,075 32 25 18.3K 1.6K 4 212.1M 198.5M 1.1 33 4 -4 3.3M 18.4M 29.6B 29.8B 1401-07-12 13:01:04 کالا
22 زپارس 1.1 0 0 0 7.2T 0.7 0.8 0.77 949 54.3 37.98 54% 1.19
0
51,110
0.88
51,560
-0.88 1.94 1,891 26 23 10.5K 59.5K -58 115.6M 431.2M 0.3 193 5 21 558.1K 830.3K 4.3B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 زپارس
23 سصفها 1.1 0 0 0 2.4T 3.2 2.2 4.88 2,464 19.2 5.5 53% 4.59
4.99
47,360
4.88
47,310
0.11 2.96 1,863 43 39 152.3K 10.7K 87 762.6M 54.7M 14 137 18 -2 375.6K 2.7M 12.8B 11.8B 1401-07-12 13:01:04 سصفها
24 پالایش * 1.7 0 0 0 10T 1.3 1.3 0.78 0 0 0 0% 0.11
0.75
75,480
0.56
75,340
0.19 2.07 1,565 40 24 7.3K 34.9K -59 182.2M 715.6M 0.3 5 -2 -2 1 9.3M 70.4B 67.2B 1401-07-12 13:01:04 پالایش
25 انرژی3 1.2 0 0 0 6T 0.5 0.7 0.13 333 100.6 0 0% 0
0.87
33,500
0.87
33,500
0 2.79 1,347 16 13 1K 11.2K -61 17.2M 72.2M 0.2 57 -4 -10 720K 2.4M 7.9B 7.8B 1401-07-12 13:01:04 انرژی3
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد