تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 کروی 1.4 5.1 2 0 6,621 12 16 2.1 2,535 11.3 0 31% 4.99
3.35
28,350
4.34
28,620
-0.99 3.23 29,792 42 30 361 4,976 -31 53 101 170 11 10 966K 23.3M 66.8B 56.8B 1400-07-26 11:45:45 کروی
2 شاراک 1 0.6 1 3 42,062 2.2 2.5 0.95 5,887 9.2 2.48 57% 1.42
4.10
54,300
4.18
54,340
-0.08 4.9 22,926 37 35 4,317 1,121 -76 65 468 52 10 29 2.1M 12.3M 66.8B 65.3B 1400-07-26 11:45:45 شاراک
3 شفن 0.8 1.1 7.3 9 43,720 1.6 1.5 0.65 73,606 6.4 5.46 53% 2.56
0.61
463,000
2.25
470,580
-1.64 4.57 22,897 20 25 23 106 5 114 104 99 4 23 226K 869K 40.9B 39.1B 1400-07-26 11:45:45 شفن
4 فاسمین 2 0 0 0 10,572 6 10 1.96 2,343 7.9 5 72% 4.99
4.99
18,500
4.99
18,500
0 0.93 17,911 111 46 20,371,083 1,000 99 37,873 211 114 10 15 2.4M 47.0M 86.9B 78.8B 1400-07-26 11:45:45 فاسمین
5 شپدیس 1.4 0.9 0 0 119,706 0.6 0.8 0.14 18,656 10.7 6.12 58% 0.00
0.46
200,420
0.46
200,420
0 3.87 16,993 27 19 2,195 5,904 15 507 374 65 5 28 536K 1.4M 28.7B 24.8B 1400-07-26 11:45:45 شپدیس
6 فسرب 1.1 0.3 0 2 2,672 13 22 7.74 5,658 15.3 3.92 76% 4.99
2.74
85,250
4.57
86,770
-1.83 4.65 7,853 34 31 2,155 3,912 10 84 70 224 14 14 198K 8.2M 71.4B 67.9B 1400-07-26 11:45:45 فسرب
7 فرآور 1.2 0 0 0 2,069 9 12 6.06 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,572 51 42 1,192,256 201 100 3,953 2 223 8 2 527K 12.8M 42.1B 39.3B 1400-07-26 11:45:45 فرآور
8 البرز 1.3 0.9 0 0 6,961 4.5 7 1.33 652 3.9 0 0% 4.97
4.93
2,532
4.81
2,529
0.12 3.35 5,810 36 28 4,494 7,450 -87 9 137 145 4 -1 11.5M 123M 31.1B 26.9B 1400-07-26 11:45:45 البرز
9 شخارک 1 0.8 0.3 1 35,742 1.2 1.5 0.25 6,361 9.7 4.58 52% 2.45
3.39
61,560
3.44
61,590
-0.05 3.5 2,960 19 18 2,585 546 -3 58 62 251 5 22 1.7M 1.7M 10.2B 9.4B 1400-07-26 11:45:45 شخارک
10 سنیر 1.9 0 0 0 1,099 0.7 0.6 3.55 3,667 31.2 6.82 52% -3.56
4.99
115,400
4.09
114,400
0.9 8.87 1,830 29 15 1,070,736 47 100 12,360 17 126 -11 -21 125K 922K 10.5B 10.5B 1400-07-26 11:45:45 سنیر
11 فباهنر 1.1 6.1 1 0 7,282 0.8 0.8 0.24 3,012 9.3 1.72 75% 0.58
0.43
27,860
0.72
27,940
-0.29 6.48 1,176 11 9 490 151 21 89 58 298 2 4 1.1M 1.4M 3.9B 3.8B 1400-07-26 11:45:45 فباهنر
12 خشرق 1.7 0 0 0 852 1.2 1.5 1.16 219 64.2 0.68 71% 3.70
4.95
14,200
3.92
14,060
1.03 4.8 1,103 23 13 4,258,597 3,000 100 6,049 12 286 -6 -14 1.1M 3.6M 5.0B 5B 1400-07-26 11:45:45 خشرق
13 وتوکا 0.5 0.7 0 0 3,458 0 0.9 0 985 8.6 0 68% -2.10
0.82
8,650
-1.75
8,430
2.57 6.23 1,081 7 14 11,934 11,912 66 154 32 177 -6 -20 1.8M 5.5M 4.6B 4.1B 1400-07-26 11:45:45 وتوکا
14 شلعاب 1.2 1.2 2 1 376 2.4 2.8 2.34 14 454.3 4.35 42% -4.47
4.94
6,580
1.44
6,360
3.5 10.4 1,048 14 12 9,051,888 8,254 100 5,971 7 199 -10 -26 2.4M 11.2M 7.1B 7.1B 1400-07-26 11:45:45 شلعاب
15 پارسیان 1.5 0.7 0 0 24,165 1.2 1.5 0.49 488 21.9 0 0% -0.96
4.52
10,860
2.69
10,670
1.83 9.33 791 18 12 500 3,662 -90 3 52 447 -8 -12 2.0M 3.2M 3.4B 2.6B 1400-07-26 11:45:45 پارسیان
16 لپارس 0.8 0.9 0 0 5,235 0.6 0.4 1.51 671 247.4 207.82 0% -4.98
-5.00
165,780
-4.87
166,000
-0.13 3 764 26 35 35 1,538,937 -100 2 25,786 62 -5 -1 120K 1.8M 30.1B 29.4B 1400-07-26 11:45:45 لپارس
17 وایران 8 0 0 0 763 0.5 0.6 0.42 107 46 0 0% 5.00
5.00
4,918
5.00
4,918
0 0 689 82 10 16,471,140 2,000 100 8,113 3 266 12 -20 3.5M 3.7M 1.8B 1.8B 1400-07-26 11:45:45 وایران
18 وتوصا 1.2 1.5 0 0 3,836 0.8 0.9 0.27 435 21 0 22% -3.55
-4.80
9,130
-4.69
9,140
-0.11 3.62 686 20 17 600 1,934 97 1,692 29 134 -3 -3 1.7M 5.6M 5.2B 5.2B 1400-07-26 11:45:45 وتوصا
19 کنور 1.3 6.8 1.3 1 21,787 0.6 0.7 0.1 1,776 9.7 7.38 60% 3.17
4.16
17,770
0.88
17,210
3.28 7.7 676 12 9 3,829 9,900 -60 30 121 132 4 -7 5.1M 1.9M 3.2B 2.4B 1400-07-26 11:45:45 کنور
20 وخارزم 0.9 0.3 0.2 1 9,187 0.6 0.5 0.27 1,179 4.1 0 24% -2.91
-3.95
4,719
-2.69
4,781
-1.26 4.49 642 11 12 14,941 8,286 -9 23 28 66 0 -12 7.5M 25.4M 12.1B 11.6B 1400-07-26 11:45:45 وخارزم
21 ولملت 1.2 0.8 0 0 544 2 2 4.78 482 14.7 0 0% 0.88
5.00
7,140
4.41
7,100
0.59 4.08 639 30 24 5,982 444,189 -93 13 331 509 8 21 2.4M 11.1M 7.9B 7.9B 1400-07-26 11:45:45 ولملت
22 فسازان 1.2 0.7 1.2 1 1,721 0.6 0.6 0.38 2,792 10 0.9 82% -1.67
-4.57
27,370
-2.65
27,920
-1.92 6.35 636 15 12 15,307 200 96 452 10 364 -10 -10 523K 978K 2.7B 2.4B 1400-07-26 11:45:45 فسازان
23 شسینا 0.4 0 0 0 1,971 0.6 0.5 1.01 2,576 33.7 7.8 45% -3.00
-5.00
86,680
-4.86
86,810
-0.14 4.14 517 12 27 1,409 299,118 -99 12 2,612 249 -9 -15 153K 963K 8.4B 8.4B 1400-07-26 11:45:45 شسینا
24 کسرا 0.7 0.6 0 0 2,071 1.3 1.8 0.58 1,028 15 8.17 60% -4.94
-4.32
15,490
-4.82
15,410
0.5 2.66 485 33 47 50,000 34,062 10 96 78 169 -11 -17 925K 6.5M 10.1B 10.1B 1400-07-26 11:45:45 کسرا
25 کاما 0.8 0.6 2 4 9,930 1 0.9 0.98 917 10.7 10.44 25% 0.10
-3.12
9,620
-1.11
9,820
-2.01 6.09 484 17 22 95,300 29,534 76 229 31 23 -1 -17 4.0M 34.3M 33.7B 32.3B 1400-07-26 11:45:45 کاما
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد