تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شبندر 1.4 0 0 0 90.7T 0.7 0.6 0.06 2,211 3.1 1.19 56% -0.3
0
6,740
0.15
6,750
-0.15 1.79 3,195 19 14 469K 14K 69 2.5B 464.6M 5 19 -5 -8 16.9M 25M 16.9B 14.2B 1401-07-12 13:01:04 شبندر
2 فپنتا 1.6 0 0 0 3.1T 0.7 1.1 0.98 71,655 7.9 2.08 71% 4.84
5
566,850
4.65
564,970
0.35 2.88 3,111 38 24 13.8K 104 67 1B 199.1M 5 115 -2 12 26K 171.5K 9.7B 9.6B 1401-07-12 13:01:04 فپنتا
3 دسبحان 1.2 0 0 0 2.1T 6 2.3 3.94 747 11.5 2.37 70% 4.67
-0.36
8,320
2.87
8,590
-3.23 7.75 2,240 19 16 195K 6.4K 44 216.8M 84.4M 3 566 12 18 2M 10.8M 9.3B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 دسبحان
4 سقاین 2 0 0 0 1.2T 2.2 4.1 2.47 4,917 9.7 4.11 69% 0.02
3.8
47,210
4.6
47,570
-0.8 5.76 2,139 40 17 716 21.2K -83 37.4M 407.5M 0.1 573 4 3 328.2K 736.8K 3.5B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 سقاین
5 کالا 1.3 0 0 0 13.3T 1.2 1 0.24 0 0 0 57% -0.77
3.26
16,170
2.49
16,050
0.77 4.44 2,075 32 25 18.3K 1.6K 4 212.1M 198.5M 1.1 33 4 -4 3.3M 18.4M 29.6B 29.8B 1401-07-12 13:01:04 کالا
6 زپارس 1.1 0 0 0 7.2T 0.7 0.8 0.77 949 54.3 37.98 54% 1.19
0
51,110
0.88
51,560
-0.88 1.94 1,891 26 23 10.5K 59.5K -58 115.6M 431.2M 0.3 193 5 21 558.1K 830.3K 4.3B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 زپارس
7 سصفها 1.1 0 0 0 2.4T 3.2 2.2 4.88 2,464 19.2 5.5 53% 4.59
4.99
47,360
4.88
47,310
0.11 2.96 1,863 43 39 152.3K 10.7K 87 762.6M 54.7M 14 137 18 -2 375.6K 2.7M 12.8B 11.8B 1401-07-12 13:01:04 سصفها
8 انرژی3 1.2 0 0 0 6T 0.5 0.7 0.13 333 100.6 0 0% 0
0.87
33,500
0.87
33,500
0 2.79 1,347 16 13 1K 11.2K -61 17.2M 72.2M 0.2 57 -4 -10 720K 2.4M 7.9B 7.8B 1401-07-12 13:01:04 انرژی3
9 دروز 2 0 0 0 1.2T 4.9 8 1.57 747 23.8 4.14 75% -0.82
4.99
17,890
4.23
17,760
0.76 9.02 1,330 28 14 155.3K 510 95 297.7M 8M 37 611 3 -5 867.1K 1.6M 2.9B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 دروز
10 وتجارت 1.2 0 0 0 30.9T 0.7 0.7 0.05 204 6.8 0 61% -0.51
0.65
1,389
0
1,380
0.65 2.34 1,294 12 10 36.8K 9K 51 56.8M 18.4M 3 39 -5 -11 82.5M 54.6M 7.5B 7.5B 1401-07-12 13:01:04 وتجارت
11 سپید 4 0 0 0 5.3T 5 6 1.64 2,471 7.2 1.2 88% 1.7
2.04
18,050
0.23
17,730
1.81 4.02 1,286 18 5 3K 1K 7 119.5M 105.1M 1.1 145 -2 -8 1.2M 10.5M 18.6B 3.7B 1401-07-12 13:01:04 سپید
12 خساپا * 1 0 0 0 35T 0.5 0.5 0.24 -470 -3.8 0.81 59% 0.17
0.45
1,796
0.17
1,791
0.28 1.8 1,063 23 22 391.5K 7.2K 19 196.3M 134.3M 1.5 6 -5 -8 63.9M 132.4M 23.7B 22.7B 1401-07-12 13:01:04 خساپا
13 خبهمن 1.2 0 0 0 19.3T 1.1 0.9 0.15 64 22.3 0 65% 0
2.11
1,455
0.35
1,430
1.76 4.26 997 21 17 4.1K 137.2K 6 89.1M 80.2M 1.1 66 -7 -12 53.9M 55.7M 8B 7.6B 1401-07-12 13:01:04 خبهمن
14 کچاد 0.5 0 0 0 119.5T 0.8 1 0.02 2,339 4.3 2.67 74% -1.58
-1.88
9,930
-0.79
10,040
-1.09 2.02 996 14 26 1.1K 66.6K 47 316M 115.8M 3 117 -3 -17 11.6M 5.1M 5.1B 4.9B 1401-07-12 13:01:04 کچاد
15 سکرد 0.9 0 0 0 1.5T 1.2 1.1 5.47 543 13 3.18 48% 1.17
4.99
7,160
3.08
7,030
1.91 4.37 930 17 18 368.2K 10.8K 80 301.4M 33.8M 9 51 -2 -30 2.1M 17.2M 12.1B 12.3B 1401-07-12 13:01:04 سکرد
16 بوعلی 3 0 0 0 32.9T 0.8 0.8 0.04 13,720 6.9 0.81 59% 0.75
0.02
93,820
0.22
94,010
-0.2 1.85 867 13 5 215 63 -74 14.8M 100.7M 0.1 83 1 -6 1.1M 496.9K 4.7B 3.3B 1401-07-12 13:01:04 بوعلی
17 حتوکا 1.8 0 0 0 583.1B 2 1.6 1.2 1,731 10.2 0 74% 4.13
4.96
17,780
4.31
17,670
0.65 9.42 865 17 10 1.8K 295 -11 32.6M 45.5M 0.7 462 3 -9 871.1K 1.5M 2.6B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 حتوکا
18 سخوز 4 0 0 0 3T 0.5 0.3 0.24 4,074 5.2 1.9 54% 2.48
-1.03
21,150
-0.19
21,330
-0.84 3.79 864 15 4 5.7K 10.8K -9 226.2M 277.2M 0.8 394 -4 -7 676.3K 649K 1.4B 1B 1401-07-12 13:01:04 سخوز
19 شیراز 0.8 0 0 0 34.9T 0.7 1.3 0.07 14,258 4.8 1.69 62% 0.06
0.42
68,650
0.19
68,490
0.23 2.67 777 23 28 1.2K 250 -64 43.1M 201.5M 0.2 182 0 -4 1.5M 390K 2.7B 2.3B 1401-07-12 13:01:04 شیراز
20 وبصادر 1 0 0 0 24.4T 0.8 0.7 0.07 29 47.9 0 60% 0
0.36
1,396
-0.07
1,390
0.43 2.03 711 13 13 18K 114.8K -80 12.7M 112.7M 0.1 60 -5 -12 70.1M 53.7M 7.5B 6B 1401-07-12 13:01:04 وبصادر
21 های وب 1.2 0 0 0 7.9T 0.5 0.8 0.38 639 4.5 0 68% -1.33
3.98
2,900
2.01
2,845
1.97 6.47 674 21 17 100K 2.1K 70 87.9M 15.7M 6 26 -5 -6 11.1M 37.5M 10.7B 9.7B 1401-07-12 13:01:04 های وب
22 خچرخش 1.4 0 0 0 1.7T 0.4 0.7 1.06 418 44 1.77 66% 1.22
1.55
18,360
1.6
18,370
-0.05 3.39 668 28 20 2.4K 1.4K -69 61.8M 347.1M 0.2 110 -4 1 785.8K 1.8M 3.2B 3.2B 1401-07-12 13:01:04 خچرخش
23 غاذر 0.4 0 0 0 513.4B 0.7 0.8 1.5 1,241 26 5.88 49% -1.06
-4.99
32,160
-4.61
32,290
-0.38 4.17 598 13 36 0 69.6K -100 0 273.5M 0.0 139 -16 -36 390.4K 1M 3.3B 3.3B 1401-07-12 13:01:04 غاذر
24 سرود 2 0 0 0 1.5T 1.2 2.2 0.19 3,938 4.7 1.84 51% -1.98
-0.96
18,500
-0.64
18,560
-0.32 3.02 562 21 9 600 1.3K 4 15M 14.2M 1.1 648 -2 -12 789.1K 540.9K 1B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 سرود
25 غشاذر 1.8 0 0 0 702.5B 1.5 1.9 1.83 331 17.2 0.77 46% 2.38
5.67
5,780
4.2
5,700
1.47 6.42 557 19 11 747 71.5K 29 247.2M 138.7M 1.8 601 13 21 3M 4M 2.3B 2.3B 1401-07-12 13:01:04 غشاذر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد