تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
2 کمند4 0 0 0 229,774 20.3T 0 0 0 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,167
0.15
10,167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 226M 229.8B 0 1401-07-12 13:01:04 کمند4
3 کمند * 1 0.11 0 1 20.3T 0.9 0.9 1.55 0 0 0 0% 0.17
0.17
10,169
0.16
10,168
0.01 0.02 -5,125 155 155 65.8M 8.7M 64 87.5B 19.3B 5 2 0 0 1 141M 143.3B 93.5B 1401-07-12 13:01:04 کمند
4 اعتماد * 0.7 0.35 0 106 4.8T 1 0.9 5.85 0 0 0 0% 0.07
0.13
48,004
0.11
47,996
0.02 0.07 10,174 89 119 156K 115.7K 61 265.5B 63.6B 4 4 0 2 1 25.9M 124.2B 74.5B 1401-07-12 13:01:04 اعتماد
5 کیان * 0.3 0.38 0 3 11.3T 1.2 1.1 1.85 0 0 0 0% 0.1
0.11
37,698
0.1
37,696
0.01 0.01 -46,673 37 127 81.3K 674.5K 21 21.3B 13.9B 1.5 9 0 2 1 22.9M 86.5B 31.9B 1401-07-12 13:01:04 کیان
6 پارند * 0.6 1.9 0 0 10.2T 2.3 1.6 2.74 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,166
0.15
10,166
0 0.01 -9,014 70 116 32.6M 13.1M 51 47.4B 15.3B 3 17 0 0 1 80.2M 81.6B 10.9B 1401-07-12 13:01:04 پارند
7 اوصتا4 0 0 0 78,496 245.1B 0 0 0 0 0 0 0% 0.06
0.07
24,511
0.06
24,510
0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 32M 78.5B 0 1401-07-12 13:01:04 اوصتا4
8 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
9 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
10 پالایش * 1.7 0 0 0 10T 1.3 1.3 0.78 0 0 0 0% 0.11
0.75
75,480
0.56
75,340
0.19 2.07 1,565 40 24 7.3K 34.9K -59 182.2M 715.6M 0.3 5 -2 -2 1 9.3M 70.4B 67.2B 1401-07-12 13:01:04 پالایش
11 همای * 0.5 1.54 0 221 7.1T 1.1 1 1.92 0 0 0 0% 0.16
0.17
10,081
0.16
10,080
0.01 0.02 -18,045 61 133 7.7M 99.4M 8 118.7B 100.2B 1.2 11 0 0 1 65.5M 66.1B 45.9B 1401-07-12 13:01:04 همای
12 نخل * 8 1 0 0 1T 3.8 1.8 142.13 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,075
0.07
10,075
0 0.01 1,024 44 5 111.1M 9.7M 86 127B 9.8B 13 16 0 0 1 63.8M 64.3B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 نخل
13 کارا4 0 0 0 58,600 123.2B 0 0 0 0 0 0 0% 0.11
0.11
12,320
0.11
12,320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 47.6M 58.6B 0 1401-07-12 13:01:04 کارا4
14 آفاق4 0 0 0 49,998 503.5B 0 0 0 0 0 0 0% 0.08
0.08
10,070
0.08
10,070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 49.7M 50B 0 1401-07-12 13:01:04 آفاق4
15 اعتماد4 0 0 0 49,922 4.8T 0 0 0 0 0 0 0% 0.13
0.13
48,002
0.13
48,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 10.4M 49.9B 0 1401-07-12 13:01:04 اعتماد4
16 حکشتی * 0.3 0 0 0 39.3T 1.7 1.5 0.17 4,049 4.5 0 3% -4.95
-3.91
18,430
-4.9
18,240
0.99 2.52 -20,346 22 91 500 36K 4 351.9M 325.2M 1.1 22 -17 -25 5.4M 24.5M 44.7B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 حکشتی
17 های وب2 0 0 0 39,928 7.7T 0 0 0 639 4.4 0 0% 0.39
0.39
2,800
0.39
2,800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 142.6M 39.9B 0 1401-07-12 13:01:04 های وب2
18 فیروزا * 0.2 0 0 0 2.7T 1.7 2.3 8.93 0 0 0 0% 0.1
0.1
30,371
0.1
30,372
0 0 -4,011 49 277 14.5M 9.3M 45 74.4B 28.4B 3 38 0 2 1 13.1M 39.8B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 فیروزا
19 دارا یکم * 1.4 0 0 0 5.5T 0.9 0.9 0.75 0 0 0 0% -0.26
0.42
93,030
0.37
92,980
0.05 1.85 -1,921 37 26 1K 1.3K 53 226M 70M 3 10 -3 -5 1 4.2M 38.9B 34.3B 1401-07-12 13:01:04 دارا یکم
20 شتران 0.4 0 0 0 75.4T 1.9 1.9 0.1 1,353 3.3 1.99 59% -0.29
0.02
4,447
-0.22
4,436
0.24 1.79 -17,309 15 35 0 0 0 0 0 9,999 25 -4 -10 26M 83M 36.8B 18.2B 1401-07-12 13:01:04 شتران
21 خگستر 1.7 0 0 0 12.1T 0.9 0.7 0.61 116 26.3 0 67% 1.5
2.84
3,080
1.77
3,048
1.07 2.76 -564 37 22 97.5K 2K -47 86.8M 241.4M 0.4 13 -2 -4 15.8M 120.2M 36.6B 35.7B 1401-07-12 13:01:04 خگستر
22 ثبات * 1.8 1 0 0 5T 0.6 0.8 2.82 0 0 0 0% 0.13
0.13
12,535
0.13
12,535
0 0.01 6,195 74 42 150.5M 19M 82 268.8B 26.4B 10 20 0 2 1 28.4M 35.6B 8.9B 1401-07-12 13:01:04 ثبات
23 آوند * 6 339.87 0 2 1T 1.4 1.9 4.25 0 0 0 0% 0.12
0.12
10,398
0.12
10,398
0 0.01 26,122 117 19 100.9M 35.4M 48 104.9B 36.8B 3 35 0 2 1 33.3M 34.6B 32.1B 1401-07-12 13:01:04 آوند
24 فرابورس 1.9 1.33 0 0 7.4T 1.4 1.2 0.91 287 30.5 0 34% -1.44
6.95
8,930
4.79
8,750
2.16 8.51 3,761 33 17 4.1M 1.7K 99 3.7B 22.4M 164 44 5 -19 1 37.4M 32.8B 32.5B 1401-07-12 13:01:04 فرابورس
25 وبملت 0.4 0 0 0 67.4T 1.4 1.6 0.09 858 3 0 59% 0.04
0.08
2,576
-0.12
2,571
0.2 1.53 -14,839 14 34 56.9K 41.6K 62 466.3M 110.6M 4 27 -4 -12 44.9M 116.2M 29.9B 8.2B 1401-07-12 13:01:04 وبملت
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد