تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 اوصتا * 1337 0.6 0.6 0 202 0.8 2.6 63.45 0 0 0 0% 0.05
0.04
20,198
0.05
20,200
-0.01 0.01 6,010 1,503 1 13,214 4,034,045 -5 14,788 16,229 228 0 2 1 3.3M 6.6B 6B 1400-07-26 10:53:12 اوصتا
2 فکمند * 50 0 0 0 258 0.3 0.7 2.09 0 0 0 0% 3.00
3.00
34,669
3.00
34,669
0 0 0 1,116 22 728,049 700 100 3,038 7 490 -4 -8 291K 322K 1.1B 1.1B 1400-07-26 10:53:12 فکمند
3 غپآذر 11 0 0 0 798 1.2 1.2 1.58 1,214 34.5 0.9 51% 5.00
5.00
41,887
5.00
41,887
0 0 628 300 26 1,356,532 2,925 99 5,688 35 394 6 1 407K 573K 2.4B 2.4B 1400-07-26 10:53:12 غپآذر
4 انرژی3 20 0 0 0 13,361 5 0.3 0.02 348 217.7 0 0% 5.00
5.00
77,940
2.06
75,760
2.94 0 381 187 10 32,658,075 0 100 254,579 0 715 6 6 720K 296K 2.3B 2.2B 1400-07-26 10:53:12 انرژی3
5 گنگین * 2 0 0 0 7,123 1.4 2.9 1.84 1,693 14.5 0 0% 3.00
3.00
24,456
3.00
24,456
0 0 4,158 178 86 3,220,443 500 100 7,879 4 278 2 -1 1.2M 2.5M 6.0B 6B 1400-07-26 10:53:12 گنگین
6 سایرا * 0.8 3 0 0 167 66 36 1.56 -392 -91.3 0 0% -2.00
-2.00
35,801
-2.00
35,801
0 0 0 158 189 0 1,716,363 -100 0 6,148 694 -3 -3 136K 265K 947M 0.9B 1400-07-26 10:53:12 سایرا
7 بالبر 22 0 0 0 918 0.2 0.2 0.5 -62 -479 1.06 59% 4.97
4.97
30,410
2.52
29,700
2.45 0 149 150 7 1,090,129 1,000 100 3,321 7 519 -4 -14 503K 253K 770M 752.2M 1400-07-26 10:53:12 بالبر
8 خکمک 13 0 0 0 564 0.4 0.4 0.51 38 481.3 0.93 76% 4.95
4.95
18,440
4.10
18,290
0.85 0 476 129 10 3,543,358 949 99 6,582 48 392 4 -18 939K 776K 1.4B 1.4B 1400-07-26 10:53:12 خکمک
9 وزمین ** 0.9 0.3 0 0 3,947 2.3 3.2 0.36 -14,009 -0.7 0 50% -3.99
-2.41
9,630
-3.67
9,506
1.26 6.07 -111 127 135 2,500 1,060 68 9 2 514 -8 -21 1.6M 4.1M 3.9B 3.8B 1400-07-26 10:53:12 وزمین
10 کمند * 1.2 4.2 0.8 0 14,078 0.5 0.7 1.97 0 0 0 0% 0.05
0.05
10,061
0.04
10,060
0.01 0.02 4,622 116 101 57,442,941 2,313,350 74 64,038 9,448 3 0 0 1 134M 135B 35.4B 1400-07-26 10:53:12 کمند
11 فاسمین 2 0 0 0 10,572 5 10 1.94 2,343 7.9 5 72% 4.99
4.99
18,500
4.99
18,500
0 0.93 18,096 111 48 22,238,084 1,000 99 41,332 211 114 10 15 2.4M 46.5M 86.0B 78.1B 1400-07-26 10:53:12 فاسمین
12 کپشیر 8 0 0 0 300 0 0.3 0 736 19.9 0 59% 4.96
4.96
14,800
4.04
14,670
0.92 0 411 85 10 5,508,480 327 100 8,215 9 157 -5 -25 1.1M 872K 1.3B 1.3B 1400-07-26 10:53:12 کپشیر
13 وایران 8 0 0 0 763 0.5 0.6 0.41 107 46 0 0% 5.00
5.00
4,918
5.00
4,918
0 0 689 85 11 17,044,484 2,000 100 8,391 3 266 12 -20 3.5M 3.6M 1.8B 1.8B 1400-07-26 10:53:12 وایران
14 آریان * 0.7 0.4 0 9 37,064 1.9 1.8 0.78 942 20.4 0 32% 0.52
2.70
19,208
2.80
19,227
-0.1 2.47 -14,660 75 104 23,257 69,483 14 446 334 38 9 16 5.7M 53.4M 103B 38B 1400-07-26 10:53:12 آریان
15 آسامید * 3 0 0 0 999 0.2 0.3 8.73 0 0 0 0% 0.05
0.05
13,213
0.05
13,213
0 0.03 1,199 73 24 2,000 663,307 -97 165 10,584 250 0 2 1 1.2M 1.6B 1.6B 1400-07-26 10:53:12 آسامید
16 کارین * 0.5 1.1 0 0 3,042 0.2 0.2 0.65 0 0 0 0% 0.09
0.07
10,148
0.06
10,147
0.01 0.03 -3,866 72 149 6,137,627 128,182 43 26,574 10,481 75 0 0 1 5.5M 5.6B 1.6B 1400-07-26 10:53:12 کارین
17 اعتماد * 0.7 1.2 0.8 10 3,939 0.2 0.3 3.29 0 0 0 0% 0.05
0.05
39,405
0.05
39,406
0 0.01 -1,528 70 99 163,900 147,260 46 71,553 26,558 5 0 2 1 11.8M 46.5B 25B 1400-07-26 10:53:12 اعتماد
18 بمیلا * 4 1 0 0 902 1.4 0.8 1.07 1,003 14.5 0 0% 0.69
3.00
14,628
2.28
14,526
0.72 6.18 1,535 68 19 1,409,216 500 99 2,067 16 541 6 23 747K 4.4M 6.4B 6.4B 1400-07-26 10:53:12 بمیلا
19 پارند * 0.9 3 0 0 4,978 0.2 0.3 0.7 0 0 0 0% 0.06
0.06
10,063
0.06
10,063
0 0.01 -1,084 64 75 51,472,209 3,548,143 85 69,661 5,594 28 0 0 1 13.7M 13.7B 4.5B 1400-07-26 10:53:12 پارند
20 امین یکم * 1 2.4 0 0 10,127 0.2 0.3 0.33 0 0 0 0% 0.05
0.07
10,134
0.06
10,133
0.01 0.06 -1,273 56 57 113,187 149,836 19 1,920 1,305 12 0 0 1 16.2M 16.4B 12.9B 1400-07-26 10:53:12 امین یکم
21 فرآور 1.2 0 0 0 2,069 9 12 5.97 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,605 51 43 832,930 201 100 2,765 2 223 8 2 527K 12.6M 41.5B 38.7B 1400-07-26 10:53:12 فرآور
22 آکورد * 3 0 0 0 3,470 0.2 0.3 0.37 0 0 0 0% 0.05
0.05
34,721
0.05
34,721
0 0.02 2,040 51 17 3,003,553 391 94 13,908 424 91 0 2 1 1.1M 3.7B 3B 1400-07-26 10:53:12 آکورد
23 واحصا * 8 0 0 0 1,123 0.2 0.4 0.02 370 144.7 0 0% 3.00
3.00
54,770
0.68
53,536
2.32 0 0 49 6 2,398,471 0 100 13,138 0 572 11 22 203K 46.1K 252M 246.7M 1400-07-26 10:53:12 واحصا
24 ارمغان * 1.2 0 0 0 1,005 0.7 1 0.82 0 0 0 0% 0.05
0.08
10,055
0.06
10,053
0.02 0.05 -112 47 40 1,000 9,000 98 9,914 98 506 0 0 1 762K 766M 564.2M 1400-07-26 10:53:12 ارمغان
25 افران * 0.6 0.3 0 3 1,451 0.1 0.2 1.76 0 0 0 0% 0.06
0.05
14,520
0.06
14,521
-0.01 0.02 -1,923 44 72 27,457,991 19,000 98 42,777 494 42 0 2 1 6.6M 9.6B 5.4B 1400-07-26 10:53:12 افران
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد