تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 وسپهر 1.9 1 0 0 20.6T 0.6 0.8 0.1 1,079 6.4 0 38% 0.15
0
6,850
0
6,850
0 0.15 -1,159 4 2 16M 204.5K 96 11B 250.5M 44 311 0 0 12M 1.9M 1.3B 122.6M 1401-07-12 13:01:04 وسپهر
2 شصدف 1.3 1 0 0 2T 0.8 0.7 0.36 3,137 9.2 1.24 65% -1.54
-0.51
29,000
-0.86
28,900
0.35 3.33 -250 10 8 300 2.3K -65 61.8M 299.6M 0.2 292 -5 -12 493.4K 471.7K 1.4B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 شصدف
3 فسا * 0.8 1 0 0 270.9B 1.3 0.7 0.8 18 43.2 0 57% 0.39
-0.77
771
0
777
-0.77 4.35 0 4 5 17K 7K -48 6.2M 18.1M 0.3 768 0 -2 12.9M 3.7M 287.4M 285.7M 1401-07-12 13:01:04 فسا
4 فرآور 0.7 0 0 0 1.4T 0.6 0.6 0.15 2,524 8.3 3.08 71% -0.29
1.38
21,250
0
20,960
1.38 4.83 -62 7 10 337 500 36 66.2M 31.5M 2 444 -8 -16 656.7K 287.3K 602.4M 547.5M 1401-07-12 13:01:04 فرآور
5 سبزوا 1.5 1 0 0 1.4T 1.6 1.7 0.98 230 16 6.01 42% 2.98
7
3,700
6.13
3,670
0.87 6.41 -3,546 26 18 6.7M 48K 98 2.5B 31.2M 79 131 5 -1 1 35.4M 13B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 سبزوا
6 اپال 1.1 0 0 0 36.1T 1.2 1.3 0.06 2,525 7.2 0 60% -4.85
-4.69
17,290
-0.5
18,050
-4.19 3.07 -453 5 4 1.3K 1.9K 72 472.6M 76.3M 6 551 -2 -4 6.5M 680K 1.2B 438.9M 1401-07-12 13:01:04 اپال
7 وبملت 0.4 0 0 0 67.4T 1.4 1.6 0.09 858 3 0 59% 0.04
0.08
2,576
-0.12
2,571
0.2 1.53 -14,839 14 34 56.9K 41.6K 62 466.3M 110.6M 4 27 -4 -12 44.9M 116.2M 29.9B 8.2B 1401-07-12 13:01:04 وبملت
8 لپیام * 1.2 0.33 0 0 319.9B 0.4 0.6 0.29 335 53 0 0% 0
-1.41
17,530
-0.06
17,770
-1.35 4.58 -12 9 7 500 7K -13 71M 93.9M 0.8 509 -3 -8 547.3K 221.6K 393.2M 376.2M 1401-07-12 13:01:04 لپیام
9 ثنام * 1.6 0 0 0 253B 0.4 0.6 0.19 37 136.8 0 48% 0
-1.19
5,000
0
5,060
-1.19 3.22 -38 12 7 21.7K 72.3K -21 52.5M 81.7M 0.6 642 -2 -7 1.9M 523.8K 264.4M 224.1M 1401-07-12 13:01:04 ثنام
10 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
11 نشان * 0.3 0 0 0 108.7B 0.4 2.9 10.38 0 0 0 0% 0.13
0.12
10,864
0.13
10,865
-0.01 0.01 -40 4 15 6M 3.7M 25 7.9B 4.7B 1.7 632 0 2 1 375.7K 408.2M 4.4M 1401-07-12 13:01:04 نشان
12 تجلی 1.4 1.8 0 0 7.5T 0.2 0.2 0.08 60 20.1 0 0% -0.17
1
1,214
0.17
1,204
0.83 1.5 -81 5 4 300K 10K 73 84.6M 13.5M 6 181 -4 -7 1 4.6M 559.6M 479.4M 1401-07-12 13:01:04 تجلی
13 وآذر 0.6 0 0 0 2.1T 0.7 0.8 0.51 1,866 55.7 0 63% 0.3
-5
102,880
-3.98
103,980
-1.02 5.58 -778 20 32 0 118.9K -100 0 1.3B 0.0 70 -12 -23 127.5K 608.2K 6.3B 5.5B 1401-07-12 13:01:04 وآذر
14 یاقوت * 0.7 1 0 0 6.4T 0.5 0.5 0.71 0 0 0 0% 0.19
0.18
15,889
0.18
15,889
0 0.03 -196 19 26 6.3K 28.6K 0 16.8B 16.9B 1.0 224 0 2 1 1.3M 2B 1.7B 1401-07-12 13:01:04 یاقوت
15 حسینا 0.4 0 0 0 2.1T 0.2 0.2 0.04 5,962 7 0 73% 2.26
1.9
42,800
-0.12
41,950
2.02 3.74 -136 2 6 14.7K 6.7K -11 82.1M 105.2M 0.8 476 -3 -7 1 37.6K 157.8M 22.4M 1401-07-12 13:01:04 حسینا
16 کلر 0.6 0.08 0 0 2.3T 1.4 1.9 0.65 6,597 10.8 3.69 63% -3.47
-6.27
70,300
-5.27
71,050
-1 7 -207 12 19 300 4.8K -43 46.3M 116.5M 0.4 266 -9 -1 191.9K 512.2K 3.6B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 کلر
17 سپیدما * 0.5 0 0 0 8.1T 1.6 2.9 4.67 0 0 0 0% 0.11
0.1
13,530
0.1
13,530
0 0.01 -2,656 112 234 50M 4M 86 148.8B 10.8B 14 28 0 1 1 19M 25.8B 2B 1401-07-12 13:01:04 سپیدما
18 غدام 0.4 0 0 0 524.2B 1.1 1.5 1.55 258 127 4.51 46% -2.33
-4.99
32,590
-4.49
32,760
-0.5 3.71 0 8 22 200 178.4K -100 651.8K 646.1M 0.0 222 -15 -18 389K 1M 3.2B 3.2B 1401-07-12 13:01:04 غدام
19 ثالوند2 0 0 0 2,001 412.8B 0 0 0 368 14 0 0% -0.19
-0.19
5,160
-0.19
5,160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 3.9M 2B 0 1401-07-12 13:01:04 ثالوند2
20 خصدرا * 0.2 0 0 0 5.4T 0 0 0.01 56 36.5 0 67% -2.97
-2.97
1,996
-0.63
2,044
-2.34 0 41 7 32 0 108.8M -100 0 24.3B 0.0 48 -5 -4 10.5M 2.1M 429M 429M 1401-07-12 13:01:04 خصدرا
21 وسپه 0.9 0 0 0 9.1T 0.3 0.5 0.02 825 4.7 0 35% -2.34
-1.47
3,824
-0.21
3,873
-1.26 2.31 -37 6 6 1.4K 13.1K 64 113.1M 25.3M 5 475 -2 -4 9.4M 782.2K 295.9M 262.9M 1401-07-12 13:01:04 وسپه
22 شستا * 0.7 0 0 0 144.8T 1 1 0.17 121 7.3 0 12% -0.11
-0.67
883
-0.45
885
-0.22 1.93 -4,659 8 11 22.9K 3.7M 75 3.2B 460.3M 7 23 -3 -8 131.6M 312.2M 27.6B 14.1B 1401-07-12 13:01:04 شستا
23 غدشت 0.5 0 0 0 2.1T 1.3 1.4 2.62 690 45 4.29 43% -4.98
-4.98
30,940
-4.64
31,050
-0.34 2.68 -90 23 47 0 2M -100 0 6.3B 0.0 78 -13 -29 418.9K 4.1M 12.8B 12.7B 1401-07-12 13:01:04 غدشت
24 خزامیا * 0.9 0 0 0 6.2T 0.6 0.5 0.4 410 27.3 0.49 62% 0
-1.76
11,160
-1.41
11,200
-0.35 4.54 -101 24 27 53K 6.3K -29 212.1M 389.3M 0.5 30 -3 -10 2.2M 11.1M 12.5B 12.3B 1401-07-12 13:01:04 خزامیا
25 وتوصا 1.2 0 0 0 2.8T 0.6 0.8 0.09 833 8.6 0 39% 0.14
1.69
7,210
0.42
7,120
1.27 4.29 -902 13 11 180.9K 6.5K 71 387.3M 66.9M 6 276 -4 -6 2M 2.4M 1.7B 754.2M 1401-07-12 13:01:04 وتوصا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد