تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
2 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
3 آوند * 6 339.87 0 2 1T 1.4 1.9 4.25 0 0 0 0% 0.12
0.12
10,398
0.12
10,398
0 0.01 26,122 117 19 100.9M 35.4M 48 104.9B 36.8B 3 35 0 2 1 33.3M 34.6B 32.1B 1401-07-12 13:01:04 آوند
4 اوصتا * 7 1 0 0 245.1B 0.6 0.7 55.08 0 0 0 0% 0.06
0.07
24,511
0.06
24,510
0.01 0 11,253 401 60 48.2M 15M 47 128B 46.5B 3 50 0 2 1 6.9M 16.8B 12B 1401-07-12 13:01:04 اوصتا
5 اعتماد * 0.7 0.35 0 106 4.8T 1 0.9 5.85 0 0 0 0% 0.07
0.13
48,004
0.11
47,996
0.02 0.07 10,174 89 119 156K 115.7K 61 265.5B 63.6B 4 4 0 2 1 25.9M 124.2B 74.5B 1401-07-12 13:01:04 اعتماد
6 آکورد * 2 6.73 0 25 4.2T 0.5 0.6 1.01 0 0 0 0% 0.09
0.1
41,892
0.09
41,890
0.01 0.01 8,984 85 38 561 56.4K 9 51B 42.3B 1.2 43 0 2 1 3.3M 14B 12.7B 1401-07-12 13:01:04 آکورد
7 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
8 کامیاب * 1.5 5000.5 0 1 522.8B 1.3 1.2 13.4 0 0 0 0% 0.05
0.07
13,070
0.06
13,069
0.01 0.02 6,641 54 37 1M 2.1M 72 42.2B 6.7B 6 55 0 2 1 16.3M 21.3B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 کامیاب
9 ثبات * 1.8 1 0 0 5T 0.6 0.8 2.82 0 0 0 0% 0.13
0.13
12,535
0.13
12,535
0 0.01 6,195 74 42 150.5M 19M 82 268.8B 26.4B 10 20 0 2 1 28.4M 35.6B 8.9B 1401-07-12 13:01:04 ثبات
10 ارمغان * 16 1 0 0 5.1T 13 11 4.51 0 0 0 0% 0.13
0.14
10,139
0.14
10,139
0 0.04 5,417 660 40 561.9K 5.2M -87 1.1B 15.4B 0.1 703 0 0 1 5.9M 5.9B 5.9B 1401-07-12 13:01:04 ارمغان
11 هامرز * 19 0 0 0 4.1T 1.4 1.8 2.77 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,167
0.15
10,167
0 0.01 2,605 609 31 16.8M 10.1M 15 22.1B 16.4B 1.4 85 0 0 1 16.2M 16.5B 3B 1401-07-12 13:01:04 هامرز
12 آسامید * 1.5 1 0 3 160.4B 0.2 0.4 9.97 0 0 0 0% 0.22
0.16
16,038
0.15
16,037
0.01 0.16 2,298 49 34 817 13.5K -84 726.4M 8.2B 0.1 61 0 2 1 2.8M 4.5B 4.5B 1401-07-12 13:01:04 آسامید
13 لبخند * 2 0 0 0 408.5B 0.1 0.3 5.53 0 0 0 0% 0.08
0.09
10,213
0.09
10,213
0 0.02 1,142 20 9 6.9K 5M 86 116.9B 8.5B 14 18 0 1 1 5.6M 5.7B 1.7B 1401-07-12 13:01:04 لبخند
14 نخل * 8 1 0 0 1T 3.8 1.8 142.13 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,075
0.07
10,075
0 0.01 1,024 44 5 111.1M 9.7M 86 127B 9.8B 13 16 0 0 1 63.8M 64.3B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 نخل
15 رشد * 0.5 0.33 0 0 100.9B 4.7 4 88.99 0 0 0 0% 0.04
0.1
10,074
0.26
10,090
-0.16 0.42 650 98 220 149.3K 5.3M -83 497.7M 5.4B 0.1 237 1 0 1 14.4M 14.6B 5.7B 1401-07-12 13:01:04 رشد
16 تصمیم * 0.9 1 0 0 1.1T 0.7 0.7 1.62 0 0 0 0% 0.15
0.15
21,431
0.15
21,431
0 0 633 23 27 791.4K 527.2K 57 10.5B 2.9B 4 223 0 2 1 1.3M 2.7B 1.9B 1401-07-12 13:01:04 تصمیم
17 خاتم * 1.6 1 0 0 726.3B 0.9 0.7 3.31 0 0 0 0% 0.12
0.13
14,527
0.12
14,526
0.01 0.01 577 102 63 5.2M 5M 1 13.3B 13.1B 1.0 157 0 2 1 2.9M 4.3B 2.6B 1401-07-12 13:01:04 خاتم
18 ساحل * 33 1 0 0 102.9B 0.1 0.8 13.12 0 0 0 0% 0.09
0.09
10,289
0.09
10,289
0 0.01 571 58 2 2.7M 2.2M 77 18.2B 2.3B 8 116 0 3 1 563K 579.2M 577.7M 1401-07-12 13:01:04 ساحل
19 آفاق * 4 0 0 0 503.6B 0.1 0.4 1.03 0 0 0 0% 0.09
0.1
10,072
0.09
10,071
0.01 0.02 461 42 11 29M 6.2M 63 32.2B 7.4B 4 202 0 0 1 541.8K 545.7M 545.7M 1401-07-12 13:01:04 آفاق
20 کارین * 0.8 1 0 0 10.1T 1.6 1.4 0.96 0 0 0 0% 0.07
0.15
10,081
0.15
10,081
0 0.1 255 39 48 329.6K 163K -97 526.5M 38.9B 0.0 82 0 0 1 14.7M 14.8B 2.4B 1401-07-12 13:01:04 کارین
21 سخند * 3 0 0 0 50.2B 2.1 3.8 13.42 2,906 3.5 0 0% -0.02
0
10,033
0.01
10,034
-0.01 0.19 168 47 14 500 10K 24 51.5M 31.8M 1.6 784 0 -1 1 288.6K 289.5M 283.5M 1401-07-12 13:01:04 سخند
22 سیناد * 3 0 0 0 502.9B 3.3 1.8 35.49 0 0 0 0% 0.06
0.05
10,057
0.06
10,058
-0.01 0.02 47 11 3 10M 2M 57 18.2B 5B 4 621 0 0 1 5.6M 5.6B 54.1M 1401-07-12 13:01:04 سیناد
23 دارا * 3 0 0 0 2T 0 0 0.03 0 0 0 0% 0.07
0.1
10,071
0.1
10,071
0 0.04 19 8 3 18.8K 9.5K 30 42.7B 23.2B 1.8 316 0 0 1 32.7K 32.9M 32.9M 1401-07-12 13:01:04 دارا
24 گنجینه * 9 0 0 0 100.4B 0 0 0.09 0 0 0 0% -0.12
0.14
10,038
0.11
10,035
0.03 0.26 4 6 1 1M 95.3K 71 5.5B 0.9B 6 645 0 0 1 6K 6M 5.5M 1401-07-12 13:01:04 گنجینه
25 گنجین * 5 0 0 0 1.7T 0.2 0.5 0.08 0 0 0 0% 0.01
0.04
16,695
0.01
16,690
0.03 0.04 1 12 2 500K 499.2K 0 834.4M 833.4M 1.0 778 0 2 1 14.1K 23.5M 23.5M 1401-07-12 13:01:04 گنجین
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد