تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
2 کمند * 1 0.11 0 1 20.3T 0.9 0.9 1.55 0 0 0 0% 0.17
0.17
10,169
0.16
10,168
0.01 0.02 -5,125 155 155 65.8M 8.7M 64 87.5B 19.3B 5 2 0 0 1 141M 143.3B 93.5B 1401-07-12 13:01:04 کمند
3 اعتماد * 0.7 0.35 0 106 4.8T 1 0.9 5.85 0 0 0 0% 0.07
0.13
48,004
0.11
47,996
0.02 0.07 10,174 89 119 156K 115.7K 61 265.5B 63.6B 4 4 0 2 1 25.9M 124.2B 74.5B 1401-07-12 13:01:04 اعتماد
4 پالایش * 1.7 0 0 0 10T 1.3 1.3 0.78 0 0 0 0% 0.11
0.75
75,480
0.56
75,340
0.19 2.07 1,565 40 24 7.3K 34.9K -59 182.2M 715.6M 0.3 5 -2 -2 1 9.3M 70.4B 67.2B 1401-07-12 13:01:04 پالایش
5 همای * 0.5 1.54 0 221 7.1T 1.1 1 1.92 0 0 0 0% 0.16
0.17
10,081
0.16
10,080
0.01 0.02 -18,045 61 133 7.7M 99.4M 8 118.7B 100.2B 1.2 11 0 0 1 65.5M 66.1B 45.9B 1401-07-12 13:01:04 همای
6 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
7 خگستر 1.7 0 0 0 12.1T 0.9 0.7 0.61 116 26.3 0 67% 1.5
2.84
3,080
1.77
3,048
1.07 2.76 -564 37 22 97.5K 2K -47 86.8M 241.4M 0.4 13 -2 -4 15.8M 120.2M 36.6B 35.7B 1401-07-12 13:01:04 خگستر
8 دارا یکم * 1.4 0 0 0 5.5T 0.9 0.9 0.75 0 0 0 0% -0.26
0.42
93,030
0.37
92,980
0.05 1.85 -1,921 37 26 1K 1.3K 53 226M 70M 3 10 -3 -5 1 4.2M 38.9B 34.3B 1401-07-12 13:01:04 دارا یکم
9 فرابورس 1.9 1.33 0 0 7.4T 1.4 1.2 0.91 287 30.5 0 34% -1.44
6.95
8,930
4.79
8,750
2.16 8.51 3,761 33 17 4.1M 1.7K 99 3.7B 22.4M 164 44 5 -19 1 37.4M 32.8B 32.5B 1401-07-12 13:01:04 فرابورس
10 آوند * 6 339.87 0 2 1T 1.4 1.9 4.25 0 0 0 0% 0.12
0.12
10,398
0.12
10,398
0 0.01 26,122 117 19 100.9M 35.4M 48 104.9B 36.8B 3 35 0 2 1 33.3M 34.6B 32.1B 1401-07-12 13:01:04 آوند
11 کیان * 0.3 0.38 0 3 11.3T 1.2 1.1 1.85 0 0 0 0% 0.1
0.11
37,698
0.1
37,696
0.01 0.01 -46,673 37 127 81.3K 674.5K 21 21.3B 13.9B 1.5 9 0 2 1 22.9M 86.5B 31.9B 1401-07-12 13:01:04 کیان
12 کالا 1.3 0 0 0 13.3T 1.2 1 0.24 0 0 0 57% -0.77
3.26
16,170
2.49
16,050
0.77 4.44 2,075 32 25 18.3K 1.6K 4 212.1M 198.5M 1.1 33 4 -4 3.3M 18.4M 29.6B 29.8B 1401-07-12 13:01:04 کالا
13 اسیاتک 2 0 0 0 3.9T 1.4 1.5 4.72 731 26.6 0 0% -2.24
0.25
20,100
-3.09
19,430
3.34 5.77 -427 40 18 1.1M 119.5K 80 6.4B 721.9M 9 41 -4 -4 800K 13.8M 26.9B 27.3B 1401-07-12 13:01:04 اسیاتک
14 امین یکم * 0.6 0.42 0 15 10T 0.9 0.7 0.76 0 0 0 0% 0.06
0.07
10,046
0.06
10,045
0.01 0.05 -206 73 123 612.4K 252.4K -19 1.9B 2.8B 0.7 24 0 0 1 28.2M 28.3B 26.8B 1401-07-12 13:01:04 امین یکم
15 خساپا * 1 0 0 0 35T 0.5 0.5 0.24 -470 -3.8 0.81 59% 0.17
0.45
1,796
0.17
1,791
0.28 1.8 1,063 23 22 391.5K 7.2K 19 196.3M 134.3M 1.5 6 -5 -8 63.9M 132.4M 23.7B 22.7B 1401-07-12 13:01:04 خساپا
16 گشان * 1 1.18 0 0 3.5T 1.1 1.6 0.85 852 27.7 0 54% -2.89
-1.44
23,900
-2.68
23,600
1.24 1.91 -2,544 31 32 2.3K 150.7K -47 314.5M 876.3M 0.4 71 -10 7 594.2K 9.9M 23.3B 21B 1401-07-12 13:01:04 گشان
17 ثفارس 0.5 0 0 0 1.3T 1.2 1.3 1.96 124 56.9 0 53% -5
-4.46
7,070
-4.73
7,050
0.27 2.84 -419 22 42 1.5K 1K 56 650.2M 186.9M 4 46 -11 -31 1.9M 28.6M 20.2B 19.8B 1401-07-12 13:01:04 ثفارس
18 شپنا 1.3 0 0 0 103.2T 0.8 0.7 0.06 1,430 3.8 1.1 63% 0.19
1.11
5,460
0.56
5,430
0.55 2.61 -870 21 17 12.9K 373.1K -53 578.9M 1.9B 0.3 12 -3 -9 21.4M 45.3M 24.6B 19.5B 1401-07-12 13:01:04 شپنا
19 شتران 0.4 0 0 0 75.4T 1.9 1.9 0.1 1,353 3.3 1.99 59% -0.29
0.02
4,447
-0.22
4,436
0.24 1.79 -17,309 15 35 0 0 0 0 0 9,999 25 -4 -10 26M 83M 36.8B 18.2B 1401-07-12 13:01:04 شتران
20 ثنور * 0.5 0.2 0 0 0.9T 1.8 3.4 3.36 5,036 1.6 0 85% -2.99
-2.99
7,780
-2.12
7,850
-0.87 3.98 -236 21 40 0 1.3M -100 0 1.6B 0.0 99 -9 -5 1.2M 22.9M 18B 17.6B 1401-07-12 13:01:04 ثنور
21 حکشتی * 0.3 0 0 0 39.3T 1.7 1.5 0.17 4,049 4.5 0 3% -4.95
-3.91
18,430
-4.9
18,240
0.99 2.52 -20,346 22 91 500 36K 4 351.9M 325.2M 1.1 22 -17 -25 5.4M 24.5M 44.7B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 حکشتی
22 طلا * 0.9 0.67 0 55 2.7T 0.9 0.5 1.39 0 0 0 0% 0.36
-0.53
105,910
-0.31
106,137
-0.22 1.07 -2,480 40 45 94 30.2K 33 0.9B 458M 2.0 52 6 10 1 1.9M 20.1B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 طلا
23 برکت * 0.8 0 0 0 7.5T 1.6 0.8 1.11 1,982 5.2 0 32% 0.4
1.3
10,150
2
10,220
-0.7 3.8 -1,269 15 20 39.3K 3.8K 43 223.4M 88.8M 3 76 -10 -28 2.9M 16M 16.4B 14.8B 1401-07-12 13:01:04 برکت
24 بورس 1.2 0 0 0 10T 1 0.6 0.18 275 20 0 32% 0.56
3.71
5,590
2.04
5,500
1.67 3.9 471 23 19 200K 133.1K -48 198.4M 570.1M 0.3 54 1 -10 7.3M 26.2M 14.4B 14.7B 1401-07-12 13:01:04 بورس
25 شبندر 1.4 0 0 0 90.7T 0.7 0.6 0.06 2,211 3.1 1.19 56% -0.3
0
6,740
0.15
6,750
-0.15 1.79 3,195 19 14 469K 14K 69 2.5B 464.6M 5 19 -5 -8 16.9M 25M 16.9B 14.2B 1401-07-12 13:01:04 شبندر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد