تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 پالایش * 1.7 0 0 0 10T 1.3 1.3 0.78 0 0 0 0% 0.11
0.75
75,480
0.56
75,340
0.19 2.07 1,565 40 24 7.3K 34.9K -59 182.2M 715.6M 0.3 5 -2 -2 1 9.3M 70.4B 67.2B 1401-07-12 13:01:04 پالایش
2 آساس * 1.5 0 0 0 18.7T 0.6 1.3 0.02 0 0 0 0% -0.59
0.1
187,399
-0.23
186,788
0.33 0.86 104 17 12 500 85 18 437.9M 309.3M 1.4 716 -4 -7 1 18.2K 340.7M 292.6M 1401-07-12 13:01:04 آساس
3 اهرم * 0.8 0 0 0 0.9T 0.4 0.3 0.69 0 0 0 0% -0.11
0.98
9,260
0.11
9,180
0.87 2.09 52 25 32 5.1K 54.8K 30 346.4M 187.7M 1.8 95 -6 -13 1 3.2M 2.9B 2.7B 1401-07-12 13:01:04 اهرم
4 هم وزن * 0.6 0 0 0 656.1B 0.3 0.2 0.24 0 0 0 0% 0.85
0.29
8,750
0.26
8,748
0.03 1.08 51 10 16 2.8K 580 -27 270.5M 476.1M 0.6 598 -4 -7 1 244.6K 214M 214M 1401-07-12 13:01:04 هم وزن
5 پادا * 33 0 0 0 185.3B 3.7 1.1 53.68 0 0 0 0% 1.16
0.11
95,100
-2.5
92,626
2.61 4.17 18 19 1 55 55 -68 139.2M 763.3M 0.2 746 -6 -12 1 252.3K 2.3B 18.6M 1401-07-12 13:01:04 پادا
6 الماس * 1.1 0 0 0 10.5T 0.1 0.3 0.01 0 0 0 0% -1.61
-3.14
104,351
-2.4
105,154
-0.74 1.63 12 2 2 95 89 22 16.6M 10.7M 1.6 761 -4 -5 1 2.5K 26M 25.8M 1401-07-12 13:01:04 الماس
7 ثمین * 1.5 0 0 0 101.8B 0 0 0.02 0 0 0 0% -2.42
-0.49
10,250
-1.13
10,184
0.64 1.98 1 1 1 1K 500 12 127.2M 108.7M 1.2 782 -2 -6 1 1.5K 1.5M 1.5M 1401-07-12 13:01:04 ثمین
8 آرام * 2 0 0 0 1.8T 0.5 0.5 0.44 0 0 0 0% 0
0
9,100
-0.11
9,090
0.11 0.77 0 11 5 5M 16.6K 98 22.8B 196.3M 116 208 -3 -8 1 1M 0.9B 728.9M 1401-07-12 13:01:04 آرام
9 زرین * 3 0 0 0 221.4B 0.6 1.7 0.17 0 0 0 0% -0.39
-0.39
11,023
0.05
11,072
-0.44 0.93 0 9 3 1K 890 -18 18.4M 26.9M 0.7 783 -3 -9 1 40.7K 45M 44.8M 1401-07-12 13:01:04 زرین
10 اوج * 2 0 0 0 188B 0.1 0 0.2 0 0 0 0% 0
0
9,400
0
9,400
0 0 0 5 3 51K 55.5K -1 234.3M 241.8M 1.0 780 -1 -11 1 5.5K 5.1M 5.1M 1401-07-12 13:01:04 اوج
11 داریوش * 1.2 0 0 0 94.7B 0.1 0.2 0.06 0 0 0 0% -3.09
-2.82
9,477
-2.85
9,474
0.03 0.3 0 2 1 1K 280 87 117.6M 8.7M 14 792 -2 -8 1 8.3K 7.9M 7.9M 1401-07-12 13:01:04 داریوش
12 آسام * 1 0 0 0 635B 0 0 0 0 0 0 0% -0.06
-0.06
14,110
-0.06
14,110
0 0 0 1 1 100 14.2K 80 206.4M 22.7M 9 769 -1 -4 1 400 564.4K 564.4K 1401-07-12 13:01:04 آسام
13 آگاس * 0.9 1 0 0 6.2T 1.1 0.8 0.63 0 0 0 0% 0.36
0.45
78,248
0.17
78,031
0.28 0.64 0 32 38 1.1K 55 49 62.9M 21.6M 3 141 -3 -6 1 667.6K 5.2B 5.2B 1401-07-12 13:01:04 آگاس
14 آوا * 0.7 0 0 0 72.4B 0.9 0.6 1.34 0 0 0 0% 0.43
0.03
7,266
-0.3
7,242
0.33 1.29 0 5 8 24 10K -22 10.6M 16.7M 0.6 766 -4 -10 1 158.6K 114.8M 115.2M 1401-07-12 13:01:04 آوا
15 نگین * 0.5 0 0 0 169.5B 0.1 0.1 0.05 0 0 0 0% -0.21
-0.22
62,790
-0.22
62,790
0 0.02 0 0 1 416 100 99 652.5M 4.7M 140 803 -1 -1 1 100 627.9K 627.9K 1401-07-12 13:01:04 نگین
16 گنبد * 0 0 0 0 210.8B 0 0 0 0 0 0 0% -100
-0.28
10,510
0
10,540
-0.28 0 0 0 0 51.5K 50K 11 262.8M 213M 1.2 799 0 0 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 گنبد
17 دیتا * 0 0 0 0 15B 4.5 0 20 0 0 0 0% 0
0
200,000
0
200,000
0 0 0 0 0 0 250K -100 0 5B 0.0 472 0 0 1 150K 3B 0 1401-07-12 13:01:04 دیتا
18 کمان * 0 0 0 0 448.4B 0 0 0 0 0 0 0% -100
0.03
448,541
0
448,398
0.03 0 0 0 0 3K 0 100 134.8M 0 9,999 753 0 2 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 کمان
19 رویش * 0 0 0 0 98B 0 0 0 0 0 0 0% -100
0
1,960,215
0
1,960,215
0 0 0 0 0 1K 160 72 180M 31.4M 6 821 0 0 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 رویش
20 ثهام * 0 0 0 0 105.5B 0 0 0 0 0 0 0% -100
-1.42
10,400
0
10,550
-1.42 0 0 0 0 5K 5K 0 52.5M 54.1M 1.0 781 0 -7 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 ثهام
21 تاراز * 0 0 0 0 103.5B 0 0 0.01 0 0 0 0% -0.1
-0.1
10,350
-0.1
10,350
0 0 0 0 0 15K 15K 0 77.5M 79.2M 1.0 772 -3 -7 1 283 292.9K 0 1401-07-12 13:01:04 تاراز
22 فیروزه * 0.9 0 0 0 836.2B 0.1 0.1 0.02 0 0 0 0% -0.14
-0.16
167,270
-0.18
167,240
0.02 0.12 -1 1 2 49.9K 400 44 2.5B 1B 3 677 -2 -7 1 720 12M 10.9M 1401-07-12 13:01:04 فیروزه
23 کاردان * 1.1 0 0 0 1.9T 0.6 0.6 0.13 0 0 0 0% 0.13
0.38
189,990
-0.03
189,220
0.41 1.31 -3 10 9 329 100 -10 24.3M 30.3M 0.8 728 -4 -9 1 9.1K 172.7M 170.2M 1401-07-12 13:01:04 کاردان
24 بذر * 0.5 0 0 0 6.8T 0.1 0.2 0.01 0 0 0 0% 0
-0.51
96,510
-0.33
96,680
-0.18 0.51 -4 1 2 32.6K 137 18 597.7M 433M 1.4 786 -3 -7 1 640 6.2M 2.1M 1401-07-12 13:01:04 بذر
25 صنوین * 1.1 0 0 0 1.2T 0.5 0.4 0.04 0 0 0 0% 0.07
1.59
120,470
0.49
119,160
1.1 1.53 -7 3 2 133 9 7 38.9M 34.3M 1.1 797 0 -2 1 1K 11.9M 5.2M 1401-07-12 13:01:04 صنوین
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد