تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 زیتون * 0 0 0 0 2,400 0 0.4 2.6 0 0 0 0% 0.00
0.00
10,000
0.00
10,000
0 0 2,595 3 0 270,302 0 100 270 0 0 0 0 1 2.6M 2.6B 2.6B 1400-07-26 10:41:40 زیتون
2 پالایش * 0.9 2 0.8 2 9,620 0 0.4 0 0 0 0 0% -1.79
-0.92
71,810
-1.59
71,330
0.67 2.95 233 20 24 52,706 2,062 43 490 194 1 -8 -7 1 11.1M 79.4B 79.3B 1400-07-26 10:41:40 پالایش
3 ثروتم * 0.6 0 0 0 445 0.8 0.7 1.54 0 0 0 0% -1.11
-0.26
88,838
-0.64
88,499
0.38 0.87 38 44 68 15,200 1,120 22 412 270 415 -2 -2 1 32.6K 288M 174.9M 1400-07-26 10:41:40 ثروتم
4 سپاس * 1.2 0 0 0 1,006 0 0 0 0 0 0 0% 0.09
0.06
10,061
0.06
10,061
0 0.03 34 30 25 10,646 421,847 73 35,225 5,472 248 0 0 1 450K 452M 452.3M 1400-07-26 10:41:40 سپاس
5 کاریس * 1.4 0 0 0 70,784 0.2 0.2 0 0 0 0 0% -1.32
0.25
13,830
-0.70
13,699
0.95 2.51 1 9 6 1,829 8,360 66 105 22 432 -4 -2 1 263K 361M 327.4M 1400-07-26 10:41:40 کاریس
6 بذر * 1.3 0 0 0 7,060 0.1 0.1 0 0 0 0 0% -1.63
-0.70
100,100
-0.80
100,000
0.1 0.94 0 2 1 376 59 0 105 107 684 -2 -5 1 700 7.0M 7M 1400-07-26 10:41:40 بذر
7 نگین * 1 0 0 0 142 0.3 0.3 0.41 0 0 0 0% -2.80
-1.01
52,020
-2.80
51,080
1.79 1.84 0 2 2 1,000 6 -14 16 22 679 -3 -2 1 703 3.6M 3.6M 1400-07-26 10:41:40 نگین
8 الماس * 0.9 0 0 0 11,552 0.1 0.1 0 0 0 0 0% -2.99
-2.56
112,510
-2.55
112,521
-0.01 2.8 0 2 2 400 8,136 -72 16 99 675 -6 -13 1 1.6K 17.7M 17.7M 1400-07-26 10:41:40 الماس
9 صنوین * 0.7 0 0 0 997 0.4 0.9 0.15 0 0 0 0% -0.13
0.25
99,990
-0.04
99,700
0.29 0.39 0 4 5 50 78 62 35 8 677 0 -2 1 4.0K 39.4M 39.4M 1400-07-26 10:41:40 صنوین
10 نوآور * 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
761,750
0.00
761,750
0 0 0 0 0 0 2,000 -100 0 152 705 0 0 1 0 1400-07-26 10:41:40 نوآور
11 ثهام * 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
-0.25
11,500
0.00
11,529
-0.25 0 0 0 0 7,175 167 3 25 24 685 -1 -1 1 0 1400-07-26 10:41:40 ثهام
12 رویش * 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
1,620,000
0.00
1,620,000
0 0 0 0 0 450 0 100 80 0 806 0 0 1 0 1400-07-26 10:41:40 رویش
13 ویسرو * 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
163,077
0.00
163,077
0 0 0 0 0 0 5,000 -100 0 78 709 0 -8 1 0 1400-07-26 10:41:40 ویسرو
14 پویا * 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
199,600
0.00
199,600
0 0 0 0 0 0 2,000 -100 0 38 730 0 0 1 0 1400-07-26 10:41:40 پویا
15 ثروت * 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
244,330
0.00
244,330
0 0 0 0 0 0 1,000 -100 0 94 698 -10 -10 1 0 1400-07-26 10:41:40 ثروت
16 استارز * 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
200,000
0.00
200,000
0 0 0 0 0 0 20,500 -100 0 468 787 0 0 1 0 1400-07-26 10:41:40 استارز
17 پادا * 0.6 0 0 0 229 0.2 0.6 0.13 0 0 0 0% 0.11
-0.29
113,900
0.00
114,227
-0.29 0.62 0 1 1 9,103 21 25 438 263 682 -2 -1 1 1.2K 13.8M 685.4K 1400-07-26 10:41:40 پادا
18 آسام * 0.9 0 0 0 12,442 0.1 0.1 0.01 0 0 0 0% -0.49
0.08
124,500
0.18
124,630
-0.1 1.21 -11 4 5 450 80 1 131 129 655 0 -1 1 2.7K 33.9M 12.5M 1400-07-26 10:41:40 آسام
19 افق ملت * 1.2 0 0 0 740 0.1 0.2 0.07 0 0 0 0% 0.63
-0.38
147,500
-0.12
147,890
-0.26 1.36 -11 3 3 220 600 16 17 13 664 -1 -2 1 3.4K 50.0M 38.2M 1400-07-26 10:41:40 افق ملت
20 ارزش * 1 0.5 0 0 403 0.3 0.4 0.59 0 0 0 0% -1.39
-0.99
9,980
-1.19
9,960
0.2 1.21 -13 14 14 4,100 13,998 -17 55 79 377 -3 -2 1 1.2M 1.2B 0.9B 1400-07-26 10:41:40 ارزش
21 کاردان * 0.9 0 0 0 2,013 0.2 0.4 0.61 0 0 0 0% 2.19
-0.15
200,790
-0.62
199,840
0.47 4.84 -18 17 18 54 25 -23 29 46 315 -3 1 1 52.6K 1.1B 1B 1400-07-26 10:41:40 کاردان
22 زرین * 0.7 0 0 0 269 0.1 0.2 0.26 0 0 0 0% -0.07
0.30
13,500
-1.11
13,311
1.41 4.54 -23 4 7 697 552 -12 26 33 591 -2 2 1 91.0K 121M 97.8M 1400-07-26 10:41:40 زرین
23 آوا * 0.8 0.4 1 1 81 0.2 0.2 2.6 0 0 0 0% -1.77
-0.52
8,000
-1.16
7,949
0.64 1.92 -41 6 8 100,000 4,936 81 164 17 535 -2 4 1 537K 427M 347.6M 1400-07-26 10:41:40 آوا
24 آساس * 0.7 2 0 0 17,295 0.1 0.2 0.01 0 0 0 0% -1.15
-0.39
172,100
-0.96
171,110
0.57 1.45 -46 4 5 14,910 60 89 309 18 562 -4 -6 1 6.2K 106M 57.7M 1400-07-26 10:41:40 آساس
25 مدیر * 1.2 0.8 0 0 316 0.4 0.7 1.48 0 0 0 0% -3.02
-1.16
9,631
-0.82
9,664
-0.34 3.11 -63 10 9 2,868 27,799 -79 6 54 353 -1 -4 1 1.7M 1.6B 898M 1400-07-26 10:41:40 مدیر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد