تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شکام 1.6 0 0 0 2.3T 3.6 3.5 2.37 4,153 6.1 0.88 63% 2.03
4.88
25,800
2.85
25,300
2.03 6.83 7,110 39 24 18.5K 2K 3 209.6M 206.3M 1.0 250 -2 -9 1 4.3M 10.8B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 شکام
2 فرابورس 1.9 1.33 0 0 7.4T 1.4 1.2 0.91 287 30.5 0 34% -1.44
6.95
8,930
4.79
8,750
2.16 8.51 3,761 33 17 4.1M 1.7K 99 3.7B 22.4M 164 44 5 -19 1 37.4M 32.8B 32.5B 1401-07-12 13:01:04 فرابورس
3 اوان 2 9 0 0 549.9B 2.3 2.8 5.23 142 86.1 0 30% -0.5
4.14
12,590
1.08
12,220
3.06 6.4 3,474 53 22 500 8.5K -89 19.4M 324M 0.1 225 -6 12 1 7.1M 8.6B 6.3B 1401-07-12 13:01:04 اوان
4 زشگزا 1.5 0 0 0 499.5B 6 7 4.31 465 11.2 1.88 51% -0.74
7
5,228
6.49
5,203
0.51 9.21 2,275 31 20 2M 21.1K 83 1.1B 101M 11 337 5 -2 3M 14.4M 7.5B 6.4B 1401-07-12 13:01:04 زشگزا
5 ورازی * 17 0 0 0 2.8T 0.4 0.4 0.29 27 54.5 0 0% 2.94
2.94
1,471
2.94
1,471
0 0 1,118 55 3 60.9M 10K 100 9.6B 2.9M 3,268 263 -3 -16 7.6M 8.3M 1.2B 1.2B 1401-07-12 13:01:04 ورازی
6 وپسا ** 1.6 1 0 0 401B 1.6 1.7 3.4 22 72.9 0 21% -2.67
1.59
1,600
1.84
1,604
-0.25 5.74 852 23 14 30K 322.4K -23 56.9M 93.2M 0.6 366 -4 -10 6M 20.5M 3.3B 2.3B 1401-07-12 13:01:04 وپسا
7 آریان * 1.4 0.5 0 0 26T 0.3 0.3 0.04 661 9.9 0 50% 0.92
-1.38
6,440
-0.31
6,510
-1.07 3.13 744 26 18 77.6K 49K 9 0.9B 806.8M 1.2 79 -1 -5 16M 4.7M 3B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 آریان
8 نوین 1.7 0 0 0 665B 2.1 2 0.77 -13 -102.3 0 0% 0.88
-0.29
1,359
-2.42
1,330
2.13 5.69 677 16 9 10K 11.3K 40 37.1M 16.1M 2 501 -2 -9 11M 16M 2.1B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 نوین
9 وحافظ * 1.5 0 0 0 586B 1 1.1 0.82 53 221.1 0 0% 0.62
2.99
11,720
2.99
11,720
0 2.36 666 46 31 567.8K 430 8 761.9M 705.8M 1.1 243 -3 -12 826.4K 2M 2.3B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 وحافظ
10 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
11 خدیزل 0.9 0.38 0 0 8.5T 0.4 0.4 0.38 655 7.6 1.73 68% 1.76
0.12
5,006
0.1
5,005
0.02 2.37 576 19 21 27.9K 3K 45 72.6M 27.4M 3 180 2 -9 1 5.6M 2.8B 2.4B 1401-07-12 13:01:04 خدیزل
12 پخش 1.9 1 0 0 4.3T 6 3.7 1.07 3,300 9.4 0 76% -1.31
1.47
31,000
1.47
31,000
0 5.14 527 17 9 4K 9.3K 9 128M 108.7M 1.2 424 -5 -11 1 1.5M 4.6B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 پخش
13 بمیلا * 0.5 0 0 0 1.1T 10 9 1.51 181 52.9 0 0% -2.94
-2.94
9,570
-2.94
9,570
0 0.31 527 39 73 0 87.2K -100 0 113.9M 0.0 258 -7 -17 1M 10.2M 9.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 بمیلا
14 وامیر * 0.4 1 0 0 2T 5 2.4 0.14 12,414 19.1 0 0% -2.98
-2.98
237,300
-2.98
237,300
0 0 522 19 56 0 98.8K -100 0 2.7B 0.0 742 -8 -17 38.8K 56.1K 1.3B 856.9M 1401-07-12 13:01:04 وامیر
15 غپآذر 1 0 0 0 612B 3.2 2.9 6.76 2,069 14.8 0.45 49% 6.08
6.94
30,800
6.25
30,600
0.69 2.5 510 39 39 789.7K 10K 95 2.5B 68.3M 36 484 -3 3 1 2.4M 7.4B 7.4B 1401-07-12 13:01:04 غپآذر
16 گدنا 100 2 0 0 891.8B 0.2 0.2 0.18 147 40.4 0 80% 7
7
6,148
3.46
5,945
3.54 0 476 72 1 14.6M 0 100 9B 0 9,999 228 22 79 3.1M 1.5M 0.9B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 گدنا
17 ثتران 1.9 0.1 0 0 480.2B 0.5 1.1 0.4 154 17.3 0 59% -0.15
-3.66
2,604
-1.29
2,668
-2.37 3.81 447 10 6 136.6K 45.5K 47 150.6M 55.7M 3 470 -7 -20 5.2M 3.4M 892.7M 858.2M 1401-07-12 13:01:04 ثتران
18 خلیبل ** 0.4 0 0 0 3.2T 1 0.9 5.12 136 161.8 0 42% 2.78
2.78
22,150
2.09
22,000
0.69 0 440 12 35 132.2K 190 100 305.9M 502.6K 609 485 3 7 587.7K 451.4K 1B 1B 1401-07-12 13:01:04 خلیبل
19 خودکفا * 1.9 7.65 0 0 4.8T 0.5 0.8 0.13 167 38.4 0 0% 0.16
2.85
6,490
1.74
6,420
1.11 2.85 425 34 18 3K 461.8K 17 492.8M 357.6M 1.4 108 -1 -7 3M 7.6M 4.9B 4.1B 1401-07-12 13:01:04 خودکفا
20 زنگان 1.4 1.2 0 0 621B 1.7 1 6 2,064 30.1 5.56 75% 0.74
3.85
63,400
1.72
62,100
2.13 7.48 394 32 23 2.6K 2.7K 21 620.7M 415.1M 1.5 164 11 12 1 1.8M 11.4B 11.6B 1401-07-12 13:01:04 زنگان
21 کازرو * 4 0 0 0 1T 0.1 0.4 0.32 0 0 0 0% -2.71
1.76
8,650
0.35
8,530
1.41 5.81 333 29 8 524 7.4K -27 77.1M 135.5M 0.6 84 -8 -31 1.1M 883.7K 754.3M 763.3M 1401-07-12 13:01:04 کازرو
22 اعتلا 1.7 1 0 0 534.8B 1.9 2.2 0.54 805 3.2 0 40% -1.28
-0.79
2,643
-2.06
2,609
1.27 3.65 327 6 4 10K 5K 58 44.5M 11.9M 4 616 -9 -14 1 2.3M 588.3M 445.8M 1401-07-12 13:01:04 اعتلا
23 واحیا * 1.1 0.33 0 0 10T 0.6 0.7 0.05 2,463 5.1 0 0% -2.3
-2.07
12,330
-1.03
12,460
-1.04 2.85 324 14 12 1K 20K 82 362.4M 36.9M 10 188 -8 -15 3.2M 1.7M 2.2B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 واحیا
24 دهدشت * 5 1 0 0 1.2T 0.1 0.4 0.48 -9 -872.2 0 0% -2.77
1.26
8,030
-1.01
7,850
2.27 4.93 287 24 5 1K 114.1K -17 148.6M 214.4M 0.7 98 -8 -26 1.2M 1.2M 1B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 دهدشت
25 وسدید ** 1 0.5 0 0 3.2T 0.6 0.6 0.39 13 81.5 0 39% 0
1.54
1,058
1.73
1,060
-0.19 3.17 278 12 12 5K 23.4K 58 162.6M 44.3M 4 149 -3 -9 12M 32.6M 3.5B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 وسدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد