بهترین P/E هر صنعت

بهترین سهم هر صنعت و هر کدام از بازارهای بورس و فرابورس و بازار پایه بر اساس مقدار P/E

انتخاب گروه
بازار
بازه P/E
برای نمایش کامل جدول بهترین P/E هر صنعت باید وارد سایت شوید. ورود به سایت
# نماد لینک قیمت آخر درصد قیمت آخر P/E Group P/E EPS P/S گروه بازار
1 ثنور 8,480 -0.93 1.69 0 5,032 0 انبوه سازی، املاک و مستغلات بازار پایه زرد فرابورس
2 ومدیر 3,800 4.45 2 18.43 1,859 0 سرمایه گذاریها بازار دوم بورس