بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,054,740 (8,722) 0.43%
شاخص هم وزن 714,170 (4,917) 0.69%
ارزش بازار 8,245.1T (141 B$)
ارزش معاملات خرد 3.7T
ارزش م صندوق درآمدثابت 3.4T
ارزش معاملات آپشن 102.2B
حجم معاملات خرد 6B
ورود پول حقیقی 80.9B
ورود پول صندوق درآمدثابت 284.7B
تعداد نماد مثبت (53%) 416
تعداد نماد منفی (47%) 366
سرانه خرید حقیقی 21.1
سرانه فروش حقیقی 21.2
میانگین قیمت بازار L 0.44 C 0.72

پایش معاملات خرد

# بازار بورس بازار فرابورس ص. سهامی معاملات خرد ص. درآمدثابت
تعداد نماد باز 336 347 99 782 63
تعداد نماد مثبت (55%) 184 (47%) 162 70 (53%) 416 -
تعداد نماد منفی (45%) 152 (53%) 185 29 (47%) 366 -
تعداد صف خرید (4%) 14 (9%) 30 0 (6%) 44 -
تعداد صف فروش (1%) 3 (14%) 47 0 (6%) 50 -
ارزش صف خرید 50.9B 66.5B 0 117.4B -
ارزش صف فروش 19.6B 150.7B 0 170.2B -
ورود پول حقیقی -3.5B -417.2M 84.9B 80.9B 284.7B
تعداد معاملات 212.8K 338.2K 80.9K 631.8K 45.3K
حجم معاملات 3.8B 1.7B 547.1M 6B 1.8B
ارزش معاملات 1.6T 1T 1.2T 3.7T 3.4T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
آردینه 37 21.8M -3.9 9.9M
آبادا 28 10.9M -0.2 0.9M
بیوتیک 26 14.5M -1.2 17.5M
امینح 21 7.4M 3.6 3.1M
سپیدار 13 6.4M 0.1 68.7K
پارسیان 13 103.2M 7 8M
وپارس 12 333.5M 5 70.5M
سیتاح 12 6.8M 0.7 689.3K
فلزفارابی 11 15M 1 288.8K
وکبهمن 9 23M 0.1 3.2M
رافزا 8 7.3M -1 192.4K
بگیلان 7 7.3M 2.8 378.9K
شرانل 7 36.2M 0.8 558.1K
زپارس 7 95.8M 5 2M
استقلال 7 5.3M -2 743.2K
داتام 7 12M 1.4 22.2M
فن افزار 6 44.4M 5 19.9M
تکاردان 6 5M -1.1 6.6M
ثتوسا 6 159M 3 122.3K
لطیف 6 13M 0.7 57.3K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
کفرآور 339M 4 3 1.3M
وپارس 333.5M 12 5 70.5M
ثتوسا 159M 6 3 122.3K
گنگین 132M 3 0.8 1M
شتاب 107.8M 1 -0.1 113.7M
ساذری 103.6M 4 2.9 593.1K
پارسیان 103.2M 13 7 8M
بتهران 101.5M 3 3 17.2M
پتروآگاه 100.7M 1 0.4 19.8M
زپارس 95.8M 7 5 2M
غشوکو 94.6M 3 3 2.5M
وحکمت 91.9M 2 3 12.5M
دهدشت 91.6M 4 0.4 314.7K
اتوآگاه 87.8M 1 0 54M
وهنر 81.6M 3 2.9 5.4M
ومشان 73.4M 2 3 434.6K
رتکو 73.3M 4 0.8 335.8K
وآیند 72.9M 6 2 1.6M
وشهر 72.8M 1 0.1 4.3M
حگهر 72M 2 2.3 2.9M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها 369.6B 4.6T 0.7
هتل و رستوران 14.9B 46.4B 1.1
رایانه 14.4B 84.3B 1
نفتی 13.1B 73.1B 0.7
زراعت 11.2B 56.7B 1.2
کمکی به نهادها 9.7B 50B 0.8
خودرو 8.7B 268.7B 0.9
کانه فلزی 8B 62.5B 0.9
حمل ونقل 7B 74.8B 1
لاستیک 1.4B 14.1B 0.6
دستگاه های برقی 1.1B 28.4B 1.1
انبوه سازی 466.6M 256.7B 1.1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
بانک -17.7B 116.3B 1.4
شیمیایی -12.9B 184.2B 0.8
دارویی -12.9B 103.6B 0.8
چند رشته صنعتی -6.1B 104.4B 0.9
سرمایه گذاری -5.9B 134.9B 0.9
بیمه -5.6B 40B 1.1
ماشین آلات -5.4B 34B 0.8
فلزات اساسی -5.1B 245.7B 0.9
اطلاعات و ارتباطات -3.8B 17.3B 0.6
محصولات غذایی -3.5B 132.3B 1.1
محصولات فلزی -3.2B 38.9B 0.7
کانی غیرفلزی -3B 84.9B 1

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
اهرم 0.5 0.5 82.2M 160.9B
شتاب -0.1 0.7 112.3M 108.4B
آردینه -3.9 37 8.7M 63.6B
اتوآگاه 0 0.8 50.6M 47B
شستا -0.2 0.3 387.2M 42B
دارا یکم 0.3 0.8 2.4M 37.2B
بیوتیک -1.2 25.6 14.9M 36.7B
پالایش 1.1 0.9 2.8M 35.5B
سصفها -2.4 0.7 10.5M 34B
خودرو 0.2 0.9 138.4M 33.8B
فنر 0.4 6 31.2M 32.9B
موج -0 0.5 26.1M 31.5B
ذوب -0.1 0.7 72.8M 31.4B
فولاد 1.4 0.6 64.6M 28.8B
خاور 0.6 0.4 82.8M 28.1B
فن افزار 5 6.1 19.8M 27.1B
توان 1.3 0.6 15.2M 27B
ثشاهد 3.9 0.9 18M 26.2B
خگستر 2 1.1 60.1M 25.3B
ثجنوب 4.9 0.8 16M 23.8B
حفارس -2.9 1.1 109.1M 22.8B
سمگا 1.5 1.1 78.3M 21.3B
ثغرب 7 0.9 13.3M 19.7B
کسرام 5 0.7 12.1M 19.4B
پتروآگاه 0.4 0.9 16.8M 19.1B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
توسن 2.6 0.6 23.7M 40.2B
شستا -0.2 0.3 301.6M 32.7B
فملی 0 0.3 53.1M 29.8B
وبملت 0.5 0.5 115.4M 25.4B
اهرم 0.5 0.5 12M 23.5B
وپاسار 0.5 0.1 62.3M 16.1B
ذوب -0.1 0.7 33.1M 14.3B
بپاس 0.3 0.1 12.5M 12.8B
تاپیکو 0.2 1.7 8.2M 12B
موج -0 0.5 9.9M 11.9B
فخوز 0.2 0.6 31.5M 11.8B
کگل 0.2 0.9 22.8M 11.3B
حفارس -2.9 1.1 48.2M 10.1B
فارس 0 0.2 8.9M 9.9B
فبیراح 0 0 39.2M 9.8B
آردینه -3.9 37 1.2M 8.7B
پارسان 0 0.3 2.4M 8.2B
ونوین -0.2 0.3 27.6M 8.1B
توان 1.3 0.6 4.3M 7.7B
وبصادر 0.2 0.7 40.8M 6.9B
جم پیلن 0.1 0.4 395.1K 6.9B
کاوه 0 0.4 5.8M 6.8B
تاصیکو -0.1 0.6 8.1M 6.7B
پارس -1.8 0.1 27.5M 6.7B
بیوتیک -1.2 25.6 2.6M 6.3B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
فملی 0 53.1M 67.8M -11.5B
شستا -0.2 301.6M 688.8M -8.6B
موج -0 9.9M 36.1M -8.4B
بپاس 0.3 12.5M 13.6M -8.2B
آردینه -3.9 1.2M 9.9M -7.5B
وپاسار 0.5 62.3M 65.1M -6.8B
بیوتیک -1.2 2.6M 17.5M -5.5B
سبزوا -1.7 9.2M 15.3M -5.3B
تمحرکه -3 3.3M 5.5M -4.8B
وبملت 0.5 115.4M 198.1M -4.8B
فارس 0 8.9M 9.8M -4.7B
ذوب -0.1 33.1M 105.8M -4.6B
کیسون 3 22.2M 60.4M -4B
وآرین 1 20.6M 48.6M -3.8B
شگستر 1.2 24.1M 39.8M -3.8B
دعبید -0.3 2.2M 2.7M -3.4B
وخاور 0 12.2M 13.3M -3.3B
فنر 0.4 3.4M 34.6M -3.2B
وملی 4.5 129.8K 296.6K -3.2B
کگاز -5 1.2M 2.7M -3B
های وب 3.1 18.2M 41.6M -3B
ثفارس 0 1.3M 4.9M -2.9B
فکمند 1 1M 3.4M -2.8B
وشهر 0.1 2.2M 4.3M -2.6B
سرچشمه 0.9 3.4M 5.9M -2.5B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
فن افزار 5 19.8M 19.9M 14.9B
سمگا 1.5 78.3M 78.5M 14.3B
خودرو 0.2 138.4M 161.4M 11.1B
فولاد 1.4 64.6M 69.7M 11B
اهرم 0.5 82.2M 94.3M 9.8B
فزر -0.4 2.9M 4.4M 8.4B
دارا یکم 0.3 2.4M 2.7M 6.2B
زپارس 5 2M 2M 6.1B
شپنا 0.8 38.4M 43.3M 5.9B
انرژی 0.4 5.5M 5.5M 5.9B
توان 1.3 15.2M 19.6M 5.9B
شتاب -0.1 112.3M 113.7M 5.8B
زماهان 3.6 4.6M 4.6M 5.1B
وبانک 0 5.8M 10.3M 5B
ستران 1.4 14M 14.1M 4.2B
شبندر 0.9 16M 16.5M 3.9B
ثجنوب 4.9 16M 16.8M 3.9B
تاپیکو 0.2 4M 12.1M 3.9B
کرمان 1.5 113.8M 114M 3.5B
حفارس -2.9 109.1M 157.4M 3.4B
بوعلی 0.9 1.3M 1.4M 3.4B
کایزد 5.8 10.3M 10.7M 3B
پترول 0.3 47.1M 60.7M 3B
حفاری 2.5 9.2M 10.4M 3B
فنوال 6.9 7.1M 7.1M 2.8B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
شستا -0.2 387.2M 301.6M 688.8M
وبملت 0.5 82.7M 115.4M 198.1M
خودرو 0.2 138.4M 23.1M 161.4M
حفارس -2.9 109.1M 48.2M 157.4M
کرمان 1.5 113.8M 170.6K 114M
شتاب -0.1 112.3M 1.4M 113.7M
ذوب -0.1 72.8M 33.1M 105.8M
اهرم 0.5 82.2M 12M 94.3M
خاور 0.6 82.8M 1.8M 84.6M
سمگا 1.5 78.3M 120K 78.5M
وبصادر 0.2 33.8M 40.8M 74.7M
وپارس 5 63.7M 6.8M 70.5M
فولاد 1.4 64.6M 5.1M 69.7M
فملی 0 14.6M 53.1M 67.8M
خساپا -0.1 45.5M 21.2M 66.7M
خگستر 2 60.1M 5.4M 65.6M
وپاسار 0.5 2.8M 62.3M 65.1M
پترول 0.3 47.1M 13.6M 60.7M
خپارس 2.3 56M 4.5M 60.5M
کیسون 3 38.2M 22.2M 60.4M
اتوآگاه 0 50.6M 3.4M 54M
وآرین 1 27.9M 20.6M 48.6M
ثامید 7 38M 6.2M 44.1M
شپنا 0.8 38.4M 4.9M 43.3M
فاذر 3 42.8M 12.5K 42.8M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
اهرم 0.5 94.3M 186.8B
شتاب -0.1 113.7M 110.6B
شستا -0.2 688.8M 75.5B
آردینه -3.9 9.9M 73.9B
اتوآگاه 0 54M 50.5B
ذوب -0.1 105.8M 46B
موج -0 36.1M 43.9B
وبملت 0.5 198.1M 43.6B
بیوتیک -1.2 17.5M 43.2B
دارا یکم 0.3 2.7M 42.3B
خودرو 0.2 161.4M 40B
توسن 2.6 24.2M 39.7B
پالایش 1.1 3M 38.9B
فملی 0 67.8M 38B
فنر 0.4 34.6M 36.6B
سصفها -2.4 10.5M 35.2B
توان 1.3 19.6M 35B
حفارس -2.9 157.4M 33.7B
فولاد 1.4 69.7M 31.1B
خاور 0.6 84.6M 29.1B
خگستر 2 65.6M 27.8B
فن افزار 5 19.9M 27.2B
ثشاهد 3.9 18M 26.4B
ثجنوب 4.9 16.8M 25B
پتروآگاه 0.4 19.8M 22.6B

از منفی به مثبت رفته اند (95)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
حسیر -1 1 -0.3 10
اسیاتک -3 2.2 1.6 9
وهامون -1.8 1.5 2.8 8
اتکای -0.9 2.3 0.7 8
دیران -0.8 5.6 3.8 8
وملی -1 4.5 3.5 8
غگز -2.8 3.1 2.8 7
تکشا -3.3 1.9 0.6 7
دامین -2.7 0.3 -2.6 7
مداران -1 1 0.2 7
لپارسح -1.2 0.1 0.6 7
ولپارس -1.9 0.7 0.7 6
تماوند -1.2 1.2 4 6
سقاین -0.4 4.9 4.2 6
توسن -3 2.6 -0.7 6
ولتجار -4.9 0.3 -0.3 6
زمگسا -0.7 3.9 2 6
وجامی -2.9 3 2.4 6
پی پاد -0.6 5 4 6
لازما -1.5 2.9 2.2 6

از مثبت به منفی رفته اند (91)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
فالوم 4.7 -4.9 -0.8 10
حرهشا 0.7 -3 -0.8 4
فروسیل 0.1 -2.7 -1 4
باران 2.8 -2.6 -0.7 6
داسوه 3.1 -2.6 -0.6 6
دلر 4.9 -2.4 -2.1 8
فجام 0.1 -2.4 -0.1 5
وایران 0.4 -2.3 -1.3 4
غمهرا 0.7 -2.3 -0.3 3
آبین 2.7 -2.1 -2.4 6
غپآذر 1.8 -1.9 2.1 8
خفناور 1.7 -1.9 -0.3 4
کگهر 0.1 -1.8 -0.1 2
قمرو 0.3 -1.7 -0.2 5
قشیر 1.8 -1.4 -0.1 4
زکشت 0.5 -1.4 -0.2 6
امین 0.8 -1.3 -0.6 4
سیستم 2.1 -1.3 -0.1 4
بفجر 0.1 -1.3 -0.4 3
لابسا 1.9 -1.3 0 5
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده