بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,108,420 (-60,255) -2.78%
شاخص هم وزن 694,611 (-20,392) -2.85%
ارزش بازار 8,107.3T (140 B$)
ارزش معاملات خرد 4.8T
ارزش م صندوق درآمدثابت 4.2T
ارزش م صندوق کالایی 609.5B
ارزش معاملات آپشن 102.7B
حجم معاملات خرد 9.1B
ورود پول حقیقی -457.8B
ورود پول صندوق درآمدثابت -96.2B
ورود پول صندوق کالایی 110.4B
تعداد نماد مثبت (6%) 48
تعداد نماد منفی (94%) 734
سرانه خرید حقیقی 21
سرانه فروش حقیقی 38.1
میانگین قیمت بازار L -3.38 C -2.94

پایش معاملات بازار بورس

# بورس فرابورس سهامی خرد درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 336 352 94 782 67 620 15
نماد مثبت (3%) 11 (8%) 29 8 (6%) 48 - - -
نماد منفی (97%) 325 (92%) 323 86 (94%) 734 - - -
صف خرید (1%) 2 (5%) 17 - (2%) 19 - - -
صف فروش (15%) 51 (39%) 136 - (24%) 187 - - -
ارزش صف خرید 4.5B 142.4B - 147B - - -
ارزش صف فروش 99B 304B - 403B - - -
ورود پول حقیقی -247.1B -129.1B -81.5B -457.8B -96.2B 14M 110.4B
ارزش معاملات 2.1T 0.9T 1.8T 4.8T 4.2T 102.7B 609.5B
حجم معاملات 5.8B 2B 1.2B 9.1B 2.3B 13.2M 137.5M
تعداد معاملات 265.7K 128.9K 84.1K 478.7K 47.8K 47.8K 33.5K

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
شفام 322 39.5M 4.9 1.9M
وثخوز 7 65.4M 3 15.9K
ثتوسا 6 564.6M 3 419K
نتوس 6 121.5M 3 447.5K
کیمیاتک 6 8.8M -5.8 666.8K
بایکا 6 45.8M 3 40.7K
بیوتیک 5 13.1M -4.6 2.4M
وآفری 4 27.9M -4.8 594.2K
سپرمی 4 44.9M 0.4 118.6K
سباقر 4 117.5M -2.3 363.3K
بگیلان 4 2.9M -3.3 160.7K
شستان 4 144.5M -3 2.6M
بپیوند 4 17.4M -4.9 1.3M
شهر 3 26.9M -0.6 26.1M
شساخت 3 10.1M -2.9 7.7K
سمتاز 3 40.9M -0.2 32.8K
اعتلاح 3 19.5M -5 9.1M
ثامید 3 9.4M -2.9 6.3M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
ثتوسا 564.6M 6 3 419K
وزمین 162.5M 3 -1 2.3M
شستان 144.5M 4 -3 2.6M
دهدشت 128.4M 2 -3 207.9K
نتوس 121.5M 6 3 447.5K
سباقر 117.5M 4 -2.3 363.3K
وآتوس 108.1M 2 3 73.3M
غبهار 94.9M 1 2.8 6.9M
فاهواز 88.5M 2 1.9 7.2M
ولقمان 88.2M 2 -1.8 2.1M
اهرم 86.9M 0 -4.9 277.4M
ثفارس 82.1M 1 -7 15.4M
لوتوسح 80.8M 0 -6.3 40.7M
شتاب 78.1M 1 -4.8 114.8M
فسدید 75.8M 2 -1 80.8K
خبنیان 69.2M 1 -2.9 30.2M
حبندر 68.4M 1 -2.9 302.4K
چنوپا 68.2M 2 3 745.5K
وتوسم 67.6M 2 2.2 74M
غالبر 67.3M 2 1.2 620.2K

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
سرمایه گذاری 8.9B 181.2B 0.8
فنی و مهندسی 1.7B 10.9B 0.3
اطلاعات و ارتباطات 1.1B 17.5B 0.6
کاشی و سرامیک 438.5M 19.6B 0.7
سایر واسطه گری 136.3M 19.8B 0.6

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها -177.8B 6T 0.7
فلزات اساسی -95.1B 401.7B 0.5
شیمیایی -56.7B 276.4B 0.3
بانک -26.9B 167.8B 0.8
سیمان -22.7B 104B 0.5
خودرو -22.2B 363.8B 0.5
کانه فلزی -22.1B 119.3B 0.4
انبوه سازی -19.7B 332.6B 1.1
چند رشته صنعتی -19.6B 96B 0.4
محصولات غذایی -18.3B 119B 0.6
زراعت -16.7B 55.6B 0.4
بیمه -11.1B 86.6B 0.7

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
اهرم -4.9 0.5 231.1M 472.2B
شتاب -4.8 0.5 109.5M 104.9B
موج -4.7 0.6 54.7M 71.2B
پالایش -3.7 0.6 4.9M 66B
توان -4.8 0.5 34.8M 61B
دارا یکم -2.2 0.7 3.6M 54.5B
جهش -5 0.4 47.3M 49.3B
خگستر -4.3 0.5 116.9M 47.9B
ثفارس -7 0.7 15.4M 46.6B
خودرو -2.5 0.5 157M 44B
پارسیان 7 1.3 139.3M 42.2B
فولاد -3.8 0.2 86.4M 41.7B
خساپا -1.4 0.7 158.6M 38B
ثشاهد -4.7 0.5 30.7M 37.2B
خزامیا -4.1 0.7 81.1M 35.3B
ثغرب 7 0.9 28.7M 34.7B
وبملت -3.8 0.5 146.2M 31.6B
وتوسم 2.2 1.6 73M 30.6B
سصفها 5.1 1.3 10.3M 30.4B
ثامان -0.1 0.9 9.7M 28.5B
کاما -5 0.5 80.3M 28.3B
ذوب -3.7 0.2 668.8M 28.1B
فزر -1.5 0.4 5.5M 27.3B
وپارس 2.8 1.4 138.6M 27B
اتوآگاه -3 0.6 29.3M 26.2B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
اهرم -4.9 0.5 46.3M 94.6B
فولاد -3.8 0.2 175.9M 85B
فملی -2.7 0.3 46.1M 32B
وکغدیر -5 0.2 20.9M 29.6B
توان -4.8 0.5 11.2M 19.7B
وبملت -3.8 0.5 79.4M 17.2B
تاصیکو -2.3 0.2 18.8M 15.3B
خودرو -2.5 0.5 51.6M 14.4B
ثامان -0.1 0.9 4.8M 14.1B
هم وزن -2.8 0.5 8.9M 13.4B
نوری -4.7 0.4 724.3K 13B
وغدیر -3.5 0.3 6.7M 13B
جهش -5 0.4 10.8M 11.3B
سفارس -7 0.1 3.4M 11.2B
حفاری -3.9 0.5 16.8M 10.7B
زکوثر -3.9 0.2 5.3M 10.6B
فسبزوار -5.3 0.4 2.6M 10.3B
پتروآگاه -3.5 0.6 8M 9.3B
دکپسول -3.8 0.1 1.1M 9B
تاپیکو -5 0.2 5.9M 8.8B
غدیس -2 0.6 5.3M 8.7B
کماسه -4.2 0.6 13.3M 8.4B
خکاوه -1.2 0.5 4M 8.2B
دارا یکم -2.2 0.7 524.5K 8B
فلزفارابی -3.4 0.3 7.3M 7.7B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
فولاد -3.8 175.9M 262.3M -42.6B
فملی -2.7 46.1M 76.6M -22.6B
سفارس -7 3.4M 5.4M -10.9B
ثامان -0.1 4.8M 14.5M -10.8B
خودرو -2.5 51.6M 208.5M -10.1B
زکوثر -3.9 5.3M 6.2M -9.8B
حفاری -3.9 16.8M 28.4M -8.9B
غدیس -2 5.3M 6.4M -8.4B
وبملت -3.8 79.4M 225.6M -7.9B
دکپسول -3.8 1.1M 1.2M -7.7B
وتعاون -4.7 79.3M 93.7M -7.6B
خکاوه -1.2 4M 6.4M -7.4B
وکغدیر -5 20.9M 21.4M -7.3B
جهش -5 10.8M 58.1M -6.7B
خاور -3.8 32.7M 125.5M -6.6B
ومعادن -2.6 22.1M 26.3M -6.3B
پتروآگاه -3.5 8M 17.1M -6.3B
فنر -3.7 6.1M 11.3M -6B
تاصیکو -2.3 18.8M 20.7M -5.9B
وبانک -3.4 5.9M 8.2M -5.8B
حگهر -5.4 15M 23.6M -5.2B
فافق -2.9 8.6M 9.9M -4.9B
شیراز -5 2.3M 2.7M -4.8B
حفارس -3.2 25.9M 60.7M -4.7B
کنور -2.5 7.9M 9.3M -4.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
وتوسم 2.2 73M 74M 12.7B
حسینا 3.4 6M 6.1M 9.5B
اهرم -4.9 231.1M 277.4M 8.4B
وآتوس 3 73.3M 73.3M 6.9B
موج -4.7 54.7M 57.6M 6.2B
خزامیا -4.1 81.1M 95.1M 5.7B
ثفارس -7 15.4M 15.4M 2.9B
خبهمن -4.9 72.4M 74.3M 2.9B
لوتوسح -6.3 17.7M 40.7M 2.8B
ورنا -4 24.3M 26.1M 2.7B
وساپا -4.6 36.1M 36.8M 2.5B
وتوکا -7 14.2M 17.2M 2.3B
ولساپا -3.6 47.9M 49M 2.1B
معیار 2.9 9.7M 9.7M 2.1B
دفارا -5.1 3.1M 3.5M 2B
رمپنا -4.5 7M 8.7M 1.8B
تنوین -5.8 27M 28.6M 1.8B
فزر -1.5 5.5M 5.6M 1.8B
کرمان -3.8 160.2M 160.3M 1.7B
وخارزم -4.3 63.1M 69.3M 1.6B
کماسه -4.2 23.8M 37.1M 1.6B
غویتا -7 27.2M 27.2M 1.5B
بفجر -1.7 2.9M 5.1M 1.5B
های وب -3.5 95M 98.2M 1.1B
فاهواز 1.9 7.1M 7.2M 1B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
ذوب -3.7 668.8M 83.6M 752.3M
شستا -4 228.8M 67.2M 296M
اهرم -4.9 231.1M 46.3M 277.4M
فولاد -3.8 86.4M 175.9M 262.3M
وبملت -3.8 146.2M 79.4M 225.6M
خودرو -2.5 157M 51.6M 208.5M
خساپا -1.4 158.6M 28.6M 187.2M
وپارس 2.8 138.6M 23.7M 162.4M
کرمان -3.8 160.2M 109K 160.3M
وتجارت -3.8 103.1M 53.1M 156.2M
پارسیان 7 139.3M 6.5M 145.8M
خاور -3.8 92.8M 32.7M 125.5M
خگستر -4.3 116.9M 517.9K 117.4M
شتاب -4.8 109.5M 5.3M 114.8M
پترول -4.7 87.1M 14.3M 101.4M
های وب -3.5 95M 3.2M 98.2M
دی -2.9 95M 1M 96M
خزامیا -4.1 81.1M 14M 95.1M
وتعاون -4.7 14.5M 79.3M 93.7M
کاما -5 80.3M 10.1M 90.4M
فملی -2.7 30.5M 46.1M 76.6M
خپارس -2.9 67.6M 7.4M 75M
خبهمن -4.9 72.4M 1.8M 74.3M
وتوسم 2.2 73M 1M 74M
وآتوس 3 73.3M 0 73.3M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
اهرم -4.9 277.4M 562.2B
فولاد -3.8 262.3M 126.9B
شتاب -4.8 114.8M 108.5B
توان -4.8 46M 79.7B
موج -4.7 57.6M 73.3B
پالایش -3.7 5.2M 69.5B
دارا یکم -2.2 4.1M 61.9B
جهش -5 58.1M 59.7B
خودرو -2.5 208.5M 57.2B
فملی -2.7 76.6M 52.9B
وبملت -3.8 225.6M 48.6B
ثفارس -7 15.4M 47.9B
خگستر -4.3 117.4M 47.3B
پارسیان 7 145.8M 44B
ثامان -0.1 14.5M 43.8B
خساپا -1.4 187.2M 43.7B
خزامیا -4.1 95.1M 40.7B
ثشاهد -4.7 33.1M 39.7B
ثغرب 7 28.8M 34.5B
کاما -5 90.4M 31.5B
ذوب -3.7 752.3M 31.2B
سصفها 5.1 10.6M 30.8B
وپارس 2.8 162.4M 30.6B
اتوآگاه -3 34.5M 30.5B
وتوسم 2.2 74M 30.5B

از منفی به مثبت رفته اند (14)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سپیدار -6.8 2.7 -0.8 12
وتوسم -3.8 2.2 0.5 11
وپارس -0.5 2.8 -0.7 9
غسالم -0.2 1.1 -1.9 6
معیار -2.9 2.9 2.5 6
سنوین -2.9 2.9 1.8 6
قهکمت -1 0.4 -0.6 6
گپارس -2.6 3 1.1 6
وهور -2.2 2 -1.4 5
شمواد -1.3 1 0.8 5
مبین -3.5 0.7 -0.2 5
معیارح -3 0.5 -1.7 4
آذرین -0.8 0.5 -0.7 2
پشاهن -100 0.9 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (110)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
وتوس 1.4 -7 -6.5 9
داوه 1.1 -6.9 -6.4 9
سپاها 1.1 -6.7 -6.2 9
لوتوسح 1.3 -6.3 -6.3 8
حآفرین 0.4 -6.2 -6.3 8
ثعمرا 0.1 -6.2 -6.6 8
ثمسکن 0.4 -6 -6.3 8
قلرست 0.3 -5.8 -4.5 8
کطبس 1.5 -5.8 -5.8 9
رافزا 0.3 -5.8 -4.6 11
زدشت 0.8 -5.6 -6.2 8
فزرین 0.1 -5.6 -6.2 8
حگهر 5.2 -5.4 -6.5 13
سمازن 1.2 -5.3 -3 8
سدبیر 1.3 -5.3 -6.5 9
وصندوق 1.5 -5.3 -2.5 9
درهآور 0.9 -5 -5.4 7
حپترو 0.3 -5 -3.9 8
آریان 0.5 -5 -4.5 10
آبادا 3.3 -5 -4.2 9
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده