بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

اطلاعات بازار

شاخص کل 1,412,490 (4,142) 0.29%
شاخص هم وزن 412,144 (2,459) 0.6%
ارزش بازار 5,227.2T
تعداد معاملات بورس 203.1K
ارزش معاملات بورس 1.8T
حجم معاملات بورس 3.7B
ارزش معاملات فرابورس 1.2T
حجم معاملات فرابورس 2.1B
تعداد معاملات فرابورس 129.9K
تاریخ و ساعت 01/9/8 11:12:20

پایش معاملات خرد

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 352 325 53 730 42
تعداد نماد مثبت (64%) 226 (58%) 188 31 (61%) 445 -
تعداد نماد منفی (36%) 126 (42%) 137 22 (39%) 285 -
تعداد صف خرید (5%) 17 (15%) 50 0 (9%) 67 -
تعداد صف فروش (1%) 2 (6%) 18 0 (3%) 20 -
ارزش صف خرید 204.6B 167.4B 0 372B -
ارزش صف فروش 4B 208.4B 0 212.4B -
ورود پول حقیقی -21B 11B 1.8B -8.2B -74.1B
تعداد معاملات 183.8K 116K 18.8K 318.6K 11.6K
حجم معاملات 3.2B 1.8B 58.2M 5B 340.4M
ارزش معاملات 1.3T 717.8B 163.2B 2.2T 518.7B

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
گدنا 69 51.4M 6.9 1.2M
امینح 33 7.1M -2.1 397.2K
دشیمی 19 172.6M 4.9 1.4M
درازی 15 18.5M 0.5 79.6K
وایرا 14 32.4M 3 1.1M
غناب 12 56.1M 3 1.2K
آبادا 12 4.4M 0.7 282.1K
ثاخت 11 97.6M 5 15.5M
سمایه 11 67.6M 3 453.2K
سپیدار 10 8.4M 0 166.1K
بپیوند 9 7.9M 1.8 654.6K
ومدیر 9 18.6M 2.6 2.7M
غدشت 8 103.1M 5 561K
کپشیر 8 7.9M 5 15.4K
چخزر 8 14.3M 0.9 460K
قجام 7 191.2M 2.9 31.4M
سیدکو 7 36.9M 1.2 249K
ثقزوی 7 52.1M 3 1.8M
وکبهمن 7 8.7M 2.3 2.5M
لطیف 7 22.1M 2.8 414.5K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
قجام 191.2M 7 2.9 31.4M
دشیمی 172.6M 19 4.9 1.4M
ثفارس 104.5M 5 4.9 7.1M
غدشت 103.1M 8 5 561K
حگهر 102.5M 1 0 1.8M
ثاخت 97.6M 11 5 15.5M
اخابر 91.8M 5 7 12.2M
آریان 77M 2 3 45.3M
دشیمیح 69.9M 6 10 2M
خکاوه 69.9M 1 3 28.2M
آبین 69.6M 2 2.9 22.9M
سمایه 67.6M 11 3 453.2K
فکمند 66.3M 3 2.9 346.3K
حشکوه 65.4M 4 3 1.6M
تکنو 64.2M 6 4.9 158.8K
وبانک 64M 2 1.6 14.7M
کساپا 60M 0 0 2.1M
ثمسکن 56.1M 1 6 51.5M
غناب 56.1M 12 3 1.2K
تایرا 52.7M 2 7 2.2M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
شیمیایی 33.9B 207.6B 0.9
انبوه سازی 14.5B 163B 1.4
سرمایه گذاری 8.6B 108.9B 0.8
اطلاعات و ارتباطات 5.4B 37B 1.1
مخابرات 4.5B 8.7B 3.4
سیمان 4.3B 60.7B 0.7
بانک 3.6B 77.3B 0.5
کانه فلزی 3.5B 39.3B 0.8
زراعت 2.2B 69.1B 1.2
رایانه 1.7B 61B 1
سایر واسطه گری مالی 1.3B 15.8B 1.4
قند و شکر 1B 40.4B 1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق قابل معامله -71.4B 680.4B 1
خودرو -39B 388.1B 1
بیمه -13.2B 42B 0.5
چند رشته ای صنعتی -10.4B 52.1B 0.8
حمل ونقل -7.3B 45.7B 1
فلزات اساسی -5.5B 84.8B 0.8
زغال سنگ -4.9B 8.3B 0.3
محصولات غذایی -3.5B 122.6B 1.3
عرضه برق -3.3B 13.1B 1
کمکی به نهادها -3B 39.2B 1.1
خرده فروشی -1.9B 10B 0.6
دارویی -1.9B 73.1B 1.1

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
خگستر -2.4 0.6 166.4M 65B
پالایش 0.7 1.9 6.2M 59.2B
بوعلی 5 3.2 22.5M 58B
خودرو -1.8 0.7 167.6M 41.3B
اسیاتک 5 1.2 21.2M 34.5B
خساپا -1.6 0.6 163.7M 33.9B
کرمان 7 1.7 362.1M 31.1B
غنوش 3.2 0.6 35.3M 29.4B
خکاوه 3 1.4 27.7M 27.9B
شپنا 1.3 1.5 38.8M 27.6B
دارا یکم -0.2 1.3 2.6M 25.2B
ورنا 0.5 1 42.4M 25B
ثمسکن 6 1 51M 22.7B
شبندر 2.9 1.1 23.8M 21.8B
ثشاهد 7 1.5 28.8M 20.3B
غگل 5 2.4 40.6M 19.7B
خزامیا -1.4 0.8 12.7M 17.3B
خمهر 4.2 1.3 89.1M 16.7B
خاور -0.7 0.8 69.4M 15.9B
وبملت 1 1.5 56.9M 15.8B
تاپکیش 5.8 1.5 15M 15.3B
کالا -0.2 0.7 8.9M 15.2B
سبزوا 7 3 38.1M 15.1B
وآذر 1.2 0.8 1.1M 14.7B
آبین 2.9 1.6 22.9M 13.6B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
خساپا -1.6 0.6 170.3M 35.3B
خودرو -1.8 0.7 94.8M 23.4B
آریا 0.6 0.2 2.3M 17.4B
شستا 1.7 0.8 175.8M 15.2B
وپست 3.6 1.7 32.2M 14.5B
پالایش 0.7 1.9 1.4M 13.4B
والبر 0.8 1.3 21.6M 10.1B
وگسترح 3.9 0 37.5M 8.9B
بپاس 0 0 3.7M 8.3B
شبندر 2.9 1.1 8.4M 7.7B
خگستر -2.4 0.6 19.3M 7.6B
قچار 1.7 0.4 7M 7.2B
آریان 3 2 14.4M 6.3B
قجام 2.9 7.4 10.9M 6.1B
حآفرین 3 0.5 14.1M 5.4B
حکشتی 0 0.9 2.2M 5.3B
فملی 1 1.1 8.7M 5.2B
فخوز -0.6 0.5 23.2M 5.1B
وامید 0.1 0.2 4M 5.1B
کطبس -0.7 0.1 3.7M 5B
شپنا 1.3 1.5 7M 5B
دکپسول 1.3 0.9 877.7K 4.6B
توسن 0.9 3.3 3.2M 4.4B
تیپیکو 1.8 0 2.2M 4.3B
افق 0.6 0.6 2.7M 4B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
خودرو -1.8 94.8M 262.5M -21.5B
خساپا -1.6 170.3M 334M -14.1B
آریا 0.6 2.3M 2.5M -10.8B
پالایش 0.7 1.4M 7.7M -9.5B
شستا 1.7 175.8M 295.6M -9.3B
بپاس 0 3.7M 3.7M -7.2B
قچار 1.7 7M 11.4M -7.2B
خگستر -2.4 19.3M 186.1M -6.3B
کطبس -0.7 3.7M 3.9M -5B
تیپیکو 1.8 2.2M 2.4M -4.3B
حکشتی 0 2.2M 5.6M -2.9B
وخاور -0.3 8.1M 8.1M -2.8B
کالا -0.2 1.5M 10.4M -2.5B
فملی 1 8.7M 22.4M -2.4B
مداران 0.9 1.6M 5.9M -2.3B
حآفرین 3 14.1M 33.6M -2.3B
وغدیر -0.1 1.9M 2.9M -2.1B
خزامیا -1.4 1.4M 14.1M -1.9B
نوری 3.7 202.2K 1.1M -1.8B
شدوص 5 1.8M 2.9M -1.8B
شراز 2.7 1.3M 3M -1.7B
پارسان -0.5 0.9M 1.3M -1.7B
غشان 3.6 3.1M 4M -1.7B
ساراب 5 827.6K 874.7K -1.6B
سخوز 0.3 689.8K 1M -1.6B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
بوعلی 5 22.5M 23.2M 38.2B
قجام 2.9 20.4M 31.4M 9.6B
آریان 3 30.9M 45.3M 9.2B
سبزوا 7 38.1M 39.8M 9.1B
اسیاتک 5 21.2M 22.2M 6B
ثشاهد 7 28.8M 29.1M 5.4B
تاپکیش 5.8 15M 15M 4.9B
آبین 2.9 22.9M 22.9M 4.8B
اخابر 7 11.6M 12.2M 4.4B
شپنا 1.3 38.8M 45.8M 3.3B
شپدیس 0.7 259K 392.5K 3.3B
وپست 3.6 15.6M 47.7M 3.2B
وبملت 1 56.9M 60.4M 3B
شبصیر -0.5 374.8K 398.5K 3B
شکام 7.6 20.9M 24.6M 3B
خبنیان 3 6.4M 6.4M 2.9B
کگل -2.1 11M 12.2M 2.9B
خکاوه 3 27.7M 28.2M 2.5B
وبانک 1.6 12M 14.7M 2.3B
ثمسکن 6 51M 51.5M 2.2B
فنورد 3 9.7M 9.7M 2.1B
شگویا 0 3.9M 4.6M 1.8B
سپاها 4.9 9.6M 10.6M 1.8B
دشیمی 4.9 1.4M 1.4M 1.7B
سصوفی 5.9 4M 4M 1.7B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
کرمان 7 362.1M 3.7M 365.8M
خساپا -1.6 163.7M 170.3M 334M
شستا 1.7 118.8M 175.8M 295.6M
خودرو -1.8 167.6M 94.8M 262.5M
دی 1.3 185.9M 22.8M 208.8M
خگستر -2.4 166.4M 19.3M 186.1M
وساخت 3.5 92.3M 10M 102.3M
خمهر 4.2 89.1M 4.2M 93.3M
خاور -0.7 69.4M 11.3M 80.8M
وبملت 1 56.9M 3.4M 60.4M
وتجارت -0.5 46.9M 5M 51.9M
ثمسکن 6 51M 500K 51.5M
پتایر 5.5 48.9M 0 48.9M
وپست 3.6 15.6M 32.2M 47.7M
شپنا 1.3 38.8M 7M 45.8M
آریان 3 30.9M 14.4M 45.3M
غگل 5 40.6M 4.6M 45.3M
ورنا 0.5 42.4M 779.7K 43.1M
وبصادر -0.1 37.3M 5.7M 43M
شتران 1.1 34M 6.9M 40.9M
وگسترح 3.9 2.4M 37.5M 39.9M
سبزوا 7 38.1M 122.6K 39.8M
فخوز -0.6 15.6M 23.2M 38.8M
غنوش 3.2 35.3M 171.8K 35.5M
تپکو 3 33.4M 0.9M 34.3M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
خگستر -2.4 186.1M 73.2B
پالایش 0.7 7.7M 72.6B
خساپا -1.6 334M 69.5B
خودرو -1.8 262.5M 65.2B
بوعلی 5 23.2M 59.6B
اسیاتک 5 22.2M 36B
شپنا 1.3 45.8M 32.5B
کرمان 7 365.8M 30.9B
غنوش 3.2 35.5M 29.8B
شبندر 2.9 32.2M 29.3B
خکاوه 3 28.2M 28.4B
دارا یکم -0.2 2.7M 25.6B
ورنا 0.5 43.1M 25.6B
شستا 1.7 295.6M 25.3B
ثمسکن 6 51.5M 23.1B
غگل 5 45.3M 21.7B
وپست 3.6 47.7M 21.2B
ثشاهد 7 29.1M 20.4B
آریان 3 45.3M 19.8B
خزامیا -1.4 14.1M 19.3B
خاور -0.7 80.8M 18.7B
آریا 0.6 2.5M 18.5B
کالا -0.2 10.4M 17.8B
قجام 2.9 31.4M 17.6B
خمهر 4.2 93.3M 17.4B

معاملات بلوکی

نماد آخرین قیمت حجم ارزش
فسرب2 1,279 110M 14.1B
وصندوق2 12,000 18.3M 22B
امین یکم4 10,005 15M 15B
رمپنا2 14,250 10M 14.3B
قچار2 10,500 9.5M 10B
شگویا2 9,400 3M 2.8B
ثروت4 340,000 0 0
کمند2 1 71.1M 7.1M
ثبات2 1 66.3M 6.6M
فیروزا2 1 20M 2M
پاداش2 1 16M 1.6M
آفاق2 1 10M 1M
اهرم2 1 10M 1M
وبازار2 1 5.8M 580K
گنجین2 1 4.1M 410.4K
هم وزن2 1 1.6M 160K
رشد2 1 1.3M 130.5K
فیروزه2 1 100K 10K
اطلس2 1 50K 5K

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
دشیمیح 13,370 10 9.9
شکام 6,400 7.6 9.2
گدنا 10,230 6.9 6.9
ثمسکن 4,447 6 6.8
زفکا 8,910 5.4 6.6
مفاخر 7,310 6.9 6.6
زشریف 3,863 7 6.4
زگلدشت 10,000 7 6.3
ساینا 58,000 6.9 6.3
ثشاهد 7,070 7 6.2
وپترو 11,400 5.8 5.9
تایرا 23,880 7 5.9
بخاور 2,450 2.9 5.7
کرمان 858 7 5.5
قشیر 5,880 6.9 5.5
ثپردیس 5,170 5.1 5.4
سصوفی 20,050 5.9 5.3
پتایر 1,256 5.5 5.2
سپاها 9,220 4.9 5
غدشت 36,760 5 5

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
سصفها 61,760 -5 -4.6
رنیک 12,010 -4.9 -4.2
کی بی سی 8,580 -2.3 -4
رافزا 45,400 -0.7 -3.9
شپتروح 290 -4.6 -3.3
خفنر 9,620 -3.3 -3
وسنا 7,430 -2.9 -2.9
خعمرا 5,390 -2.9 -2.9
خموتور 4,514 -3.9 -2.7
فنفت 21,000 -2.8 -2.6
نطرین 6,560 -3 -2.5
غشاذر 6,260 -1.3 -2.4
غگلپا 50,800 -1.5 -2.3
سنوین 4,748 -3 -2.3
پشاهن 51,800 -2.8 -2.3
مادیرا 2,570 -1 -2.2
فولای 7,420 -0.9 -2.1
زاگرس 115,500 -1.7 -2.1
شلیا 36,300 -2.9 -2
وآتوس 81,400 -0.7 -2

از منفی به مثبت رفته اند (157)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ثغرب -0.9 2 2.2 11
میهن -1.9 1.9 1.9 9
وگستر -1.4 2.1 1.5 9
زشگزا -0.9 7 5 9
کرمان -0.1 7 5.5 9
تایرا -1.6 7 5.9 9
قشیر -1.3 6.9 5.5 8
دسانکو -0.2 2.4 2 8
وصنا -0.2 3.2 3.3 8
ثامان -4.1 3.7 0.2 8
زگلدشت -0.6 7 6.3 8
ثشاهد -0.9 7 6.2 8
سپاها -0.9 4.9 5 8
وملی -2.1 0.5 0.1 8
قاسم -2 2.2 0.9 8
دامین -2.3 4.5 3.4 8
ریشمک -0.9 4.6 4.4 8
وپترو -0.3 5.8 5.9 8
خوساز -4.2 3.1 1.1 8
شکلر -1.1 4.4 3.4 7

از مثبت به منفی رفته اند (49)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
شپتروح 0.3 -4.6 -3.3 5
سنوین 1.3 -3 -2.3 4
نطرین 5.8 -3 -2.5 14
شلیا 2.5 -2.9 -2 6
حسیر 0.8 -2.6 -1.8 5
آرمانح 3 -2.3 2.1 6
کمنگنز 0.1 -2.2 -1.9 4
بایکا 0.7 -2.1 -0.1 3
فالوم 0.8 -2 -0.6 3
ساروج 0.2 -1.8 -0.2 3
اوان 1.9 -1.7 -0.6 4
خلیبل 1.2 -1.7 -0.2 3
بفجر 2 -1.6 -0.1 4
کفرآور 2.5 -1.5 -0.2 5
زپارس 0.1 -1.5 -0 3
خلنت 1 -1.4 -0.4 3
لابسا 2.2 -1.3 -0.2 4
غشاذر 0.5 -1.3 -2.4 5
وسین 1.2 -1.2 -0.5 4
فلامی 1.3 -1.2 0 7

صف خرید و صف فروش و معاملات بلوکی

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم تقاضا حجم
اخابر 7 63.9B 101.2M 12.2M
وسدید 3 27.8B 198.9M 8.1M
بوعلی 5 27B 10.3M 23.2M
کپشیر 5 22.6B 43.9M 15.4K
ثاخت 5 22.5B 97M 15.5M
خبنیان 3 21.9B 23.1M 6.4M
قجام 2.9 18.9B 33.7M 31.4M
ثفارس 4.9 15.1B 19.2M 7.1M
غدشت 5 14.6B 3.9M 561K
دشیمی 4.9 12.4B 8.4M 1.4M
گدنا 6.9 11.2B 10.9M 1.2M
اسیاتک 5 10.2B 6.2M 22.2M
ولانا 3 8.8B 5.3M 93.7K
آبین 2.9 6.9B 11.6M 22.9M
ساینا 6.9 5.6B 1M 446.5K
وبرق 2.9 5.4B 1.3M 1.1M
خکاوه 3 5.2B 5.1M 28.2M
نبروج 1.9 5.1B 1.6M 1K
سمایه 3 4.7B 15.6M 453.2K
زشریف 7 4.1B 10.5M 8.7M
کرمان 7 3.9B 44.5M 365.8M
تکنو 4.9 3.2B 3.8M 158.8K
غناب 3 3.2B 68.9K 1.2K
زگلدشت 7 3.1B 3M 5.7M
شدوص 5 3B 2.5M 2.9M
ثشاهد 7 2.7B 3.8M 29.1M
حشکوه 3 2.2B 8.8M 1.6M
ثقزوی 3 2.2B 2.4M 1.8M
تایرا 7 2.1B 858.1K 2.2M
فکمند 2.9 2B 669.6K 346.3K

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم عرضه حجم
وسالت -3 150.5B 17.7M 117.7K
رفاه -3 16.1B 778.1K 1.2K
سفاسی -3 7.7B 18.8M 165.4K
واحصا -2.9 7B 1.1M 19K
قتربت -3 5.3B 2.8M 102.5K
بتک -2 4.1B 139.3K 219
سصفها -5 3.8B 602.7K 209.4K
فنفت -2.8 3.2B 1.5M 1M
وسنا -2.9 2.2B 2.7M 1.5M
کورز -3 1.8B 46.4K 2K
خعمرا -2.9 1.5B 2.4M 157.6K
معیار -3 1.4B 231.8K 26.6K
ثاژن -2 1.4B 3.2M 211.1K
شکف -1.9 1.4B 401.5K 0
وزمین -2 847.2M 1.2M 603.8K
سنوین -3 735.3M 1.5M 2.7M
شلیا -2.9 308.7M 60.6K 650.2K

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خریدار
سبزوا 7 4.3 3
بساما 5 4.1 1.2
زملارد 4.9 4.9 4.9
شمواد 3 2.1 1.4
ثعتما 3 2.3 1
تابا 3 2.7 2.1
تمحرکه 2.9 1.3 1.4
خعمراح 2.5 2.5 1.1

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
حرهشا -3 -0.54 0.5 205
فوکا -2.9 -0.79 0.3 2.8K
ویسا -2.9 -0.51 0.8 15.1K
پشاهن -2.8 -2.25 1 2.7K
کایتا -2.7 -0.34 0.4 200
لپیام -2.5 -0.72 0.4 398
سایرا -1.8 -0.74 0.2 6K
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد