تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران2 0 0 0 43 600M 0 0 0 0 0 0 0% -99.99
-99.99
1
-99.99
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 429.2M 42.9M 0 1401-07-12 13:01:04 افران2
2 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
3 شستا * 0.7 0 0 0 144.8T 1 1 0.17 121 7.3 0 12% -0.11
-0.67
883
-0.45
885
-0.22 1.93 -4,659 8 11 22.9K 3.7M 75 3.2B 460.3M 7 23 -3 -8 131.6M 312.2M 27.6B 14.1B 1401-07-12 13:01:04 شستا
4 کمند4 0 0 0 229,774 20.3T 0 0 0 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,167
0.15
10,167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 226M 229.8B 0 1401-07-12 13:01:04 کمند4
5 کمند2 * 0 0 0 21 2B 0 0 0 0 0 0 0% -99.99
-99.99
1
-99.99
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 210.1M 21M 0 1401-07-12 13:01:04 کمند2
6 دی * 0.7 1.27 0 0 8.1T 0.7 0.6 0.17 -439 -1.4 0 59% 1.34
0.5
602
0.17
600
0.33 2.35 -955 9 12 1.3M 2.5M 25 823M 493M 1.7 29 -5 -15 1 204.8M 12.3B 11.4B 1401-07-12 13:01:04 دی
7 های وب2 0 0 0 39,928 7.7T 0 0 0 639 4.4 0 0% 0.39
0.39
2,800
0.39
2,800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 142.6M 39.9B 0 1401-07-12 13:01:04 های وب2
8 کمند * 1 0.11 0 1 20.3T 0.9 0.9 1.55 0 0 0 0% 0.17
0.17
10,169
0.16
10,168
0.01 0.02 -5,125 155 155 65.8M 8.7M 64 87.5B 19.3B 5 2 0 0 1 141M 143.3B 93.5B 1401-07-12 13:01:04 کمند
9 خساپا * 1 0 0 0 35T 0.5 0.5 0.24 -470 -3.8 0.81 59% 0.17
0.45
1,796
0.17
1,791
0.28 1.8 1,063 23 22 391.5K 7.2K 19 196.3M 134.3M 1.5 6 -5 -8 63.9M 132.4M 23.7B 22.7B 1401-07-12 13:01:04 خساپا
10 خگستر 1.7 0 0 0 12.1T 0.9 0.7 0.61 116 26.3 0 67% 1.5
2.84
3,080
1.77
3,048
1.07 2.76 -564 37 22 97.5K 2K -47 86.8M 241.4M 0.4 13 -2 -4 15.8M 120.2M 36.6B 35.7B 1401-07-12 13:01:04 خگستر
11 وبملت 0.4 0 0 0 67.4T 1.4 1.6 0.09 858 3 0 59% 0.04
0.08
2,576
-0.12
2,571
0.2 1.53 -14,839 14 34 56.9K 41.6K 62 466.3M 110.6M 4 27 -4 -12 44.9M 116.2M 29.9B 8.2B 1401-07-12 13:01:04 وبملت
12 فاذر * 0.8 0 0 0 1.6T 1.3 1.1 0.98 -38 -22.8 0 10% -0.91
-1.25
871
-1.59
868
0.34 5.93 47 13 17 0 0 0 0 0 9,999 101 -15 -15 14.8M 98.3M 8.5B 8.6B 1401-07-12 13:01:04 فاذر
13 خودرو * 1.2 0 0 0 60.2T 0.4 0.3 0.1 -342 -5.8 0.39 59% 0.7
0.8
2,004
0.4
1,996
0.4 3.14 -2,716 17 14 70.3K 13.9K -4 186.8M 202.5M 0.9 15 -4 -4 57.7M 87.2M 17.4B 13.6B 1401-07-12 13:01:04 خودرو
14 شتران 0.4 0 0 0 75.4T 1.9 1.9 0.1 1,353 3.3 1.99 59% -0.29
0.02
4,447
-0.22
4,436
0.24 1.79 -17,309 15 35 0 0 0 0 0 9,999 25 -4 -10 26M 83M 36.8B 18.2B 1401-07-12 13:01:04 شتران
15 پارند * 0.6 1.9 0 0 10.2T 2.3 1.6 2.74 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,166
0.15
10,166
0 0.01 -9,014 70 116 32.6M 13.1M 51 47.4B 15.3B 3 17 0 0 1 80.2M 81.6B 10.9B 1401-07-12 13:01:04 پارند
16 کرمان * 0.8 0.71 0 0 3.2T 0.7 0.7 0.17 5 149.2 0 48% 0.27
0.67
752
-0.13
746
0.8 2.58 14 11 13 203.4K 722.1K -75 50.3M 348.8M 0.1 92 -5 -11 1 67.5M 5B 5.1B 1401-07-12 13:01:04 کرمان
17 همای * 0.5 1.54 0 221 7.1T 1.1 1 1.92 0 0 0 0% 0.16
0.17
10,081
0.16
10,080
0.01 0.02 -18,045 61 133 7.7M 99.4M 8 118.7B 100.2B 1.2 11 0 0 1 65.5M 66.1B 45.9B 1401-07-12 13:01:04 همای
18 نخل * 8 1 0 0 1T 3.8 1.8 142.13 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,075
0.07
10,075
0 0.01 1,024 44 5 111.1M 9.7M 86 127B 9.8B 13 16 0 0 1 63.8M 64.3B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 نخل
19 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
20 خبهمن 1.2 0 0 0 19.3T 1.1 0.9 0.15 64 22.3 0 65% 0
2.11
1,455
0.35
1,430
1.76 4.26 997 21 17 4.1K 137.2K 6 89.1M 80.2M 1.1 66 -7 -12 53.9M 55.7M 8B 7.6B 1401-07-12 13:01:04 خبهمن
21 پترول2 0 0 0 10,340 13.2T 0 0 0 127 14.8 0 0% -0.42
-0.42
1,880
-0.42
1,880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 55M 10.3B 0 1401-07-12 13:01:04 پترول2
22 وتجارت 1.2 0 0 0 30.9T 0.7 0.7 0.05 204 6.8 0 61% -0.51
0.65
1,389
0
1,380
0.65 2.34 1,294 12 10 36.8K 9K 51 56.8M 18.4M 3 39 -5 -11 82.5M 54.6M 7.5B 7.5B 1401-07-12 13:01:04 وتجارت
23 تپکو * 0.5 0.5 0 0 2.5T 1.5 2.1 0.62 -1 -1161 0 0% 1.43
-1.85
1,169
-2.52
1,161
0.67 4.5 -72 10 23 159.9K 13.9K 53 192.9M 59.6M 3 183 -6 -17 8.4M 54.4M 6.3B 6B 1401-07-12 13:01:04 تپکو
24 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
25 وبصادر 1 0 0 0 24.4T 0.8 0.7 0.07 29 47.9 0 60% 0
0.36
1,396
-0.07
1,390
0.43 2.03 711 13 13 18K 114.8K -80 12.7M 112.7M 0.1 60 -5 -12 70.1M 53.7M 7.5B 6B 1401-07-12 13:01:04 وبصادر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد