تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 افران * 2 3.45 0 106 10.6T 2.6 2.3 11.53 0 0 0 0% 0.06
0.06
17,710
0.06
17,710
0 0.01 233,739 275 110 127.2M 100.4M 6 232.3B 205.6B 1.1 3 0 2 1 324.8M 575.2B 293.1B 1401-07-12 13:01:04 افران
2 کمند4 0 0 0 229,774 20.3T 0 0 0 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,167
0.15
10,167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 226M 229.8B 0 1401-07-12 13:01:04 کمند4
3 اوصتا4 0 0 0 78,496 245.1B 0 0 0 0 0 0 0% 0.06
0.07
24,511
0.06
24,510
0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 32M 78.5B 0 1401-07-12 13:01:04 اوصتا4
4 پارند * 0.6 1.9 0 0 10.2T 2.3 1.6 2.74 0 0 0 0% 0.15
0.15
10,166
0.15
10,166
0 0.01 -9,014 70 116 32.6M 13.1M 51 47.4B 15.3B 3 17 0 0 1 80.2M 81.6B 10.9B 1401-07-12 13:01:04 پارند
5 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
6 نخل * 8 1 0 0 1T 3.8 1.8 142.13 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,075
0.07
10,075
0 0.01 1,024 44 5 111.1M 9.7M 86 127B 9.8B 13 16 0 0 1 63.8M 64.3B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 نخل
7 کارا4 0 0 0 58,600 123.2B 0 0 0 0 0 0 0% 0.11
0.11
12,320
0.11
12,320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 47.6M 58.6B 0 1401-07-12 13:01:04 کارا4
8 کیان * 0.3 0.38 0 3 11.3T 1.2 1.1 1.85 0 0 0 0% 0.1
0.11
37,698
0.1
37,696
0.01 0.01 -46,673 37 127 81.3K 674.5K 21 21.3B 13.9B 1.5 9 0 2 1 22.9M 86.5B 31.9B 1401-07-12 13:01:04 کیان
9 آفاق4 0 0 0 49,998 503.5B 0 0 0 0 0 0 0% 0.08
0.08
10,070
0.08
10,070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 49.7M 50B 0 1401-07-12 13:01:04 آفاق4
10 اعتماد4 0 0 0 49,922 4.8T 0 0 0 0 0 0 0% 0.13
0.13
48,002
0.13
48,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 10.4M 49.9B 0 1401-07-12 13:01:04 اعتماد4
11 کمند * 1 0.11 0 1 20.3T 0.9 0.9 1.55 0 0 0 0% 0.17
0.17
10,169
0.16
10,168
0.01 0.02 -5,125 155 155 65.8M 8.7M 64 87.5B 19.3B 5 2 0 0 1 141M 143.3B 93.5B 1401-07-12 13:01:04 کمند
12 اعتماد * 0.7 0.35 0 106 4.8T 1 0.9 5.85 0 0 0 0% 0.07
0.13
48,004
0.11
47,996
0.02 0.07 10,174 89 119 156K 115.7K 61 265.5B 63.6B 4 4 0 2 1 25.9M 124.2B 74.5B 1401-07-12 13:01:04 اعتماد
13 های وب2 0 0 0 39,928 7.7T 0 0 0 639 4.4 0 0% 0.39
0.39
2,800
0.39
2,800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 142.6M 39.9B 0 1401-07-12 13:01:04 های وب2
14 فیروزا * 0.2 0 0 0 2.7T 1.7 2.3 8.93 0 0 0 0% 0.1
0.1
30,371
0.1
30,372
0 0 -4,011 49 277 14.5M 9.3M 45 74.4B 28.4B 3 38 0 2 1 13.1M 39.8B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 فیروزا
15 کارا * 2 0.2 0 2,634 123.2B 1 0.7 168.04 0 0 0 0% 0.13
0.14
12,323
0.14
12,323
0 0.02 33,197 170 71 50.3M 324.5K 67 68.7B 13.7B 5 7 0 2 1 60.5M 74.6B 40.1B 1401-07-12 13:01:04 کارا
16 حکشتی * 0.3 0 0 0 39.3T 1.7 1.5 0.17 4,049 4.5 0 3% -4.95
-3.91
18,430
-4.9
18,240
0.99 2.52 -20,346 22 91 500 36K 4 351.9M 325.2M 1.1 22 -17 -25 5.4M 24.5M 44.7B 15.5B 1401-07-12 13:01:04 حکشتی
17 ثبات * 1.8 1 0 0 5T 0.6 0.8 2.82 0 0 0 0% 0.13
0.13
12,535
0.13
12,535
0 0.01 6,195 74 42 150.5M 19M 82 268.8B 26.4B 10 20 0 2 1 28.4M 35.6B 8.9B 1401-07-12 13:01:04 ثبات
18 سپیدما4 * 0 0 0 25,000 8.1T 0 0 0 0 0 0 0% 0.38
0.38
13,567
0.38
13,567
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 18.4M 25B 0 1401-07-12 13:01:04 سپیدما4
19 سپیدما * 0.5 0 0 0 8.1T 1.6 2.9 4.67 0 0 0 0% 0.11
0.1
13,530
0.1
13,530
0 0.01 -2,656 112 234 50M 4M 86 148.8B 10.8B 14 28 0 1 1 19M 25.8B 2B 1401-07-12 13:01:04 سپیدما
20 وبملت 0.4 0 0 0 67.4T 1.4 1.6 0.09 858 3 0 59% 0.04
0.08
2,576
-0.12
2,571
0.2 1.53 -14,839 14 34 56.9K 41.6K 62 466.3M 110.6M 4 27 -4 -12 44.9M 116.2M 29.9B 8.2B 1401-07-12 13:01:04 وبملت
21 همای * 0.5 1.54 0 221 7.1T 1.1 1 1.92 0 0 0 0% 0.16
0.17
10,081
0.16
10,080
0.01 0.02 -18,045 61 133 7.7M 99.4M 8 118.7B 100.2B 1.2 11 0 0 1 65.5M 66.1B 45.9B 1401-07-12 13:01:04 همای
22 شتران 0.4 0 0 0 75.4T 1.9 1.9 0.1 1,353 3.3 1.99 59% -0.29
0.02
4,447
-0.22
4,436
0.24 1.79 -17,309 15 35 0 0 0 0 0 9,999 25 -4 -10 26M 83M 36.8B 18.2B 1401-07-12 13:01:04 شتران
23 سپید 4 0 0 0 5.3T 5 6 1.64 2,471 7.2 1.2 88% 1.7
2.04
18,050
0.23
17,730
1.81 4.02 1,286 18 5 3K 1K 7 119.5M 105.1M 1.1 145 -2 -8 1.2M 10.5M 18.6B 3.7B 1401-07-12 13:01:04 سپید
24 سامان2 * 0 0 0 15,250 10.5T 0 0 0 1,015 3 0 0% 0.66
0.66
3,050
0.66
3,050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 50M 15.3B 0 1401-07-12 13:01:04 سامان2
25 بپاس 0.3 0.06 0 0 141.7T 1 0.4 0.07 556 43.8 0 0% -2.35
-3.92
24,500
-4.51
24,350
0.59 2.68 -13,662 27 105 0 41.7K -100 0 260.4M 0.0 53 -5 -7 1 8.1M 19.8B 6.2B 1401-07-12 13:01:04 بپاس
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد