1402-01-07 12:31:07 کشرق
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 58 97,900 97,850 1,000 1
1 52 97,950 97,700 262 2
1 487 98,400 97,300 1,052 3
2 1,026 98,450 97,200 327 2
1 4,000 98,700 97,150 363 3
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده