1402-01-09 12:31:08 قیستو
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
3 16,358 25,100 25,050 3,360 1
3 31,050 25,200 25,000 5,078 2
3 7,783 25,250 24,950 12,100 2
1 6,000 25,300 24,800 4,040 2
3 20,000 25,450 24,700 2,055 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده