1402-01-07 12:31:07 اهرم
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
6 483,090 21,530 21,530 178,136 7
5 44,968 21,540 21,520 10,674 2
13 178,717 21,550 21,510 5,538 2
2 1,429 21,560 21,460 50,700 3
8 46,171 21,570 21,440 44,587 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده