1402-07-12 12:31:20 اهرم
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 21,858 18,620 18,610 180,051 8
2 323,983 18,630 18,600 337,189 15
6 53,544 18,640 18,590 294,253 26
7 754,181 18,650 18,580 434,810 19
6 276,868 18,660 18,570 836,022 27
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده