1402-01-09 12:31:08 خاور
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 12,313 3,998 3,998 30,530 2
13 449,395 4,000 3,997 15,000 1
2 107,000 4,008 3,995 17,800 1
3 114,654 4,009 3,994 14,041 1
3 259,905 4,010 3,993 88,859 2
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده