1402-01-16 12:31:15 خاور
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 5,000 4,049 4,040 50,649,664 467
1 10,000 4,095 4,039 16,000 1
1 20,000 4,099 4,038 13,000 1
1 2,000 4,108 4,037 46,245 3
2 29,800 4,110 4,036 63,566 3
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده