1402-01-07 12:31:07 همای
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
9 1,451,776 10,085 10,084 100,273,831 107
122 102,061,195 10,086 10,083 108,604 6
1 198,447 10,092 10,080 7,820 2
1 145,000 10,096 10,079 39,360 5
1 195 10,138 10,078 6,462 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده