1402-07-12 12:31:20 همای
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
140 54,867,406 10,087 10,086 207,963,083 245
2 1,200,000 10,088 10,085 5,326,976 17
1 1,000,000 10,089 10,084 5,104,175 7
1 1,000,000 10,090 10,083 5,000,000 5
3 1,002,600 10,091 10,082 5,000,990 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده