لیست نمادهای پرتفوی و واچ لیست

دریافت هشدارهای زیر برای نمادهای پرتفوی و واچ لیست در ربات تلگرام شخصی شما:
کاهش صف فروش, کاهش صف خرید, پیام ناظر, حجم مشکوک, اختلاف قیمت پایانی و آخر, تحرک در سهم, خرید گروهی در سهم, فروش گروهی در سهم, ورود پول داغ, خروج پول داغ, ورود پول هوشمند, خروج پول هوشمند, کد به کد حقوقی به حقیقی و کد به کد حقیقی در سهم

برای استفاده از این بخش باید وارد سایت شوید. ورود به سایت