سوابق و آمار و اطلاعات معاملات بر اساس صنایع بورس و فرابورس تهران

سوابق معاملات ورود و خروج پول به صنایع و گروه های بورس و آمار تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک نام گروه تعداد نماد
نماد مثبت

NAN%
نماد منفی

NAN%
صف خرید

NAN%
صف فروش

NAN%
درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی درصد حجم به کل درصد ارزش به کل ارزش بازار میلیارد تومان ورود پول حقیقی
0
ارزش صف خرید
0
ارزش صف فروش
0
ارزش تقاضا
0
ارزش عرضه
0
ارزش معاملات
0
ارزش معاملات لحظه آخر
0