بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

اطلاعات بازار

شاخص کل 1,557,280 (730) 0.05%
شاخص هم وزن 487,573 (1,532) 0.32%
ارزش بازار 5,730.3T
تعداد معاملات بورس 421K
ارزش معاملات بورس 4.7T
حجم معاملات بورس 8B
ارزش معاملات فرابورس 10.5T
حجم معاملات فرابورس 5.5B
تعداد معاملات فرابورس 245.9K
تاریخ و ساعت 01/11/12 12:29:15

پایش معاملات خرد

مبالغ به تومان بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 330 326 69 725 44
تعداد نماد مثبت (45%) 148 (45%) 146 25 (44%) 319 -
تعداد نماد منفی (55%) 182 (55%) 180 44 (56%) 406 -
تعداد صف خرید (6%) 19 (22%) 71 0 (12%) 90 -
تعداد صف فروش (2%) 6 (16%) 53 0 (8%) 59 -
ارزش صف خرید 301.8B 291.6B 0 593.4B -
ارزش صف فروش 43B 377B 0 420B -
ورود پول حقیقی -329B 126.2B -84.3B -287B 432.2B
تعداد معاملات 375.6K 224.5K 43.3K 643.4K 29.8K
حجم معاملات 6.1B 3.8B 174.5M 10.1B 1.1B
ارزش معاملات 2.7T 1.8T 612.9B 5.1T 1.8T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
اردستان 426 114.9M 5 7.2M
ولانا 40 310.6M 2.9 115K
ولپارس 29 37M 7 3.5M
لازما 20 103.2M 2 100.4K
ولراز 20 197.6M 3 337.2K
خفولا 13 219.3M 2.9 333.2K
حشکوه 11 104.5M 3 11.3M
معیار 10 8.1M 2.9 7.9K
پرسپولیس 9 9.9M -2 2.1M
زملارد 8 9.6M -0.2 1.1M
ثبهساز 7 10.7M 1.7 10.4M
بگیلان 7 6.1M -0.4 839.3K
سایرا 7 35.8M 2 103.8K
استقلال 7 13.1M -1.6 7M
ثامید 6 13.3M 2.2 12.1M
دحاوی 6 143.7M 3 810.5K
اتکاسا 6 10.8M 1.7 2.7M
ثالوند 6 125.6M 7 6.8M
ثنظام 5 82.4M 2.9 142.1K
آرمانح 5 1.6M -3 4.7K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
ولانا 310.6M 40 2.9 115K
خفولا 219.3M 13 2.9 333.2K
ولراز 197.6M 20 3 337.2K
دحاوی 143.7M 6 3 810.5K
گپارس 139.8M 4 3 181.4K
ثالوند 125.6M 6 7 6.8M
اردستان 114.9M 426 5 7.2M
سهگمت 113.6M 1 1 1.4M
حشکوه 104.5M 11 3 11.3M
لازما 103.2M 20 2 100.4K
فلات 96.5M 0 -2.8 388K
وبرق 87.7M 4 2.9 5.5M
حآفرین 87.5M 1 5 485M
وحکمت 87M 4 3 18.9M
ثنظام 82.4M 5 2.9 142.1K
فنفت 80M 2 2.9 5.3M
فالوم 77.9M 2 2.9 17.7M
وحافظ 76.7M 4 3 9.5M
حبندرح 74.2M 2 -3 6.9M
قشرین 72.9M 3 3 4.1M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها 353.7B 2.4T 1.2
حمل ونقل 157.3B 275.2B 1.2
بیمه 6B 117.8B 1.2
سرمایه گذاری 4.9B 232.6B 1.1
پیمانکاری 2.9B 22.8B 1.3
قند و شکر 1.3B 79.1B 1.3
کاشی و سرامیک 338.9M 27.1B 1.4
انتشار و چاپ 308.2M 2.1B 1.7
محصولات چوبی 301.9M 5.3B 3.4
فرهنگی و ورزشی 9.3M 1.9B 7.5

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
نفتی -68.7B 175.7B 0.5
بانک -56.7B 358.5B 0.8
فلزات اساسی -36B 450.8B 1.2
شیمیایی -28.5B 269B 0.9
کانه فلزی -22.4B 117.1B 0.7
چند رشته صنعتی -21.4B 68.2B 0.4
خودرو -19.2B 500.8B 0.7
دارویی -18.1B 206.2B 0.9
سیمان -16.2B 155.7B 1
زراعت -14.1B 95.8B 0.8
محصولات غذایی -9.8B 311.6B 1
خرده فروشی -8.7B 18.1B 0.4

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
حآفرین 5 1.5 467.9M 192.5B
دارا یکم -1.2 1.2 13.5M 144.6B
گدنا -5.7 0.8 127.2M 115.8B
خودرو -1.8 0.7 357.9M 103B
پالایش 2.6 2 8.6M 95.4B
خگستر -0.1 0.9 221.9M 85.6B
غدیس -0.8 0.6 30.3M 63.6B
غاذر 0.8 0.6 14M 62.7B
خاور 3 1.1 169.6M 58B
فاذر 1.3 0.9 330.5M 54B
کرمان -3.8 0.8 400M 49.2B
دی -3.2 0.6 514M 44.2B
خساپا -2.1 0.7 199.3M 43.7B
فمراد -2.6 1 18.3M 43.1B
وبملت 2.3 0.7 123.9M 40.9B
وساخت -7 0.8 228M 40.2B
دامین 7 0.9 84.5M 30.8B
وتجارت -0.5 0.8 182.4M 30.5B
سصفها 5 1 3.1M 29.7B
وسدید 3 1.4 109M 29.2B
شپلی 0.8 0.9 26.7M 27.9B
شتران -0.6 0.5 69.9M 27.8B
وآذر -4.5 0.4 2.6M 27.5B
شپدیس 3.5 1 1.6M 25.7B
فرابورس -1.6 0.7 26.5M 24.6B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
پالایش 2.6 2 9.9M 109.6B
وبملت 2.3 0.7 206.9M 68.3B
فملی 1.2 0.6 69.6M 52.7B
فولاد -0.2 1 61.6M 36.8B
شپنا -0.1 0.6 43.7M 31B
شتران -0.6 0.5 72.1M 28.6B
خودرو -1.8 0.7 88.9M 25.6B
وتوس 6.9 1.2 21.6M 24.7B
شبندر -0.3 0.5 24.4M 21.4B
وبصادر -2 0.8 111.3M 18.8B
فارس 0 0.6 17.9M 16.6B
شستا -0.1 0.7 166.1M 15.8B
کرمان -3.8 0.8 111.4M 13.7B
فجر 6.9 1.6 7.7M 12.5B
وغدیر 0.3 0.5 6.8M 12.3B
فزر -1.6 0.6 3.9M 12.2B
سصوفی 0.8 0.4 5.4M 12.1B
سفارس -1.2 0.3 5.5M 11.5B
واتی 4.4 1.2 11.3M 11.4B
سپید 7 2 5.5M 10.5B
کگل 0.8 0.4 11.7M 9.3B
خاور 3 1.1 26.7M 9.2B
داسوه 1.6 0.5 1.7M 9.1B
حکشتی -2.3 0.6 3.4M 8.7B
وبرق 2.9 4.2 1.6M 8.6B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
پالایش 2.6 9.9M 18.4M -96.8B
وبملت 2.3 206.9M 330.8M -37.1B
فملی 1.2 69.6M 83.8M -30.3B
شتران -0.6 72.1M 142M -24.2B
شپنا -0.1 43.7M 68.2M -22.4B
شبندر -0.3 24.4M 47.8M -14.9B
کرمان -3.8 111.4M 511.4M -13.6B
خودرو -1.8 88.9M 446.7M -12.1B
شستا -0.1 166.1M 405M -11.1B
فولاد -0.2 61.6M 98.4M -10.2B
سفارس -1.2 5.5M 6.6M -8.9B
داسوه 1.6 1.7M 3M -8.8B
حکشتی -2.3 3.4M 9.4M -8.7B
غاذر 0.8 1.8M 15.8M -7.2B
وتجارت -0.5 50.1M 232.5M -6.7B
افق 0.4 4.4M 5.5M -6.6B
کگل 0.8 11.7M 18.7M -6.5B
وغدیر 0.3 6.8M 7.9M -6.5B
سپید 7 5.5M 15.1M -6.1B
فزر -1.6 3.9M 8.3M -5.8B
فارس 0 17.9M 19.3M -5.5B
کالا -0.7 3.9M 17.1M -5.4B
غگل 6.3 11.3M 23.4M -5.3B
شگویا 1.8 4.4M 7.7M -4.9B
دانا -3.5 17.1M 79.3M -4.9B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
حآفرین 5 467.9M 485M 164.5B
وبرق 2.9 3.8M 5.5M 14.4B
فجر 6.9 13.1M 20.8M 10.3B
ثعمرا 6.9 14.2M 14.4M 8.7B
اتکام 5 42.5M 50.6M 6.5B
شپدیس 3.5 1.6M 1.8M 5.7B
غدانه 5 3M 3.2M 5.7B
غدیس -0.8 30.3M 31M 5.1B
ثجنوب 4.9 4.9M 5M 4.9B
کوثر 5 13.7M 21.9M 4.5B
وسدید 3 109M 111.3M 4.2B
بالاس 5 2M 2.1M 3.8B
حشکوه 3 10.1M 11.3M 3.5B
اردستان 5 6.4M 7.2M 3.4B
شفن 1.3 12.3M 13.1M 3B
سصفها 5 3.1M 3.1M 3B
دسبحان 0.9 8.7M 9.4M 2.9B
وآفر 2.8 2.6M 2.7M 2.8B
دارا یکم -1.2 13.5M 13.7M 2.8B
البرز 6.5 72.9M 76.2M 2.7B
ثاخت 2.9 26.2M 39.2M 2.7B
فاذر 1.3 330.5M 334.5M 2.4B
ثالوند 7 6.7M 6.8M 2.3B
وسالت -2.9 4.3M 4.5M 2.2B
وپاسار 1.7 35.5M 45.5M 2.2B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
دی -3.2 514M 39.9M 553.9M
کرمان -3.8 400M 111.4M 511.4M
حآفرین 5 467.9M 17M 485M
خودرو -1.8 357.9M 88.9M 446.7M
شستا -0.1 238.9M 166.1M 405M
فاذر 1.3 330.5M 4M 334.5M
وبملت 2.3 123.9M 206.9M 330.8M
وساخت -7 228M 24.6M 252.6M
وبصادر -2 129M 111.3M 240.3M
وتجارت -0.5 182.4M 50.1M 232.5M
خساپا -2.1 199.3M 31.2M 230.5M
خگستر -0.1 221.9M 5M 226.9M
خاور 3 169.6M 26.7M 196.3M
شتران -0.6 69.9M 72.1M 142M
گدنا -5.7 127.2M 1M 128.2M
وسدید 3 109M 2.2M 111.3M
فلوله 5 106.1M 1.7M 107.8M
فولاد -0.2 36.8M 61.6M 98.4M
خبهمن 0.4 69.7M 18.9M 88.6M
دامین 7 84.5M 2.3M 86.8M
فملی 1.2 14.2M 69.6M 83.8M
دانا -3.5 62.2M 17.1M 79.3M
البرز 6.5 72.9M 3.3M 76.2M
شپنا -0.1 24.5M 43.7M 68.2M
خصدرا -2.2 61.7M 6M 67.7M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
پالایش 2.6 18.4M 202.6B
حآفرین 5 485M 199B
دارا یکم -1.2 13.7M 147.4B
خودرو -1.8 446.7M 130.7B
گدنا -5.7 128.2M 116.1B
وبملت 2.3 330.8M 108.7B
خگستر -0.1 226.9M 88.4B
غاذر 0.8 15.8M 68.2B
غدیس -0.8 31M 67.8B
خاور 3 196.3M 67B
کرمان -3.8 511.4M 63B
فملی 1.2 83.8M 63B
فولاد -0.2 98.4M 59B
شتران -0.6 142M 56.5B
فاذر 1.3 334.5M 54.3B
خساپا -2.1 230.5M 51B
شپنا -0.1 68.2M 48.4B
دی -3.2 553.9M 47.9B
فمراد -2.6 19M 45.2B
وساخت -7 252.6M 44.7B
شبندر -0.3 47.8M 41.9B
وبصادر -2 240.3M 40.8B
وتجارت -0.5 232.5M 39.5B
شستا -0.1 405M 38.3B
وتوس 6.9 30.2M 33.7B

معاملات بلوکی

نماد قیمت آخر حجم ارزش
فولاد2 5,990 266.5M 159.7B
کارا4 13,264 242.4M 321.5B
افران4 19,075 122.4M 233.5B
فملی2 7,480 117.3M 87.8B
ثبات4 13,453 106.1M 142.8B
فارس2 9,300 80M 74.4B
شپنا2 7,110 56M 39.8B
شبندر2 8,760 50.4M 44.1B
اعتماد4 51,500 40M 206B
پارتا2 7,300 24M 17.5B
سپر4 16,700 14.9M 24.9B
آکورد4 44,961 11.1M 49.9B
بازده4 10,449 11M 11.5B
سپاها2 10,980 10M 11B
فولاژ2 10,750 8.9M 9.6B
تیپیکو2 25,010 7M 17.5B
اخابر2 6,840 4.3M 3B
بفجر2 19,400 3M 5.8B
وصندوق2 14,320 2.4M 3.4B
ساروم2 29,000 2M 5.8B
پارسان2 31,290 2M 6.3B
شاوان2 19,700 1.5M 3B
کارا2 1 275M 27.5M
افران2 1 270M 27M
کمند2 1 262.8M 26.3M
لبخند2 1 60M 6M
ثبات2 1 60M 6M
سپیدما2 1 52.3M 5.2M
اعتماد2 1 30M 3M
پاداش2 1 15.4M 1.5M

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد قیمت آخر درصد آخر درصد پایانی
پخش 38,000 11.8 10.6
ثالوند 11,960 7 7
فجر 16,190 6.9 6.9
ثعمرا 13,280 6.9 6.4
مفاخر 7,630 6.9 6.4
دامین 3,640 7 6.3
کمرجان 7,500 7 6
قشیر 8,030 6.9 6
البرز 2,149 6.5 6
قمرو 10,990 6.9 5.9
ولپارس 3,873 7 5.9
سپید 18,900 7 5.8
فسوژ 17,200 7 5.7
چخزر 32,150 7 5.5
داوه 8,360 3.5 5.5
اوان 13,350 7 5.1
خلنت 30,300 5 5
بالاس 34,800 5 5
اردستان 15,630 5 5
غدانه 19,840 5 5

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد قیمت آخر درصد آخر درصد پایانی
وساخت 1,763 -7 -6.7
گدنا 9,100 -5.7 -6.2
شسینا 2,025 -5.7 -5.4
واعتبار 2,629 -5.9 -5.3
ومللح 2,110 -5 -5
وآذر 104,500 -4.5 -4.8
کمنگنز 11,830 -6 -4.8
حآساح 5,480 -3.9 -4.7
پسهند 37,050 -5 -4.7
حفارس 13,110 -5 -4.6
وهورح 453 -4.8 -4.6
دکوثر 6,950 -4.3 -4.3
آ س پ 6,430 -4.5 -4.2
وایران 3,563 -4.8 -4
حآسا 8,410 -4.5 -4
قاسم 7,090 -3.8 -3.9
وملل 2,864 -3.7 -3.9
کاسپین 14,000 -3.2 -3.7
فروژ 46,350 -3.9 -3.6
کرمان 1,231 -3.8 -3.6

از منفی به مثبت رفته اند (63)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
اوان -0.6 7 5.1 11
غشصفا -3.8 3.7 2.5 11
اپرداز -2 4.9 2.3 9
بالبر -3 5 4.5 8
کساوه -3.4 4.1 3 8
غاذر -2.8 0.8 -2.5 8
پارتا -0.9 5 2.6 8
وگستر -2.9 1.3 1.6 8
افرا -1 1 1 8
سرود -4.5 0.6 0.1 7
تپسی -1.3 1 0.8 7
دسبحان -3.9 0.9 0 7
ساراب -0.8 0.7 0.2 7
ومعلم -0.2 0.9 0.9 7
کسعدی -2.6 3.3 1.6 7
رنیک -3.2 0.4 0.2 7
دزهراوی -1.4 4.5 4.8 6
دسانکوح -1.8 0.8 -1.6 6
گپارس -3 3 -1.4 6
وایرا -2.7 0.9 0.2 6

از مثبت به منفی رفته اند (138)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ومللح 1.3 -5 -5 7
پیزد 0.9 -4.9 -2.3 6
حآسا 0.7 -4.5 -4 8
دتولید 0.4 -4.2 -3.4 9
سفار 5 -3.7 -3 11
ورنا 2.1 -3.6 -1.3 6
دانا 1 -3.5 -3.3 7
حخزر 3 -3.4 -1.4 8
حبندر 0.6 -3 -2.3 4
پارسیان 2.5 -3 -0.7 6
خبازرس 3 -3 -0.7 6
وپسا 0.2 -3 -2.6 3
خعمرا 2.8 -3 -1.7 6
وسالت 1.6 -2.9 -0.5 5
پلاست 0.1 -2.9 -2.2 5
آپ 1.1 -2.8 -2.8 5
سباقر 2 -2.8 -1 6
خعمراح 1.1 -2.8 -2.8 4
وساپا 1.2 -2.7 -1.4 5
فمراد 5 -2.6 -1.6 11

صف خرید و صف فروش و معاملات بلوکی

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم تقاضا حجم
اردستان 5 267.7B 171.1M 7.2M
ثجنوب 4.9 34.3B 34.5M 5M
غدانه 5 29B 14.6M 3.2M
لازما 2 24.3B 11.5M 100.4K
خفولا 2.9 16B 3M 333.2K
خاور 3 15.8B 45.6M 196.3M
غناب 3 11.6B 173.5K 26.5K
حآفرین 5 11.1B 26.8M 485M
دحاوی 3 10.2B 8.1M 810.5K
وبرق 2.9 9.6B 1.7M 5.5M
ثعمرا 6.9 9.4B 6.9M 14.4M
ثالوند 7 8.5B 6.1M 6.8M
بالاس 5 7.7B 2.2M 2.1M
دلقما 5 7.3B 23.8M 22.2M
حشکوه 3 6.7B 17.3M 11.3M
ولانا 2.9 6.5B 2.4M 115K
معیار 2.9 5.6B 5.5M 7.9K
ولپارس 7 5.5B 14M 3.5M
فنفت 2.9 5.4B 229.6K 5.3M
ولراز 3 5.3B 1.8M 337.2K
فجر 6.9 4.8B 2.9M 20.8M
بساما 4.9 4.7B 3.6M 5.6M
اپرداز 4.9 4.2B 9M 10.4M
چنوپاح 3 4.2B 1.7M 78.5K
وملت 2 3.5B 15.2M 587K
سپید 7 3.5B 1.8M 15.1M
سایرا 2 3.3B 1M 103.8K
وتوس 6.9 3.2B 2.7M 30.2M
ثپردیس 6.9 2.9B 4.5M 13M
قنقش 3 2.8B 102K 169.1K

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخر ارزش صف حجم عرضه حجم
خبنیان -3 93B 88.3M 68.1K
وسالت -2.9 55.9B 9.9M 4.5M
خکاوه -5 48B 25.8M 838.2K
ومللح -5 41.9B 198.7M 832.9K
گشان -3 23.6B 5.6M 6.1M
وساخت -7 21B 118.1M 252.6M
تپکو -3 13.4B 82.2M 6.8M
فکمند -3 11.8B 2.6M 1.1K
تمحرکه -3 9.2B 12.3M 104.3K
فلات -2.8 9.2B 3.3M 388K
فجوش -3 7.8B 33.2M 800.7K
انرژی1 -7 7.3B 399.4K 590
ودانا -1.9 6.2B 10M 1.3M
فنرژی -2 5.4B 2.9M 4.1K
وزمین -2 4.4B 5.4M 6.3M
گکیش -2.9 4B 1.9M 55.5K
حفارس -5 3.6B 2.7M 10.3M
وشهر -2.9 3B 3.8M 18.5M
بتک -2 3B 74.8K 140
بهیر -2.9 2.5B 2.7M 234.1K
فبستم -3 2.2B 1.6M 30K
دشیری -3 2.2B 200.2K 91.1K
شتولی -1.7 2.1B 1.2M 0
تابا -3 2.1B 855.6K 46.6K
تشتاد -3 2B 3.6M 134.8K
وسین -3 1.9B 8.6M 350.9K
شمواد -3 1.8B 268.4K 340.1K
نتوس -3 1.5B 1.5M 148K
خبازرس -3 1.3B 505.4K 6.6M
وپسا -3 1.1B 6.3M 10.5M

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خرید
دامین 7 6.3 0.9
فلوله 5 4.9 0.8
کایزد 4.9 3.4 1.4
دزهراوی 4.5 4.8 1.4
گپارس 3 -1.4 3.7
قشرین 3 2.2 2.8
آرمان 2.9 0.6 2.3
وآفر 2.8 2.6 1.8
وشمال 1.9 1.4 2.4

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت خرید حجم عرضه
پسهند -5 -4.69 0.3 93.2K
سپ -4.7 -0.72 0.8 8.2K
حرهشا -3 -1.97 1.1 260
فبیرا -3 -0.71 0.5 2.2M
تکنار -3 -1.31 0.8 1.8K
خلیبل -2.8 -1.86 1.1 5K
سباقر -2.8 -1.02 0.9 16.5K
واحصا -2.7 -1.91 1.4 8.3K
شکبیر -2.7 -0.32 1.9 5.8K
گنگین -2.7 0 1.3 3K
پرسپولیس -2 -0.98 9.4 1.6K
ثاژن -2 -0.77 0.8 102.3K
قاروم -1.9 -0.3 1.7 5
حاریا -1.9 -0.35 1.4 8K
استقلال -1.6 -1.23 6.5 42.7K
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده