لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
ترتیب نمایش
تعداد
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 5روزه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 2ماهه بازده 3ماهه بازده 6ماهه بازده 12ماه درصد خرید حقوقی 10روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 5روزه حجم خالص خریدحقوقی 10روزه
1
کمند (صندوق س. با درآمد ثابت کمند)
0 0 0 0.10 0.09
10,168
1 137M
228M
14,000 14,235 0 0 10,005 10,194 0 0 1 0 0 0 2 2 658 123 -159,023 134
2
فایرا2 ()
0 0 8 0.00 0.00
0
1 33.4M
5.4M
9,630 15,696 100 0 14,930 27,030 0 0 0 0 0 0 0 0 200 88 -282,296 329
3
وملل2 ()
0 0 -8 0.00 0.00
0
1 91.2M
10,000 8,880 100 0 10,805 17,950 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -17 -199,198 838
4
بپاس (بیمه پاسارگاد)
906 46.9 30 0.02 0.00
42,479
2.8M 5.8M
4.3M
30,618 130,062 0 50 38,850 106,461 0 2 -2 -6 -38 -41 -57 -52 651 858 -109,691 31
5
افران (صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت)
0 0 0 0.05 0.05
14,921
1 21.2M
50.7M
2,000 2,984 0 100 12,051 14,916 0 0 1 2 3 5 11 22 568 179 -47,015 32
6
فسبزوار (پارس فولاد سبزوار)
5,949 5.8 7 2.46 1.64
34,710
1.6M 6.5M
7.0M
4,000 13,884 15 0 31,250 39,400 3 2 0 -4 -4 9 9 9 777 327 -81,913 48
7
واحیا (م .صنایع و معادن احیاء سپاهان)
9,486 13.8 0 3.00 0.39
130,586
400K 1.0M
394K
1,000 13,059 0 0 124,183 216,500 0 -5 -9 -14 -24 -35 -14 -30 636 722 -45,791 5
8
دامین2 (داروسازی‌ امین‌)
0 0 12 0.00 0.00
0
1 39.1M
9.0M
3,920 1,078 28 0 2,669 14,700 0 0 0 0 0 0 0 0 400 446 -54,749 353
9
فملی (ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌)
1,029 6.3 7 -2.26 -2.86
6,460
18M 37.6M
22.3M
400,000 129,200 47 100 9,400 16,860 0 0 0 -53 -51 -53 -48 -60 359 127 -49,975 91
10
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
1,895 5.7 8 -1.37 -0.37
10,870
11M 51.3M
112M
142,000 154,354 10 78 0 31,640 0 -3 -4 -14 -17 -17 6 -64 248 73 -59,950 118
11
پارند (صندوق س. پارند پایدار سپهر)
0 0 0 0.05 0.05
10,167
1 44.1M
63.3M
4,950 5,033 0 0 0 11,450 0 0 1 0 0 0 -9 -10 675 27 -12,967 15
12
میدکو (توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه)
285 160.6 7 0.02 0.02
45,760
2.6M 3.2M
2.9M
60,000 274,560 12 33 36,150 48,140 0 0 -1 -2 -3 -4 9 9 981 210 -34,394 18
13
ومعادنح (ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌)
0 0 10 0.00 0.00
0
1 29.8M
11.7M
24,180 15,403 100 0 4,570 16,040 0 0 0 0 0 0 0 0 128 171 -16,689 31
14
خبهمن (گروه‌بهمن‌)
67 29.2 -11 1.25 2.19
1,959
53.9M 165M
341M
134,638 26,376 24 0 1,023 34,770 -1 -7 -7 7 2 7 71 -93 199 43 -21,325 201
15
وپاسار (بانک پاسارگاد)
1,568 8.2 7 0.31 0.00
12,850
9.2M 10.7M
11.3M
65,520 84,193 28 0 10,610 17,250 -2 -1 -3 -5 -13 -15 -19 10 953 151 -21,476 32
16
فجهان (مجتمع جهان فولاد سیرجان)
594 9.3 6 1.49 1.55
5,505
16M 26.1M
36.0M
40,000 22,020 0 0 5,220 7,410 0 2 -3 -11 -15 0 0 0 547 218 -38,853 167
17
کگل (معدنی و صنعتی گل گهر)
2,083 11 9 -2.15 -0.09
22,820
5.2M 4.7M
6.5M
100,000 228,200 19 34 12,750 25,570 -1 -3 -4 -4 0 -7 58 6 718 314 -20,972 15
18
کحافظح (ح . کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌)
0 0 10 0.00 0.00
0
1 34.5M
14.3M
3,672 739 95 0 1,840 2,890 3 -1 -2 -16 -26 -26 -26 -26 72 558 -20,618 154
19
کگهر (سنگ آهن گهرزمین)
3,865 11.9 12 0.00 0.03
45,806
2.6M 828K
951K
25,000 114,515 0 0 37,334 55,800 -1 -2 -3 -3 1 -7 15 4 769 1,091 -15,044 5
20
وسپهر (سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات)
444 15.9 4 0.00 0.00
7,060
12M 6.2M
7.8M
30,000 21,180 8 0 6,714 12,645 0 0 0 -3 -8 -25 -22 -41 838 327 -17,839 64
21
غصینو (صنعتی مینو)
481 47.5 30 -5.00 -1.58
22,850
4M 9.5M
8.2M
10,000 22,850 8 0 14,350 95,088 1 10 -6 22 27 2 -56 -70 77 9 -4,097 2
22
وپارس (بانک‌پارسیان‌)
-255 -7.7 7 -0.61 -0.40
1,972
58M 44.8M
56.2M
156,340 30,830 17 0 0 4,910 -5 -5 -12 -12 -26 -39 -31 -56 546 220 -17,667 191
23
کارین (صندوق س نگین سامان-ثابت)
0 0 0 0.06 0.07
10,087
1 8.2M
16.5M
3,000 3,026 0 200 10,000 10,234 0 0 1 0 0 0 0 0 615 163 -13,367 29
24
شکلر (نیروکلر)
3,049 11.8 8 -3.70 -4.34
35,910
371.7K 3.0M
2.3M
500 1,796 28 0 0 69,860 -11 -9 9 24 6 -19 -7 -41 564 306 -29,734 13
25
دماوند (تولید نیروی برق دماوند)
724 32.5 20 -1.05 1.78
23,494
2.2M 3.1M
2.8M
5,520 12,969 0 100 17,570 78,890 9 10 12 14 -2 -26 -18 -69 652 359 -19,561 16
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 5روزه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 2ماهه بازده 3ماهه بازده 6ماهه بازده 12ماه درصد خرید حقوقی 10روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 5روزه حجم خالص خریدحقوقی 10روزه