لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
ترتیب نمایش
تعداد
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) قدرت خریدار به فروشنده 5روزه
1
کمند (صندوق س. با درآمد ثابت کمند)
0 0 0 0% 0.06 0.05
10,159
1 1 1 177,716,301
190,665,092
14,000 14,000,000,000 14,223 50 0 0 10,340 0 0 -1 -1 0 0 -1 2 -2 3 42 102 126 124 -87,501 -213,131 210 266 4
2
امین یکم (صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا)
0 0 0 0% 0.04 0.05
10,045
1 1 1 208,398,052
97,269,146
10,000 10,000,000,000 10,045 53 0 9,999 10,820 0 0 1 1 0 -1 0 0 -7 8 92 194 275 180 -74,052 -241,835 241 371 3
3
وتجارت (بانک تجارت)
648 3.8 6 60% -1.17 -1.09
2,450
5 19 47.1M 225,406,030
206,482,774
223,926 4,758 54,862 24 0 1,822 4,460 1 4 4 7 23 0 6 34 -45 145 119 194 363 195 -63,558 -110,872 445 879 3
4
شبندر (پالایش نفت بندرعباس)
0 0 9 56% 0.00 0.00
0
2 18 26.3M 42,744,074
0
134,342 5,105 61,278 24 368 17,360 62,330 -3 6 12 -4 2 -13 -34 23 -66 259 61 -20 85 14 -51,060 -19,538 9 33 24
5
حتاید (تایدواترخاورمیانه)
3,206 8.5 30 74% -4.98 -1.44
27,290
4 16 780K 17,519,217
6,045,931
1,950 2,500 5,322 31 0 0 32,320 -6 -9 -6 -3 2 -5 -5 101 -16 137 134 62 96 -514 -49,421 17,578 -7 -5 5
6
شپنا (پالایش نفت اصفهان)
1,953 6.5 6 53% 4.98 3.84
12,710
3 16 10.1M 108,211,868
102,890,167
76,000 7,505 96,596 33 0 0 52,930 6 12 5 4 14 8 51 50 -76 530 40 75 79 63 -49,234 -87,927 72 37 4
7
فملی (ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌)
1,602 8.8 7 54% 4.89 3.93
14,020
3 7 9.3M 111,983,368
92,799,870
200,000 21,583 280,400 33 0 0 38,630 -2 1 0 4 5 11 14 49 -64 311 47 55 93 25 -46,008 -50,104 37 36 5
8
شگویا (پتروشیمی تندگویان)
1,212 9.7 9 63% 5.00 4.19
11,759
2 5 9.6M 32,977,433
31,768,119
23,958 2,500 28,172 23 0 7,810 29,500 -2 2 -3 14 17 7 18 0 -61 0 109 155 238 137 -39,918 -56,911 50 72 5
9
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
1,701 7.9 10 48% 4.94 4.17
13,500
4 5 9.7M 124,385,615
126,372,311
142,000 14,591 191,700 11 78 9,210 65,800 -3 -4 -8 -4 22 18 -33 47 -79 614 38 32 7 27 -38,049 -31,539 25 -17 6
10
اعتماد (صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د)
0 0 754 0% 0.15 0.10
37,923
1 1 1 45,244,056
49,472,506
1,000 1,000,000,000 3,792 34 0 31,691 65,362 0 0 1 1 2 5 9 20 -42 106 24 112 171 109 -36,599 -202,361 53 85 4
11
بپاس (بیمه پاسارگاد)
1,221 51.3 25 0% 1.44 0.09
62,657
4 31 2.1M 4,639,934
1,669,304
20,412 9,841 127,895 20 100 51,850 106,461 0 0 0 1 1 18 6 0 -41 0 107 15 -104 72 -33,921 -24,247 4 3 8
12
فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)
0 0 7 53% 0.00 0.00
0
4 5 11.3M 117,659,742
96,270,572
293,000 25,882 320,835 26 40 8,760 22,500 -2 4 0 0 7 -18 -2 25 -51 157 22 58 73 70 -32,897 -68,544 65 78 5
13
های وب (داده گسترعصرنوین-های وب)
1,021 8.7 9 23% 2.15 0.91
8,900
5 54 3.3M 48,954,604
29,842,092
8,340 2,500 7,423 35 0 8,020 42,390 -5 -4 -4 2 -9 -22 -72 11 -80 445 96 72 0 -46 -30,711 -741 1 -4 4
14
وسپهر (سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات)
591 15.8 5 20% 0.00 0.00
9,320
1 25 12M 11,332,944
10,808,924
30,000 2,500 27,960 9 0 8,710 16,140 0 0 1 1 2 -12 -10 7 -42 85 238 398 758 416 -26,519 -42,311 45 83 11
15
ونوین (بانک‌اقتصادنوین‌)
748 6.4 6 61% 1.01 0.48
4,775
1 5 12.2M 41,945,380
32,004,413
30,426 2,500 14,528 37 0 3,587 7,370 -1 2 -2 1 9 9 6 0 -35 0 116 185 293 245 -26,074 -40,256 85 105 5
16
زاگرس (پتروشیمی زاگرس)
29,591 7.8 9 71% 5.00 4.82
230,602
1 3 465K 1,606,206
746,745
2,400 5,161 55,344 11 0 132,358 247,000 -3 -3 -16 -6 -6 -1 12 74 -7 87 75 119 136 200 -25,536 -46,224 2 2 3
17
ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)
400 10.7 7 50% 1.37 0.66
4,269
1 24 24.6M 183,493,651
132,740,753
61,504 2,500 26,256 26 0 0 10,748 1 4 3 -2 5 -5 -29 57 -60 294 46 56 85 38 -22,993 -30,100 73 144 6
18
ملت (بیمه ملت)
0 0 7 0% 0.00 0.00
0
2 57 12.9M 3,723,571
0
30,657 2,381 3,725 46 976 10,810 24,700 -14 -15 -16 -16 -16 -16 -13 0 -53 0 285 374 388 2,719 -22,867 -23,159 17 17 0
19
برکت (گروه دارویی برکت)
411 95.3 13 57% 4.99 3.96
39,150
11 20 2.3M 31,809,694
39,728,263
5,800 2,500 22,707 28 0 11,080 45,060 -2 -4 -2 -7 28 16 68 253 -13 307 18 36 87 33 -20,080 -39,775 10 28 4
20
رمپنا (گروه مپنا (سهامی عام))
499 36.9 38 43% 2.22 2.11
18,400
2 19 6.9M 11,976,799
19,862,437
40,000 5,830 73,600 11 0 11,700 51,320 2 8 18 24 41 -3 2 57 -64 339 106 82 184 46 -18,695 -10,591 6 11 6
21
وبملت (بانک ملت)
732 5.1 6 59% 2.54 1.28
3,715
2 7 32.2M 196,511,420
136,407,573
207,043 6,429 76,916 27 0 3,420 6,780 -2 1 -2 -4 5 -4 -18 9 -45 98 22 2 97 10 -18,540 -4,017 11 236 4
22
ومعادنح (ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌)
0 0 10 0% 0.00 0.00
0
1 1 1 29,848,764
11,672,033
24,180 24,180,000,000 15,403 100 0 4,570 16,040 7 9 12 7 17 -82 -77 39 -60 251 57 41 128 171 -18,225 -16,689 25 31 33
23
البرز (بیمه البرز)
652 4.3 6 0% 1.94 2.96
2,818
1 18 11.5M 104,681,215
53,012,628
28,849 2,500 8,130 25 100 2,390 23,750 1 4 10 8 19 25 1 0 -88 0 82 40 40 -53 -18,067 -5,230 17 16 5
24
خبهمن (گروه‌بهمن‌)
103 13.2 -8 69% -0.51 -0.51
1,358
4 19 53.9M 204,774,012
168,762,635
134,638 2,500 18,284 24 0 0 42,040 7 10 13 26 28 -93 -94 33 -97 4,009 65 102 71 72 -17,734 -29,514 212 -46 3
25
ثامید (توسعه و عمران امید)
94 18.7 21 36% 0.80 0.34
1,755
1 21 14.1M 55,817,571
59,865,172
35,317 2,500 6,198 15 0 1,231 3,400 1 0 8 5 11 9 -8 43 -48 176 150 178 251 258 -17,283 -19,904 114 146 38
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 3 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) قدرت خریدار به فروشنده 5روزه