لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

لیست سهم های بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 5روزه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 2ماهه بازده 3ماهه بازده 6ماهه بازده 12ماه درصد خرید حقوقی 10روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 5روزه حجم خالص خریدحقوقی 10روزه
1
قنیشاح (قند نیشابور)
0 0 13 -65.16 -66.55
1,388
1 2.2M
110K
150 21 0 0 1,315 1,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
ضمان (صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما)
0 0 775 0.00 0.00
0
1 498M
249M
500 500 100 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 8,824 -9
3
کازرو (پتروشیمی کازرون)
0 0 0 3.00 2.66
9,250
1M 3.3M
11.5M
1,230 1,138 22.79 0 8,990 12,870 0 -3 -14 -26 -26 -26 -26 -26 472 51 -5,364 16
4
دهدشت (صنایع پتروشیمی دهدشت)
-9 -944.4 0 2.91 2.91
8,500
1.1M 4.0M
11.4M
1,549 1,317 16.54 0 8,190 10,690 1 -2 -13 -19 -19 -19 -19 -19 326 77 -6,166 15
5
ممسنی (پتروشیمی ممسنی)
-11 -956.4 0 -2.63 -1.03
10,520
886.5K 3.6M
5.1M
1,390 1,462 17.18 0 10,630 15,450 -4 -7 -17 -29 -29 -29 -29 -29 898 368 -9,844 21
6
درازی (پخش رازی)
1,885 9.2 7 0.23 0.64
17,290
865.1K 484K
2.9M
1,000 1,729 6.32 0 16,550 20,840 1 0 -6 -11 -11 -11 -11 -11 488 128 -2,012 3
7
اتکاسا (بیمه اتکایی سامان 50% تادیه)
0 0 0 2.99 2.99
4,334
2.5M 13.8M
8.7M
2,500 1,084 16.77 0 3,000 4,208 6 9 23 44 44 44 44 44 36 -149 3,007 -11
8
هیوا (صندوق س. در سهام ثروت هیوا)
0 0 789 0.00 0.00
0
1 2.5M
2.5M
100 100 5.71 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 602 -1
9
پرسپولیس (فرهنگی ورزشی پرسپولیس)
0 0 0 -1.97 -1.24
2,856
4.2M 4.9M
10.7M
10,515 3,003 9.85 0 2,888 3,519 -3 -4 -9 -17 -17 -17 -17 -17 423 443 -3,947 19
10
لبخند (ص.س. درآمد ثابت لبخند فارابی)
0 0 765 0.12 0.12
10,176
1 39.0M
66.8M
400 407 23.61 0 10,000 10,165 0 0 1 2 2 2 2 2 542 1 -6,746 -12
11
تاپیکوح (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)
0 0 6 3.36 2.40
8,530
1 2.4M
4.8M
20,000 17,060 0 0 8,160 9,480 3 -1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 49 -145 3,543 -9
12
اکسیر (ص.س.خصوصی اکسیر زیست پارسیان)
0 0 793 0.00 0.00
0
1
16.1K
4 123 2.27 0 0 0 0 0 -65 -65 -65 -65 -65 -65 100 0 0 0
13
استقلال (فرهنگی ورزشی استقلال ایران)
-13 -235.2 0 -1.99 -0.16
3,057
4.3M 3.0M
6.8M
10,791 3,299 11.46 0 3,001 4,131 0 -9 -9 -24 -25 -25 -25 -25 306 3,509 -3,540 15
14
عقیق (صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام)
0 0 0 2.03 1.98
44,190
1 29.8K
171K
200 884 12.59 0 43,300 47,700 1 0 -4 -6 -6 -6 -6 -6 949 79 -655 0
15
ساحل (ص.س.مختص اوراق دولتی خلیج فارس)
0 0 765 0.15 0.15
10,244
1 283K
9.7M
100 102 4.29 0 10,000 11,000 0 0 1 2 2 2 2 2 373 -99 1,039 -1
16
ومللح (اعتباری ملل)
0 0 -2 0.00 0.00
1,169
1 4.5M
5.7M
10,000 1,169 0 0 1,130 2,200 1 -2 -10 -7 -25 -47 -47 -47 689 374 -1,403 21
17
آوند (ص.س. درآمد ثابت آوند مفید)
0 0 765 0.13 0.13
10,361
1 17.1M
23.5M
1,000 1,036 78.25 0 10,000 10,348 0 0 1 2 3 4 4 4 370 -52 11,176 -28
18
یاقوت (صندوق س یاقوت آگاه-ثابت)
0 0 0 0.15 0.13
15,827
1 3.6M
2.3M
4,000 6,331 4.52 0 13,208 15,810 0 0 1 2 3 5 10 20 228 -13 -975 2
19
یارا (ص.س.درآمد ثابت آریا)
0 0 765 0.11 0.11
11,948
1 364K
1.4M
100 119 11.17 0 10,000 11,949 0 0 1 2 3 5 15 19 721 170 -1,322 2
20
گکیشح (ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش)
0 0 0 0.00 0.00
0
1 197K
65.7K
77 252 0 0 29,060 77,587 0 0 0 0 0 0 0 0 -1000 -979 3,088 -1
21
گکیش (توریستی ورفاهی آبادگران کیش)
135 159.6 0 -2.95 -2.27
21,550
440.5K 299K
483K
205 441 44.03 0 17,420 43,400 -5 -5 -11 -13 -20 -29 -15 -48 0 0 0 0
22
گکوثر (هتل پارسیان کوثر اصفهان)
40 53.9 6 4.87 3.86
2,154
7.8M 56.0M
23.9M
3,829 825 35.02 0 1,181 2,358 8 12 29 45 45 42 43 0 53 37 -3,206 16
23
گپارس (امور رفاهی کارگزاران پارس)
466 249.8 0 -2.99 -0.56
116,400
76.5K 31.1K
72.1K
15 178 49.86 0 63,600 162,000 -1 -1 5 4 3 -2 75 -23 246 -6 47 0
24
گوهرانح (ح . س. توسعه گوهران امید)
0 0 5 0.00 0.00
0
1 4.5M
293K
680 238 23 0 3,420 5,000 -9 -17 -17 -17 -17 -9 -30 -30 236 -780 4,819 -10
25
گوهران (سرمایه گذاری توسعه گوهران امید)
1,436 3.7 4 1.52 0.38
5,270
2.9M 525K
552K
3,888 2,049 7.4 0 4,050 6,110 1 1 1 0 0 -3 18 3 547 141 -388 3
# نماد و نام لینک EPS P/E P/E گروه درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله بازده 5روزه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه بازده 2ماهه بازده 3ماهه بازده 6ماهه بازده 12ماه درصد خرید حقوقی 10روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 5روزه حجم خالص خریدحقوقی 10روزه