سهامداران عمده بورس تهران

لیست شرکت ها و صندوق و سبدگردان های سهامداران عمده بورس تهران. در بازار بورس، هرفرد یا شرکتی که بیش از 1 درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، در لیست سهامداران عمده شرکت قرار می‌گیرد. تغییرات در سهام سهامداران عمده بعد از اعلام در سایت tsetmc در سایت درج میشود. (از ساعت 8 الی 9 بروزرسانی انجام می شود) و تغییرات به ربات تلگرامی کاربران اشتراکی سایت ارسال خواهد شد.

نام سهامدار عمده
گروه
بازار
نماد
نوع سهامدار
تغییرات
تاریخ
تعداد
برای نمایش کامل سهامداران عمده باید وارد سایت شوید. ورود به سایت
# لینک سهامدار عمده نوع سهامدار نماد تعداد سهام درصد سهام تعداد تغییرات ارزش تغییرات (تومان) تاریخ
1 شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام کشرق 14,912,966 17.75 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
2 شخص حقیقی 2181 حقیقی کشرق 8,203,453 9.76 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
3 شخص حقیقی 2486 حقیقی کشرق 5,788,801 6.89 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
4 شخص حقیقی 2683 حقیقی کشرق 4,676,652 5.56 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
5 شخص حقیقی 3599 حقیقی کشرق 4,053,000 4.82 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
6 شرکت کالسیمین-سهامی عام کشرق 3,268,279 3.89 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
7 شخص حقیقی 759 حقیقی کشرق 2,752,023 3.27 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
8 سبد شخص حقیقی 12994 حقیقی کشرق 2,131,376 2.53 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
9 شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص سرمایه گذاری کشرق 1,927,359 2.29 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
10 شرکت مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی-سهامی خاص کشرق 1,192,719 1.41 ویژه اشتراکی ویژه اشتراکی 1401-09-06
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد