1402-01-07 12:31:07 فردا
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 4,844,722 15,695 15,693 137,462,700 2
1 300,000 15,696 15,692 1,000,000 1
1 300,000 15,697 15,691 1,000,000 1
1 300,000 15,698 15,690 1,000,000 1
1 300,000 15,699 15,689 1,000,000 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده