1402-01-07 12:31:07 طلا
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
1 57,138 204,449 204,300 147 1
1 23 204,500 204,220 1,278 2
3 5,342 204,600 204,201 1,541 4
2 49,649 204,625 204,200 588 3
1 334 204,626 204,105 300 1
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده