1402-01-09 12:31:08 فولاد
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
5 243,489 6,320 6,320 228,629 6
40 2,214,668 6,330 6,310 761,997 37
55 1,161,407 6,340 6,300 1,897,304 105
106 1,698,613 6,350 6,290 1,501,173 141
63 1,251,934 6,360 6,280 1,961,755 166
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده