1402-07-12 12:31:20 لبخند
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
92 49,332,543 12,895 12,894 150,181,406 162
2 1,001,164 12,896 12,893 2,195,094 4
1 1,000,000 12,897 12,892 2,000,000 2
1 1,000,000 12,898 12,891 2,000,000 2
2 1,001,086 12,899 12,890 2,040,619 6
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده