1402-01-07 12:31:07 لبخند
تعداد حجم قیمت فروش قیمت خرید حجم تعداد
4 8,902,192 11,355 11,354 100,172,641 10
2 5,257 11,358 11,353 1,986 2
1 10,479 11,362 11,350 640 1
1 1,124 11,370 11,338 305 1
1 1,000 11,374 10,206 7,223 3
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده