تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 وصندوق 1.5 1.4 0 0 51,982 8 6 0.27 2,092 6.1 0 24% 1.97
0.71
12,810
0.24
12,750
0.47 4.23 12,370 56 37 91,273 91,273 41 527 222 253 -1 -33 9.4M 16.5M 21.0B 18B 1400-09-15 12:32:04 وصندوق
2 کاوه 2 1.1 0 0 22,530 1.3 0.9 0.22 2,239 6.7 1.28 74% 1.01
2.22
15,180
1.14
15,020
1.08 1.95 4,373 24 10 334 7,450 -66 30 145 151 2 -8 6.0M 6.6M 9.8B 7.7B 1400-09-15 12:32:04 کاوه
3 کرماشا 2 6.8 0 0 18,669 1.1 1.7 0.2 5,792 9.1 5.13 54% 1.66
0.02
52,550
0.69
52,900
-0.67 2.63 3,376 39 20 135 566 -75 38 274 169 0 1 1.4M 1.9M 9.9B 6.5B 1400-09-15 12:32:04 کرماشا
4 مبین 5 0.5 0 0 49,603 1.7 1.5 0.09 1,932 12.7 3.94 76% 3.15
0.70
24,300
1.57
24,510
-0.87 4.43 3,237 46 10 15,448 87 34 193 97 246 2 -1 5.0M 3.0M 7.4B 4.7B 1400-09-15 12:32:04 مبین
5 غناب * 2 0 0 0 219 10 0.4 1.27 -157 -697.4 0 0% 3.00
3.00
109,487
3.00
109,487
0 0 2,726 12 6 587,593 0 100 6,458 0 579 9 9 100K 254K 2.8B 2.8B 1400-09-15 12:32:04 غناب
6 وثنو * 1.9 8.9 0 0 639 3.7 3 0 605 7 0 0% -1.78
-2.99
4,257
-2.87
4,262
-0.12 4.53 2,703 21 11 0 3,237 -100 0 27 445 -11 -28 2.2M 12.6M 5.4B 4.7B 1400-09-15 12:32:04 وثنو
7 غنوش 16 0 0 0 1,438 0.5 0.2 0.28 850 16.9 0 66% 4.96
4.96
14,380
4.96
14,380
0 0 2,114 78 5 8,133,506 0 100 11,840 0 133 0 -51 1.1M 2.1M 3.0B 3B 1400-09-15 12:32:04 غنوش
8 کنور 3 0.4 0 0 23,703 1.6 1.4 0.12 2,149 8.6 7.75 60% -1.20
2.24
18,700
1.48
18,560
0.76 5.09 932 25 9 500 10,000 -3 57 62 223 1 -1 5.1M 2.4M 4.5B 3.1B 1400-09-15 12:32:04 کنور
9 مفاخر 17 0 0 0 483 0.7 0.9 0 -323 -88 3.22 19% 5.00
5.00
28,801
3.67
28,436
1.33 0 778 77 4 5,731,460 600 100 16,530 5 447 -2 -5 548K 402K 1.2B 1.2B 1400-09-15 12:32:04 مفاخر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد