تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد بیش از 10 مورد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 تاپکیش 1.4 4 0 9 1.2T 4.6 4.6 3.75 440 22.6 0 50% -0.21
6.11
10,240
3.01
9,940
3.1 6.96 4,891 26 18 1.2K 21.5K -83 22.1M 238.5M 0.1 306 9 7 1 11.6M 11.5B 11.8B 1401-09-08 10:40:19 تاپکیش
2 رانفور 1.2 2 0 1 13.7T 1.4 1.4 0.25 399 9.6 0 41% 1.18
1.76
3,871
0.55
3,825
1.21 4.69 455 20 17 24.7K 6.3K -13 58.9M 77.4M 0.8 491 0 6 14.4M 6M 2.3B 2.1B 1401-09-08 10:40:19 رانفور
3 فن آوا * 1 2 0 0 1.5T 0.2 0.6 0.12 -41 -167.8 0 0% 1.02
0.58
6,910
0.15
6,880
0.43 1.45 41 9 9 758 7.4K -63 15.5M 69M 0.2 754 0 20 1.5M 248K 171.9M 171.4M 1401-09-08 10:40:19 فن آوا
4 افرا 0.9 1 0 0 1.1T 0.2 0.2 0.43 822 22 0 61% 1.94
0.67
18,150
0.44
18,110
0.23 4.08 18 8 9 12.8K 500 -50 37.2M 113.8M 0.3 348 5 22 1 326.8K 591.9M 593.1M 1401-09-08 10:40:19 افرا
5 سیستم 1.9 0 0 0 6.2T 0.1 0.1 0.01 550 11.3 0 64% 1.28
-0.32
6,210
0
6,230
-0.32 2.25 4 7 4 92.2K 122.1K 14 303.7M 236.8M 1.3 545 1 5 4M 86K 54M 50.3M 1401-09-08 10:40:19 سیستم
6 سپ 1 1 0 0 19.7T 0 0.1 0 284 60.5 0 58% -2.91
-3.73
16,540
0
17,180
-3.73 1.58 0 2 2 191 4.3K -90 6.8M 131.9M 0.1 740 0 -2 4.6M 12.6K 20.8M 20.8M 1401-09-08 10:40:19 سپ
7 مرقام * 0.6 0.67 0 2 476B 0.3 0.4 0.2 59 160 1.81 30% -1.26
-1.68
9,360
-0.84
9,440
-0.84 2.83 0 6 11 39.6K 9K -5 70.8M 78.8M 0.9 461 -2 22 1.6M 553.3K 513.7M 516M 1401-09-08 10:40:19 مرقام
8 سپیدار 9 15 1 0 1.5T 0.4 0.4 0.14 2,328 9.3 0 0% -1.62
-0.92
21,450
-0.46
21,550
-0.46 2.82 -1 8 1 34.3K 156 93 231M 8.6M 27 594 2 0 1 139.7K 300.8M 298.7M 1401-09-08 10:40:19 سپیدار
9 رکیش 1 0.5 0 0 1.8T 0.1 0.2 0.14 0 0 0 55% -0.63
-0.39
2,538
-0.08
2,546
-0.31 1.58 -2 8 8 26.1K 10K -71 11.1M 66M 0.2 497 1 16 5.7M 892.7K 226.1M 224.9M 1401-09-08 10:40:19 رکیش
10 رتاپ 0.8 0.57 0 1 2.5T 0.6 0.2 0.42 451 9 0 54% -1.68
-0.75
4,079
-1.44
4,051
0.69 4.5 -6 11 13 9.3K 3.1K 20 101.8M 69.2M 1.5 539 7 17 4M 4.1M 1.7B 1.7B 1401-09-08 10:40:19 رتاپ
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد