تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ثتران 1.9 0.1 0 0 480.2B 0.5 1.1 0.4 154 17.3 0 59% -0.15
-3.66
2,604
-1.29
2,668
-2.37 3.81 447 10 6 136.6K 45.5K 47 150.6M 55.7M 3 470 -7 -20 5.2M 3.4M 892.7M 858.2M 1401-07-12 13:01:04 ثتران
2 ثاباد * 3 0 0 0 601B 0.6 1 0.68 6 4173.3 0 41% -0.38
5
25,200
4.33
25,040
0.67 9.23 422 35 12 153.2K 0 100 408M 0 9,999 216 2 -24 609.3K 660K 1.7B 1.7B 1401-07-12 13:01:04 ثاباد
3 ثاخت 2 0 0 0 1.8T 0.4 0.4 0.12 136 14.8 0 55% 0
-0.2
2,013
-0.3
2,011
0.1 2.82 97 11 5 100K 31.6K 39 118.5M 52.7M 2 236 -4 -13 7.2M 4.6M 0.9B 833.7M 1401-07-12 13:01:04 ثاخت
4 ثغرب 1 1 0 0 865.2B 0.8 1.3 1.18 162 44.5 0 57% 4.82
6.87
7,310
5.41
7,210
1.46 6.1 72 15 15 676K 33.8K 96 2.1B 50.7M 41 207 -6 -33 1 3.1M 2.2B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 ثغرب
5 ثرود 1.7 2 0 0 360B 0.3 0.8 0.78 647 11.1 0 59% 3.44
3.87
7,250
3.15
7,200
0.72 4.59 41 13 8 1.9K 59K -77 28.9M 220.5M 0.1 305 -4 -11 1 1.3M 0.9B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 ثرود
6 ثنوسا 1 0 0 0 825.6B 0.2 0.5 0.15 -6 -523.2 0 50% 1.02
-0.89
3,120
-0.29
3,139
-0.6 2.91 31 7 8 4.5K 12.4K 26 33.1M 19.6M 1.7 298 -1 -13 4.7M 1.8M 560.7M 559.8M 1401-07-12 13:01:04 ثنوسا
7 کرمان * 0.8 0.71 0 0 3.2T 0.7 0.7 0.17 5 149.2 0 48% 0.27
0.67
752
-0.13
746
0.8 2.58 14 11 13 203.4K 722.1K -75 50.3M 348.8M 0.1 92 -5 -11 1 67.5M 5B 5.1B 1401-07-12 13:01:04 کرمان
8 ثاژن ** 12 0 0 0 175.1B 0.1 0.1 0.11 -173 -25.3 0 48% 1.99
1.99
4,453
0.27
4,378
1.72 0 0 25 2 1M 0 100 457.1M 0 9,999 662 6 15 1.2M 171K 76.1M 76.1M 1401-07-12 13:01:04 ثاژن
9 ثنظام * 1.8 0 0 0 187.4B 0.2 0.2 0.14 157 160.2 0 54% 3
3
25,750
0.6
25,150
2.4 0.19 0 13 7 194.7K 0 100 523.6M 0 9,999 556 4 12 372.7K 78.6K 202.5M 202.5M 1401-07-12 13:01:04 ثنظام
10 وتوس * 1.1 0 0 0 1.1T 0.2 0.5 0.1 456 12.1 0 28% -0.54
-3.25
5,350
-0.36
5,510
-2.89 3.19 0 5 5 12.2K 2.4K -13 22.4M 29.7M 0.8 596 -4 -15 2.6M 374.2K 200.8M 200.2M 1401-07-12 13:01:04 وتوس
11 ثقزوی ** 1 2 0 0 133.6B 0.9 1 1.43 -192 -34.8 0 40% 0
-1.17
6,750
-2.2
6,680
1.03 3.62 0 12 13 22K 18.5K -58 99.5M 378.9M 0.3 335 -9 -24 1M 2.2M 1.5B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 ثقزوی
12 ثباغ 0.8 1 0 0 786.7B 0.9 0.8 0.45 571 10.4 0 55% -3.81
-2.16
5,900
-1.16
5,960
-1 3.46 0 10 12 2K 70.1K 48 140.3M 50.3M 3 544 -6 -12 2.4M 863K 503.3M 509.2M 1401-07-12 13:01:04 ثباغ
13 ثعتما ** 0.6 4 0 0 162.5B 1 1.2 0.83 -563 -20.4 0 48% 0.43
-1.19
11,610
-2.21
11,490
1.02 3.51 0 8 13 8.9K 1K -55 10.2M 36.3M 0.3 503 -3 -14 707.3K 796.2K 0.9B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 ثعتما
14 ثتوسا ** 0.3 1 0 0 156.8B 0.1 0.2 0.07 -312 -52.3 0 43% -2.99
-2.99
15,880
-0.24
16,330
-2.75 0 0 5 15 0 603.7K -100 0 1B 0.0 516 -2 -12 480K 37.9K 60.1M 60.1M 1401-07-12 13:01:04 ثتوسا
15 ثجوان ** 0.1 0 0 0 1.2T 0 0 0.01 -20 -234.8 0 36% -2.98
-2.98
4,557
-0.02
4,696
-2.96 0 0 1 8 0 1.7M -100 0 831.1M 0.0 396 0 1 2.1M 17K 7.7M 7.7M 1401-07-12 13:01:04 ثجوان
16 ثالوند2 0 0 0 2,001 412.8B 0 0 0 368 14 0 0% -0.19
-0.19
5,160
-0.19
5,160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 3.9M 2B 0 1401-07-12 13:01:04 ثالوند2
17 ثتران2 0 0 0 4,487 482.4B 0 0 0 154 17.4 0 0% -0.85
-0.85
2,680
-0.85
2,680
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 16.7M 4.5B 0 1401-07-12 13:01:04 ثتران2
18 ثالوند 0.8 1 0 0 411.2B 0.6 1 0.56 368 14 0 62% -2.13
-0.39
5,150
-0.58
5,140
0.19 2.58 -1 10 12 300 9K -5 44.7M 49.7M 0.9 461 -4 -13 2.8M 1.3M 686.4M 672.9M 1401-07-12 13:01:04 ثالوند
19 کیسون * 1 4.44 0 0 2.3T 0.4 0.4 0.14 101 11.5 0 57% -1.18
0.08
1,184
-1.61
1,164
1.69 2.33 -6 9 9 41.7K 26.6K 81 242.7M 26.4M 9 302 -8 -15 8.1M 8.7M 1B 1B 1401-07-12 13:01:04 کیسون
20 ثپردیس 1 0.5 0 0 717.8B 0.3 0.4 0.21 550 6.5 0 54% -2.41
-0.67
3,580
-0.42
3,589
-0.25 4.19 -10 8 8 12.6K 168K -73 12M 76.3M 0.2 554 -8 -16 3.9M 1M 337.6M 331.7M 1401-07-12 13:01:04 ثپردیس
21 ثزاگرس ** 1.2 4 0 0 133B 1.5 2.1 1.41 -409 -49.3 0 42% -2.93
0.98
20,700
-1.71
20,150
2.69 4.52 -10 18 15 1.7K 2.6K 83 1B 95.1M 10 634 -7 -21 330K 511.4K 1B 1B 1401-07-12 13:01:04 ثزاگرس
22 ثبهساز 4 0 0 0 2.6T 0.7 0.8 0.19 257 5 0 53% -1.1
0.08
1,276
-0.31
1,271
0.39 5.1 -14 6 1 3.4K 607 -17 3.3M 4.7M 0.7 385 -4 -9 11.4M 6.5M 826.6M 817.5M 1401-07-12 13:01:04 ثبهساز
23 ثعمرا 0.9 1 0 0 683.8B 0.2 0.3 0.07 73 72.1 0 72% -4.36
-1.33
5,200
-0.19
5,260
-1.14 3.17 -16 4 4 3.1K 8K -15 105.7M 148.1M 0.7 520 -2 -12 2.8M 277.3K 142.3M 128M 1401-07-12 13:01:04 ثعمرا
24 ثشاهد * 1.2 0 0 0 2.6T 0.4 0.5 0.19 250 26.1 0 42% -1.97
0.15
6,610
-1.06
6,530
1.21 3.27 -33 11 10 120K 33K 3 233.1M 220.7M 1.1 200 -5 -11 2.2M 2.3M 1.5B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 ثشاهد
25 ثنام * 1.6 0 0 0 253B 0.4 0.6 0.19 37 136.8 0 48% 0
-1.19
5,000
0
5,060
-1.19 3.22 -38 12 7 21.7K 72.3K -21 52.5M 81.7M 0.6 642 -2 -7 1.9M 523.8K 264.4M 224.1M 1401-07-12 13:01:04 ثنام
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد