تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 فرابورس 2 2 0 0 6.5T 0.9 1.1 0.52 287 27.1 0 34% 0
6.94
7,860
5.99
7,790
0.95 6.94 5,631 32 14 13.9M 5K 99 10.9B 30.6M 358 47 -7 -35 1 21.3M 16.6B 15.9B 1401-07-04 13:01:24 فرابورس
2 کالا 1.4 0 0 0 12T 0.8 1.2 0.19 0 0 0 57% -2.35
6.97
14,580
6.02
14,450
0.95 9.54 2,939 32 23 3.3M 1K 99 4.8B 18.7M 258 36 -7 -15 3.3M 14.7M 21.2B 20.3B 1401-07-04 13:01:24 کالا
3 بورس 1.8 0 0 0 9.3T 1 1.5 0.21 275 18.7 0 32% 0
6.8
5,180
5.77
5,130
1.03 6.8 2,198 37 20 8.5M 2K 100 4.5B 7.7M 589 66 -6 -21 7.3M 29.7M 15.3B 13.9B 1401-07-04 13:01:24 بورس
4 امین 15 0 0 0 14.5T 2.7 2 0.35 735 18 0 56% 4.06
4.38
13,360
3.05
13,190
1.33 2.67 2,176 20 1 754 789 -16 20.6M 28.8M 0.7 582 8 15 4.4M 2.8M 3.7B 3.7B 1401-07-04 13:01:24 امین
5 انرژی3 1.5 0 0 0 6T 1 0.7 0.23 333 100.5 0 0% -1.93
4.98
33,720
4.2
33,470
0.78 7.05 1,367 24 16 336.1K 500 98 1.2B 13.3M 87 54 -7 -16 720K 4.2M 14.1B 13.7B 1401-07-04 13:01:24 انرژی3
6 تکالا 0 0 0 0 11.3T 0 0 0 0 0 0 0% -100
0
13,630
0
13,630
0 0 0 0 0 0 300K -100 0 408.9M 0.0 826 -15 -16 3.3M 0 0 0 1401-07-04 13:01:24 تکالا
7 اکالا 0 0 0 0 11.3T 0 0 0 0 0 0 0% -100
0
13,630
0
13,630
0 0 0 0 0 0 1M -100 0 1.5B 0.0 693 -15 -20 3.3M 0 0 0 1401-07-04 13:01:24 اکالا
8 تماوند2 0 0 0 5,670 4T 0 0 0 235 24.1 0 0% 0.53
0.53
5,670
0.53
5,670
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 10M 5.7B 0 1401-07-04 13:01:24 تماوند2
9 انرژی1 0 0 0 0 5.8T 0 0 0 333 96.5 0 0% -100
0
32,120
0
32,120
0 0 0 0 0 0 2.5M -100 0 7.6B 0.0 771 -14 -19 720K 0 0 0 1401-07-04 13:01:24 انرژی1
10 کبورس 0 0 0 0 8.8T 0 0 0 275 17.6 0 0% -100
0
4,850
0
4,850
0 0 0 0 0 0 420.1K -100 0 217.6M 0.0 764 -12 -22 7.3M 0 0 0 1401-07-04 13:01:24 کبورس
11 امید 0.7 0 0 0 8.2T 0.4 0.5 0 394 13.7 0 33% -2.22
-2.96
5,240
0
5,400
-2.96 2.48 -66 4 5 18.7K 191.7K -39 74.9M 172.3M 0.4 725 -1 -6 6.1M 252.8K 134.1M 68.4M 1401-07-04 13:01:24 امید
12 تماوند 0.3 0 0 0 4T 0.6 0.5 0 235 24.2 0 0% 0
0
5,640
0.71
5,680
-0.71 3.37 -130 2 8 33.4K 40K 12 199.5M 160.8M 1.2 471 0 -3 2.8M 2.3M 1.3B 14.4M 1401-07-04 13:01:24 تماوند
13 تملت 3 0 0 0 6T 0.5 1.1 0.26 262 10.6 0 36% -2.73
0.61
2,805
-0.07
2,786
0.68 5.36 -538 17 6 10K 28.8K -66 30M 145.1M 0.2 238 -1 13 8.6M 7.3M 2B 821.9M 1401-07-04 13:01:24 تملت
14 تنوین 0.9 0 0 0 10T 1.1 0.7 0.18 651 7.7 0 44% 0.22
0.2
5,010
0.12
5,006
0.08 1.01 -1,631 31 36 15K 6.8K -76 34.5M 258.5M 0.1 405 0 1 8M 4.1M 2.1B 215.8M 1401-07-04 13:01:24 تنوین
15 تفارس * 1.5 4 0 0 3T 0.8 0.8 0.93 84 71.3 0 0% -2.33
0
6,010
-0.33
5,990
0.33 3.92 -2,455 32 21 426.3K 5K 39 0.9B 402.6M 2 40 -2 -10 2M 16.8M 10.1B 6.8B 1401-07-04 13:01:24 تفارس
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد