تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ودی 1.7 1.92 0 0 2.2T 10 8 2.33 724 5.2 0 0% -0.5
4.42
3,783
3.06
3,734
1.36 7.58 10,546 34 20 2.8K 844.1K -22 220.5M 348.1M 0.6 361 -2 -18 3.9M 36.7M 13.7B 13.7B 1401-07-06 13:01:12 ودی
2 اتکاسا * 83 0 0 0 1.1T 0.4 0.2 0.82 0 0 0 0% 2.99
2.99
4,334
2.99
4,334
0 0 781 37 0 59M 0 100 25.6B 0 9,999 269 9 44 2.5M 3.4M 1.5B 1.5B 1401-07-06 13:01:12 اتکاسا
3 البرز 0.9 0 0 0 5.2T 0.7 0.4 0 322 4.7 0 0% 2.68
0.27
1,497
0.2
1,496
0.07 2.82 497 8 9 71.1K 5K 62 51.3M 12.3M 4 411 -2 -27 14M 6.4M 1B 0.9B 1401-07-06 13:01:12 البرز
4 ورازی * 1.1 0 0 0 2.9T 0.7 0.7 0.46 27 56 0 0% -0.27
2.98
1,519
2.51
1,512
0.47 3.26 469 19 18 1.5M 10K 98 267.5M 2.9M 91 270 -3 -19 7.6M 13M 2B 2B 1401-07-06 13:01:12 ورازی
5 بخاور 3 0.41 0 0 494.4B 1.2 0.7 0.48 211 9.8 0 0% -2.34
0.49
2,060
0.49
2,060
0 4 353 10 4 10.7K 2.6K -20 16.9M 25.7M 0.7 639 0 -11 7.3M 4.6M 0.9B 521.9M 1401-07-06 13:01:12 بخاور
6 ملت 3 0 0 0 3.9T 0.8 0.6 0.18 -22 -57.1 0 0% 1.72
2.86
1,257
2.78
1,256
0.08 3.67 162 28 9 103.4K 43K 59 159M 41M 4 263 4 7 12.4M 21.8M 2.7B 2.1B 1401-07-06 13:01:12 ملت
7 وتعاون 2 0 0 0 687.5B 0.7 0.2 0.33 77 17.9 0 0% 4.93
4.93
1,426
1.18
1,375
3.75 0 55 23 10 22.9M 0 100 3.3B 0 9,999 736 9 17 11.9M 2.8M 394.5M 394.5M 1401-07-06 13:01:12 وتعاون
8 وسرمد * 0.2 0 0 0 1.3T 0.1 0.1 0.08 -565 -4.8 0 0% -2.99
-2.99
2,628
-0.33
2,700
-2.66 0 54 5 28 0 2.1M -100 0 576.8M 0.0 383 -1 -2 3.7M 409.9K 107.7M 107.7M 1401-07-06 13:01:12 وسرمد
9 نوین 1.7 1 0 0 680.5B 1.3 0.7 0.49 -13 -104.7 0 0% 5.21
5.98
1,383
4.29
1,361
1.69 4.66 33 28 16 2.7M 26.7K 89 1.1B 67.2M 17 502 2 -6 11.2M 10.1M 1.4B 1.4B 1401-07-06 13:01:12 نوین
10 ما 0.9 0 0 0 2T 0.8 1.1 0.09 690 5.8 0 0% -1.76
-0.85
3,953
0.03
3,988
-0.88 3.06 33 5 6 50K 3.2K 40 91.7M 39.8M 2 743 -1 -6 3.7M 551.5K 220.1M 216M 1401-07-06 13:01:12 ما
11 پارسیانح 4 0 0 0 189.2B 0 0.2 0 قیمت 3,160 6% 0 0% -77.23
-77.18
1,985
-78.25
1,892
1.07 7.99 15 5 1 8.3K 52.1K -55 8.5M 31.7M 0.3 0 0 0 1 1.3M 246.1M 234M 1401-07-06 13:01:12 پارسیانح
12 آسیا 1.4 0 0 0 3.6T 0.7 0.8 0.1 253 5.9 0 0% -0.41
2.45
1,506
0.75
1,481
1.7 6.69 11 8 6 286.5K 13.6K 67 70.3M 14.2M 5 510 -1 -8 10M 4M 602.2M 541.5M 1401-07-06 13:01:12 آسیا
13 بنو 1.6 0 0 0 2.3T 0.6 1.4 0.39 166 22.8 0 0% 3.72
4.99
3,786
4.71
3,776
0.28 4.96 1 19 12 2.3M 2.5K 58 886.4M 259.7M 3 297 0 -11 4M 4.8M 1.8B 1.8B 1401-07-06 13:01:12 بنو
14 ومعلم 1.5 0 0 0 806.4B 0.5 0.9 0.23 236 5.9 0 0% 3.56
0.73
1,387
0.8
1,388
-0.07 3.41 0 12 8 40K 14.5K -49 8.3M 24.7M 0.3 665 1 -5 10.9M 3.5M 499.6M 491.4M 1401-07-06 13:01:12 ومعلم
15 پارسیان2 0 0 0 2,762 4.1T 0 0 0 346 9.1 0 0% -0.13
-0.13
3,164
-0.13
3,164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 8.7M 2.8B 0 1401-07-06 13:01:12 پارسیان2
16 آرمان * 1.7 0 0 0 1.1T 0.1 0.1 0.06 74 56.8 0 0% -3
-1.78
4,130
-0.1
4,201
-1.68 4.58 -11 5 3 2K 14.5K 35 44.4M 22.1M 2.0 726 -1 10 2.4M 118.7K 48.9M 37.6M 1401-07-06 13:01:12 آرمان
17 کوثر 0.8 0 0 0 5.2T 0.3 0.4 0.06 539 5.7 0 0% -0.39
0
3,092
0.06
3,094
-0.06 3.05 -17 5 6 16.6K 3.7K 19 33.1M 23.2M 1.4 581 -3 -11 6.8M 839K 260.9M 242.1M 1401-07-06 13:01:12 کوثر
18 اتکای 0.5 2 0 0 5.6T 0.2 0.1 0.02 699 10.1 0 0% 0
0.85
7,130
-0.14
7,060
0.99 3.71 -27 6 10 720 7.5K -84 20M 234.8M 0.1 598 2 -13 1 375K 264.9M 239.8M 1401-07-06 13:01:12 اتکای
19 وحافظ * 0 0 0 0 605B 0.1 0.2 0.14 53 228.3 0 0% -2.94
-2.94
11,890
-1.22
12,100
-1.72 0 -46 13 396 0 1.6M -100 0 2.7B 0.0 232 -3 -4 800K 333.3K 396.2M 350.9M 1401-07-06 13:01:12 وحافظ
20 اتکامح 0.6 0 0 0 453.7B 0.2 0.2 0 قیمت 3,158 6% 0 0% -1.6
-1.35
1,971
-0.4
1,990
-0.95 2.04 -65 1 2 15K 20K 36 20.8M 10.1M 2 0 1 11 1 356.5K 70.9M 5.6M 1401-07-06 13:01:12 اتکامح
21 بساما 0.2 0 0 0 4.9T 0.2 0.2 0 614 15.9 0 0% 2.88
1.54
9,880
0.1
9,740
1.44 3.2 -69 2 6 700 8.3K 30 77.8M 42.4M 1.8 566 -1 -5 2M 84.7K 83.6M 13.5M 1401-07-06 13:01:12 بساما
22 وحکمت * 0.6 32.04 0 0 506.9B 2 2.5 1.04 171 9.5 0 0% -2.96
2.96
1,667
0.56
1,628
2.4 6.11 -182 11 18 244K 3K 99 112.7M 564.6K 200 350 -4 -20 5.9M 13.6M 2.2B 1.7B 1401-07-06 13:01:12 وحکمت
23 میهن 0.6 0.03 0 0 447.3B 1.1 1.3 1.02 -953 -3.1 0 0% 4.91
4.98
2,992
4.63
2,982
0.35 4.62 -218 19 32 340.1K 3.5K 35 110M 56M 2.0 485 0 5 5M 6.4M 1.9B 1.5B 1401-07-06 13:01:12 میهن
24 باران * 1.5 0 0 0 405.6B 1.1 1.5 2.69 35 96.6 0 0% -2.92
2.98
3,383
2.89
3,380
0.09 6.12 -321 18 12 2.5M 1.5K 98 867.4M 7.6M 115 528 1 -1 3M 3M 1B 203.3M 1401-07-06 13:01:12 باران
25 اتکام 0.9 0 0 0 2.5T 0.7 0.4 0.3 540 5.9 0 0% -2.9
0.06
3,177
-0.54
3,158
0.6 4.26 -386 6 7 1.9K 15K -93 9.9M 274.5M 0.0 542 4 6 4.9M 2.4M 763.6M 244.5M 1401-07-06 13:01:12 اتکام
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد